Raksts

Atzinums par pašvaldību likuma izstrādi


Datums:
17. februāris, 2020


Autori

Līga Stafecka


Domnīcas PROVIDUS pētniece Līga Stafecka 2020.gada 18.februārī nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālo lietu ministrijai atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par pašvaldību likuma izstrādi" (VSS-120).

Ņemot vērā ziņojumā pausto informāciju, pētniece piedāvā vienpadsmit ierosinājumus un/vai komentārus par ziņojumu, lai mērķtiecīgi atbalstītu VARAM, tiecoties uz pausto mērķi “veidot laikmetīgu pārvaldību pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas”:

1) Aicinām jaunajā regulējumā saglabāt principu, ka pašvaldības pieņemtos saistošos noteikumus nosūta VARAM;

2) Jaunajam regulējumam būtu jāaptver arī jau pašreizējā likumā minēto mehānismu – pašvaldību referendumus, izstrādājot atbilstošu tā regulējumu atsevišķā likumā;

3) Aicinām izvērtēt iespējas ieviest stingrāku interešu konfliktu novēršanas regulējumu;

4) [likuma kontekstā] aicinām izvērtēt iespējas palielināt deputātu atalgojumu;

5) Aicinām izvērtēt iespējas ieviest gan kvalitātes prasības, gan
rekrutēšanas atklātu un caurskatāmu procesu arī attiecībā uz citiem pašvaldību darbiniekiem. Papildu tam, aicinām nostiprinot pašvaldību darbinieku atbildību par savas darbības vai bezdarbības likumību, paredzot pienākumu atteikties no prettiesisku uzdevumu pildīšanas;

6) Pilnībā atbalstām ieceri uzlabot pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību;

7) Aicinām ieviest vienotus, unificētus principus, metodoloģiju pēc kuras pašvaldības veido savu budžetu;

8) Pilnībā atbalstām ieceri padarīt sabiedrībai saprotamāku pašvaldību budžetu, vienlaikus aicinām izvērtēt iespējas noteikt pienākumu pašvaldībām nodrošināt budžeta sabiedrisko vai publisko apspriešanu, tādējādi budžeta plānošanas procesā iesaistot pašvaldības iedzīvotājus;

9) Atbalstām Valsts kontroles un KNAB ierosinājumu jaunajā likumprojektā ietvert pašvaldību funkciju izpildei dibinātu biedrību vai nodibinājumu uzraudzības mehānismus;

10) Atbalstām Ziņojumā minēto ierosinājumu ieviest lielākas atklātības prasības ne vien par pašvaldībai piederošajie uzņēmumiem, bet arī ieviest lielāku atklātību un izsekojamību pašvaldības piešķirtajam finansējumam nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju grupām;

11) Aicinām jaunajā regulējumā noteikt skaidrus principus, kādi jāievēro šādu izdevumu publicēšanā.

Pilns atzinuma teksts pieejams šeitpdf.

Atzinums par pašvaldības likuma izstrādi ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par atzinuma saturu atbild domnīca PROVIDUS.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!