Raksts

Skotijas izpildvara: atvērta valdība – teorija un prakse


Datums:
14. februāra, 2003


Autori

Leslija Evansa


Prezentācija (latviešu val.) seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī

leslie.evans@scotland.gsi.gov.uk

Runāsim par …

 • Kontekstu – nodotā (devolved) vara Skotijā
 • Kāpēc konsultēties? Kāpēc iesaistīt?
 • Kā? (plānošana vietējā sabiedrībā/kopienās)
 • Ko tas maina?

Nodotā vara Skotijā

 • Referendums 1997. gada septembrī
 • Skotijas parlaments & Skotijas izpildvara – 1999.g. maijs
 • Dibināti uz varas dalīšanas, atklātuma, pieejamības, līdzdalības principiem
 • Principi tiek realizēti caur trim pīlāriem: parlaments, izpildvara un pilsoniskā sabiedrība

Kāpēc konsultēties? Kāpēc iesaistīt?

 • Skotijas parlamenta darba pieeja
 • Modernizēt valdības darba kārtību
 • Sabiedrības ieceres – 24/7 sabiedrība
 • Vienlīdzība un sociālais taisnīgums
 • Likumdošana – Likums par informācijas brīvību, 2002.g.
 • Demokrātisks process – mazinājusies vēlētāju aktivitāte, tematiskā politika …

Kā mēs iesaistām/konsultējamies/ strādājam ar…

 • Skotijas Pilsoņu forums – neatkarīgs, papildinošs
 • Konsultāciju procesi – likumdošana, politikas izstrāde, parlamentārās komitejas, mājas lapa Internetā
 • Vienošanās/partnerattiecības – brīvprātīgais sektors, arodbiedrības, pašvaldības
 • Konkrētas jaunas iniciatīvas
 • – Mainīties, lai sasniegtu rezultātu
 • – Apmaiņa
 • – Kopienu plānošana ….

Kopienu plānošana – iztēlojieties

 • Pakalpojumi atspoguļo nacionālās un vietējās prioritātes
 • Pakalpojumi ir nevainojami, tie atbilst iedzīvotāju vajadzībām
 • Publiskā, privātā un brīvprātīgā sektora pieejas ir savstarpēji papildinošas
 • Cilvēkiem ir iespēja redzēt, saprast un ietekmēt pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā …

Kopienu plānošana – kas tas ir?

“… process .. kura gaitā pašvaldības teritorijā sniedzamie publiskie pakalpojumi tiek plānoti un nodrošināti pēc konsultācijām un (nepārtrauktā) sadarbībā … starp visām publiskajām iestādēm … un vietējās sabiedrības struktūrām …”

Kopienu plānošana – ko tā dod?

Visaptverošs KP ietvars dod iespēju:

 • efektīvi iesaistīt iedzīvotājus un vietējo sabiedrību lēmumu pieņemšanā par publisko pakalpojumu sniegšanu
 • izveidot saliedētāku sadarbību starp publiskā, privātā un brīvprātīgā sektora organizācijām, kuras nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu
 • Sasaistīt nacionālās un vietējās prioritātes, taču ņemot vērā vietējās vajadzības/apstākļus
 • Ne vairāk par to ….

Kopienu plānošana – kāpēc?

 • pakalpojumi tiek veidoti atbilstoši iedzīvotāju prasībām nevis organizāciju vajadzībām
 • atbilst pakalpojumu saņēmēju iecerēm
 • pārvaldības sarežģītība top skaidrāka
 • strādāt kopā nevis atsevišķi
 • tiek sniegti labāki pakalpojumi

Kopienu plānošana – kā? (likumprojekts par pašvaldībām Skotijā)

 • Pašvaldību pienākums veicināt kopienu plānošanu
 • Veselības pārvalžu pienākums piedalīties
 • Ministru pienākums sekmēt un mudināt
 • Iekļaušana
 • Prasība nepārtraukti konsultēties un sadarboties ar kopienām
 • Publiski ziņojumi ieinteresētajām pusēm par rezultātiem

Kā kopienu plānošana palīdz …

 • plašāka, patiesāka kopienu iesaistīšana
 • struktūras strādā kopā – samazinās darba pārklāšanās, aizpildās robi, efektīvāks darbs
 • ‘apvienoti’ procesi ‘apvienotu’ problēmu risināšanai – noziedzība, veselības aprūpe, ekonomika
 • skaidrāka sasaiste starp nacionālo, reģionālo, vietējo un tuvējās apkaimes līmeni …

Kopienu plānošana – izaicinājumi

 • Apvienošanās
 • Pārvaldība – ieviest kārtību juceklī
 • Iesaistīt privāto sektoru un arodbiedrības
 • Ātri ieguvumi pretstatā ilglaicīgām kultūras pārmaiņām
 • Organizāciju kultūra – līderi & ‘mūžīgais sasalums’
 • Karjeras stimuli vienotam darbam …

karjeras gaitas stimuli … pamatā ir balstīti uz vidusmēra sniegumu, stingru budžeta vadību un iekšēji noteiktu mērķu sasniegšanu”

“trūkst jebkādu reālu stimulu darbam partnerībā … organizācijas uzskata, ka strādāt savu mērķu sasniegšanai un mērķrādītāju izpildei ir mazāk sarežģīti un riskanti”

“tradicionālo macho vadību nostumj malā partnerības ideja”

CPTF pētījums par organizāciju spēju, 2002.g.

Kopienu plānošana – izaicinājumi Skotijas izpildvarai

 • Ilgstoša apņēmība
 • Līderība
 • Kultūras pārmaiņas korporatīvajā līmenī un ‘bunkuros’
 • Racionalizēt/vienkāršot iniciatīvas & pasākumus
 • Izmantot Kopienu plānošanas partnerības (KPP) prioritāšu noteikšanai
 • Izvirzīt stingrus izaicinājumus KPP, bet arī uzticēties tām
 • ‘Šūpošanās’ ……

Kopienu plānošana – ko mēs zinām

 • ievērojamas atšķirības partnerību sastāvā
 • visumā atspoguļo nacionālo politiku
 • dalīšanās ar informāciju/kopīgas robežas
 • maz apmācības, trūcīgi resursi
 • dažas ‘vietējās apkaimes’ partnerības
 • dažas pārraudzības struktūras
 • ierobežoti datu apmaiņas protokoli

Ieguvumi no kopienu plānošanas (mācieties no zosīm!)

 • Lidojot kāsī, putnu bars iegūst par 71% lielāku lidošanas diapazonu nekā lidojot pa vienam!
 • Cilvēki, kuriem ir kopīgs virziens un kopienas sajūta var daudz ātrāk un vieglāk sasniegt savu galamērķi, jo viņi virzās uz priekšu, atbalstoties viens uz otra

Kopienu plānošana – pakalpojumu uzlabošana

 • Aberdīna – ātrāka izrakstīšana no slimnīcas
 • Sauslanarkšīra – pakalpojumi jauniešiem
 • Dalmelingtona – vietējais centrs
 • Edinburga – pasākumu plānošana …

Redzēt kopienu plānošanu – redzēt atšķirību?

 • Labāka informācija
 • Vieglāka piekļuve
 • Reāla ietekme
 • Nepārtraukts dialogs
 • Labāki pakalpojumi visiem …

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!