Raksts

Pārskats “Sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē: labo un slikto gadījumu analīze


Datums:
01. jūlijs, 2022


Autori

Līga Stafecka


Šī pārskata galvenais mērķis ir veicināt efektīvu un jēgpilnu sabiedrības līdzdalību, kvalitatīvu konsultāciju procesu valsts un pašvaldību darbā. Pārskats uz gadījumu analīzes pamata parāda būtiskākos ieguvumus no veiksmīga sabiedrības līdzdalības procesa, kā arī negatīvās sekas, kas rodas, ja līdzdalība nav nodrošināta pietiekami.

Pārskats lejupielādei pieejams šeit!

 


Pārskatā identificēti galvenie izaicinājumi, ar kuriem analizētajos piemēros saskārusies valsts pārvalde un sabiedriskie partneri (pilsoniskās sabiedrības organizācijas, sociālie partneri). Šos izaicinājumus ir būtiski izvērtēt, lai uzlabotu līdzdalības procesus nākotnē.

 

Piemēri pārskatam atlasīti pēc nevalstisko organizāciju un aktīvistu ieteikumiem, ko domnīca Providus apzināja 2021.gada otrajā pusē, aicinot norādīt labas un sliktas līdzdalības piemērus. Tie, kuri biežāk atkārtojās, tiek ietverti šajā pārskatā, iedziļinoties gan lēmumu pieņemšanas procesā, gan arī tajā, kāda loma tajā tika ierādīta konsultācijām ar sabiedrību. Jāatzīst, ka starp nosauktajiem piemēriem divi biežākie bija: lēmumu izstrāde Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, un lēmumi par administratīvi teritoriālo reformu, taču šie piemēri palika ārpus pārskata divu galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, tie bija ievērojami atšķirīgi lēmumi salīdzinot ar tiem, kas apskatīti pārskatā, to mēroga (teritoriālā reforma) vai operativitātes (pandēmijas ierobežošana, krīžu vadība) dēļ. Otrkārt, tiem būtu lietderīgi pievērst īpašu, padziļinātu izpēti, veikt plašāku izvērtējumu, jo līdz šim konsultāciju procesam nozīmīgās reformās vai krīžu vadībā nav pievērsta pietiekama uzmanība. 

 

Analizējot katru lēmumu pieņemšanas piemēru un tajā notikušās konsultācijas ar sabiedrību, par pamatu tika izmantota informācija no lēmumu pieņemšanas gaitas – protokoli, atzinumi, pārskati par sabiedrības līdzdalību, video ieraksti no konsultāciju procesa, kopsavilkumi un diskusiju apkopojumi, kā arī publicētā informācija medijos. Katrā no gadījumiem papildu veiktas intervijas ar iesaistītajām pusēm. 

 

Uzmanības piesaistīšanai pārskatam izvēlēts provokatīvs nosaukums, sadalot līdzdalības gadījumus labajos un sliktajos. Vēlamies norādīt, ka vērtīgas mācības var vienlīdz gūt kā no labajiem, tā sliktajiem piemēriem; svarīgi šo praksi regulāri izvērtēt, lai katrs nākamais lēmumu pieņemšanas process tiktu pilnveidots. Dalījumu varētu dēvēt arī savādāk, piemēram, plašas līdzdalības piemēri un vāji līdzdalības piemēri. Taču šoreiz vēlējāmies izcelt tos piemērus, kuros iestādes ir novērtējušas sabiedrības līdzdalības vai konsultāciju nozīmi un izmēģinājušas to praksē, bet diemžēl šie centieni nav bijuši veiksmīgi.

 


Vāka foto: Alex Andrews: https://www.pexels.com/photo/three-black-handset-toys-821754/ 

 

Par publikācijas saturu atbild Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

 

Publikācija izstrādāta projekta “Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību” ietvaros. Projekts “Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību” tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansējumu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

 

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!