Raksts

Par Būvniecības likuma grozījumiem


Datums:
16. novembris, 2005


2005.gada 16.novembrī

LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai


Par Būvniecības likuma grozījumiem

“Sabiedriskās politikas centrs PROVIDS” (PROVIDUS) un „Sabiedrība par atklātību – DELNA” (Delna) ierosina iestrādāt Būvniecības likumā šādus grozījumus.

 

1.

Pašreizējā situācijā nav pietiekoši skaidri nodalīta kompetence starp Valsts būvinspekciju un pašvaldību būvinspekcijām, tāpēc praksē ir situācijas, kad kāds gadījums tiek risināts dubultā procesā vai netiek risināts vispār. Lemt par labu kontroles nodošanai tikai Valsts būvinspekcijas rokās nepieciešams tādēļ, ka nav efektīvi atstāt kontroles funkcijas personām, kas tieši piedalās lemšanas procesā pašvaldībās vai ir tiešās padotības attiecībās ar pašvaldības atbildīgām institūcijām vai amatpersonām. Ja kontrole turpinās pastāvēt jau esošā formā (proti, kā pašvaldību būvinspektori), tā nesasniegs vēlamo rezultātu – objektīvs un ietekmīgs izvērtējums, savukārt, ja kontroles funkcijas nodos “neitrālām” personām (piemēram, Valsts būvinspekcijai) – šis risks samazināsies un būs iespējams “ietekmēt” būvniecības procesā pieļautās nelikumības daudz efektīvāk. Apzinoties šīs reformas nozīmīgumu, ierosinām sākt ar nelielu daļu, proti, piešķirt tikai valsts būvinspektoriem tiesības kontrolēt svarīgu būvju tiesiskuma izvērtēšanu. Pēc tam, kad būs iespējams izvērtēt šīs normas efektivitāti, būtu jāatgriežas pie šī jautājuma kompleksa risinājuma.  

29.pants. (1) Būvniecības valsts kontroli veic Ekonomikas ministrijas sistēmā ietilpstošā Valsts būvinspekcija.

(2) Valsts būvinspekcijas pienākums ir pārbaudīt, kā amatpersonas un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas ievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības būvniecības jomā, kā arī kontrolēt likumu un citu normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz būvizstrādājumu kvalitāti.

(3) Vienīgi Valsts būvinspekcija veic kontroli pār būvēm, kas minētas šā likuma 6.pantā un 12.pantā.

(4) Būvniecības, arī vides pieejamības, kontroles tiesības valsts un pašvaldību būvinspektoriem piešķir, reģistrē un atsauc Ekonomikas ministrija.

 

Pārejas noteikumos nepieciešams iekļaut termiņu līdz kuram jānodrošina 29.panta īstenošana, jo būs nepieciešams veikt grozījumus saistītajos normatīvajos aktos, kā arī nodrošināt Valsts būvinspekcijai papildus finansējumu.

 

Pārejas noteikumi

17. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izstrādā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos un nodrošina nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu Būvniecības likuma 29.panta trešās daļas izpildi.

 

2.

Lai nodrošinātu efektīvu apstrīdēšanas kārtību, nepieciešams nodrošināt to, ka būvatļaujas apstrīdēšana Valsts būvinspekcijā gadījumos, kad tā realizē ekskluzīvo kontorli, aptur šīs būvatļaujas darbību, gluži tāpat, kā līdz šim tas notika, apstrīdot pašvaldībā.

30.1 pants. (1) Būvniecības procesā izdotu administratīvo aktu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādē, vai pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu tiesā.

(2) Iesniegums par būvatļaujas izvērtēšanu Valsts būvinspekcijā neaptur šīs būvatļaujas darbību, izņemot, ja tiek apstrīdēta būvatļauja, kas izdota 29.panta trešajā daļā minētajām būvēm.

(3) Lēmuma par būvatļaujas atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību.

(4) Iestāde, kas saņēmusi iesniegumu, kurā apstrīdēta būvatļauja vai lēmums par būvatļaujas atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, vai tiesa, kas saņēmusi pieteikumu, kurā pārsūdzēts iestādes lēmums par būvatļaujas atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, nosūta paziņojumu būvatļaujas izdevējam un būvatļaujas saņēmējam par to, ka šīs iestādes vai tiesas rīcībā ir iesniegums vai pieteikums par būvatļaujas apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu.

(5) Pašvaldības būvvalde, kas saņēmusi šā panta ceturtajā daļā minēto paziņojumu, neizdod izziņu, kurā norādīts jaunbūves būvniecības tiesiskais pamatojums un jaunbūves raksturojums, un nepieņem būvi ekspluatācijā līdz brīdim, kad iestādes lēmums kļuvis neapstrīdams vai likumīgā spēkā ir stājies tiesas spriedums.

 

Lūdzam rast iespēju Aigai Grišānei (Delna) un Agnesei Lešinskai (PROVIDUS) piedalīties komisijas sēdēs, kad tiks apspriesti iesniegtie priekšlikumi. 


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!