Raksts

Par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda apakšaktivitātāšu “Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija” un “Skābo augšņu kaļķošana” atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām


Datums:
30. augusts, 2006


Rīgā, 2006. gada 30. augustā

Zemkopības ministrijai

Par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda apakšaktivitātāšu “Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija” un “Skābo augšņu kaļķošana” atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām (VSS-1153)

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ir iepazinies ar Vienotā programmdokumenta 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.4. pasākuma “Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana” 4.4.1. Aktivitātes “Zemes uzlabošana”

apakšaktivitāšu “Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija” un “Skābo augšņu kaļķošana” atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīniju projektu struktūrfonda projekta iesniedzējam, kas tika izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē 2006. gada 17. augustā, un izsaka sekojošus iebildumus:

1. Vadlīniju projekta 18. lpp. minēts, ka projekta iesniegums tiks vērtēts tikai pēc viena specifiskā vērtēšanas kritērija:

Projektam tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar projektiem, kas iesniegti vēlāk, nekā vērtējamais projekts

PROVIDUS iebilst pret šāda kritērija piemērošanu. Lūdzam ņemt vērā Valsts Kontroles 2006.gada 19.maija Revīzijas ziņojumā (Nr. 5.1-2-55R/2005) par ES struktūrfondu (ERAF, ELVGF un ZVFI) projektu vērtēšanas un apstiprināšanas sistēmas novērtējumu konstatēto:

Atsevišķām aktivitātēm izšķirošais kritērijs nepietiekamu līdzekļu gadījumā projekta finansējuma saņemšanai ir projektu pieteikumu reģistrācijas secība (datums un laiks), tādējādi projekta pieteikumiem netiek nodrošināts savstarpējs projektu konkurss, kā rezultātā pastāv risks, ka ES struktūrfondu finansējumu nesaņem labākie projektu pieteikumi, kas nodrošinātu augstāku pievienoto vērtību (2.lpp.) Tas rada risku, ka VPD mērķu sasniegšana nenotiek visefektīvākā veidā (4.lpp.).

PROVIDUS ierosina aizstāt šo kritēriju ar citiem – uz mērķi orientētiem, kuru izstrādes laikā veiktas konsultācijas ar potenciālajiem projektu pieteicējiem un nozaru asociācijām.

2. Vadlīniju projekta 16. lpp. noteikts, ka “ja, izvērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācijas vai tā ir neskaidra, LAD var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt trūkstošo informāciju un/vai skaidrojumu. Pieprasītā informācija projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.”

Šis ir pretrunā ar ES struktūrfondu vadības likumu, kura 22. pants nosaka, ka projekta iesniegumu var precizēt tikai administratīvās vērtēšanas posmā un “turpmāka struktūrfonda projekta iesnieguma precizēšana (..) nav pieļaujama”. ES struktūrfondu vadības likuma 22. pantā nav minēta atruna uz Lauku atbalsta dienesta likumu, kas pieļautu šajā situācijā piemērot citas normas.

PROVIDUS iebilst pret pretlikumīgu nosacījumu iekļaušanu vadlīniju projektā.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!