Raksts

Ieteikumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas plānam 2021.–2025.gadam


Datums:
19. aprīlis, 2020


Autori

Iveta KažokaLīga Stafecka


2020.gada 9.aprīlī domnīcas PROVIDUS nosūtītie ieteikumi jaunajam korupcijas novēršanas un apkarošanas plānam.

Šobrīd Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veido pretkorupcijas politiku 2021.-2025.gadam.

PROVIDUS iesaka tajā iekļaut:
1) (2023.gadā) jaunās partiju finansēšanas sistēmas ietekmes izvērtējumu;
2) ikgadējas sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju saskarsmi ar korupciju un uzticēšanos KNAB;
3) izveidot informācijas pieejamības ombudu (vai uzticēt kādai no esošajām institūcijām šo funkciju), kuram iedzīvotāji varētu apstrīdēt atteikumus izsniegt valsts pārvaldes rīcībā esošo informāciju;
4) uzticēt kādai no institūcijām strīdu izšķiršanas funkcijas valsts pārvaldē, lai varētu atrisināt strīdus, kas saistīti ar valsts civildienestu un nepienācīgu politisku iejaukšanos civildienesta darbībā;
5) Attiecināt vismaz daļu no civildienesta principiem arī uz pašvaldībām, it sevišķi attiecībā uz atklātiem konkursiem rekrutēšanā, uz pienākumu atteikties no nelikumīgu rīkojumu pildīšanu un aizsardzību pret nepamatotām atlaišanām;
6) KNAB jākļūst par galveno iestādi cīņā pret korupciju – gan publiskajā, gan privātajā sektorā.
7) Jāpārstrādā, padarot iekšēji konsekventāku un saprotamāku interešu konfliktu regulējumu;
8) Jānosaka pienākums iestādēm publiskot savā mājaslapā katalogu (sarakstu) ar informācijas vienībām, kurām ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss.
9) Jāmazina tiesas spriedumu anonimizēšanas prasības attiecībā uz noziegumiem, kuri skar nodarījumus pret valsti (tai skaitā
korupciju).
10) Jāpadara vairāk valsts pārvaldes un tiesu darbu raksturojošos datus pieejamus atvērto datu formā;
11) Vajadzīgs regulējums valsts un pašvaldību veidotajām biedrībām un nodibinājumiem, nosakot to pārvaldībai un caurskatāmībai līdzīgus
kritērijus tiem, kādi šobrīd noteikti valsts kapitālsabiedrībām;
12) Vajadzīga caurredzamība par visiem valsts pārvaldes noslēgto iepirkumu līgumu grozījumiem, kas radušies iepirkuma īstenošanas laikā, – tos publiskojot internetā kā priekšnoteikumu tam, lai tie vispār varētu stāties spēkā;
13) Jāizanalizē pārvaldes iestāžu ētikas kodeksu īstenošana un jāpublisko labie piemēri, kā arī nepieciešamas vadlīnijas juridiskajām
personām par korupcijas risku vadību un iekšējās pretkorupcijas sistēmas izveidi;
14) KNAB mājaslapā regulāri jātiek atjaunotai informācijai par jaunā pretkorupcijas plāna izpildi.

Pilnu ieteikumu tekstu var aplūkot (Pievienotais failspdf).

Ieteikumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas plānam 2021.–2025.gadam ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par to saturu atbild domnīca PROVIDUS.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!