Raksts

Daudziem tiek, orķestrim neatliek…


Datums:
16. aprīlis, 2002


Autori

Inta Lase


Foto: G. Dieziņš © AFI

Vērtējot Liepājas šī gada budžetu, jāatzīmē arī kādas pozitīvas tēriņu izmaiņas - proporcionāli par 10% samazināti pārvaldes izdevumi, kamēr citu pilsētu domēs bijis vērojams birokrātiskā aparāta izdevumu pieaugums.

Gada laikā Liepājas dome ir uzsākusi dažu pilsētniekiem ļoti svarīgu solījumu izpildi, piemēram, Karostas sakārtošanu. Tāpat pozitīvi tiek vērtēts budžeta pieaugums sabiedriskās kārtības vajadzībām. Tomēr laika vai naudas trūkuma dēļ solījumus nav izdevies izpildīt tādās sfērās kā kultūras infrastruktūras attīstība un sociālā palīdzība.

Pašvaldību vēlēšanās Liepājas pilsētā ar būtisku balsu pārsvaru uzvarēja Kristīgo demokrātu savienības, Latvijas ceļa un Tautas partijas koalīcija jeb tā sauktais Apvienotais saraksts, iegūstot 9 no 15 domes deputātu vietām. Pilsētas domē vēl tika ievēlēti divi pārstāvji no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas un pa vienam pārstāvim no apvienības Tev — tavai pilsētai (Latvijas Demokrātiskā partija un Latvijas Zemnieku savienība), apvienības Liepājas attīstībai, apvienības Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā, kā arī no Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Stingra koalīcija pilsētas domē pēc vēlēšanām izveidota netika — vērtējot pilsētas domes pieņemtos lēmumus un pieejamos balsojumus, var secināt, ka šajā domē partejiskā piederība lēmumu pieņemšanā ir otršķirīga. Arī domes priekšsēdētājs Uldis Sesks (Apvienotais saraksts) amatā tika ievēlēts vienbalsīgi.

Domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmās var atrast daudz līdzīga. Partijas solīja sekmēt kultūras infrastruktūras attīstību pilsētā, rūpēties par sociālo klimatu, palīdzot maznodrošinātajiem, kā arī sakārtot pilsētas ielas. Liepājai īpaši ir partiju solījumi rūpēties par Karostas teritorijas sakopšanu. Vērtējot gada laikā partiju padarīto, šajā rakstā galvenais uzsvars tiks likts uz Apvienotā saraksta priekšvēlēšanu programmā solīto, jo tieši šī saraksta deputāti būtībā nosaka pilsētas politiskās dienas kārtības aktuālākos jautājumus.

Sabiedriskā kārtība – pirmajā vietā

Analizējot Liepājas pilsētas 2001. un 2002.gada budžeta izdevumu daļu, redzams, ka jaunā dome par prioritāti izvēlējusies sabiedriskās kārtības jautājumus. To iespējams secināt, jo vienīgi šajā budžeta sadaļā vērojams būtisks finansējuma pieaugums.

Pirms vēlēšanām partijas pilsētas labiekārtošanai solīja pievērst pastiprinātu uzmanību. Viens no solījumiem, kas izskanējis partiju programmās, ir pilsētas apgaismojuma, ietvju un parku sakārtošana. Vērtējot pilsētas domes paveikto, jāsecina, ka šajā sfērā patiesi panākti vairāki būtiski uzlabojumi — ir labiekārtots Rožu un Kuršu laukums, bet Jūrmalas parkā ir sakārtota apgaismošanas sistēma. Tāpat dome ir labiekārtojusi atpūtas taku Beberliņos, un ar pašvaldības finansiālu atbalstu ir ierīkots akvaparks. Pilsētnieki dārzu un parku labiekārtošanas darbus vērtē pozitīvi, uzsverot, ka nākamajā gadā vajadzētu turpināt iesākto un domāt par ielu apgaismojuma sakārtošanu Liepājas kriminogēnākajos rajonos. Arī ap estrādi Pūt, vējiņi liepājnieki iesaka izvietot vairāk apgaismes ķermeņu, jo tieši šajā rajonā dienās, kad estrādē notiek kāds lielāks pasākums, esot visvairāk kautiņu un sīkā huligānisma.

Pirms vēlēšanām partijas solīja rūpēties arī par graustu nojaukšanu Karostā. Šis darbs pērn jau iesākts, un dome graustu nojaukšanai iegādājusies modernu tehniku.

