Cīņa pret rasismu un ksenofobiju Centrālās un Austrumeiropas valstīs: tendences, šķēršļi un nākotnes perspektīvas 1

  • Autors:Nils Muižnieks
  • Organizācija:Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs
  • Gads:2000

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Šis ziņojums tika prezentēts Reģionālo ekspertu seminārā Varšavā 2000.g. jūlijā sagatavošanās procesā uz 2001.g. Pasaules konferenci pret rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju un neiecietību Dienvidāfrikā 2001. gada augustā-septembrī. Ziņojuma pilnais teksts pieejams angļu un krievu valodās.

Autors analizē populāro viedokli, ka Centrālās un Austrumeiropas valstīs valda liela neiecietība un ksenofobija salīdzinājumā ar attīstītajām demokrātijām, un aplūko īpašos apstākļus, kas šīm parādībām nodrošina labvēlīgu augsni šajā reģionā.

Ziņojumā aplūkotās tēmas ietver naida propagandu jeb “hate speech”, rasistiski motivētos noziegumus un ekstrēmismu, kā arī pozitīvās attīstības tendences cīņai ar rasismu: juridiskos līdzekļus cīņai ar rasismu un diskrimināciju, izglītības un pilsoniskās sabiedrības lomu. Ziņojumā piedāvāts ieskats nākotnes perspektīvās kontekstā ar iestāšanās procesu Eiropas Savienībā. Noslēgumā autors sniedz salīdzinošu aptauju datus par toleranci, identitāti un piederību, etniskajām minoritātēm un bēgļiem ES kandidātvalstīs un citās jaunajās demokrātijās.


(Cīņa pret rasismu un ksenofobiju Centrālās un Austrumeiropas valstīs (angļu val.)pdf)

(Cīņa pret rasismu un ksenofobiju Centrālās un Austrumeiropas valstīs (krievu val.)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Article research

Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības integrācijas politika un prakse Autors:Ilona Kunda, Aija Lulle, Nils Muižnieks, Sigita Zankovska-Odiņa

Article research

Manufacturing Enemy Images. Russian Media Portrayal of Latvia Autors:Nils MUižnieks, Toms Rostoks, Dmitrijs Petrenko, Kristīne Doroņenkova, Solvita Denis

Article research

Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā 2 Autors:Nils Muižnieks, Aivars Tabuns, Brigita Zepa, Inese Šūpule, Jānis Ikstens, Aadne Aasland, Ilze Šulmane, Ivars Ījabs, Žaneta Ozoliņa, Airis Rikveilis, Vyacheslav Dombrovsky, Alfs Vanags, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Aija Lulle, Rasma Kārkliņa, Imants Lieģis

Article research

„Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā” („Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions”) Autors:Nils Muižnieks, Aivars Tabuns, Brigita Zepa, Inese Šūpule, Jānis Ikstens, Aadne Aasland, Ilze Šulmane, Ivars Ījabs, Žaneta Ozoliņa, Airis Rikveilis, Vyacheslav Dombrovsky, Alfs Vanags, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Aija Lulle, Rasma Kārkliņa, Imants Lieģis