Raksts

Izglītojošs kurss par Eiropas Savienību


Datums:
03. janvāris, 2022


Autori

Iveta Kažoka


Lai uzlabotu Latvijas pilsonisko aktīvistu zināšanas, kā arī iespējas šogad ar jēgu iesaistīties Eiropas nākotnes veidošanā, domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse 2021. gada maijā rīkoja tiešsaistes kursu par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā. Par kursu un projektu vairāk iespējams lasīt šeit.

 

Zemāk pievienoti kursa lekciju ieraksti.

 

1. lekcija kursam “Kā ietekmēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus?”

 • 00:00 Cīņa par Eiropas prezidenta titulu: ar ko tas Eiropas Savienībai tik raksturīgi?
 • 06:10 Kādēļ Eiropas Savienību vairs nevar izskaidrot tikai ar 3 institūciju trīsstūri?
 • 09:15 Organizācijas, ar kurām Eiropas Savienību mēdz sajaukt: Eiropas Padome, OECD, OESC, ANO Institūcijas
 • 21:00 Eiropas Savienības institūcijas “no putna lidojuma”
 • 26:36 Atgriežoties pie jautājuma par to, kurš ir ĪSTAIS Eiropas prezidents
 • 35:00 Eiropas Parlaments – kas ir tā specifika, salīdzinot ar valstu parlamentiem?
 • 39:12 No Latvijas ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti 41:50 Eiropas Parlamenta darbs plenārsēdē
 • 45:06 Cik deputātu dažādām valstīm? Cik izteikta ir “seju maiņa” pēc vēlēšanām? Dzimumu, vecumu sadalījums
 • 50:25 Eiropas Parlamenta politiskās grupas un to izmaiņas laika gaitā
 • 58:30 Ar ko reāli nodarbojas Eiropas Parlamenta deputāts?
 • 1:00:30 Eiropas Parlamenta komitejas
 • 1:08:28 Ar ko nodarbojas Eiropas Parlamenta komitejas: dažāda veida ziņojumi.
 • 1:18:00 No Latvijas ievēlētie deputāti:kurās komitejās?
 • 1:28:13 Padome.
 • 1:29:30 Lēmumu pieņemšanas principi Padomē, kvalificētais vairākums
 • 1:33:00 Padomes trīs līmeņi – ierēdņi (darba grupas), vēstnieki (COREPER), ministri (Padomes konfigurācijas)
 • 1:44:50 Padomes tematiskās jomas
 • 1:49:41 Latvijas nacionālo pozīciju veidošana un saskaņošana, instrukcijas, Saeimas Eiropas lietu komiteja, Latvijas pārstāvniecība Briselē
 • 1:58:44 Eirogrupa
 • 2:04:20 Eiropas Komisija
 • 2:05:00 Strīdi par Eiropas Komisijas vadītāja izvirzīšanas kritērijiem
 • 2:06:32 Eiropas Komisijas struktūra
 • 2:08:15 Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti (DG)
 • 2:10:20 Kas strādā Eiropas Komisijā? Kādi amati, dzimumu struktūra, ģeogrāfiskā pārstāvniecība
 • 2:17:30 Eiropas Komisijas darba vadmotīvs: aizstāvēt Eiropas kopējo interesi. Ar ko tas atšķiras no Parlamenta un Padomes?
 • 2:20:23 Eiropas Komisijas politiskie uzstādījumi un darba programma
 • 2:25:10 Eiropas Komisijas sabiedrisko konsultāciju portāls un ekspertu grupas

 

2. lekcija kursam “Kā ietekmēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus?”

