Raksts

Žurnālists var būt politiķa draugs


Datums:
23. septembris, 2010


Autori

Reklāmu novērotāji


Jo tuvāk vēlēšanas, jo skaidrāks, ka ar avīzi var ne tikai "nosist politiķi", bet savu reizi arī viņam palīdzēt. Tas kļūst aizvien skaidrāks, vērojot šim blogam atlasāmo materiālu pieaugumu vai, runājot citiem vārdiem, ceturtdienu apjomīgums ir atgriezies ar jaunu sparu.

Kopumā par 16.septembri analizēti 62 materiāli, no kuriem 28 pamanītas slēptās reklāmas pazīmes, 7 gadījumi atlasīti kā šaubīgi, bet 27 gadījumos slēptās reklāmas pazīmes nav konstatētas.

13 no atlasītajiem materiāliem saistāmi ar PLL. Viena trešdaļa jeb 9 materiāli, kas atbilst slēptās reklāmas pazīmēm, veltīti tieši A.Šlesera darbībām.

1. Поддержать своих (Вести Сегодня)

Materiāls par to, ka A.Šlesers (PLL) viesojies RVR.

2. “Teātra observatorija” jaunās sezonas atklāšanā pulcē kultūras un politikas darboņus (PBK)

Protams, pēc tam, kad tik daudz un dikti tika stāstīts par Teātra Observatorijas grūto likteni un telpu maiņu, būtu neloģiski, ja aizmirstu pastāstīt to, kā tad noritējusi pirmizrāde Kongresu namā. Neiztrūkstošs elements šajā stāstā ir A.Šlesers, bez kura palīdzības nu nekādi nekas nebūtu noticis. Par to arī paša komentārā.

3. Rīga – kā Frankfurte (Вести Сегодня)

Apstāklis, ka A.Šlesers viesojies TSI, protams, nav palaists garām. Līdz ar to var izveidot aprakstu par viņa vīzijām attiecībā uz lidostu un ostu.

Kritērijs iepriekšējiem trīs materiāliem: partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: pseidonotikumi. Medija vai sabiedrisko attiecību darbinieku radīts notikums, kam nav sociāli politiskas aktualitātes, kam nepiemīt t.s. ziņu vērtības, kas veidot, lai deputāta kandidāts vai partija gūtu publicitāti medijā.

Divi nākamie materiāli stāsta par darba vietu skaita palielināšanos Rīgā. Visi nopelni nenoliedzami tiek piedēvēti A.Šleseram. Jautājums par to, kas patiesībā veicinājis darba vietu izveidi, netiek analizēts. Tāda vienkārša manipulācija ar statistiku.

4. Šlesers: Rīgā izveidotas vairāk nekā 21 000 darba vietu (SWH)

5. Šlesers: Rīgā izveidotas vairāk nekā 21 000 darba vietu (MIX FM)

Kritēriji::

– partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: pseidonotikumi. Medija vai sabiedrisko attiecību darbinieku radīts notikums, kam nav sociāli politiskas aktualitātes, kam nepiemīt t.s. ziņu vērtības, kas veidot, lai deputāta kandidāts vai partija gūtu publicitāti medijā.

– publikācija vai raidījums ir vienpusīgs, tajā nav sabalansēti iesaistīto/pieminēto pušu viedokļi. Trūkst/ nav mēģināts noskaidrot citu iesaistīto pušu viedokli. Materiālā nav paskaidrots, ka mēģinājums noskaidrot kādas no pusēm viedokli ir noticis, bet nav izdevies.

6. Rīgas brīvostā pārkrauj miljono tonnu metalurģijas izejvielu (PBK)

Svinīgs notikums. Un kur osta, tur arī A.Šlesers. Šoreiz pacilātā noskaņojumā un ar atbilstošu atribūtiku.

Kritērijs: Partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: raksts vai informācija par partiju vai deputātu kandidātu tiek pasniegta tajās medija tradicionālajās rubrikās, kas nav saistītas ar aktuālo politikas procesu vai pirmsvēlēšanu aktualitāšu atspoguļošanu.

“Trīs lietas labas lietas” jeb trīs intervijas ar A.Šleseru, kas palīdz viņam kārtējo reizi atkārtot visus svarīgos vēstījumus. Žurnālistu pienākumi šajās intervijās sekundāri, galvenais, lai viesis var izrunāties.

7. “Tiešā runa”: Saruna ar Rīgas vicemēru Aināru Šleseru (Radio Baltkom)

8. Saruna ar PLL premjera amata kandidātu Aināru Šleseru (PBK)

9. “900 sekundēs” saruna ar PLL premjera amata kandidātu Aināru Šleseru (LNT)

Kritērijs: Žurnālists, neuzdodot precīzus jautājumus, ļauj deputāta kandidātam netraucēti izteikties, izvēlēties sarunas tēmu un virzību, vai uzdod jautājumus, lai izceltu deputāta kandidāta personības pozitīvās iezīmes, sarunā neskarot būtiskas sabiedriski politiskas problēmas un jautājumus, kas attiecas uz deputāta kandidāta atbildības un darbības lauku.