No pilsētas labiekārtošanas darbu saraksta izpildīts arī solījums rekonstruēt Karostas tiltu. Tas pilsētai izmaksājis Ls 85 000, savukārt solījums iztīrīt kara ostas kanālu vēl nav izpildīts. Pie pagaidām vēl neuzsāktajiem darbiem jāmin arī gājēju ietvju sakārtošana.

Liepājā ar pilsētas labiekārtošanu tiek saprasta arī pilsētas teritorijā esošās pludmales sakārtošana. Jāpiebilst, ka pludmales servisa uzlabošanu savās programmās solīja visas domē iekļuvušās partijas. Pērn Liepājas pludmale izpelnījās zilo karogu, taču liepājnieki, lūgti novērtēt pludmales infrastruktūru, saka, ka liedagā esot vēl daudz darāmā — jādomā par pārģērbšanās kabīņu, publisko tualešu un atkritumu urnu skaita palielināšanu.

Pie bērnu drošības vēl jāpiestrādā

Analizējot pilsētas 2001. un 2002.gada budžetus, atklājās, ka finansējums proporcionāli tāds pats saglabājies tikai izglītības sfērā. Pirms vēlēšanām Apvienotais saraksts konkrētus solījumus šajā sfērā nedeva – tikai vispārīgus apgalvojumus, piemēram, solījumu nodrošināt izglītības pieejamību katram Liepājas bērnam, kā arī apgalvojumu, ka arī turpmāk izglītība tiks uzskatīta par vienu no pašvaldības prioritātēm. Salīdzinot Liepājas budžeta izglītības sadaļu ar pārējiem plānotajiem izdevumiem, jāsecina, ka izglītībai patiesi atvēlēta budžeta lauvas tiesa.

Pie konkrētajiem veikumiem izglītības sfērā Liepājas dome pieskaita regulāro iespēju skolēniem vasaras brīvdienās strādāt algotu darbu. Salīdzinot ar citām pašvaldībām, jāsecina, ka Liepāja ir viena no retajām pilsētām, kurā dome patiesi atbalsta skolnieku nodarbināšanu.

Atšķirībā no vēlēšanās uzvarējušā Apvienotā saraksta, citas partijas savās priekšvēlēšanu programmās minējušas vairākas konkrētas lietas, kuras izglītības sfērā tiks sakārtotas. Piemēram, tika apsolīts ar pašvaldības gādību izveidot jauniešu atbalsta centru, nodrošināt pašvaldības policijas apsardzi pie skolām, kā arī ar policijas palīdzību aktīvāk cīnīties ar alkohola un narkotiku izplatību skolnieku vidū. Minētais centrs nav izveidots, policija pie skolām arī vēl nedežūrē, taču Liepāja pērn citu pašvaldību starpā izcēlās ar to, ka vienā no vidusskolām tika izvietotas videonovērošanas kameras.

Liepājnieki, kuru bērni ir skolas vecumā, uzsver, — skaidrs, ka dome nevar norīkot pa policistam pie katras skolas, taču, viņuprāt, policistiem būtu rūpīgāk jāpiestrādā pie patrulēšanas maršrutu plānošanas. Proti, laikā, kad bērniem ir tā saucamais “garais starpbrīdis”, policisti varētu patrulēšanu novirzīt uz skolas pusi, lai pie bērniem nevarētu pienākt kāds narkotiku dīleris, vai mazākie skolnieciņi neciestu no vecāko reketa.

Palīdzot uzņēmējiem, mazina bezdarbu

Lai gan neviena no partijām pirms vēlēšanām nesolīja samazināt sociālās sfēras budžetu, 2001. un 2002.gada pamatbudžeta izdevumu daļas salīdzinājums liecina par pretējo. Proti, pilsētas sociālais un veselības aprūpes budžets šogad proporcionāli samazinājies par 3%.

Solījums, kas atkārtojas teju vai visu partiju priekšvēlēšanu programmās, ir apņemšanās rūpēties par sociālā klimata uzlabošanu Karostas teritorijā. Šo solījumu partijas patiesi ir turējušas — pērn izstrādāts Karostas detālplānojums, kas paredz šīs teritorijas sociālo labiekārtošanu. Plāns izstrādāts ar Kanādas speciālistu atbalstu un to plānots pakāpeniski īstenot tuvāko četru gadu laikā. Pilsētnieki par plānu izsakās visai atzinīgi, sakot, ka tagad atliekot vien to īstenot.

