Raksts

Par nevalstisko organizāciju iesaistīšanos nacionālo pozīciju ES jautājumos izstrādē


Datums:
13. marts, 2008


Rīgā, 2008. gada 13.martā

LR Ārlietu Ministrijai

Par nevalstisko organizāciju iesaistīšanos nacionālo pozīciju ES jautājumos izstrādē


Atsaucoties uz Ārlietu ministrijas aicinājumu nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.596 “Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādes, apstiprināšanas un pārstāvēšanas kārtība” un Ministru kabineta instrukcijā Nr.6 “Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība”, lai uzlabotu iestāžu un nevalstiskā sektora savstarpējo komunikāciju, tai skaitā, nodrošinātu atgriezenisko saiti, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS iesaka:

1.      Papildināt Noteikumu Nr.596 2.punktu, iekļaujot tajā arī nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas paziņojumiem un konsultācijas dokumentiem. Tas ļaus attiecināt šos noteikumus arī uz, piemēram, EK paziņojumu “Rezultātu Eiropa – Kopienas tiesību aktu piemērošana”, EK paziņojumu “Turpmākie pasākumi pēc Zaļās grāmatas „Eiropas pārredzamības iniciatīva”, vai EK konsultāciju dokumentu par ES budžeta reformu, par kuriem arī tiek gatavotas nacionālās pozīcijas, kuru izstrādē iesaistās NVO un sociālie partneri.


2.      Papildināt Noteikumu Nr.596 piekto nodaļu par nevalstisko organizāciju un sociālo partneru līdzdalību, uzsverot līdzdalības iespējas, ne tikai valsts iestāžu pienākumu informēt NVO un sociālos partnerus jau par gatavām nacionālajām pozīcijām. Konkrēti, PROVIDUS iesaka šo noteikumu 32.punktu grozīt sekojošajā redakcijā: “Atbildīgās iestādes informē nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus par iestāžu kompetencē esošajiem Eiropas Savienības institūcijas sanāksmju darba kārtības jautājumiem, līdzdalības iespējām nacionālās pozīcijas sagatavošanā un nacionālo pozīciju attiecīgajā jautājumā”. Bet šo noteikumu 34.punktu PROVIDUS aicina papildināt sekojošajā redakcijā: “Citos gadījumos nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri šo noteikumu 11.punktā minētajās starpinstitūciju darba grupās tiek iekļauti atkarībā no tajās izskatāmajiem jautājumiem vai, ja nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri izsaka vēlmi tikt iekļautiem šo noteikumu 11.punktā minētajās starpinstitūciju darba grupās. Iestādei ir tiesības vērtēt, vai nevalstisko organizāciju un sociālo partneru iekļaušana starpinstitūciju darba grupās ir attaisnojama no informācijas konfidencialitātes un darba efektivitātes apsvērumiem”.  


3.      MK instrukcijas Nr.6 3.punktu un 32.punktu papildināt, nosakot, ka informācija par nacionālo pozīciju izstrādes uzsākšanu un līdzdalības iespējām jāpublicē ne tikai atbildīgās iestādes mājas lapā, bet arī Ārlietu ministrijas kā ES lietu koordinējošās iestādes mājas lapā, kur būtu pieejama informācija par visām nacionālajām pozīcijām. Konkrēti, PROVIDUS aicina Ārlietu ministrijas mājas lapā publicēt sekojošu informāciju:

a)     sarakstu ar dokumentiem, par kuriem tiek uzsākta nacionālās pozīcijas gatavošana, iekļaujot nacionālās pozīcijas izstrādes termiņus un kontaktus atbildīgajai iestādei, kurā NVO varētu iegūt vairāk informācijas vai izteikt vēlmi piedalīties starpinstitūciju darba grupās, kas izstrādā nacionālo pozīciju.

Lai nodrošinātu, ka NVO un sociālie partneri regulāri iegūst ziņas par šī saraksta papildinājumu, mājas lapā būtu jāievieto RSS (really simple service) funkcija, kas ļauj interesentiem automātiski saņemt e-pastu, kad mājas lapas sadaļā publicēta jauna informācija. Tas ļaus samazināt ministrijas darba apjomu, informējot vai meklējot interesentus konkrētajā jautājumā. Tāpat, tādējādi tiks nodrošināts, ka ieinteresētās NVO jau laicīgi varēs iepazīties ar materiālu, par ko tiks gatavota nacionālā pozīcija, un NVO varēs nākt klajā ar saviem ierosinājumiem jau sākotnējā pozīcijas stadijā, kā arī iesaistīties starpinstitūciju darba grupās.

