Atslēgvārdi:

Aprēķinu Latvijas iemaksām Eiropas Savienības budžetā principi

  • Autors: T. Muravska, J. Miķelsons
  • Organizācija:Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs
  • Gads:2001
  • Valoda:latviešu

Pētījums apraksta Eiropas Savienības budžeta darbības principus, galveno uzmanību pievēršot budžeta ieņēmumu daļai.

Iesaki citiem:

Pētījums apraksta Eiropas Savienības budžeta darbības principus, galveno uzmanību pievēršot budžeta ieņēmumu daļai.

Detalizēti aplūkots iemaksu veidošanās process, prognozējot arī Latvijai sagaidāmos maksājumus, kas pie dažādiem pieņēmumiem par Kopienas izdevumu līmeni atrodas robežās no 1% līdz 1,27% (šī ir maksimāli pieļaujamā finansējuma likme) no Latvijas kopprodukta. Faktiskā finansējuma summa varētu būt ap 90 miljoniem eiro 1999. gada cenās vai līdz pat 130 miljoniem eiro 2004. gada cenās. Procedūras apraksts ļauj pētījumu praktiski pielietot un atjaunot, nākotnē izmantojot jaunākos makroekonomiskos datus un rādītājus par Kopienas budžetu.

Pētījumam ir trīs daļas:

1)ES finansēšanas sistēmas apskatā lasītājs tiek iepazīstināts ar Kopienas budžeta jomā lietotajiem jēdzieniem, budžeta darbības principiem, pašu resursu sistēmas sadaļu būtību, ilustrējot to ar grafisku attēlojumu. Visā aprakstā plaši izmantotas atsauces uz vēsturisku sistēmas attīstību.

2)Aprēķinu principi sniedz detalizētu aprakstu par maksājumu noteikšanas procedūru, kam seko aprēķinu piemēri, iepriekš aplūkojot izdarīto pieņēmumu ticamību un beigās iegūstot konkrētas aplēses par iespējamajām Latvijas iemaksām ES budžetā.

3)Prognozes nenoteiktība analizēta saistībā ar varbūtējām pašu resursu sistēmas darbības problēmām un normatīvām izmaiņām, apkopojot arī informāciju par priekšlikumiem Kopienas budžeta ieņēmumu daļas uzlabošanai.

Pamatā pētījums balstīts uz Eiropas Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāta publikācijām. Prognožu iegūšanai izmantotas arī Komisijas Ekonomikas un finansu ģenerāldirektorāta prognozes un statistikas kompilācijas, pētījumā izmantoti arī dati no Pasaules bankas un Starptautiskā valūtas fonda, Pasaules tirdzniecības organizācijas statistikas izdevumiem. Latvijas rādītāju analīzei izmantoti dati no Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes publikācijām, kā arī Finansu Ministrijas gatavotie paskaidrojumi par budžeta likumu.(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi