Raksts

Latgales gaismā – vāja redzamība


Datums:
23. aprīlis, 2002


Autori

Inta Lase


Foto: A. Jansons © AFI

Daugavpilieši, vaicāti par atklātību pilsētas domes darbā, ir visai rezervēti – ja interesējot jautājumi, kas pozitīvi rāda jauno mēru, atbildes saņemot nekavējoties, bet, ja jautātājs iemantojis mēra pretinieka slavu, varot pat neuzzināt, kad jāiet uz kādu domes komitejas sēdi.

No pirmvēlēšanu solījumiem jaunajai Daugavpils domei izdevies uzsākt bezmaksas valsts valodas apguves organizēšanu un palielināt vietu skaitu bērnu vasaras nometnēs, savukārt solītie būtiskie uzlabojumi sociālajā sfērā un sabiedriskajā kārtībā vēl gaida savu kārtu.

Pagājušā gada Daugavpils domes vēlēšanās uzvaru guva tikai neilgi pirms vēlēšanām dibinātā partija Latgales gaisma (7 deputātu vietas). Otru lielāko balsu skaitu vēlēšanās ieguva Daugavpils pilsētas partijas un Latvijas ceļa apvienotais saraksts, no kura domē iekļuva 5 pārstāvji, viņu vidū arī iepriekšējais pilsētas mērs Aleksandrs Vidavskis. Vēl pārstāvniecību Daugavpils domē ieguva apvienība Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL) ar 2 deputātiem un viens LSDSP pārstāvis. Pēc vēlēšanām tika izveidota koalīcija, kurā ietilpa Latgales gaismas, PCTVL un sociāldemokrāti, bet par pilsētas mēru tika ievēlēts Latgales gaismas priekšsēdētājs, bijušais Daugavpils uzņēmuma Stalker prezidents Rihards Eigims.

Visu koalīcijas partiju priekšvēlēšanu programmās atrodami solījumi dot dažādas atlaides sociāli maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem, rūpēties par sabiedrisko kārtību, kā arī kāds Daugavpils pilsētai īpaši aktuāls solījums — nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem bezmaksas valsts valodas apguves kursus. Protams, neiztrūkstoši bija arī solījumi rūpēties par kultūras dzīves attīstību pilsētā.

Prioritāte – sabiedriskais transports un birokrātija

Salīdzinot Daugavpils 2001. un 2002.gada budžeta izdevumu sadaļas, iespējams secināt, ka pretēji pirms vēlēšanām solītajam, jaunā domes koalīcija par savu prioritāti izvēlējusies nevis sociālo nodrošināšanu vai kultūru, bet gan pilsētas sabiedriskā transporta sakārtošanu. Tieši šajā sadaļā vērojams vislielākais budžeta pieaugums — piecas reizes vairāk līdzekļu nekā pērnajā gadā. Transporta budžeta lauvas tiesa atvēlēta mērķdotācijām autotransporta mezgla būvei, kā arī pilsētas tramvaju uzņēmuma un autobusu parka pamatkapitāla palielināšanai.

Otra Daugavpils jaunās domes prioritāte, spriežot pēc budžeta, ir birokrātiskā aparāta stiprināšana – domes darbības nodrošināšanai atvēlētais budžets pieaudzis par 166% jeb vairāk nekā 300 tūkstošiem latu gadā. Tas noticis, kaut arī priekšvēlēšanu programmās vienīgais ar domes darbu saistītais solījums ir apņemšanās sekmēt atklātību pilsētas pašvaldības darbā. Daugavpils dome norāda, ka pilsētas domē ir izveidots informācijas birojs un strādājot domes TV grupa. Daugavpilieši, vaicāti par atklātību pilsētas domes darbā, izsakās visai rezervēti — ja cilvēku interesējot jautājumi, kas pozitīvā gaismā rāda jauno pilsētas mēru, atbildes saņemot nekavējoties, savukārt, ja jautātājs iemantojis R.Eigima politiskā pretinieka slavu, viņš varot pat neuzzināt, kad jāiet uz kādu domes komitejas sēdi. Vēl jāatgādina, ka Daugavpils domē kopš jaunā mēra stāšanās amatā ir bijuši vairāki incidenti, kas saistīti ar informācijas atklātību. Tā, tika ieviesta prasība žurnālistiem akreditēties domē, bet tūlīt pēc R.Eigima stāšanās amatā izcēlās pamatīgs strīdiņš starp dažām Daugavpils pilsētas avīzēm, Daugavpils televīziju un pilsētas domi. Savukārt pēdējā Latgales gaismas kongresā netika ielaisti vairāki žurnālisti, lai gan likums nosaka atklātu partiju kongresu darbību. Arī portālam politika.lv atbildes no Daugavpils domes nācās gaidīt vairāk nekā mēnesi, lai gan likums uz iedzīvotāju, arī žurnālistu jautājumiem liek atbildēt divu nedēļu laikā.

