Raksts

Par labojumiem Vispārīgos būvnoteikumos


Datums:
20. jūnijs, 2005


2005. gada 20. jūnijā

LR Ekonomikas ministrijai
Būvniecības departamentam

Par labojumiem Vispārīgos būvnoteikumos
 

Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” ir izskatījusi Valsts sekretāru sanāksmē 16.06.2005 gadā pieteikto projektu nr.  VSS-874 “Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” un vēlas sniegt savu atzinumu par minētiem grozījumiem.

 

PROVIDUS iesaka veikt šādus grozījumus Vispārīgos būvnoteikumos: 

 1. Ņemot vērā faktu, ka Plānošanas un arhitektūras uzdevumu izdod būvvalde un tajā tiek noteiktas likumiskās prasības būvieceres realizācijai, nebūtu vēlams atstāt iespēju būvvaldei lemt par daudz dažādiem jautājumiem, ko jau noteicis likumdevējs, tai skaitā par iespēju noteikt jēdziena – nulles cikls – skaidrojumu.  Pamatojoties uz iepriekš teikto, iesakām izņemt no piedāvātā 25.1. punktā šādu teikuma daļu “ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav noteikts citādi”.  

 2. Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 64.panta (1) daļas noteikumus, nomainīt 35.punktā noteiktās 30 dienas uz “….izskata viena mēneša laikā….”.  

 3. Ņemot vērā VBN struktūru, PROVIDUS iesaka pārcelt 37.punkta trešajā un ceturtajā daļā minēto terminu skaidrojumu (Vienkāršota renovācija un Vienkāršota rekonstrukcija) uz VBN I. Sadaļu “Noteikumos lietotie termini”, atstājot 37.punktā tikai pašus terminus.

 4. Nav saprotama 40.1. punkta piedāvātā redakcijā aiz vārda “atbildīgo projektētāju” ielikto iekavu jēga, jo noteikumu sākumā, kur minēti terminu skaidrojumi, ir dota jēdziena “projektētājs” skaidrojums. Ieteikums, izņemt ārā iekavās minētos vārdus (sertificētu arhitektu vai būvinženieri) no šī punkta vispār vai pielikt to kā papildus skaidrojumu pie jēdziena “projektētājs” skaidrojuma. 

 5. Lai nodrošinātu normatīvajā aktā ietverto prasību vienotu interpretāciju, ieteikums 40.3. punktu papildināt ar šādiem vārdiem : “…………..Ja no būvvaldes nav saņemts  atteikums, vienkāršotās rekonstrukcijas ierosinātājs ……”.

 6. Lai nodrošinātu drošu pilsētvidi un pilsētvides ainavas vienotu un kvalitatīvu izpausmi, PROVIDUS iesaka mainīt piedāvātā 70.1. punkta redakcijā minētos būves apjomus uz šādiem – apbūves laukums nav lielāks kā 50m2 un būvapjoms – par 300m3, vienlaicīgi nomainot arī terminu būvtilpums uz būvapjoms.

 7. Ņemot vērā faktu, ka tiek diezgan plaši definēts termins – sabiedriski nozīmīga būve – ir jāapsver piedāvātā 99.1. punkta redakcija, jo no šī nav skaidrs, kas veiks šāda veida ekspertīzes apmaksu – būvieceres realizētājs vai pašvaldība. Ja to apmaksās būvieceres realizētājs, tad būs grūti nodrošināt šādas ekspertīzes objektivitāti un patiesumu. Savukārt, ja to veiks par pašvaldības naudu, tas krasi palielinās pašvaldību izdevumus. Ieteikumus, apsvērt iespēju noteikt tikai dažos gadījumus kā obligātu pienākumu veikt ekspertīzi, piem. par sabiedriskai lietošanai paredzētām ēkām, vai tām, kuru celtniecība tiek finansēta no valsts vai pašvaldību budžeta.

 8. Ņemot vērā piedāvāto 62.punkta redakciju, izslēgt 114.punktu.

 9. Ņemot vērā Būvniecības likuma 30.panta (6) daļu, kas nosaka ar būves nojaukšanu saistīto izdevumu segšanas pienākumu pasūtītājam vai būvētājam, nav saprotama piedāvātā 170.2.punkta 4.apakšpunkts. Ieteikums – izņemt šo daļu.

 10. Ņemot vērā faktu, ka pēc Būvniecības likuma 30.panta, būvvaldei ir tiesības izdot rīcības brīvības aktu, izlemjot par iespēju būvi nojaukt vai nē, iesakām 170.2. punktu papildināt ar šādu lēmuma sadaļu: lietderības apsvērumi.

 11. Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma prasības, iesakām 170.2. punktu papildināt ar šādu lēmuma sadaļu: lēmuma apstrīdēšanas kārtība.

 12. Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma prasības un Fizisko personu datu aizsardzības likuma mērķi, personas datus (it sevišķi personas kodus) drīkst apstrādāt tikai tādā apmērā, kas ir samērīgs ar administratīvā akta mērķi, tādejādi PROVIDUS iesaka izņemt no visiem Pielikumiem prasību norādīt personas kodu. 


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!