Raksts

Kas Latvijā vadīs migrāciju un integrāciju?


Datums:
02. novembris, 2015


Foto: Daniel Weir

PROVIDUS atzinumā par rīcības plānu bēgļu uzņemšanai aicinām domāt arī par atbalstu trešo valstu pilsoņu un Latvijas piederīgo repatriantu integrāciju.

Rīcības plāns ir būtisks solis Latvijas patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmas pārveidē, un tas jāskata plašākā kontekstā ar Latvijas migrācijas un integrācijas politikas attīstību, piemēram, šobrīd atsākto darbu pie Imigrācijas politikas koncepcijas izstrādes. Tā kā migrācijas politikas nozīme Latvijā pieaug ne tikai dēļ lielākas trešo valstu pilsoņu intereses par Latviju, bet arī dēļ bēgļu krīzes Eiropas Savienībā, nepieciešams vidējā termiņā uzlabot valsts politikas koordināciju un efektivitāti migrācijas un integrācijas jomā.

Pašlaik migrācijas un migrantu integrācijas politikas joma valsts pārvaldē ir sadrumstalota. Arī jaunajā Rīcības plānā atbildība par bēgļu integrāciju ir sadalīta starp vairākām institūcijām, un neviena no ministrijām neuzņemas vadošu lomu visa migrācijas un integrācijas procesa pārraudzībā.

Tāpēc domnīca PROVIDUS aicina izveidot valsts līmeņa pārvaldes iestādi (sekretariātu) migrācijas un integrācija politikas jomā, kas būtu turpmāk atbildīga par migrācijas un integrācijas politikas izstrādi un ieviešanas uzraudzību. Tāpat sekretariāts atbildētu par ministriju darbības koordinēšanu migrācijas un integrācijas jomās, tai skaitā patvērumu meklētāju uzņemšanas un bēgļu integrācijas jomā, trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā un reemigrācijas jomā.

Mēs arī aicinām izveidot vienas pieturas aģentūru darbam ar bēgļiem (pēc statusa piešķiršanas), trešo valstu valstspiederīgajiem (pēc uzturēšanas atļaujas saņemšanas) un repatriantiem (Latvijas piederīgajiem, kas atgriežas Latvijā pēc dzīves emigrācijā).

Aģentūra būtu atbildīga par visiem ar bēgļu izmitināšanu un integrāciju, kā arī ar trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un repatriantu atbalstu saistītajiem jautājumiem.

Daļu rekomendāciju atbalstīja arī nevalstisko organizāciju un biedrību pārstāvji, kā arī aktīvi pilsoņi, kuri piedalījās 2015.gada 26.oktobra Konsultācijā par risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā.

Dalībnieki aicināja izmantot bijušā Nacionālā integrācijas centra pieredzi, tai skaitā bijušo centra konsultantu un nevalstiskā sektora pieejamos resursus, nevis dublēšanu.

(PROVIDUS atzinums par bēgļu uzņemšanas plānupdf).

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!