Raksts

Pārskats par KNAB darbu 2017-2022


Datums:
01. jūnijs, 2022


Autori

Līga Stafecka


Pārskatā ir apkopoti galveni darbības rādītāji, kā arī sabiedriskās domas aptauju rezultāti, kas raksturo KNAB darbību pēdējo piecu gadu laikā un ilgākā laika posmā. Pārskata mērķis ir veicināt diskusiju par KNAB darbības prioritātēm nākamajiem pieciem gadiem, apstiprinot amatā KNAB priekšnieku.

Pētījumu iespējams lejupielādēt šeit.

 


Providus ieskatā, KNAB darbībā nākamajos gados jāprioritizē sava darbība 3 virzienos:

 


 

1.KNAB kļūst par korupcijas novēršanas kompetences centru un galveno institūciju jaunām pretkorupcijas iniciatīvām.

 

Ko tas nozīmē? Gadījumos, kad valstī ir kāda publiska aktualitāte, kas saistīta ar korupciju, KNAB nodrošina situācijas analīzi un ierosina iniciatīvas, lai uzlabotu sistēmu. KNAB teju 20 gadu darbība ir uzkrāts liels datu apjoms par dažāda veida ar korupciju saistītiem jautājumiem, kuru analīze un tās secinājumi varētu nodrošināt efektīvāku pretkorupcijas risinājumus. KNAB veic situācijas analīzi un iniciē sistēmas uzlabojumus. Piemēram, konstatējot problēmas ar politisko partiju “melnajām kasēm”, laicīgi sagatavo priekšlikumus par kriminālatbildības sliekšņa samazināšanu par partiju “melnajām kasēm”. Birojs proaktīvi vēršas valdībā, Saeimā, kā arī sniedz plašu informāciju par to nepieciešamību plašsaziņas līdzekļos. KNAB kā pretkorupcijas kompetences centram ir jākļūst par nozīmīgu ekspertīzes avotu lēmumu pieņemšanā, piemēram, 13.Saeimas darbā tādos jautājumos kā veiksmīga Interešu pārstāvības atklātības likuma izstrādē, vai jaunajā Pašvaldību likumā sniedzot priekšlikumus interešu konfliktu mazināšanas pasākumiem pašvaldībās.

 


 

2.KNAB izmeklēšanas spēju stiprināšana un pilnveidošana.

 

Viena no svarīgām pazīmēm, kas norāda, ka neatkarīga pretkorupcijas iestāde strādā veiksmīgi, ir atklātu un rezultatīvi izmeklētu sabiedriski nozīmīgu korupcijas lietu skaits. Pēdējos gados šādu lietu bijis maz, dažas ir izbeigtas, kā “Būvnieku karteļa” lieta. Svarīgi, ka notiek rūpīga ierosināto, bet vēlāk izbeigto kriminālprocesu izvērtēšana, kādi tam bija iemesli, lai to nākotnē novērstu. Starptautisks (piemēram, caur OECD piesaistītiem ekspertiem – citu valstu prokuroriem) veikts ārējs izvērtējums (peer review) būtu ļoti lietderīgs, lai, pirmkārt, pati iestāde varētu pilnveidot savu darbu, bet arī sabiedrība gūtu lielāku pārliecību, ka korupcijas apkarošanas funkciju Birojs veic maksimāli efektīvi un lietderīgi, ko citādi, iestādes specifikas dēļ nav iespējams izdarīt.

 


 

3. KNAB jānosaka prioritārie savas darba efektivitātes vērtēšanas pamata rādītāji: būtisks pieaugums to cilvēku īpatsvarā, kuri tic KNAB darba efektivitātei, un būtisks pieaugums to cilvēku īpatsvarā, kuri ir gatavi ziņot KNAB par korupciju.

 

KNAB darbībā sabiedrības atbalsts tā darbam un uzticēšanās ir svarīgs veiksmīgas darbības priekšnoteikums.  KNAB ir ne tikai jāinformē sabiedrība par aktualitātēm, bet arī pārdomāta komunikācija jāuztver kā preventīvs instruments korupcijas mazināšanai un metode KNAB autoritātes stiprināšanai citu institūciju vidū, tostarp, Saeimas un valdības. Minēto efektivitātes rādītāju sasniegšana būs skaidrs apliecinājums tam, ka KNAB darbs ir bijis veiksmīgs.

 


 

Pārskats sagatavots projekta “Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes kvalitātes spēcināšanai” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Atzinuma saturu atbild biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!