Raksts

Latvijas NVO pieredze pārejas valstu attīstībai


Datums:
15. jūnijs, 2004


Autori

Solvita Lazdiņa


Foto: Foto - A. Jansons © AFI

Mums ir tuvāki un tālāki kaimiņi, kuri vēlas un var ņemt vērā mūsu 10 gados uzkrāto pieredzi, tāpēc Latvijas NVO ir izveidojušas biedrību, kuras mērķis ir sekmēt labvēlīgas vides veidošanos sadarbībai ar pārejas ekonomikas valstīm.

Taškenta, 2003.gads. Latvijas NVO “Izglītības attīstības centrs” (IAC) darbinieki vada izglītojošu projektu Uzbekistānas izglītības iestāžu administratoriem par attīstības plāna veidošanu un īstenošanu. Dalībnieki ne tikai klausās, bet aktīvi līdzdarbojas, domā par gūtā pielietošanu. “Mūsu zināšanas ir pārbaudītas praksē, un, ņemot vērā konkrētās vietas vajadzības un iespējas, tās var sekmīgi pielietot jebkurā valstī. Uzbeku kolēģi bija atvērti un ieinteresēti sadarboties, jo mūsu izglītības sistēma vēl pirms 15 gadiem daudz neatšķīrās,” saka IAC direktore Irēna Freimane. Projekta noslēgumā bija jūtams abpusējs prieks un gandarījums. “Mēs esam ne tikai devuši, bet arī guvuši – pieredze, kas uzkrāta darbā citā valstī, dod iespēju pilnveidot savu profesionālo kapacitāti, kas tālāk noderīga darbā Latvijā,” atzīst I. Freimane.

Šonedēļ divpadsmit Latvijas nevaldības organizācijas, kas ir ieinteresētas uzkrāto zināšanu un pieredzes nodošanā pārejas ekonomikas valstīm, dibina organizāciju – Platforma attīstības sadarbībai. Starp biedrības dibinātājiem ir organizācijas, kas aptver plašu biedru tīklu visā Latvijā, piemēram, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, organizācijas, kas sekmīgi darbojas savās jomās, piemēram: Papardes zieds, Delna, Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija, Starptautiskais fonds”Glābšana”, NVO atbalsta centri dažādos reģionos un citi. Biedrība arī turpmāk būs atvērta jaunu dalībnieku uzņemšanai.

Sadarbība attīstības jomā ir dažāda veida divpusējā un daudzpusēja kopdarbība ar jaunattīstības un pārejas ekonomikas valstīm, ar mērķi veicināt šo valstu ekonomikas attīstību un labklājību. Projektu ir dažādi – sākot no valsts pārvaldes sistēmas stiprināšanas, ekonomikas attīstības, pilsoniskas sabiedrības veidošanas līdz infrastruktūras projektiem. Tie aptver visa veida aktivitātes nabadzības sociālo, ekonomisko un tiesisko atšķirību mazināšanai pasaulē.

Laikā, kad robežas kļūst aizvien mazsvarīgākas, būtiski sekmēt ne tikai savu, bet arī citu valstu cilvēkdrošību. Mums ir tuvāki un tālāki kaimiņi, kuri vēlas un var ņemt vērā mūsu 10 gados uzkrāto pieredzes bagāžu, kuri grib dzirdēt un saprast, ko mēs esam sasnieguši, kādas kļūdas pieļāvuši un kā no tām būtu iespējams izvairīties. Palīdzot viņiem, mēs palīdzam arī paši sev, jo ir taču drošāk, ja zini, ka tavs kaimiņš (arī tas, kuru var sasniegt pēc vairāku stundu lidojuma) ir tavs partneris, mēs varam sarunāties, vienoties, mācīties un strādāt kopā.

Biedrības mērķis ir sekmēt labvēlīgas vides veidošanos nevaldības organizāciju sadarbībai ar pārejas ekonomikas valstīm. Praktiskā darbībā tas izpaudīsies kā NVO labvēlīgas likumdošanas un politikas sekmēšana gan vietējā, gan ES mērogā, piemēram, sadarbojoties ar Ārlietu ministriju un NVO konfederācijā ES līmenī. Biedrība organizēs informācijas apriti par pieejamiem projektu konkursiem, palīdzēs meklēt sadarbības partnerus, sniegs informāciju par Latvijas NVO zināšanām un pieredzi citu ES valstu platformām, kuru darbības mērķis ir līdzīgs. “Esam ieinteresēti biedrības dibināšanā, jo tā ir iespēja rast jaunus sadarbības partnerus citās valstīs, veidot jaunus projektus, mācīties un paplašināt organizācijas darbību,” atzīst Ruta Kaupe no NVO Dia+logs – Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS.

Labs pamats tālākajā darbā ir jau līdz šim paveiktais:

Iesākts NVO kapacitātes izvērtējums, identificējot jomas, kurās organizācijām ir vērā ņemama pieredze, kas varētu būt vērtīga citām valstīm. Nevaldības organizācijām ir nozīmīga pieredze, piemēram, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības veicināšanā, vides aizsardzībā, izglītībā, sociālajā darbā un veselības aizsardzībā.

Sadarbojoties ar Ārlietu ministriju, Platformas organizācijas jau ir piedalījušās Latvijas attīstības sadarbības politikas plāna 2005. gadam izveides procesā. Viens no Plānā definētajiem prioritārajiem mērķiem ir atbalsts NVO sektora konsultatīvās kapacitātes attīstībai un informatīvajam nodrošinājumam. Plānā nospraustās prioritārās darbības jomas definētas, tai skaitā ņemot vērā NVO kapacitāti.

Nodibināti kontakti ar CONCORD (Eiropas NVO konfederāciju sadarbības attīstības jomā), kuras galvenais mērķis ir panākt, lai ES institūcijās aizvien vairāk tiktu ņemtas vērā NVO, kas darbojas attīstības sadarbības jomā, viedoklis un ieteikumi, lai NVO zināšanas un pieredze ietekmētu Eiropas attīstības sadarbības politiku. Biedrība, iesaistoties CONCORDē, spētu ietekmēt attīstības politikas veidošanas procesu Eiropas līmenī, kā arī iegūtu partnerus un informāciju par norisēm attīstības sadarbības jomā.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!