Nākamie četri gadījumi saistīti ar citiem PLL pārstāvjiem.

10. Условия кредита – пересмотреть! (Час)

Visa uzmanība tikai un vienīgi PLL veiktajai aptaujai bez jebkāda alternatīva skatījuma.

Kritērijs: partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: pseidonotikumi. Medija vai sabiedrisko attiecību darbinieku radīts notikums, kam nav sociāli politiskas aktualitātes, kam nepiemīt t.s. ziņu vērtības, kas veidot, lai deputāta kandidāts vai partija gūtu publicitāti medijā

11. Свой интерес. Возвращение в производство (Час)

Pirmais no materiāliem, kurā savas žurnālista prasmes liek lietā PLL kandidāti. Turpinājums A.Šeņina kalendāram. Tas zināmā mērā aizvieto vismaz šoreiz iztrūkstošo tradicionālo Aktuālā jautājuma rubriku ar citu PLL kandidātu.

Kritērijs: Sižets ar partijas vai deputāta kandidāta piedalīšanos parādās laikā, kas programmā nav paredzēts, vai programmās, kuru saturs nav precīzi definēts (attiecas tikai uz radio un tv)

12. В поисках утраченного смысла (Час)

PLL kandidāte intervē PLL kandidātu jeb Ksenija Zagorovska intervē Aleksandru Ļebedevu. Sava veida alternatīva partiju priekšvēlēšanu avīžu publikācijām.

Kritērijs: Partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: deputāta kandidāts tiek izmantots kā kāda notikuma/procesa/problēmas vienīgais/ galvenais komentētājs, raksturotājs/pārstāvis (netiek pamatots, kādēļ tieši deputāta kandidāts ir uzskatāms par labāko notikumu komentētāju).

13. Saruna ar PLL deputāta kandidāti Kseniju Zagorovsku (PBK)

Un te tāda draudzīga parunāšana it kā starp divām žurnālistēm. Tas nebūtu nekas aizdomīgs, ja vien intervējamā persona nebūtu K.Zagorovska un ja vien saruna nebūtu par un ap vēlēšanām tipiski brīvo interviju garā.

Kritērijs: Žurnālists, neuzdodot precīzus jautājumus, ļauj deputāta kandidātam netraucēti izteikties, izvēlēties sarunas tēmu un virzību, vai uzdod jautājumus, lai izceltu deputāta kandidāta personības pozitīvās iezīmes, sarunā neskarot būtiskas sabiedriski politiskas problēmas un jautājumus, kas attiecas uz deputāta kandidāta atbildības un darbības lauku.

Mediji nav skopojušies arī ar uzmanības pievēršanu SC. Nākamie 7 aizdomīgie gadījumi attiecināmi uz šo politisko apvienību.

14. Латвия: перезагрузка» (Вести)

Šo materiālu zināmā mērā varētu uzskatīt par oriģinālāku salīdzinājumā ar citiem aplūkotajiem – tas veidots kā atbilde uz lasītāja jautājumu par to, kura partija internetā piedāvā spēli un kur to var paspēlēt. Lūk arī iespēja sīkāk izstāstīt par SC interneta spēli.

Kritērijs: partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: pseidonotikumi. Medija vai sabiedrisko attiecību darbinieku radīts notikums, kam nav sociāli politiskas aktualitātes, kam nepiemīt t.s. ziņu vērtības, kas veidot, lai deputāta kandidāts vai partija gūtu publicitāti medijā.

15. Наука–Деньги–Рынок (Вести Сегодня)

Kārtējais materiāls, kurā izvērsti atspoguļots M.Lauvas (SC) viedoklis par ekonomiku.

16. Газовая атака монополиста (Вести Сегодня)

Savukārt šajā publikācijā uzmanība pievērsta cita SC kandidāta – Viktora Pašova – viedoklim par enerģētikas jautājumiem.

Kritērijs: Partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: deputāta kandidāts tiek izmantots kā kāda notikuma/procesa/problēmas vienīgais/ galvenais komentētājs, raksturotājs/pārstāvis (netiek pamatots, kādēļ tieši deputāta kandidāts ir uzskatāms par labāko notikumu komentētāju)

17. ПОБЕДУ ПРАЗДНОВАЛ OLD BEACH (Резекненские Вести (Rēzekne))

SC jau otro nedēļu pēc kārtas aktuāli arī sporta jautājumi. Apraksts par politiskās apvienības organizētu sporta pasākumu. Ziņa, bez kuras, acīmredzot, absolūti nebija iespējams iztikt.

