Raksts

Valmieras pieredze: “Mēs kopā to varam!”


Datums:
17. septembris, 2002


Autori

Gunta Bērziņa


Pēdējos gados iedzīvotāji aizvien aktīvāk veido apvienības un organizācijās, lai pārstāvētu un aizstāvētu sabiedrības intereses. Organizācijas reģionos, savukārt koalīcijas veido, lai efektīvāk varētu iesaistīties lokālās politikas plānošanas procesos. Jau gadu Valmierā pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā iesaistās sociālo sabiedrisko organizāciju koalīcija.

2000.gadā, pateicoties Valmieras pilsētas domes sociālās palīdzības nodaļas aktivitātei, tika uzsākta domes un to sabiedrisko organizāciju, kas risina sociālos jautājumus, sadarbība. Sākotnēji vairāku organizāciju vadītāji darbojās kā informatīva darba grupa, kas sanāca kopā reizi mēnesī, lai palīdzētu izlemt tos jautājumus, kuros, pēc sociālās nodaļas domām, bija nepieciešama konkrētu sabiedrisko organizāciju konsultācija. Tātad, organizāciju pārstāvji darbojās tikai tajās robežās, kādas tiem norādīja pašvaldība, arī organizāciju pieņemto viedokli domes komitejā pārstāvēja domes sociālās nodaļas vadītāja, un tikai atsevišķos gadījumos tika pieaicināti paši organizāciju pārstāvji. Tomēr bieži vien aktīvistiem radās šaubas par to, vai viņu viedoklis tiek pienācīgi aizstāvēts, tāpat arī bija gadījumi, kad kādai organizācijai ļoti būtiskos jautājumos viedoklis netika vaicāts. Tāpēc, visām organizācijām sanākot kopā, tapa projekts “Mēs kopā to varam”.

2001.gada oktobrī to atbalstīja Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma. Tika izveidota sociālo sabiedrisko organizāciju koalīcija, kuras sastāvā ir 17 organizācijas (Pensionāru padome, Represēto apvienība, Invalīdu organizācijas, Vājdzirdīgo un Nedzirdīgo biedrības, draudzes, Kristīgais žēlsirdības fonds, Diabēta biedrība u.c.). Organizāciju pārstāvji jau gandrīz gadu tiekas divas reizes mēnesī – pirms katras pilsētas domes sociālo lietu komitejas sēdes. Jau iepriekš koalīcijas vadītāja nosūta organizācijām visus sēdē apspriežamos jautājumus, kā arī plānoto lēmumu projektus, lai ieteikumi, papildinājumi un izmaiņas tiktu rasti, savstarpēji apspriežoties katras organizācijas biedriem. Organizāciju pārstāvjiem tiekoties koalīcijas sēdē, diskusiju rezultātā tiek pieņemts viens kopīgs koalīcijas lēmums katrā jautājumā. Ne vienmēr tas nākas viegli, jo ir jāprot izvirzīt prioritātes, rast kompromisus starp dažādus sabiedrības slāņus pārstāvošām organizācijām. Tās mācās ne vien prasīt atbilstoši savām vajadzībām, bet arī strādāt reāla budžeta ietvaros, sekot tā sadalījumam. Tieši pieeju sociālajam budžetam un informāciju par tā izlietojumu organizācijas uzskata par lielāko ieguvumu.

Koalīcijas vadītāja ar padomdevēja tiesībām piedalās katrā domes sociālo lietu komitejas sēdē, kur iesniedz kopīgi izstrādātos priekšlikumus un aizstāv organizāciju akceptēto viedokli. Tiek laboti, precizēti, paskaidroti pieņemamo noteikumu teksti, ir izdevies mainīt paredzēto pabalstu saņemšanas kārtību, paplašinot pabalstu saņēmēju loku, nosakot jaunus kritērijus, mainot summu lielumu. Kā vienu no lielākajām veiksmēm koalīcijas dalībnieki min virkni korekciju, ko izdevās iestrādāt centrālapkures pabalstu aprēķināšanas kārtībā. Vairākkārtīgi ir bijuši mēģinājumi panākt arī uzlabojumus medicīnas pabalstu piešķiršanas kārtībā pensionāriem, bet pagaidām nesekmīgi. Atkārtoti domes darbiniekiem jāizsaka pārmetumi par pilsoņu datu neaizskaramības neievērošanu.

Toties divas organizācijas ar domes atbalstu ir ieguvušas jaunas telpas. Ir izveidots pensionāru dienas centrs “Atvasara”, un iekārtotas darba telpas Portidžas[1] mācībsistēmas asociācijas Valmieras nodaļai. Pateicoties kopīgajam darbam koalīcijā, organizācijas ir arī vairāk uzzinājušas viena par otru, veidojas sadarbība, notiek pieredzes apmaiņa. Šovasar pirmo reizi dome atbalstīja bērnu – invalīdu vasaras nometni, kuras organizēšanā sadarbojās trīs organizācijas. Viss notiek, pateicoties tam, ka organizāciju biedri nu saņem aizvien pilnīgāku informāciju par iespējām, ko var sniegt pilsētas sociālās palīdzības nodaļa un ko var realizēt par tās rīcībā esošajiem līdzekļiem.

Strādājot pie budžeta izmaiņām, ir nācies secināt, ka ne vienmēr pašai pašvaldībai ir skaidras prioritātes, ļoti bieži izlietoto līdzekļu ceļš nav atšifrējams. Lai palīdzētu gan domei, gan katram iedzīvotājam izprast budžeta veidošanas principus un sekot tā izlietojumam, sadarbībā ar sabiedrību par atklātību “Delna” ir uzsākts jauns projekts, kas paredz izpētīt Valmieras pilsētas domes budžetu un atbilstoši starptautiskajiem standartiem padarīt to maksimāli caurspīdīgu un saprotamu. Ir veikts pirmais izpētes darbs, un jau 20.septembrī visu sfēru organizāciju pārstāvji uzsāks apmācības, lai kompetenti spētu iesaistīties Valmieras pilsētas domes 2003.gada budžeta plānošanā. Šī projekta galvenais mērķis ir padarīt budžetu saprotamu un pieņemšanas un izpildes procesu caurredzamu, lai uz tā bāzes varētu veidoties veselīgs pašvaldības un sabiedrības dialogs un veiksmīga savstarpēji cienoša sadarbība.

Lai izmantotu radīto iespēju, būs nepieciešama katra iedzīvotāja individuāla izvēle pārkāpt savu pasivitāti un kūtrumu un kā līdzvērtīgam dalībniekam iesaistīties sabiedrībai nozīmīgu procesu ietekmēšanā. Mūsu vīzija ir, ka abu aizsākto projektu īstenošanas rezultātā Valmierā būs ne tikai atbildīgāki un atklātāki politiķi, bet arī atbildīgāki un aktīvāki pilsoņi.

______________________

[1] Portidža – mācībsistēma pirmsskolas vecuma bērniem – invalīdiem.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!