Raksts

No skolas sola ar skatu nākotnes karjerā


Datums:
04. oktobris, 2006


Autori

Inese Rebaine
Rasma Rozenberga


Foto: Foto © AFI

Jau pamatskolā vadīt savu firmu, sastādīt biznesa plānu un veikt grāmatvedības uzskaiti? Jā, tas ir iespējams Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā!

Sadarbībā ar organizāciju Junior Achievement-Latvia Jelgavas Spīdolas ģimnāzija ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu īstenojusi karjeras izpētes un profesionālās orientācijas pasākumu projektu, kas ļauj ģimnāzijas audzēkņiem jau skolas laikā iepazīt dažādas profesijas un sfēras, lai atrastu sev piemērotāko nākotnes nodarbošanos un nākotnē būtu konkurētspējīgi profesionālajā karjerā.

Ar karjeras izvēles pasākumiem Jelgavas Spīdolas ģimnāzija īpaši vēlas stimulēt uzņēmējdarbības gara veidošanos, skolēni profesionālās orientācijas pasākumos piedalās jau no 5.klases. Iepazīšanās ar karjeras izvēles jautājumiem jau pamatskolā skolēniem ļaus daudz mērķtiecīgāk domāt par savu nākotni un palielinās viņu konkurētspēju.

Projekta vadītāja Ritma Tīrumniece stāsta, ka, domājot par konkurētspēju un skolēnu sagatavošanu ‘reālajai dzīvei’, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija izstrādājusi ilgtermiņa programmu, kā arī ar ESF atbalstu jau gada garumā īstenojusi dažādus pasākumus skolēnu izglītošanai par karjeras iespējām un aspektiem, kas jāņem vērā, izvēloties profesiju un tālākās izglītības jomu.

Īsa informācija par projektu:

Projekta nosaukums:
Karjeras izpētes programmas un profesionālās orientācijas pasākumu realizācija Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

Projekta iesniedzējs:
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Projekta mērķauditorija:
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 5.-12. klašu skolēni

Projekta finansējums:
Ls 7000

Aktivitāte, kuras ietvaros projekts atbalstīts:
Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs

Aktivitāti administrējošā institūcija:
Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

Vairāk par projektu

Lai skolēni varētu pārbaudīt savus spēkus dažādās profesionālajās jomās, sadarbībā ar Junior Achievement-Latvia izveidotas mācību firmas, iesaistot skolēnus reālu biznesa projektu veidošanā un vadīšanā. Vispirms skolēni izvēlējās produktus vai pakalpojumus, tad sastādīja, saskaņoja un realizēja biznesa plānus, veicot grāmatvedības uzskaiti un pārējās darbības kā jebkurā īstā firmā. Visbeidzot pašu dibinātajām firmām skolēni veidoja arī reklāmas pasākumus un prezentācijas.

Spīdolas skolā notika arī skolēnu mācību firmu gadatirgus, uz kuru bija sabraukuši jaunieši no Ādažu, Jēkabpils un pat Lietuvas skolu mācību firmām. Kā stāsta pasākuma koordinatore vidusskolniece Laura, skolēni aktīvi iesaistās mācību biznesa projektos un nāk klajā ar iniciatīvu. Tā ir gan iespēja pārstāvēt savu klasi, gan pārbaudīt, kā uzņēmumi darbojas reālajā dzīvē.

Lai karjeras izvēles pasākumiem nebūtu tikai kampaņveidīgs raksturs, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija uzsākusi jaunu mācību priekšmetu 9.klasēs „Karjeras izvēle” kā fakultatīvo nodarbību un izveidojusi karjeras kabinetu. Karjeras izvēles stundās vidusskolēni apgūst tādas profesionāli nepieciešamas iemaņas kā CV un motivācijas vēstuļu rakstīšana, darba interviju pamatprincipi, kā arī apspriež dažādas ar profesionālo dzīvi saistītas problēmas un aktualitātes, dalās pieredzē no prakses vietām, kā arī mācās iepazīt savas intereses, spējas un iespējas.