Kritērijs: Partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: raksts vai informācija par partiju vai deputātu kandidātu tiek pasniegta tajās medija tradicionālajās rubrikās, kas nav saistītas ar aktuālo politikas procesu vai pirmsvēlēšanu aktualitāšu atspoguļošanu.

18. Развод по-латвийски (7 Секретов)

Jau kuro reizi savas „žurnālista pilnvaras” izmanto N.Kabanovs. Materiālā vēršanās pret politisko oponentu A.Šleseru.

Kritērijs: Publikācija vai raidījums ir vienpusīgs, tajā nav sabalansēti iesaistīto/pieminēto pušu viedokļi. Trūkst/ nav mēģināts noskaidrot citu iesaistīto pušu viedokli. Materiālā nav paskaidrots, ka mēģinājums noskaidrot kādas no pusēm viedokli ir noticis, bet nav izdevies.

19. «Нам можно верить. Поэтому мы победим!» (Вести Сегодня)

Citējot kolēģi, „intervija ar SC tādā stilā it kā SC jau būtu uzvarējuši vēlēšanas un ķērušies pie valdības veidošanas.”

20. Saruna ar SC deputāta kandidātu Valēriju Agešinu (PBK)

Materiāls no brīvo interviju sērijas – žurnālists studijā, bet lieki neiejaucas deputāta kandidāta stāstījumā.

Kritērijs: Žurnālists, neuzdodot precīzus jautājumus, ļauj deputāta kandidātam netraucēti izteikties, izvēlēties sarunas tēmu un virzību, vai uzdod jautājumus, lai izceltu deputāta kandidāta personības pozitīvās iezīmes, sarunā neskarot būtiskas sabiedriski politiskas problēmas un jautājumus, kas attiecas uz deputāta kandidāta atbildības un darbības lauku

21. “Labrīt, Latvija!”: Intervija ar Saeimas priekšsēdētāja biedri Solvitu Āboliņu (LTV1)

Šajā intervijā šķietami vairāk it kā runa ir par lietu, tomēr, kāpēc jārunā tieši par šo jautājumu un kāpēc skaidrojumu par to sniedz tieši S.Āboltiņa (Vienotība), saprotams nav.

Kritērijs: Partijas vai deputāta kandidāta pieminēšana/parādīšanās bez pamatota iemesla, kas atbilstu konkrētā medija auditorijas interesēm un vajadzībām: deputāta kandidāts tiek izmantots kā kāda notikuma/procesa/problēmas vienīgais/ galvenais komentētājs, raksturotājs/pārstāvis (netiek pamatots, kādēļ tieši deputāta kandidāts ir uzskatāms par labāko notikumu komentētāju).

Nākamie divi gadījumi saistīti ar partijas „Tautas kontrole” pārstāvju (J.Garbuzova un A.Jakuba) viedokļu atspoguļojumiem. Bez paskaidrojumiem un sīkākas analīzes.

22. «МЕНЯТЬ-ТО НУЖНО СИСТЕМУ» (Вести)

23. Будут ли в ЛАТВИИ… латвийцы? (Вести)

Kritērijs: publikācija vai raidījums ir vienpusīgs, tajā nav sabalansēti iesaisīto/pieminēto pušu viedokļi. Trūkst/ nav mēģināts noskaidrot citu iesaistīto pušu viedokli. Materiālā nav paskaidrots, ka mēģinājums noskaidrot kādas no pusēm viedokli ir noticis, bet nav izdevies

Slikti saredzama norāde

Visbeidzot tie gadījumi, kad kaut kur sīkiem brutiņiem sniegta norāde par to, ka materiāls ir apmaksāta politiskā reklāma.

Kritērijs: apzīmējums “apmaksāta politiskā reklāma” parādās tikai raidījuma beigās, ir grūti vizuāli identificējams un ir proporcionāli daudz mazāks vai ievērojami nemanāmāks par ierastajiem titriem. Presē – publikācijas atzīmētas kā reklāma, bet uzraksts ir grūti saskatāms vai noformēts pārprotami (piemēram, publikācija tapusi sadarbībā ar X partiju)

24. Zaļo Zemnieku savienības informācija (NRA)

25. Mums nav jāstāv rindas galā! (Zemgales Ziņas (Jelgava))

26. Сильная область – прочное государство (Новая Газета (Jelgava))

27. Klāvs Olšteins: “Par labāku dzīvi Jēkabpilī!” (Brīvā Daugava)

28. Balsojies par 9-to sarakstu “Atbildība” (Динабург Вести (Daugavpils))


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!