Raksts

Par likumprojektu „ Grozījumi Būvniecības likumā”


Datums:
11. decembris, 2013


2013.gada 11.decembrī

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

Par likumprojektu „ Grozījumi Būvniecības likumā”

 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS (turpmāk – PROVIDUS) ir iepazinies ar sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Būvniecības likumā” (turpmāk – Grozījumi) un sniedz savu atzinumu.

Izvērtējot Grozījumos piedāvātos risinājumus, PROVIDUS uzskata, ka ir svarīgi veidot efektīvu un neatkarīgu iestādi būvniecības procesa kontroles uzlabošanai, skaidri iezīmējot institūcijas vietu valsts pārvaldē un garantējot tās pieņemto lēmumu būtiskumu un nozīmīgumu. Veidojot šādu iestādi, ir svarīgi nesamazināt visu pārējo būvniecības procesā iesaistīto personu atbildības un pienākumus, jo kontrolējošas institūcijas izveide neatcels vai negrozīs to pienākumu apjomu, kas jau tagad gulstas uz visiem citiem būvniecības procesa dalībniekiem, it īpaši pašvaldību būvvaldēm.

PROVIDUS uzskata, ka būvniecības valsts kontroles iestādes izveide nodrošinās, ka :

  1. tiks samazināti iespējamie korupcijas riski būvniecības procesā pašvaldībās (gan būvatļaujas izsniegšanas procesā, gan būvdarbu veikšanas procesā),
  2. nodrošināta pārraudzība pār pašvaldību darbību būvniecības procesā;
  3. tiks samazināta iespēja pašvaldībās pieņemt nepārdomātus, nepamatotus un ieinteresētus lēmumus būvniecības procesā;
  4. tiks nodrošināta neitrāla un profesionāla palīdzība ikvienai būvniecības procesā iesaistītai personai.

Piedāvātie Grozījumi ieskicē iespējamos risinājumus, taču PROVIDUS uzskata, ka būvniecības valsts kontrolei ir jādarbojas pamatojoties uz šādiem principiem:

  • Būvniecības valsts kontroli īsteno neatkarīga, funkcionāli augstāka iestāde

PROVIDUS uzskata, ka būvniecības valsts kontroli efektīvi var veikt iestāde, kura ir funkcionāli augstāka iestāde attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti pašvaldību būvvaldēs būvniecības procesa sakarā. Šāds statuss iestādei dos gan tiesības iejaukties būvniecības procesā, pamatojoties uz sūdzībām, gan proaktīvi rīkoties un veikt pārbaudes būvobjektā.

  • Iestādei ir likumā noteiktas tiesības un pienākumi, bet skaidri ierobežotā apjomā

PROVIDUS uzskata, ka ir jāizvērtē būvniecības valsts kontroli īstenojošajai iestādei uzliekamo pienākumu un tiesību apjoms, no vienas puses, paredzot pietiekami plašu tiesību klāstu, no otras puses, sabalansējot tās ar iespējām un vajadzībām.

PROVIDUS norāda, ka šīs iestādes funkcijas nedrīkst pārklāties vai dublēties ar tiem pienākumiem, kas noteikti pašvaldību būvvaldēm un kuras tos turpinās īstenot arī pēc kontroles iestādes izveides. Tāpat jāizvērtē iespēja, ka sabiedrība vērsīsies šajā iestādē ar sūdzībām par visdažādākajiem būvniecības pārkāpumiem, tādejādi pārslogojot iestādi ar milzu darba apjomu.

PROVIDUS uzskata, ka būvniecības valsts kontroli realizējošai iestādei noteikti ir jāveic šādi uzdevumi:

  1. uzraudzīt un kontrolēt noteiktu kategoriju ēku būvniecības procesu (iespējams sabiedriski nozīmīgu ēku) – tai skaitā apturēt būvdarbus, atcelt būvatļaujas, pieprasīt un saņemt dokumentus, izvērtēt dokumentus, utt).
  2. piedalīties noteiktu kategoriju ēku nodošanā ekspluatācijā;
  3. sekot noteiktu kategoriju ēku tehniskajam stāvoklim pēc to nodošanas ekspluatācijā.
  4. veikt pārraudzību par būvniecības sistēmu valstī kopumā, tai skaitā apkopot informāciju par situāciju nozarē, sagatavojot metodiskos materiālus, sniedzot eksperta viedokļus ar būvniecību saistīts strīdos, nodrošinot regulāras apmācības pašvaldību būvvaldēm, koordinēt nozares nevalstisko organizāciju sadarbību, un veikt citas koordinējošas funkcijas.

Vēl diskutējams un izvērtējams ir iestādes pienākums atbildēt vai reaģēt uz visām iedzīvotāju sūdzībām, kas saņemtas par konkrētiem būvniecības procesiem, jo šāda pienākuma uzlikšana nozīmē arī papildus izmaksas un papildus štata vietas. Iespējams, ka iestādes pienākums būtu izvērtēt tos gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par būtiskiem pārkāpumiem būvniecības procesā (jeb tādiem, kur ir potenciāli augsta bīstamība) vai nozīmīgu kaitējumu videi, vai arī kad sūdzības saņemtas par sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecības procesā pieļautām kļūdām vai neprecizitātēm.

Papildus tam PROVIDUS uzskata, ka ir apsverama iestādes funkciju paplašināšana attiecībā uz strīdus gadījumu izskatīšanu būvspeciālistu sertifikācijas procesā, nosakot iestādi kā funkcionāli augstāko iestādi attiecībā uz sertificēšanas institūcijām un to izdotajiem lēmumiem.

PROVIDUS norāda, ka, nosakot iestādes funkcijas, jāvērtē jau citu, līdz šim darbojošos līdzīgu iestāžu kompetence un atbildības, kas savu pieredzi praksē jau pierādījušas, kā, piemēram, Iepirkumu uzraudzības birojs vai  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Papildus iepriekš minētam, PROVIDUS norāda, ka esošā prakse būvniecības jomā liecina par būtisku tiesisko instrumentu neesamību vai nepietiekamību. Un tieši, Būvniecības likumā būtu jāatrunā būvvaldes tiesības apturēt tādu ekspluatācijā nodotu ēku lietošanu, kuras tehniskais stāvoklis ir bīstams.

Šie ir daži būtiskākie apsvērumi par likumprojektu „Grozījumi Būvniecības likumā”, kurus PROVIDUS vēlējās īpaši uzsvērt. Kā līdz šim, PROVIDUS ir gatavs piedalīties likumprojekta apspriešanā darba grupā un Saeimas komisijā, piedāvājot savu ekspertīzi, kas uzkrāta vairāku gadu garumā.

Sagatavoja: Agnese Lešinska


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!