Sigita Zankovska - Odiņa

sigita@humanrights.org.lv

Publikācijas

Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–2014
Autors: Gatis Litvins, Ivars Ījabs, Sigita Zankovska - Odiņa, Valts Kalniņš 14.09.2014
Vienlīdzīgs, bet ne vienāds
Autors: Sigita Zankovska - Odiņa 19.05.2013
Valodas un identitātes sardzē
Autors: Sigita Zankovska - Odiņa 06.09.2011
Sabiedrības integrācija partiju priekšvēlēšanu programmās
Autors: Sigita Zankovska - Odiņa 05.09.2011
Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā

Ziņojumā ir skarti jautājumi par nepilngadīgo un pieaugušo personu piekļuvi dažāda līmeņa izglītības iestādēm (

Autors: Sigita Zankovska - Odiņa 28.06.2011
Integrācija politiķus neinteresē
Autors: Sigita Zankovska - Odiņa 24.08.2010
Sabiedrības integrācija priekšvēlēšanu programmās pirms 2010.gada vēlēšanām
Autors: Sigita Zankovska - Odiņa 23.08.2010
Visi dažādi, visi vajadzīgi*
Autors: Kaspars Zālītis, Sigita Zankovska - Odiņa 29.06.2010
Iezīmētā identitāte
Autors: Sigita Zankovska - Odiņa 18.01.2010