Climate Change and Energy Security in Europe

  • Autors:Camilla Adelle, Marc Pallemaerts un Joanna Chiavari
  • Organizācija:Swedish Institute for Policy Studies
  • Gads:2009
  • Valoda:angļu

Pētījums analizē, cik cieši ES integrē enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas. Kā starptautiskajam līderim klimata pārmaiņu politikā, ES ir svarīgi ne tikai parādīt pietiekamu progresu šajās divās jomās, bet arī veicināt to labāku integrāciju nākotnē. Pētījums identificē iespējamās sinerģijas un kompromisus starp ES likumdošanu cīņā pret klimata pārmaiņām un tās enerģētikas drošības mērķiem.

Iesaki citiem:

Autori secina, ka enerģijas pieejamībai būtu jābūt prioritātei gan starp enerģētikas drošības, gan klimata pārmaiņu mērķiem, ES dalībvalstīm ir jāpieliek vairāk pūles, lai sasniegtu atjaunojamās enerģijas mērķus, kā arī nepieciešamas daudz lielākas investīcijas pētniecībā un attīstībā, it īpaši, lai finansētu ne-atomenerģijas un enerģijas efektivitātes projektus.

Climate Change and Energy Security in Europe


Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Energy (In)Security: Challenges and Prospects for the EU and Baltic States Autors:Mārtiņš Hiršs, Andris Sprūds

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Enerģētikas atlass Autors:Providus

Liberalization of the Natural Gas Market in Latvia: Overview and Challenges 3 Autors:Dace Akule, Reinis Āboltiņš

From the European Energy Community to the Energy Union Autors:Sami Andoura, Jean-Arnold Vinois

Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā: situācija un izaicinājumi 30 Autors:Reinis Āboltiņš, Dace Akule

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Citi autora darbi