Raksts

Es gribu jaunu partiju! (atvērts saraksts)


Datums:
16. jūnijs, 2011


Autori

Roberts Putnis


Es gribu jaunu partiju,

Kurai katrs Latvijas cilvēks ir neierobežota un absolūta vērtība,

Kura tāpēc aktīvi iestājas pret jebkādu diskriminējošu rīcību,

Kas sargā cilvēka individuālo brīvību, bet garantē mazākuma grupu kolektīvas brīvības,

Kas respektu pret cilvēku un to savstarpējo cieņu liek pirmajā vietā,

Kas par mērķi izvirza līdztiesību un solidaritāti sabiedrības grupu starpā, un apkaro nevienlīdzību,

Kas iestājas par sociālu taisnīgumu un vienlīdzīgām iespējām katram,

Kurai vispārējās cilvēktiesības ir rūpīgi sargājama, pašsaprotama, neierobežojama un tālāk attīstāma pamatvērtība,

Kurai ir tik ilglaicīgs redzējums, ka tā taktisku uzvaru vai politiskumu ieguvumu var upurēt politiskā procesa demokrātiskuma ievērošanas labā,

Kas nerunā par „tautas vienotību”, izslēdzot citādi domājošos, bet kurai viedokļu dažādības respektēšana ir demokrātiska pamatvērtība un iekšēja nepieciešamība,

Kura saprot, ka demokrātija ir tikai tik dzīva, cik aktīvi to līdzveido Latvijas pilsoņi,

Kura tāpēc iegulda visus savus spēkus jaunu sabiedrisku ideju iniciēšanai, radošuma veicināšanai un jaunu ideju iesaistīšanai politiskos lēmumos,

Kas nedala Latviju latviešos un krievos, bet veido kopīgu pilsonisko apziņu un piederību Latvijai neatkarīgi no etniskās izcelsmes,

Kura apzinās Latvijas sabiedrības izzušanas risku un iegulda visus savus spēkus tajā, lai jaunās ģimenes spētu radīt pēcnācējus, neesot spiestas atteikties no mūsdienu pasaulē tik svarīgās līdzdalības sabiedrības profesionālajā, ekonomiskajā, kultūras un sociālajā attīstībā,

Kura tāpēc jo īpaši rūpējas par bērnu audzināšanas pienākumu līdzvērtīgas sadalīšanas iespēju abu dzimumu vecāku starpā, kā arī iespējami lielu sabiedrības atbalstu un lomu bērnu audzināšanā, gādājot par darba un bērnu audzināšanas savienojamību, kā arī izglītības pieejamību un tās kvalitātes paaugstināšanu,

Kura neļauj cilvēkam, viņa tiesībām, brīvībām, drošībai, politiskajam procesam, kā arī kultūrai vai videi kļūt par preci,

Kurai politiskās vērības un principi ir primāri ekonomiskiem apsvērumiem, bet kuras politiskās izvēles nodrošina līdzsvarotu, stabilu un taisnīgu ekonomisko attīstību,

Kura atzīst, ka valsts nav uzņēmums, bet gan politiski veidota etniski, kulturāli, ideoloģiski dažāda sabiedriska telpa, kuras dažādie elementi ir cieši saistīti, bet nav tieši pakārtoti ne viens otram, ne jo īpaši biznesam,

Kas starptautiskā atvērtībā un sadarbībā redz nākotnes attīstības pamatu, Latvijai esot daļai no Rietumeiropas kultūras, politikas, sociālās un ekonomiskās dzīves un telpas,

Kura sadarbībā ar citu valstu līdzīgi domājošiem partneriem aktīvi dod savu ieguldījumu globālo problēmu risināšanā, tādējādi rūpējoties par drošas un miermīlīgas nākotnes nodrošināšanu arī Latvijas tautai,

Kas aktīvi iestājas pret publiskās varas tirgošanu un izmantošanu kādām atsevišķu cilvēku vai nelielu grupu personiskām vajadzībām un interesēm,

Kurai neviena ētiska mēraukla pašvērtējumā nevar būt par augstu, jo tai ir skaidrs, ka tikai augsti politiskās darbības ētikas standarti var nodrošināt ilglaicīgu demokrātisku sabiedrības izaugsmi,

Kurai politisks amats nozīmē kalpošanu sabiedrības interesēm, apvienojot sava vēlētāja intereses ar mazākuma grupu un opozīcijas vajadzībām,

Kurai politisks uzdevums liek atlikt malā jebkādas savas personiskās un mantiskās intereses,

Kura, politiski rīkojoties, izrāda cieņu iepriekšējo paaudžu sasniegumiem Latvijas valsts dibināšanā, pēctecības nodrošināšana un neatkarības atjaunošanā, vadoties no valsts vēsturiskajām vērtībām un pieredzes, kā arī nododot tās tālāk,

Kura politiskos lēmumos vadās arī no nākamo paaudžu interesēm un vajadzībām,

Kuras mērķis ir savas politiskās darbības rezultātā ir nodrošināt tīru un drošu Latvijas ekoloģisko vidi un spēt to nodot nākamajām paaudzēm vēl tīrāku un sakoptāku,

… (laipni lūgti papildināt!)


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!