Pētījums

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes


Foto: Sergey Rodovnichenko

Latvijas Universitātes pētnieki piedāvā kolektīvu monogrāfiju ar mērķi aplūkot nacionālās identitātes daudzveidīgās izpausmes.

Sākotnēji pētnieki aplūko nacionālās un etniskās identitātes komplicētās attiecības, kas mūsdienu Latvijā ir kļuvušas ne tikai par zinātnieku izpētes, bet arī par asu politisko strīdu objektu.

Ivars Ījabs rakstā “Starp etnisko un pilsonisko: daži apsvērumi par
nacionālās identitātes problēmu” analizē attiecības starp pilsoniskajiem un etnokulturālajiem nācijas elementiem Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas, par pamatu izvēloties Latvijā šobrīd aktuālo viedokļu apmaiņu par un ap iecerēto Satversmes preambulu. Citi autori izmanto padziļinātās intervijas ar Latvijas iedzīvotājiem, lai iegūtu izpratni par to, kā savu nacionālo piederību veido latvieši un Latvijā dzīvojošie krievi.

Latviešiem par nacionālās identitātes pamatu kalpo kultūra, bet krieviem tā ir kultūru mijiedarbība. Savukārt “minoritātes un majoritātes” varas attiecību kontekstā pētnieki atklāj latviešu vidū izplatīto “apdraudētās majoritātes”, bet krievu vidū – “neatzītā minoritātes statusu”. Šie diskursi vairāk stiprina krievu un latviešu kopienas, bet ne nacionālās kopības izjūtu. Nacionālās kopienas izjūtas stiprināšanai nozīmīga loma ir aktīvās pilsonības diskursam un uz kopību orientētam diskursam, taču tie pagaidām ir salīdzinoši vāji.

Nodaļā par Nacionālās identitātes politiskajiem aspektiem nacionālās identitātes jautājumi tiek aplūkoti saistībā ar politiskajiem procesiem, indivīdu, grupu un valstu politisko rīcībspēju. Autori raksta gan par etniskās identitātes saistību ar politisko rīcībspēju, gan nacionālās identitātes deficīta problēmu partiju politiskajā komunikācijā, gan par nacionālo identitāti globālajā, pārvalstu, valsts un individuālajā līmenī.

Būtiska rakstu krājuma daļa veltīta arī Latvijas ārpolitikas identitātei, kas, kā norāda pētnieki, pēdējo 20 gadu laikā piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas.

Citos rakstos nacionālā identitāte apskatīta sociālās drošības, ekonomiskās rīcībspējas, sociālās atmiņas kontekstā, pieskaroties arī jautājumam par nacionālās identitātes morālo dimensiju un nacionālās identitātes nozīmi komunikācijas procesā, piemēram mediju lomu identitātes veidošanā, kā mijiedarbojas reklāmas un pātērētāju identitātes, kā veidojas valsts un sabiedrības attiecības.

Rakstu krājumā skatīta arī dažādu sociālo grupu identitāte, pievēršot uzmanību identitātes veidošanās aspektiem izglītības procesā, reliģiskās identitātes dinamikai, migrācijas procesu ietekmētai identitātei.

Rakstu krājums: (Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātespdf)

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!