Raksts

Viskaitīgākais noziegums


Datums:
28. janvāris, 2008


Foto: Michael Vroegop

Korupcija var padarīt par neiespējamu jebkuru citu noziegumu atklāšanu un novēršanu, apdraudot gan valsts, gan tās iedzīvotāju drošību, jo tieši koruptīvās attiecības ļauj noziedzniekiem izvairīties no atbildības, bet amatpersonām — netraucēti gūt labumu no sava amata stāvokļa.

„Cīņa ar korupciju ir tikai modes lieta!” „Mums ir citas svarīgākas lietas, ko darīt!” Šādi un tamlīdzīgi spriedelējumi par to, ar kuriem noziegumiem vajag cīnīties vairāk, ar kuriem mazāk, laiku pa laikam uzvirmo preses slejās un liecina, ka korupcijas negatīvās sekas ne vienmēr tiek saskatītas un adekvāti novērtētas. Arī pagājušajā nedēļā medijus saviļņoja diskusija, kurā tika salīdzināts KNAB un policijas darbs, kā arī koruptīvie noziedzīgie nodarījumi pretstatīti citiem noziegumu veidiem.

Ja iedzīvotājiem tiktu uzdots retorisks jautājums, kurš pārkāpums ir kaitīgāks — pret jūsu tuvinieku vērsta vardarbība vai kādas amatpersonas piekukuļošana, šķiet, lielākā daļa nešaubīgi vēlētos vērsties pret varmāku. Bet, ja valsts amatpersona, kas izmeklē šo laupīšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu, no aizdomās turamā pieņem kukuli un nodrošina viņa izkļūšanu brīvībā, tad vairs nebūtu tik viegli novilkt robežu starp to, kas ir nozīmīgs, un kas ir vēl nozīmīgāks.

Korupcijas radītais kaitējums

• Sabiedriskā labuma un publisko līdzekļu sadale ir negodīga un līdz ar to neefektīva

• Valsts nodrošināto pakalpojumu kvalitāte pasliktinās (un pat ar nodomu tiek pazemināta), lai korumpētas valsts amatpersonas varētu gūt ienākumus, nodrošinot pakalpojumu savlaicīgumu un kvalitāti tikai apmaiņā pret kukuli

• Politiskā vara neinteresējas par sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā rodas sociālā atstumtība

• Tiek apdraudēta politisko lēmumu leģitimitāte, jo tiek pieļauts, ka vieni iegūst neproporcionālu labumu uz citu rēķina

• Apgrūtināta valsts un pašvaldību iestāžu funkciju izpilde, jo tiek apšaubīta to efektivitāte, pieņemtie lēmumi tiek pārsūdzēti, samazinās sabiedrības atbalsts

• Netiek mazināta noziedzība — korumpētas amatpersonas atbalsta organizēto noziedzību un piever acis uz citiem noziegumiem

• Valsts budžetam tiek nodarīti ievērojami zaudējumi neiegūto nodokļu un palielināto izmaksu dēļ

• Korupcija degradē uzņēmējdarbības vidi, izslēdzot vai izkropļojot konkurenci; korupcijas “pievienotās vērtības” dēļ paaugstinās cenas, nepaaugstinoties pakalpojumu kvalitātei

• Netiek ievērots taisnīguma princips, jo korupcijas dēļ nodokļi var tikt piemēroti nevienlīdzīgi un noteikumu ievērošana neattiekties uz visiem vienādi

Korupcijas dēļ amatpersona necīnās par likumības ievērošanu, bet gan gādā tikai par savu labumu. Viens korumpēts policists, prokurors vai tiesnesis var palaist brīvībā desmit, divdesmit noziedzniekus, kas nesēž aiz restēm, bet apdraud visus sabiedrības locekļus vai ierobežot nevainīgas personas tiesības un pat brīvību. Korupcijas dēļ organizētā noziedzība var nesodīti vērst plašumā narkotiku biznesu, savos tīklos ievelkot arvien vairāk bērnu un jauniešu. Pat piederība neatkarīgai valstij — pilsonība — var tikt pārdota par naudu Latvijai svešām, arī nelojālām personām.