 • 00:15 Vai tad, ja Eiropas Komisija ir pieteikusi kādu uzdevumu, var paļauties, ka tas tiks izpildīts?
 • 10:19 Kādēļ ES sarūk jaunu likumdošanas aktu skaits?
 • 11:30 Pēc kā var secināt, ka Eiropas Parlamenta loma pieaug?
 • 14:34 Kāds ir likumdošanas process Eiropas Savienība? Kādēļ tas atšķiras no grāmatās izklāstīta? Un ar ko tas ir atšķirīgs no likumdošanas procesa nacionālajos parlamentos?
 • 22:30 Gandrīz visi jaunie ES likumi tiek pieņemti pirmajā lasījumā! Vidēji: 18 mēnešos.
 • 25:30 Trilogi: noslēpumainā un necaurredzamā procedūra kā atslēga uz ES pieņemtajiem lēmumiem
 • 34:10 Eiropas Komisija var arī atsaukt savu iniciatīvu
 • 37:11 Vai Eiropas Parlamentam būtu vajadzīga likumdošanas iniciatīva? Kā Eiropas Parlaments šobrīd spēj pamudināt Eiropas Komisiju nākt klajā ar iniciatīvu?
 • 44:58 Izrunājām aisberga augšējo daļu, bet kas atrodas okeānā: par sekundārajiem normatīvajiem aktiem (deleģētie un ieviešanas tiesību akti)?
 • 47:20 Komitejas, komitoloģija: kas tas tāds?
 • 50:10 Kā Eiropas Komisija var uzraudzīt ES dalībvalstis?
 • 52:18 Eiropadome: dalībvalstu vadītāju sanāksmes, kas tām ir specifisks?
 • 1:04:10 Vai Eiropadomes ietekme ir par lielu?
 • 1:10:42 … sadaļā “citi/un pārējie” – kādas vēl ES ir institūcijas?
 • 1:12:00 Eiropas Ombuds
 • 1:17:11 Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komiteja
 • 1:23:39 Eiropas Reģionu komiteja
 • 1:25:10 Rezumējums par lēmumu pieņemšanu ES: visu kopsavelkot
 • 1:45:30 Eiropas Semestra process
 • 1:49:46 ES līgumu grozīšana un passerelle
 • 1:56:26 Paātrinātā sadarbība starp ES dalībvalstīm
 • 2:02:30 Eiropas Savienības “pelēkā zona” – dažādās Eiropas telpas (Šengena, eiro, Eiropas Ekonomiskā Zona)
 • 2:05:45 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija un citas Eiropas integrācijas formas
 • 2:16:02 Līgumi, kas tiek slēgti starp ES dalībvalstīm, bet ne ES ietvaros
 • 2:19:55 Eiropas budžets – ne tikai ES budžets

 

3. lekcija kursam “Kā ietekmēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus?”

 • 6:49 Kādēļ Eiropas Parlamentā dominē “vecās” dalībvalstis? Cik lielā mērā Latvijas deputāti turas kopā?
 • 13:20 Vai jaunpienākušiem deputātiem obligāti būs maza ietekme?
 • 17:20 Ne vienmēr EP deputāti ir aktīvi. EP iekšējās hierarhijas un informācijas asimetrijas.
 • 22:50 Cik liela nozīme Eiropas Parlamentā ir politiskajām grupām?
 • 29:18 Vai Latvijas deputāti var “nosegt” visus EP darba kārtības jautājumus? Ko nozīmē aizvietotāja statuss?
 • 41:55 Cik daudz strādā EP deputāts?
 • 46:08 Kā EP deputāts var kļūt par ziņotāju vai ēnu ziņotāju (raportieri)?
 • 57:14 Kādēļ ir svarīgs koordinatora amats?
 • 1:01:27 Kā praksē notiek darbs pie jaunajām iniciatīvām, failiem?
 • 1:08:03 Kā NVO strādāt ar Eiropas Parlamentu?
 • 1:15:40 Cik lielā mērā Latvijas deputāti un Latvijas valdība saskaņo savas nostājas?
 • 1:18:47 Publiskās noklausīšanās Eiropas Parlamentā
 • 1:21:47 Kā tehniski notiek Eiropas Parlamenta failu sagatavošana? Kā deputāti iesniedz un saskaņo priekšlikumus?
 • 1:34:20 Kā Eiropas Parlamentā strādā lobētāji?
 • 1:41:50 Vai lobēšanas (caurskatāmības) reģistram ir kāda loma?
 • 1:50:33 Vai EP piedāvā deputātiem kādu analītisko, pētniecisko atbalstu?
 • 1:55:17 Ko viens EP deputāts var panākt?