b)     sarakstu, par kuriem dokumentiem ir izstrādāta sākotnējā nacionālā pozīcija, iekļaujot nacionālās pozīcijas izstrādes termiņus un kontaktus atbildīgajai iestādei, kurā NVO varētu iegūt vairāk informācijas. Tādējādi tiks nodrošināts, ka ieinteresētās NVO varēs iepazīties ar sākotnējo nacionālo pozīciju un sniegt savus atzinumus vai komentārus.

c)      Sarakstu, par kuriem dokumentiem ir izstrādāta, saskaņota un apstiprināta nacionālā pozīcija, iekļaujot kontaktus atbildīgajai iestādei, kurā NVO varētu iegūt vairāk informācijas.


4. MK instrukciju Nr.6 papildināt ar sekojošo NVO un sociālo partneru līdzdalības nacionālo pozīciju izstrādes un atgriezeniskās saites nodrošināšanas mehānismu:

a)     Atbildīgā iestāde nosūta elektroniski sākotnējās nacionālās pozīcijas dokumentu tām NVO un sociālajiem partneriem, kas ir izteikuši savus priekšlikumus sākotnējai pozīcijai (reaģējot uz informāciju, ka tiek uzsākta nacionālās pozīcijas izstrāde). Sākotnējās pozīcijas dokumentā tiek izdzēsti 4.punkts un 5.punkts par citu valstu un ES institūciju viedokļiem, savukārt, sākotnējās pozīcijas 8.punktā jānorāda, kuras NVO un sociālie partneri izteica savus priekšlikumus, kā arī kuras piedalījās starpinstitūciju darba grupās, un konspektīvi jāapraksta NVO un sociālo partneru izteiktos priekšlikumus.

b)     Atbildīgā iestāde nosūta elektroniski nacionālās pozīcijas projektu saskaņošanai pirms tā iesniegšanas MK tām NVO un sociālajiem partneriem, kas snieguši komentārus un atzinumus par sākotnējo pozīciju. No nacionālās pozīcijas projekta tiek izņemti 4.punkts un 5.punkts (par citu valstu un ES institūciju pozīcijas), savukārt, pozīcijas 8.punktā jānorāda, kuras NVO un sociālie partneri izteica savus priekšlikumus vai komentārus un atzinumus, kā arī kuras piedalījās starpinstitūciju darba grupās. Tādējādi arī iesaistītajām NVO un sociālajiem partneriem tiks nodrošināta iespēja izteikt iebildumus vai atzinumus pirms nacionālās pozīcijas iesniegšanas MK.

c)      Atbildīgā iestāde nosūta elektroniski nacionālās pozīcijas dokumentu tām NVO un sociālajiem partneriem, kas iesaistījās pozīcijas izstrādē (starpinstitūciju darba grupā, izteica priekšlikumus, komentārus, atzinumus vai iebildumus), pienācīgi aizsargājot ierobežotas pieejamība informāciju, izņemot 4.-5.punktu (citu valstu un ES institūciju pozīcijas), bet pozīcijas 8.punktā jānorāda, kuras NVO un sociālie partneri iesaistījās nacionālās pozīcijas izstrādē, un konspektīvi jāapraksta NVO un sociālo partneru izteiktos priekšlikumus.

PROVIDUS uzskata, ka tādējādi tiks radītā atgriezeniskā saite, ļaujot NVO un sociālajiem partneriem pārliecināties, kādā veidā viņu sniegtie priekšlikumi un komentāri tikuši ņemti vērā, izstrādājot nacionālo pozīciju. Šī mehānisma ieviešanai nepieciešams grozīt MK instrukcijas Nr.6 sekojošos punktus: 3., 4., 6., 10., 14. un 32.


5.      MK instrukcijas Nr.6 pielikumu (sākotnējās pozīcijas paraugu) papildināt ar prasību parauga 8.punktā norādīt, kuras NVO un sociālie partneri izteikuši savus priekšlikumus, komentārus vai iebildumus, un kuras iesaistījušās starpinstitūciju darba grupā, kā arī konspektīvi jāapraksta NVO un sociālo partneru izteiktie priekšlikumi.


6. Jāpilnveido mehānismi, lai nodrošinātu nacionālajās pozīcijas iekļautās informācijas konfidencialitāti. Piemēram, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, kurām tiek atsūtīta konfidenciāla informācija, ir jāparakstās par šīs informācijas neizpaušanu, saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!