Projekts

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai


Projekta norises laiks:
07.01.2013 - 06.01.2015
Projekta izmaksas:
EUR 433 317,10
Finansētājs:
Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros; līdzfinansējums tiek nodrošināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds


Kontaktpersonas

Ilona KronbergaSanita Sīle


Autori

Ilona KronbergaSanita Sīle


Projekta specifiskie mērķi:

 1. veicināt Eiropas valstīs praktizējošo bērnu lietu speciālistu starpā intensīvu informācijas apmaiņu un sadarbību;
 2. attīstīt vienotu izpratni bērnu lietu speciālistu starpā par Eiropas Savienības pamattiesību hartā iekļauto bērnu tiesību un pamatvērtību ieviešanas veidiem praksē;
 3. atrast un ieviest praksē inovatīvus, iekļaujošus mehānismus bērnu atturēšanai no saskarsmes ar noziedzību, tai skaitā darba metodēm, kuras ir iespējams lietot darbam ar riska grupu bērniem lauku reģionos;
 4. vairot Eiropas valstu tiesību aizsardzības iestāžu speciālistu, mēdiju, nevalstisko organizāciju, sociālo dienestu, izglītības iestāžu un citu speciālistu, kuri strādā ar un priekš bērniem izpratni, par ieguvumiem no sociāli iekļaujošas nevis nosodošas Juvenālās Justīcijas pieejas īstenošanas darbā ar bērniem.

Jēdziens `juvenālā justīcija` – šajā projektā tiek lietots plašā nozīmē, kā tas ir definēts Eiropas Padomes Rekomendācijā Rec (2003)20 attiecībā par apiešanos ar nepilngadīgajiem.

Lai sasniegtu norādītos mērķus, projektā ieļautās aktivitātes iedalītas četrās darbplūsmās:

 1. Eiropas prakses pētījums (5 Eiropas valstu pētnieki apkopo inovatīvākos metožu, rīku un prakšu piemērus savās valstīs, lai izplatītu savu praktisko pieredzi citu Eiropas valstu speciālistu vidū; Eiropas lauka pētījums satur divus pētniecības segmentus: Eiropas valstu tiesību un prakses analīzi – UK, Nīderlande, Latvija, Lietuva un Igaunijā; projekta pilotvietu prakses analīzes rezultātus);
 2. Labās prakses un instrumentu ieviešana – paredz aktīvu speciālistu sadarbību projekta laikā, lai nostiprinātu izpratni par katru Eiropas lauka pētījumā identificēto labo praksi, rīku vai metodiku, lemtu par tās ieviešanu projekta pilot vietās;
 3. Labās prakses aprobācija pilot vietās – projektā darbojas 3 pilotprojekti, kas izveidoti projekta pētnieku identificēto prakšu, metodiku un rīku ieviešanai darbam ar bērniem. Tie darbojas 3 Latvijas lauku reģionu pašvaldībās, kur izveidotas 120 individuālas programmas riska grupu bērniem un viņu ģimenēm, programmās tiks iekļautas tādas metodes kā Bērnu un jaunatnes līdzdalība (angļu: Child and youth participation), Agrīnās intervences pieejas (angļu: Early intervention approaches), Sabiedrības iesaiste darbā ar riska grupu jauniešiem (angļu: Community involvement in the integration of youth at risk); pilotprojektus metodiski organizēs Latvijas bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti starp institucionālā modeļa formā;
 4. Sabiedrības izglītošanas pasākumi – paredzēta pētījuma publikācija angļu valodā un bukleta publikācija un prezentācija latviešu, lietuviešu un igauņu valodās; noslēguma Konference 100 cilvēkiem Briselē, kur tiks vērtēti projekta rezultāti; mācību filmas uzņemšana par projekta aktivitāšu norisēm, kuru varēs izmantot izglītojošos pasākumos plašākai sabiedrībai, nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju.

