Raksts

Latviešu krievu valoda


Datums:
31. maijs, 2005


Autori

Natālija Bobrikova


Foto: G. Dieziņš © AFI

Plašsaziņas līdzekļos bieži lasāmas diskusijas par to, cik svarīgi ir saglabāt latviešu valodas tīrību, kā piemērus piesaucot bezjēdzīgus aizguvumus no krievu vai angļu valodas, kroplīgas konstrukcijas un dīvainu „jauno leksiku”. Taču šai problēmai ir arī otra puse – proti, aizvien pamanāmāka latviešu valodas ietekme uz, piemēram, Latvijā dzīvojošo krievu valodu.

Divvalodības apstākļos, kas Latvijā izveidojušies pēdējā pusgadsimta laikā, valodu savstarpējā ietekme bija neizbēgama. Pirms dažiem desmitiem gadu citas valodas vārdu izmantošanai bija drīzāk rotaļīgs raksturs, tā bija apzināta. Taču, laikam ritot, cilvēki pamazām sāk pierast pie šāda lietojuma, svešais vārds iegūst ierastu skanējumu un reizēm pat ir pirmais, kas ienāk prātā sarunas laikā. Piemēram, „мы были в Звиедрии” (mēs bijām Zviedrijā), „тебе надо сходить в туристическую агентуру” (krievu valodā vārds „агентура” nozīmē „aģentu tīkls”, savukārt „tūrisma aģentūra” pareizi jātulko kā „туристическое агентство”). Minētais attiecas uz abām savstarpējā kontaktā esošajām valodām, un pierāda to, ka valoda ir „dzīva vide”, kas pastāvīgi mainās ārējo apstākļu ietekmē.

Latviešu valodas elementi krievu valodā

Kā zināms, Latvijā abu valodu lietojuma sfēras tiek dalītas. Latviešu valodu krievu cilvēki lieto darbā un oficiālajā saskarsmē. Tādējādi daudz kļūdu rodas tieši tajās jomās, kurās cilvēks ir pieradis izmantot citas valodas sistēmu. Piemēram, daži vārdi tiek burtiski tulkoti un uztverti kā termini, lai gan krievu valodā pastāv to analogi: „министр среды” (vides ministrs) tā vietā, lai teiktu ”министр охраны окружающей среды” (apkārtējās vides aizsardzības ministrs); „министр по особым поручениям в семейных делах” (īpašu uzdevumu ministrs ģimenes lietās) būtu jāaizstāj ar „министр по особым поручениям в сфере семьи и брака” (īpašu uzdevumu ministrs ģimenes un laulības jomās; krievu valodā termins „семейные дела” oficiāli lietišķajos tekstos netiek izmantots).

Tostarp ietekme izpaužas arī daudz dziļākā līmenī. Tā var būt fonētiska un spilgtākais piemērs – atšķirīga krievu valodas vārdu izruna Latvijā un Krievijā, netverams akcents, ko sajūt ikviens Krievijas iedzīvotājs. Mainās arī intonācija visas frāzes līmenī. Tiesa gan, pāris dienās pēc ierašanās Krievijā tas pāriet, taču pēc atgriešanās mājās viss turpinās pa vecam.

Cilvēki, kas runā pareizā, literārā krievu valodā, nevar nepamanīt uzsvara pārnesi uz pirmo zilbi gan dzimtās valodas, gan aizgūtos vārdos (“сУши” pareizā “сушИ” vietā, “джАкузи” “джакУзи” vietā, “гОртани” “гортАни” vietā). Bilingvālajās skolās strādājošie skolotāji pamanījuši garo patskaņu lietojumu vārdos, kas abās valodās skan līdzīgi un kam latviešu valodā ir garumzīme, piemēram, garo patskani „ā” vārdā „зал” (zāle). Vārdi var tikt veidoti uz dzimtās valodas bāzes, bet pēc citas valodas likumiem, kā, piemēram, sarunvalodā jau stabili ienākušais vārds „малоценник” (mazcenas mobilais), ar to domājot mobilo tālruni.

