Atslēgvārdi:

2001 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia

  • Organizācija:United States Agency for International Development
  • Gads:2002
  • Valoda:angļu

Šajā izdevumā novērtēta Eirāzijas valstu (tai skaitā – arī Latvijas) pilsoniskās sabiedrības organizāciju attīstība. Vērtētas dažādas sfēras, kā piemēram, tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, organizāciju sniegtie pakalpojumi, u.c.

Iesaki citiem:

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Visas sfēras vērtētas skalā no 1 līdz 7, kur 1 ir augstākais attīstības novērtējums. Izdevuma dati ir īpaši noderīgi starptautiskajiem finansētājiem, kā arī vietējiem nevalstisko organizāciju atbalsta centriem un institūcijām.


2001 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia

no USAid mājaslapas (http://www.usaid.gov)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi