Raksts

Bez deklaratīvām normām


Datums:
02. decembris, 2015


Autori

Valts Kalniņš


Foto: Rick Cooper

Kas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā jāmaina tagad, un ko būtu nepieciešams plašāk izvērtēt, veidojot jauno biroja regulējumu?

Šonedēļ, 1.decembrī valdība atbalstīja grozījumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) likumā, lūdzot Saeimu tos izskatīt steidzamības kārtā. Tas pamatojams ar nepieciešamību izpildīt neatliekamas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO/ OECD) rekomendācijas, lai stiprinātu korupcijas apkarotājus un novērsējus, tādējādi, stiprinot labu pārvaldību un tiesiskumu Latvijā.

Kā vērtējami KNAB likuma grozījumi? Kopumā likumprojekts ir atbalstāms, taču es uzskatu, ka ierosināto grozījumu attiecībā uz KNAB pārraudzību būtu lietderīgi atlikt un meklēt risinājumus diskusiju ceļā jauna KNAB likuma izstrādes gaitā. Tāpat jāuzsver, ka es atzinīgi vērtēju Valsts kancelejas centienus uzlabot KNAB tiesisko regulējumu, ņemot vērā praksē novērotās problēmas un starptautisko institūciju rekomendācijas.

Jaunās redakcijas ierosināšanas nolūks acīmredzami ir KNAB neatkarības nostiprināšana, nosakot Ministru prezidentam pārraudzības ietvaros noteiktās tiesības, kas īstenojamas „gadījumos, kas neapdraud neatkarīgu un objektīvu šajā likumā noteikto Biroja funkciju”. Saistībā ar šādu redakciju iespējami vairāki sarežģījumi:

• Norma ir vispārīga, tā neparedz kritērijus izvērtēšanai, kad Ministru prezidenta īstenotās tiesības var izraisīt minēto apdraudējumu. Tāpat tā neparedz kārtību, kādā risināmas iespējamās domstarpības par to, vai Ministru prezidenta rīcība radījusi apdraudējumu KNAB neatkarībai.

• Jau pašlaik Valsts pārvaldes iekārtas likums paredz augstākas amatpersonas tiesības „pārbaudīt” pārraugāmās institūcijas lēmumu un iejaukties tikai „prettiesiska” lēmuma vai bezdarbības gadījumā. Domājams, ka jebkurā gadījumā, kurā Ministru prezidents spēs uzturēt argumentāciju, ka, piemēram, atceltais lēmums bija prettiesisks, būs arī iespējams argumentēt, ka lēmuma atcelšana šajā gadījumā neapdraudēja „neatkarīgu un objektīvu šajā likumā noteikto Biroja funkciju īstenošanu”.

Iespējas paturēt spēkā prettiesisku lēmumu nevarētu būt uzskatāmas par KNAB neatkarības garantiju. Tāpēc ierosinātā redakcija var tikt pamatoti uzskatīta par deklaratīvu normu, kas praksē var radīt nevajadzīgu neskaidrību.

Saistībā ar rosinātajiem grozījumiem par KNAB biroja pretendentu atlases un KNAB biroja vadītāja atlaišanas komisijas sastāvu, aicinu apsvērt vērtētāju loku vēl paplašināt, piemēram, ar Valsts kontrolieri. Tas varētu būt lietderīgi, ņemot vērā Valsts kontroles un KNAB funkciju saskaršanos attiecībā uz labu pārvaldību, kā arī korupcijas pazīmju un risku noteikšanu.

Atgādināšu, ka ESAO/ OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas jaunākais novērtējuma ziņojums par Latviju neizvirza kritiku pret KNAB kā pārraudzības iestādes statusu. Tāpēc uzskatu, ka jautājumu par iespējamām modifikācijām KNAB pārraudzības realizācijā vai pat nozīmīgāku KNAB institucionālā statusa maiņu iespējams atlikt līdz iecerētajai jaunā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma izstrādei, tai skaitā, lai izpildītu Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas GRECO ieteikumu noskaidrot Ministru kabineta un Ministru prezidenta kā uzraugošās institūcijas lomu attiecībā uz KNAB. Šos risinājumus būtu jāizvērtē darba grupā, ko šonedēļ valdība arī uzdeva mēneša laikā KNAB izveidot jauna KNAB likuma izstrādei, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma efektivitāti korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumos, kā arī partiju finanšu kontroles un priekšvēlēšanu aģitācijas jautājumos.

PROVIDUS atzinums par Likumprojektu „Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (TA-802) (atzinumspdf).

Likumprojekts „Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (TA-802) (likumprojektspdf).


Valdība atbalsta korupcijas apkarošanas un novēršanas politikas pilnveidošanu

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!