 

5. lekcija kursam “Kā ietekmēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus?”

 • 8:17 Kā Latvijas institūcijas uzzina, ka Eiropas līmenī top jauna iniciatīva?
 • 21:56 Kā Latvija izlemj, vai jautājums ir tik būtisks, lai iesaistītos?
 • 23:45 Kā notiek nacionālās pozīcijas ES jautājumos saskaņošana?
 • 26:02 Kā NVO var uzzināt, ka top nacionālā pozīcija ES jautājumos?
 • 29:30 Vai visas nacionālās pozīcijas ES jautājumos nonāk līdz Saeimai, Saeimas Eiropas lietu komisijai?
 • 32:50 Cik precīzas ir nacionālās pozīcijas ES jautājumos?
 • 34:48 Kas notiek tad, kad nacionālā pozīcijas ES jautājumos ir Latvijā apstiprināta? Kas tālāk?
 • 38:11 Kas ir instrukcija par nacionālo pozīciju? Cik tā ir vai nav svarīga?
 • 50:32 Kā notiek jautājumu saskaņošana ES Padomē? Kas tad, ja kāda dalībvalsts nepiekrīt?
 • 53:29 Koleģiālā darba metode ES Padomē
 • 59:38 Kādi ir uzdevumi un interese tai valstij, kas prezidē ES Padomē?
 • 1:04:27 Trilogi no ES Padomes skatpunkta
 • 1:12:44 Kādēļ Latvijas prezidentūra ES Padomē bija veiksmīga?
 • 1:19:37 Vai ir kāda izvērtēšana par to, cik veiksmīgi Latvijai izdevies ietekmēt ES lēmumus?
 • 1:22:33 Dalībvalstu uzraudzība pār sekundārajiem ES aktiem (deleģēšanas, ieviešanas)
 • 1:26:16 Ar ko nodarbojas Latvijas pārstāvniecība (vēstniecība) Eiropas Savienībā?
 • 1:42:32 Eiropadome – kāda ir tās specifika?
 • 1:48:35 Kā Latvijas NVO varētu veiksmīgāk censties ietekmēt ES lēmumus?

 

6. lekcija kursam “Kā ietekmēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus?”

 • 3:20 Ar ko nodarbojas Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kas ir tās sastāvā?
 • 26:24 Kā noskaidrot, kādi ir Eiropas institūciju plāni? Eiropas Komisijas darba programma, Komisijas prezidenta runa, ceļakartes, konsultācijas, ietekmes novērtējumi
 • 34:54 Eiropas Komisijas ekspertu grupas – vai vērts pieteikties?
 • 40:43 Eiropas Komisija nāk ar jaunu iniciatīvu – kā to ietekmēt? Komitoloģijas procedūra – kā to ietekmēt no Latvijas?
 • 52:31 Vai vērts iet pie Latvijas cilvēkiem, kuri strādā Eiropas Komisijā?
 • 55:03 Kas ir tie gadījumi, kad Eiropas Komisija nebūs jaunas iniciatīvas ierosinātajs? Eiropas pilsoņu iniciatīva.
 • 1:02:30 Kā ietekmēt Eiropas iniciatīvas caur Latvijas ministrijām, valdību, Saeimu?
 • 1:22:28 Kā ietekmēt Eiropas iniciatīvas caur Eiropas Parlamentu?
 • 1:27:17 Ietekmes stāsta piemērs
 • 1:37:04 Turpinājums par Eiropas parlamentu – publiskās noklausīšanās
 • 1:45:30 Kā gūt ieskatus trilogos?
 • 1:46:56 Kā iegūt ieskatu Eiropadomē?
 • 1:49:04 Reģionu lietu komiteja un Ombuds
 • 1:50:00 Eiropas lobēšanas karte
 • 1:52:00 Eiropas Caurskatāmības (lobēšanas) reģistrs
 • 1:57:37 Politico vēstkopas: labs veids, kā sekot līdzi ES aktualitātēm

 

Kurss rīkots projekta “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” ietvaros, kuru finansēja Eiropas Savienība. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu.
Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!