Skola piedāvā skolēniem izpildīt arī speciālu datortestu, kas pēc projekta vadītājas Ritmas Tīrumnieces vārdiem, ļauj atbildēt uz jautājumiem “Ko es gribu? Ko es varu? Kas ir vajadzīgs/ pieprasīts?”. Jaunizveidotajā karjeras kabinetā skolēniem ir iespēja gan izpildīt šo testu, gan iegūt informāciju par karjeras izvēli un profesionālo orientāciju skolotāja-konsultanta vadībā.

Karjeras pasākumu ietvaros Jelgavas Spīdolas ģimnāzija turpina arī tradīciju iesaistīt skolēnus praksēs un ‘ēnu dienās’ uzņēmumos un iestādēs, lai dotu iespēju izprast to darbību. Laura šādā veidā iepazinās ar Latvijas Dzelzceļa Jelgavas pārvaldes darbu, viņa atzīst – “ja pats ej un uzdod jautājumus, vari ļoti daudz iegūt, uzzināt par situāciju darba tirgū, problēmām un aktualitātēm.” Pozitīvi savu ‘ēnu dienu’ pieredzi novērtē arī Elīna, viņa viesojusies tālākā vietā – Latvenergo filiālē Valmierā, kur pavadītā diena kopā ar uzņēmuma vadību lauzusi iepriekšējo priekšstatu, ka firmā direktors ir tas, kas “vienkārši sēž” un sapratusi, cik svarīga ir darbu koordinēšana un vadīšana.

Daudzveidīgā pieredze no prakses vietām, ko skolēni vēlāk kopīgi pārspriež prakses aizstāvēšanā, kā arī projekta ietvaros organizētās tematiskās ekskursijas skolēniem devušas priekšstatu par dažādām nozarēm, piemēram, gleznu restaurāciju. Tas dod iespēju idejas tālāk izmantot, gan veidojot jaunas un netradicionālas mācību firmas (piemēram, kāda skolniece izvēlējusies stikla apgleznošanu), gan meklējot tālākās karjeras iespējas.

Projekta vadītāja Ritma Tīrumniece atzīst, ka projekta īstenošana nav iztikusi arī bez grūtībām – sarežģīta birokrātija, pusgadu ieilgusī gaidīšana uz pāris izmaiņu apstiprināšanu, kas izjaucis dažas no sākotnējām iecerēm. Tomēr kopumā Ritma Tīrumniece secina, ka projektā izdevies savienot jau iepriekš iedibinātās skolas tradīcijas ar svarīgiem jauniem projektiem un izveidot vienotu programmu, kas kalpos par pamatu karjeras pasākumiem arī turpmāk.

Projekta galvenie mērķi ir Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā nodrošināt profesionālās orientācijas pasākumu pieejamību visos vecuma posmos, pārejot no vienas izglītības pakāpes uz nākamo, sekmēt tālākizglītības iespēju apzināšanu un atbilstošas profesijas izvēli, kā arī izstrādāt ilglaicīgu skolas stratēģisko programmu profesionālās orientācijas jomā, kas ļaus skolēniem jau skolas solā iepazīt pirmās karjeras izvēles iespējas.

Eksperta komentārs:

Ieva Morica, Amerikas partnerattiecību fonda direktore: Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas projekts karjeras izpētes un profesionālās orientācijas jomā palīdz jauniešiem pieņemt mērķtiecīgus un apzinātus lēmumus par savu profesionālo nākotni. Pozitīvi, ka projekta ietvaros jaunieši var gan iegūt praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā, gan arī klātienē tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Projekta rezultātus varēs izmantot arī nākamās skolēnu paaudzes, jo ģimnāzijā iekārtots karjeras kabinets un izveidota skolas stratēģiskā programma profesionālās orientācijas jomā. Projekts ir arī veiksmīgs sadarbības piemērs starp izglītības iestādi un nevalstisko organizāciju (Junior Achievement – Latvija).
Ieteiktu arī citām Latvijas skolām īstenot projektus, kas palīdzētu jauniešiem labāk iepazīt darba tirgus situāciju un pieņemt pārdomātus lēmumus par savas izglītības un profesionālās karjeras jautājumiem. Spīdolas ģimnāzijas projekts ir labs piemērs šajā jomā.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!