Raksts

Sabiedrības iesaiste valsts politikas veidošanā: pārmaiņas un problēmas. 2000. – 2003.


Datums:
14. februāris, 2003


Autori

Baiba Pētersone


Prezentācija seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī

Valsts kancelejas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā
(Dokumenti)

Pārmaiņu būtība

 • Konsultāciju ar NVO atspoguļošana informācijā, kas iesniedzama kopā ar politikas dokumentiem
 • Konsultāciju ar NVO atspoguļošana normatīvo aktu anotācijās
 • Sabiedrības informēšanas pasākumu atspoguļošana anotācijās
 • NVO centra un pārstāvja līdzdalība valsts sekretāru sanāksmēs
 • Sabiedriskās apspriešanas pieprasījums valsts sekretāru sanāksmē

Īstenoto pārmaiņu pamatievirze

 • Radīt veicinošu iesaistīšanas sistēmu
 • Paaugstināt ministriju atbildību par sabiedrības iesaistīšanu
 • Nodrošināt kontroles elementus
 • Panākt sabiedrības iesaistīšanas regulējumu normatīvo aktu līmenī

Ieviešanas pirmā gada pieredze

 • Jautājumi par konsultācijām ar NVO un sabiedrības informēšanu anotācijas VI un VII sadaļā ir pievērsuši ministriju uzmanību komunikācijas nepieciešamībai
 • NVO līdzdalība un informācijas izplatīšana par VSS pieteiktajiem un izsludinātajiem projektiem ļauj sekot līdzi normatīvo aktu veidošanas procesam un iesaistīties
 • Anotācijās sniegtā informācija ļauj ierosināt konsultācijas ar NVO gadījumos, kad tās nav notikušas

Problēmas (anotāciju sistēma)

 • Pilnībā nav izdevies pārvarēt formālu pieeju anotāciju aizpildīšanai (sabiedrības informēšana tikai ministriju mājas lapās un Latvijas Vēstnesī)
 • Anotāciju izvērtēšana prasa ievērojamus papildus resursus Valsts kancelejas darbā (vairāk kā 400 atzinumi 2002.gadā)
 • Nav atgriezeniskās saites – sabiedrības informēšanas pasākumi, kas tiek plānoti un uzrādīti anotācijās, ir ministriju kompetence
 • Sabiedrības informēšanas nepieciešamību nav izdevies pacelt valsts pārvaldes institūciju darbības kultūras līmenī (ministrijām ir atšķirīga attieksme pret informēšanas pasākumu plānošanu)
 • Resursu trūkums ministrijās un NVO

Problēmas (līdzdalība VSS)

 • Neliels iesaistīto NVO skaits
 • Liels informācijas apjoms, ko NVO ir problemātiski apstrādāt
 • Līdzdalība projektu izstrādē un saskaņošanā negarantē iespēju NVO sekot projekta izmaiņām laikā līdz tā galīgai akceptēšanai
 • Visas līdzšinējās pārmaiņas ir saistītas ar politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes procesu, bet trūkst saistības ar budžeta veidošanas procesu

Jaunas iniciatīvas, projekti sabiedrības līdzdalības veicināšanai

 • Valsts kancelejas un ANAP (UNDP) projekts “Politikas ietekmes novērtēšana”
 • Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, PHARE projekts “Pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana” (stratēģijas dokumentu izstrāde)

Politikas ietekmes izvērtēšana

 • Pētījums par NVO iesaisti politikas veidošana, ministriju un NVO sadarbību (Z.Miezaine)
 • NVO apmācības semināri par politikas veidošanas procesu, procedūrām, Ministru kabineta kārtības rulli, dokumentu veidiem, konsultāciju mehānismiem
 • Rokasgrāmata NVO, kā iesaistīties sadarbībā ar ministrijām
 • Rokasgrāmata ministrijām, kā iesaistīt sadarbībā NVO

Problēmas – kopsavilkums

 • Izpildvara darbojas tikai vienā politikas veidošanas posmā
 • Politikas plānošanas sasaiste ar valsts budžeta veidošanu ir sarežģīts daudzpakāpju process, kurā ir grūti iekļaut papildus procedūras
 • NVO pēc būtības nebūtu jākļūst par izpildvarai ērti lietojamu papildus resursu


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!