Sports ies uz augšu, bet bibliotēka?

Pilsētas budžetā redzams, ka būtiski palielinājusies domes atvēlētā nauda sportam un kultūrai, taču sīkākā līdzekļu sadalījuma analīzē top skaidrs, ka šis krietnais naudas pieaugums panākts uz sporta rēķina. Tā, 120 tūkstošus latu pilsētas dome šogad atvēlējusi hokeja internāta celtniecībai, bet 6 tūkstošus – biatlona trases celtniecībai, kaut arī priekšvēlēšanu programmās nav atrodami konkrēti solījumi sporta attīstības jomā – partijas tikai teicās nodrošināt daugavpiliešus ar iespēju nodarboties ar sportu. Aptaujātie daugavpilieši ar pilsētas paveikto sporta attīstībā ir apmierināti, uzsverot, ka dome atbalsta arī jauniešu un bērnu sportu, kas palīdz daudziem jauniešiem nenokļūt sociāli nelabvēlīgās kompānijās. Jāpiebilst, ka sporta infrastruktūras attīstība bijusi starp prioritātēm teju vai katras lielās Latvijas pilsētas šā gada budžetā.

Interesanti, ka par 1000 latiem šogad palielinājušās arī pilsētas dotācijas Latgales zooloģiskajam dārzam. Tikmēr, piemēram, Latgales centrālajai bibliotēkai atvēlētā summa samazinājusies par 8 987 latiem, bet novadpētniecības un mākslas muzejs saņēmis par 3 869 latiem mazāk. Jāatzīst, ka priekšvēlēšanu programmās patiesi nav atrodami solījumi palielināt dotācijas muzejam vai bibliotēkai. Toties politiķi pirms vēlēšanām ir solījuši finansiāli atbalstīt radošos kolektīvus un māksliniecisko pašdarbību. Dome norāda, ka šobrīd finansiāli tiekot atbalstīti 56 Daugavpils pašdarbības kolektīvi. Galvenokārt, atbalsts tiekot sniegts caur nacionālajām kultūras biedrībām, kurām, salīdzinot ar pagājušo gadu, budžeta dotācijas gan ir samazinājušās. Pavisam Daugavpils dome atbalsta latviešu (samazinājums par 12 026 latiem), poļu (mīnus 56 lati), krievu (mīnus 1 000 latu) un baltkrievu (mīnus 3 000 latu) kultūras centrus.

Tāpat pirms vēlēšanām tika solīts arī pašvaldības atbalsts dievnamu saglabāšanā. Šobrīd pilsēta sniedz finansiālo palīdzību gan Latvijas luterāņu baznīcas atjaunošanai, gan Katoļu dievnama uzturēšanai.

Ar valodas apmācību cer uzlabot sociālo klimatu

Viens no aktuālākajiem priekšvēlēšanu solījumiem Daugavpils pilsētā saistās ar integrāciju un latviešu valodas apguvi. Tā, pirms vēlēšanām tika solīts nodrošināt bezmaksas valsts valodas mācības kursus. Daugavpils dome informē, ka valodas mācīšanai šogad iedalīti 80 tūkstoši latu, kā arī izveidots valsts valodas mācību centrs un integrācijas komisija. Šo domes paveikto daugavpilieši uzskata par svarīgāko ieguldījumu pilsētas sociālā klimata uzlabošanai, jo bieži vien valodas nezināšana gados jauniem daugavpiliešiem var būt šķērslis darba atrašanai.

