Čigānu stāvoklis Latvijā

  • Organizācija:LCESC
  • Gads:2003
  • Valoda:latviešu, angļu

Apkopotā informācija liecina par to, ka Latvijā pastāv gan tiešā gan netiešā diskriminācija pret čigāniem, turklāt tajās pašās jomās, kā tas ir citur Centrālajā un Austrumeiropā – nodarbinātība, izglītība, dzīves apstākļi, attiecības ar likumu.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Visā Eiropā jautājums par romu jeb čigānu īpaši asām problēmām sabiedrībā, kuru pamatā visbiežāk ir rasisms un diskriminācija no citu tautību puses, ir ļoti aktuāls. Latvijā līdz šim nebija veikts neviens pētījums par čigānu stāvokli, ko daļēji varētu izskaidrot ar augsto pilsoņu skaitu čigānu vidū (92%) un viņu labajām valsts valodas zināšanām (66% runā latviski). Taču pastāvēja norādes, ka arī Latvijā čigāniem nākas saskarties ar diskrimināciju dažādās jomās.

Tāpēc Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju ir sagatavojis pirmo visaptverošo pētījumu par čigānu stāvokli Latvijā. Pētījumā tiek izsekota situācija dažās no galvenajām dzīves jomām, tādās kā izglītība, nodarbinātība, dzīves apstākļi, veselība, attiecības ar likumu, politiskā un sabiedriskā līdzdalība, kurās čigāniem citviet pasaulē nākas saskarties ar tiešu un netiešu diskrimināciju, kurā vainojami ne tikai indivīdi, bet arī valsts un tās iestādes.

Lai iegūtu visaptverošu informāciju tika apmeklētas 11 Latvijas pilsētas, kurās čigānu skaits pārsniedz 200. Visās šajās pilsētās tika veiktas 82 dziļās intervijas ar pašvaldību darbiniekiem, kas atbild par sociālajiem, mājokļu, izglītības jautājumiem, Nodarbinātības valsts dienesta reģionālajiem pārstāvjiem, valsts policiju, rajonu tiesu, skolu un slimnīcu darbiniekiem. Pētījuma ietvaros tika apmeklēts arī Ilģuciema sieviešu cietums. Apmeklējumu laikā pilsētās tika intervēti vairāk nekā 70 čigānu pārstāvji. Informācija par pašu čigānu uzskatiem tika iegūta arī piecās fokusa grupu diskusijās, kuras īstenoja Baltijas Sociālo zinātņu institūts. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret čigāniem tika noskaidrota SKDS īstenotajā iedzīvotāju aptaujā.

Apkopotā informācija liecina par to, ka Latvijā pastāv gan tiešā gan netiešā diskriminācija pret čigāniem, turklāt tajās pašās jomās, kā tas ir citur Centrālajā un Austrumeiropā – nodarbinātība, izglītība, dzīves apstākļi, attiecības ar likumu.


Čigānu stāvoklis Latvijā

(Pievienotais failspdf)

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Romuberni 255x203

Romi vai čigāni? 16 Autors:Providus

Article research

Čigāni Latvijā 110 Autors:Sarmīte Dukāte (pētījums veikts diplomdarba ietvaros SDSPA "Attīstība")

Citi autora darbi