Raksts

Priekšlikumi valdības rīcības plānam


Datums:
06. februāris, 2014


Iekšlietu ministrijai saistībā ar rīcības plānu valdības deklarācijas 124.punkta izpildei, PROVIDUS rosina izstrādāt uzdevumu pētījuma veikšanai par imigrācijas politikas scenārijiem attiecībā uz noteiktiem iebraucēju tipiem (atkarībā no uzturēšanās iemesliem) un iespējamo izmaiņu ietekmi, lai uz pētījuma rezultātu pamata varētu pārdomāti veidot Latvijas imigrācijas politikas koncepciju un izstrādāt jaunu Imigrācijas likumu. Rezultāts – noteikumi pētniecības iepirkumam un pieprasījums valsts budžetā.

Kultūras ministrijai saistībā ar rīcības plānu valdības deklarācijas 70.punkta izpildei, PROVIDUS rosina izveidot vienotu koncepciju par ilgtspējīgu un caurskatāmu valsts budžeta un valsts kapitālsabiedrību atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai. Rezultāts – koncepcija.

Ekonomikas ministrijai saistībā ar rīcības plānu valdības deklarācijas 70.punkta izpildei, PROVIDUS rosina izveidot vienotu koncepciju par ilgtspējīgu un caurskatāmu valsts budžeta un valsts kapitālsabiedrību atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai. Rezultāts – koncepcija.

Saistībā ar rīcības plānu valdības deklarācijas 17.punkta izpildei, PROVIDUS rosina izstrādāt uzdevumu pētījuma veikšanai, lai apzinātu to Latvijas valsts piederīgo, kuri atgriezušies Latvijā pēc dzīves ārzemēs, raksturojumu, vajadzības, atgriešanās pieredzi un motivāciju, kā arī vērtētu Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānā 2013.-2016.gadam iekļauto pasākumu atbilstību, pieejamību un kvalitāti. Rezultāts – noteikumi pētniecības iepirkumam un pieprasījums valsts budžetā.

Saistībā ar rīcības plānu valdības deklarācijas 76., 77., 78. un 143.punkta izpildei, PROVIDUS rosina:

1)      Enerģētikas likumā iekļaut normas, kas nosaka sašķidrinātās dabasgāzes piegādes, pārvades un uzglabāšanas regulējumu.

2)      Sagatavot priekšlikumus atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunīgos un neizsīkstošos energoresursus.

3)      Izstrādāt enerģētikas politikas pamatnostādnes 2015.-2021. gadam, ņemot vērā Enerģētikas ilgtermiņa stratēģiju 2030 un pildot Ministru kabineta komitejā 2013. gada 11.martā lemto.

Valsts Kancelejai vai Pārresoru koordinācijas centram valdības deklarācijas 113.punkta izpildei (korupcijas izskaušanas turpināšana), PROVIDUS rosina izstrādāt un pieņemt Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2014.-2018.gadam, šajā programmā iezīmējot risinājumus tādiem starpresoru jautājumiem kā, piemēram, piemērotākais institucionālais risinājums cīņai ar privātā sektora korupciju vai publiskā sektora ētikas standartu izveide.

Lai izpildītu valdības deklarācijas 112.punktu (turpināt mazināt naudas lomu politikā), PROVIDUS rosina izvērtēt līdzšinējās partiju finansēšanas sistēmas (ar minimālu valsts finansējumu partijām) efektivitāti, kā arī izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidei. 

Saistībā ar rīcības plānu valdības deklarācijas 42.punkta izpildei, PROVIDUS rosina izstrādāt risinājumu, lai informācija par valsts budžeta ienākumu un izdevumu kategorijām pārskatāmā veidā būtu pieejama Latvijas valsts piederīgajiem.

Kontekstā ar valdības deklarācijas 127.(efektīva, uz rezultātu orientēta pārvalde), kā arī 128. (pārvaldes cilvēkresursu kvalitatīva attīstība) un 117.(pilnveidots normatīvo aktu jaunrades process) punkta izpildi, PROVIDUS rosina:

1)      Nākt klajā ar vismaz vienu diskusiju dokumentu par iecerētu reformu vai likumu izmaiņām, kas kalpotu par paraugu citām institūcijām diskusiju dokumentu sagatavošanā;

2)      Izvērtēt valsts pārvaldes darbinieku apmācību vajadzības un to nodrošināšanas iespējas;

3)      Veikt izvērtējumu par to, kāds īpatsvars no MK sistēmas iestāžu izstrādātajiem politikas dokumentiem vai likumprojektiem ir balstīts pierādījumos (pētījumos, dziļākā analīzē), kā arī izstrādāt priekšlikumus uz pierādījumiem balstītas lēmumu pieņemšanas modeļa ieviešanai Latvijas publiskajā sektorā;

4)      Veikt starptautisku salīdzinošu izpēti par publiskā sektora atalgojuma politiku, t.sk. politiskajām amatpersonām. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaiPROVIDUS ierosina valdības deklarācijas 2.prioritātes (sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts varai, kas ir balstīta uz tiesiskuma stiprināšanu, sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesos [..]), kā arī 127.punkta izpildei, valdības rīcības plānā paredzēt uzdevumu nodrošināt portālā latvija.lv vajadzīgo funkcionalitāti, kas ļautu vākt Latvijas pilsoņu parakstus, savus parakstus apliecinot ar e-parakstu vai internetbankas autorizāciju (atbilstoši likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 2015.gada 1.janvārī spēkā esošajai redakcijai).

 Sagatavoja: Dace Akule


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!