Otrs būtiskākais domes veikums sociālajā sfērā ir bezpajumtnieku patversmes pirmās kārtas remontdarbu pabeigšana. Dome sola 2002.gada laikā patversmes ēkā paplašināt labiekārtotās telpas un ierīkot tur bibliotēku, virtuvi un medicīnisko punktu. Jāpiebilst, ka arī priekšvēlēšanu programmā Apvienotais saraksts solīja nodrošināt katram liepājniekam viņa ienākumiem atbilstošu mājvietu. Savukārt, citu partiju solījumi ir konkrētāki. Tiek solīts, ka tiks palielināts sociālo māju tīkls un tiks nodrošināta mājas aprūpe vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem. Sociālo māju tīkls nav paplašināts. Priekšvēlēšanu programmās solītā mājas aprūpes tīkla paplašināšana nav veikta, un pilsētas mērija tāpat kā iepriekšējos gados to veic sadarbībā ar Sarkano krustu.

No izmaiņām sociālajā sfērā vēl jāatzīmē bezdarba samazinājums pērnā gada laikā — 2000.gada beigās bezdarba līmenis bija 11,4%, bet 2001.gada beigās — 10,4%. Jāpiebilst, ka arī savās priekšvēlēšanu programmās partijas solīja mazināt bezdarbu pilsētā un atbalstīt uzņēmējus, kas rada jaunas darba vietas. Liepājas dome informē, ka bezdarba samazinājums panākts uz jauno darba vietu rēķina — ir atvērti vairāki jauni veikali. Pilsētnieki saka, ka bezdarba samazināšanos pēdējā gada laikā patiesi varot just, uzņēmējdarbībā esot vērojama pozitīva sarosīšanās. Kāds mazais uzņēmējs, kas darbojas arī Liepājā, atzina, ka būtisks pilsētas atbalsts uzņēmējdarbības attīstībā neesot manāms, toties, atšķirībā no dažas labas citas pašvaldības, arī birokrātiska rakstura šķēršļi darbībai netiekot likti. Dome gan norāda, ka pilsēta atbalstot uzņēmējus, kas nonākuši īslaicīgās grūtībās, piešķirot tiem nodokļu atvieglojumus. Tā, piemēram, pērn neesot aprēķinātas kavējuma naudas par Ls 64 213.

Pirms vēlēšanām partijas solīja arī atbalstu Liepājas slimnīcai, kā arī teicās atbalstīt ģimenes ārstu individuālās prakses vietu izveidošanu, bet šie solījumi pagaidām vēl nav izpildīti.

Orķestris gaida solīto zāli

Proporcionāli būtisks budžeta samazinājums šogad skāris sporta un kultūras sfēru. Vērtējot paveikto, Liepājas dome uzsver, ka ir atgūta kinoteātra Liepāja ēka un sākts darbs pie tās pārbūves projekta. Tiek arī apsvērts, vai šajā ēkā neierīkot koncertzāli. Jāpiebilst, ka viens no priekšvēlēšanu solījumiem tieši paredzēja simfonisko orķestri nodrošināt ar koncertzāli.

Apvienotais saraksts pirms vēlēšanām solīja uzlabot kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi, bet citas partijas solīja kultūras iestāžu informatizāciju. No šiem solījumiem neviens pagaidām nav piepildījies. Tāpat kā nav pildīts solījums rekonstruēt Liepājas teātra mazo zāli. Liepājnieki domes atbalstu kultūras dzīves attīstībai vērtē kā visai pasīvu – protams, dome atbalstot dažādu kultūras pasākumu organizēšanu un norisi pilsētā, kā piemērus minot gan starptautisko pianisma zvaigžņu koncertu, gan ikgadējo Liepājas dzintaru. Tas, pēc liepājnieku domām, ir labi, taču domei vajadzētu arī padomāt par kultūras iestāžu tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu.

Pārvalde samazina savu budžetu

Vērtējot Liepājas 2002.gada budžetu, jāatzīmē arī kāds pozitīvs naudas tēriņu samazinājums — proporcionāli par 10% samazināti pārvaldes izdevumi. Jāpiebilst, ka citu pilsētu domēs bija manāma pretēja tendence — pilsētas birokrātiskā aparāta izdevumi palielinājās.

Vērtējot partiju solīto rūpēties par pilsētas pārvaldes caurspīdīgumu, kā pozitīvs sasniegums jāvērtē “mazās domes” (politiķu un iedzīvotāju veidots pārvaldes variants) izveide Karostas teritorijā. Tāpat jāatzīmē, ka liepājnieku informēšanai ik mēnesi tiek izdots informatīvs izdevums Katram liepājniekam. Liepājnieki, jautāti par pilsētas pārvaldes demokrātiskumu, saka, ka problēmu uzzināt domē notikušo neesot, arī atbildes uz jautājumiem tiekot sniegtas savlaicīgi.


Liepājas domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas

Liepājas pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001. un 2002. gadam


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!