Indra Dedze

indra@lanet.lv

Publikācijas

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada pirmais pusgads

Trauksmes cēlāji – cilvēki, kas ziņo par savā darba vietā novērotu nelikumīgu vai neētisku rīcību – bieži cie

Autors: Ieva Strode, Indra Dedze, Valts Kalniņš 08.10.2009
Pamatizglītību nepabeigušie skolēni

Pētījuma autori izvērtēja skolēnu ‘atbiruma’ iemeslus pamatskolas posmā, nonākot pie secinājuma, ka mērķa grupa

Autors: Indra Dedze 27.09.2006
Savlaicīgu pamatizglītības apguvi traucējošo faktoru kopums

Pētījuma dati iegūti, intervējot skolēnus, viņu vecākus un skolotājus Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī un Jēkabpilī, k

Autors: Indra Dedze 16.08.2004