Savukārt, jautāti par domes paveikto integrācijas sfērā, daugavpilieši uzsver bērnu vasaras nometnes, kurās kopā atpūtušies gan latviešu, gan citu nacionalitāšu bērni. Tāpat pozitīvi tiek vērtēts pie Daugavpils 3.vidusskolas izveidotais bilingvālās izglītības centrs, kurš pretēji sākotnējai skepsei, patiesi uzskatāms par pozitīvu piemēru ceļā uz bilingvālo izglītību. Vērtējot domes paveikto izglītības un bērnu vasaras nodarbināšanas jautājumos, vairāki daugavpilieši atzīmēja, ka paveiktajā var pateikties ne tik daudz domei kopumā, kā deputātes Ludmilas Smikovas (PCTVL) personiskajām aktivitātēm, gan panākot līdzekļu piešķiršanu vasaras nometnēm, gan remontdarbu uzsākšanu jaunajā valodas mācību centrā.

Jāpiebilst arī, ka kopumā pilsētas izglītības budžets ir proporcionāli samazinājies, salīdzinot ar pērno gadu.

Sociālā nodrošināšana iepriekšējā līmenī

Visvairāk partiju priekšvēlēšanu programmās atrodami solījumi, kas skar sociālo sfēru. Piemēram, pirms vēlēšanām izskanēja solījumi nodrošināt dažādas atlaides sociāli maznodrošinātajiem, izveidot sociālos dzīvokļus, garantēt finansiālo atbalstu jaunajām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī sekmēt komunālo maksājumu un sabiedrisko pakalpojumu cenu krišanos.

Proporcionāli salīdzinot Daugavpils 2001. un 2002.gada budžetus, redzams, ka sociālo sfēru budžeta palielinājums skāris minimāli. Tā, piemēram, sociālās aprūpes centra budžets ir pat samazinājies par 254 tūkstošiem latu. Jāpiebilst, ka tieši sociālās aprūpes centrs izsniedz pabalstus maznodrošinātajiem un sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm. No pozitīvā veikuma sociālās aprūpes jomā tiek atzīmēta pirms vēlēšanām solītā un arī izpildītā apņemšanās atbrīvot pensionārus no pacienta iemaksas.

Savukārt attiecībā uz solījumu izveidot sociālos dzīvokļus, dome norāda, ka esot iegādāta māja 124 daudzbērnu ģimeņu vajadzībām.

Pirms vēlēšanām partijas solīja īpašu atbalstu jaunajiem skolotājiem un pedagogiem. Dome norāda, ka esot pieņemts lēmums par dzīvokļa piešķiršanu jaunajām pedagogu ģimenēm. Savukārt solītais palīdzības dienests grūti audzināmajiem bērniem un viņu ģimenēm nav izveidots. Toties ir izveidots reģionālais bērnu invalīdu rehabilitācijas centrs Cerība.

Atbalstu sabiedriskajai drošībai skaitļos nejūt

Pirms vēlēšanām partijas solīja arī papildus rūpēties par sabiedrisko drošību. Pilsētas dome uzsver, ka esot izveidojusies teicama pašvaldības un valsts policijas, kā arī glābšanas dienestu sadarbība. Tikmēr domes budžets rāda, ka salīdzinoši pilsētas atvēlētā summa sabiedriskās kārtības nodrošināšanai ir samazinājusies. Daugavpilieši, jautāti par izmaiņām sabiedriskajā kārtībā un drošībā, saka, ka nekas būtisks pēc domes vēlēšanām mainījies neesot.

Jāpiebilst, ka proporcionāli vislielākais budžeta samazinājums skāris veselības aprūpi, kā arī dzīvokļu un komunālo saimniecību. Taču jāatzīst, ka pirms vēlēšanām partijas nesolīja kādu no šīm sfērām pasludināt par prioritāru un piešķirt tai vairāk naudas. Taču arī budžeta samazinājums, piemēram, veselības aprūpei, solīts netika.

Tomēr ir arī vairāki solījumi, kas pilnībā nav izpildīti, piemēram, nav izstrādāta mērķprogramma apkārtējās vides aizsardzībai, arī solītā Daugavpils cietokšņa rekonstrukcija vēl nav notikusi.


Daugavpils domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas

Daugavpils pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001. un 2002.g.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!