Korupcijai pievērstā uzmanība nav pārspīlēta, tā ir atbilstoša reālajai situācijai. Kaut gan socioloģiskās aptaujas rāda, ka iedzīvotāju personīgā kukuļošanas pieredze ikdienas saskarsmē ar valsts un pašvaldību institūcijām mazinās, tomēr KNAB izdarītie secinājumi liecina, ka Latvijā korupcijas izpausmes arvien vairāk līdzinās attīstītākajās valstīs novērotajām tendencēm (kukuļi tiek pieņemti tikai ar labi zināmu starpnieku līdzdalību, tiek izstrādātas specifiskas kukuļošanas un publisko resursu piesavināšanās shēmas).

Vēlos uzsvērt, ka ne tikai materiālā nodrošinājuma uzlabošana, bet arī adekvāta korupcijas risku apzināšanās un atbilstošu pretkorupcijas pasākumu īstenošana ir garants tam, ka tiesībsargājošās iestādes strādā profesionāli un efektīvi ikviena iedzīvotāja un visas sabiedrības interesēs. Ja rūpējas tikai par finanšu līdzekļu piešķiršanu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, tad tas var līdzināties ūdens liešanai caurā mucā — korupcijas sūce resursus nosmels privātām vajadzībām.

Vairāki koruptīvie nodarījumi saskaņā ar Krimināllikumu ir smagi un pat sevišķi smagi noziegumi. To konstatēšana un atklāšana ir īpaši sarežģīta, ievērojot negodīgo amatpersonu iespējas pretdarboties tiesībsargājošo iestāžu darbībai, jo īpaši, kad attiecīgu nodarījumu veikusi persona ar speciālām zināšanām noziegumu atklāšanā. Daudzās valstīs šādu noziedzīgu nodarījumu atklāšanai un izmeklēšanai tiek veidotas specializētas pretkorupcijas iestādes, kuru veiksmīga darbība mazina nesodāmības sajūtu negodprātīgu amatpersonu vidū, veicina iedzīvotāju uzticēšanos godīgām amatpersonām, t.sk. garantē sabiedrībai ticību citu tiesībsargājošo institūciju darbības likumībai.

Varbūt kādam ir izdevīgi mēģinājumi pretstatīt KNAB citām tiesībsargājošajām iestādēm? KNAB cieši sadarbojas ar vairākām no tām, skaidri apzinoties, ka noziedzības apkarošana ir kopīgs uzdevums, kura risināšanā uzvarētāju nav, bet zaudētājs var būt visa sabiedrība.

Nevaru noliegt — pretkorupcijas iestādes izveide un uzturēšana nav lēta, bet korupcijas radītais kaitējums un pat matemātiski aprēķināmie zaudējumi ir daudzreiz lielāki par šādas institūcijas uzturēšanu. Korupcija ir kompleksa un sazarota parādība, tās novēršanai un apkarošanai nepieciešams labi pārzināt ļoti specifiskus lēmumu pieņemšanas procesus un izprast dažādus valsts pārvaldes aspektus. Naivi iedomāties, ka koruptīvie darījumi tiek veikti tādā veidā, ka tos var atklāt tikai sēžot birojā pie galda un šķirstot finanšu dokumentus. Tādēļ ANO pretkorupcijas konvencija, ko ratificējusi arī Latvija, paredz, ka “katrai dalībvalstij pretkorupcijas (..) organizācijām jānodrošina nepieciešamā neatkarība, lai minētā organizācija spētu pildīt savus pienākumus efektīvi un brīvi no nepienācīgas ietekmēšanas. Tās būtu jānodrošina ar nepieciešamajiem materiālajiem resursiem un speciāli izglītotu personālu, kā arī ar apmācībām, kas šādiem darbiniekiem nepieciešama to amata pienākumu izpildei.”

Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka korupcija ietver tādus noziegumu veidus, kas var padarīt par neiespējamu jebkuru citu noziegumu atklāšanu un novēršanu, apdraudot gan valsts, gan tās iedzīvotāju drošību, jo tieši koruptīvās attiecības ļauj noziedzniekiem izvairīties no atbildības, bet amatpersonām — netraucēti gūt labumu no sava amata stāvokļa, tādējādi graujot sabiedrības ticību tiesiskas valsts pamatprincipiem.


ANO Pretkorupcijas konvencija


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!