Pētījums

Pētījums: Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai


Gads:
2015
Organizācija:
PROVIDUS


Autori

Ilona KronbergaSanita Sīle


Foto: Jan Truter

Pētījums sniedz iespēju lasītājam iepazīties ar 10 Eiropas valstu praksi un tiesisko regulējumu jauniešu likumpārkāpumu prevencijas jomā.

Viens no būtiskākajiem aspektiem šajā pētījumā ir antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas jēdziens, kas sniedz atbildi uz jautājumiem „Kas ir jādara, lai pasargātu bērnus un jauniešus no saskarsmes ar formālo justīcijas sistēmu? „ un „Kādā veidā tas tiek veikts Austrijā, Beļģijā, Anglijā un Velsā, Skotijā, Itālijā, Zviedrijā, Nīderlandē un trijās Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā un Igaunijā?”

Pētniecības darbs, kura kopsavilkums prezentēts šajā publikācijā, veikts no 2013. -2014. gadam. Pētniecības galvenie uzdevumi: izzināt, kā tiek veikts darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības riski un kuri atrodas riska situācijās; attīstīt vienotu izpratni par preventīvā darba efektīvākajām formām un starptautiskajos tiesību aktos ietvertajiem bērnu labklājības principiem; panākt, ka Eiropā tiek īstenota vienotos principos balstīta prevencijas politika, kas izpaužas konkrētos praktiskos risinājumos ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Pētījumā “Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” pierādīts, ka augstāk minētie projekta mērķi ir sasniegti. Pētījums sastāv no divām daļām: pirmā daļa ir salīdzinošais pētījums, kura ietvarā analizētas dažādu Eiropas valstu bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencijas sistēmas, ar mērķi identificēt kopīgo principu īstenošanas veidus praksē; otrā daļa ietver pilna apjoma nacionālos ziņojumus no katras projektā iesaistītās valsts.

Pētījuma kopsavilkumā iekļauti materiāli, kas saistīti ar pētniecības rezultātu praktisko pusi: sniegti attīstāmās prakses piemēri darbam ar bērniem, kas pauž uzvedības riskus un atrodas dažādās sociālā riska situācijās. Tas sniedz iespēju dažādu profesiju speciālistiem, kuri savā ikdienas darbā sastopas ar bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencijas jautājumiem, paskatīties uz prevencijas metožu daudzējādību ar citu valstu pētnieku acīm; iespējams, gūt apstiprinājumu vai piepildījumu savām idejām un īstenot tās ātrāk un efektīvāk.

(Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanaipdf)

(Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practicespdf)

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!