Baltijas jūras reģions pēc Eiropas Savienības paplašināšanās: attīstības scenāriji

  • Autors:Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Toms Rostoks (ed.)
  • Organizācija:Latvijas Universitāte
  • Gads:2006
  • Valoda:Latviešu

Pētījuma mērķis ir noskaidros, kādas ir Baltijas jūras reģiona (BJR) sadarbības svarīgākās tendences, kurās no tām ir vērojamas pārmaiņas pēc iestāšanās ES un NATO, kādas ir šo pārmaiņu pazīmes, kā arī prognozēt turpmākos attīstības scenārijus, kas savukārt palīdzētu izstrādāt atbilstošu politiku un novērst tās īstenošanas potenciālās problēmas.

Iesaki citiem:

Pētījuma gaitā uzmanība tiek pievērsta šādām jomām: BJR valstu politiskās intereses un to izpausmes konkrētā sadarbībā; ekonomisko procesu dinamika un to ietekme uz reģionālo sadarbību, attīstības tendences sociālajā sektorā; vides aizsardzības problēmu risināšanas institucionālie aspekti; tiesiskie jautājumi. Šo piecu jomu analīze ir pakļauta jautājumam: vai BJR valdošās tendences pēc ES paplašināšanās ietekmē: a) reģiona dezintegrāciju vai b) ciešāku integrāciju, kas norisinās ES iekšienē, vai c) reģionālā integrācija ES iekšienē veicina reģionālo pārklāšanās/izplešanās (spill-over) efektu uz tuvāko ģeogrāfisko telpu, kas ir jo īpaši svarīgi ES Kaimiņu politikas un Ziemeļu dimensijas kontekstā.

Baltijas jūras reģions pēc Eiropas Savienības paplašināšanās: attīstības scenārijiJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi
12727110013 5c69a8acc9 z

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 13 Autors:Ivars Ījabs, Toms Rostoks et al

Es karogi

Bez mazuma piegaršas* 4 Autors:Toms Rostoks