Projekts ir balstīts stingrā Eiropas dimensijā, kas izpaužas plašā partnerībā šī projekta īstenošanai starp Eiropas valstīm – projekta aktivitātes notiks 10 valstīs. Projekts sniegs šādu Eiropas līmeņa pievienoto vērtību:

 1. ES valstu rīcībā nonāks pierādījumos balstīts, praktiskā darbā ar bērniem pielietojams pētījums, kā īstenot praksē ES pamattiesību Hartā un Rekomendācijās Rec(2003)20 ietvertās normas;
 2. sniegs iespēju plašam praktiķu un zinātnieku lokam kopīgi tīkloties, nodrošinot ES tiesību aktu prasību izpildes metožu apmaiņu un vienādošanu dalībvalstīs darbam ar bērniem;
 3. veicinās ātrāku, kvalitatīvāku bērniem draudzīgas sociālās un tiesiskās vides attīstību kopīgajā Eiropas telpā. Projekts ir tieši mērķēts uz praktisku zināšanu ieguvi, aprobāciju un izplatīšanu Eiropā, lai izmantojot sociālās iekļaušanas metodes, pasargātu bērnus no saskarsmes ar noziedzību un ar to saistītajiem statusiem: cietušais, liecinieks, upuris, likumpārkāpējs, ieslodzītais.

Projekta mērķa grupas:

Tiesību aizsardzības iestāžu un valsts pārvaldes iestāžu speciālisti – prokurori, tiesneši, ministriju ierēdņi, probācijas speciālisti, akadēmiskais personāls, policijas darbinieki; mēdiji, nevalstisko organizāciju, sociālo dienestu, izglītības iestāžu un citi speciālisti.

Labuma guvēji:

plašākā nozīmē projekta rezultāti sniegs ieguvumus visiem Eiropas bērniem un viņu tuviniekiem, tai skaitā Baltijas valstīs dzīvojošiem un tiem, kuri apmeklējot jebkuru Eiropas valsti var nokļūt riska situācijā (konfliktā ar likumu, kļūt par vardarbības lieciniekiem, cietušajiem).

Rezultātu izplatīšana:

Projekta rezultāti tiks izplatīti izmantojot projekta partneru organizāciju interneta vietnes, tai skaitā Starptautiskās bērnu attīstības iniciatīvas (angļu: International Child Development Initiatives), Starptautiskās Juvenālās Justīcijas Observatorijas (angļu: International Juvenile Justice Observatory) un PROVIDUS.

1. Nacionālais ziņojums par Latviju “Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai. Latvija

2. Kopsavilkums par 10 Eiropas Savienības valstu labajām praksēm

3. (Publikācija par pilotprojektu monitoringa rezultātiem pdf), 6.01.2015

4. (Publikācija par kvalitātes novērtēšanas instrumentu pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti bērniem pdf), 6.01.2015

5. (Pilotprojektu prakses izvērtējums pdf), 6.01.2015

6. Filma

 

7. (Publikācija Eiropas savienības tiesības Latvijas bērnu tiesību aizsardzības sistēmā: Bērnu tiesību pārkāpumu prevencija vs bērnu likumpārkāpumu prevencija pdf)

 

Projekta ieviešanā piedalās šādi partneri:

 1. Starptautiskā Juvenālās justīcijas observatorija (International Juvenile Justice Observatory), Beļģija
 2. Starptautiskā bērnu attīstības iniciatīva (International Child Development Initiatives), Nīderlande ( pārskats par projekta ieviešanu organizācijas 2013.gada pārskatā, 9.lpp. (4.18 MB))
 3. Edinburgas Universitāte (t.sk. Ģimenes un attiecību pētniecības centrs (Centre for Research on families and un relationships) Iekļaujošas izglītības un dažādības pētniecības centrs (Centre for Research in Education Inclusion and Diversity)), Skotija
 4. Bērnu atbalsta centrs (Children Support Centre), Lietuva
 5. Igaunijas Tieslietu ministrija
 6. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
 7. Cēsu novada pašvaldība
 8. Madonas novada pašvaldība
 9. Saldus novada pašvaldîba
 ES logo.jpg Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros

 

SIF_Logo_JPG_Black-White.jpg 

Projekts līdzfinansēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds 

 

Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros; līdzfinansējums tiek nodrošināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!