Šeit jāpiemin arī burtiska tekstu tulkošana no latviešu valodas, ko acīmredzot nosaka nespēja un dažreiz arī nevēlēšanās meklēt atbilstošas konstrukcijas dzimtajā valodā. Runa ir par tādiem gadījumiem kā „политолог указал, что визит президента США заслуживает положительной оценки” („politologs norādīja, ka ASV prezidenta vizīte ir jāvērtē pozitīvi”). „Norādīt” var uz kaut ko, nevis kaut ko. „Я не буду мелко говорить об этом” („es par to sīki neizteikšos”) – vārda „sīki” burtisks tulkojums, šajā gadījumā krievu valodā pareizi būtu „подробно, детально”. Vai arī latviešu valodas sintaktisko konstrukciju pārnese: „Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая прибыла в Москву, заявила…” („Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kura ieradās Maskavā, paziņoja…”). Daudz labāk būtu lietot divdabi „прибывшая” („ieradusies”) – konstrukciju, kas latviešu valodai nav raksturīga tik lielā mērā kā krievu.

Neraugoties uz to, ka valodas lietotāji labi saprot, cik šāda veida tulkojumi ir kļūdaini, tik un tā tie skan arvien pierastāk. Pietiek, ja atceramies krievu valodā jau stabili iegājušos formulu „что, пожалуйста?” („kā lūdzu?”) vai arī tādu kombināciju kā „всё что” („viss kas”). Burtiski tulkojot dažus latviešu vārdus, daļējus sinonīmus krievu vārdiem, rodas neveiklas frāzes. Piemēram, tulkojot vārdu „savukārt” kā „в свою очередь”, veidojas tāds izteiciens kā „в свою очередь, в прошлом году погибло 1000 человек” („savukārt, pagājušajā gadā gāja bojā 1000 cilvēku”).

Bilingvālā izglītība: ceļš uz pidžinu?

Salīdzinot ar krievu valodu Krievijā, Latvijā vērojamas saīsinātas sinonīmu rindas, neitrālu sinonīmu lietojums, īpaši bērnu valodā, kā arī vienkāršota emocionālā leksika, frazeoloģismu un vārdu saīsinājumu lietojums.

Pieaugušam krievu tautības cilvēkam, kurš pietiekami labi pārvalda dzimto valodu, tādas kļūdas negadās bieži, vēl jo vairāk, viņš tās pamana un izlabo, taču bērniem, kas uzsāk dzimtās valodas apguvi un vienlaicīgi saskaras ar otru – latviešu – valodu, no lielākās daļas kļūdu izvairīties nav iespējams. Runa ir par to, ka bilingvālās apmācības rezultātā bērns pārnesīs vienas valodas elementus otrā, aizpildīs robus ar svešiem vārdiem, jauks abu valodu likumus. Jau tagad jaunāko klašu skolēni rakstu darbos pastāvīgi jauc burtu „и” ar „ы”, „е” ar „э”.

Pastāv arī tāda problēma, ka ne vienmēr skolotāji spēj aizrādīt par kļūdām, jo arī paši dažas lietas pieņem par valodas normu. Iespējams, ir pienācis laiks atgriezties pie senaizmirstās metodes – pārbaudīt gramatiku visu priekšmetu, ne tikai krievu valodas, rakstu darbos. Vēl jo vairāk, daudzas kļūdas bērnu valodā var prognozēt un novērst, pievēršot tām īpašu uzmanību mācību procesā.

Diemžēl jāatzīmē, ka jauniešu centieniem saglabāt dzimto krievu valodu reizēm ir agresīvs raksturs, arī presē, runājot par valodas jautājumiem, dominē militāras metaforas. Iespējams, to nosaka apstāklis, ka valoda ir galvenais Latvijas krievu pašidentifikācijas faktors, kā to apliecina sabiedriskās domas aptaujas.

Jāpievērš uzmanība arī faktam, ka Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem kultūras piederības jūtas saistās ar vidējās izglītības valodu, tādēļ pāreja uz latviešu valodu izglītībā var tikt uztverta kā plaisa kultūrā.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!