Reinis 004bw
Reinis Āboltiņš

Ar zināšanu un informācijas bagāžu politikas zinātnē un starptautiskajās cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās ir riskanti vērties pasaulē, jo visos virzienos rēgojas potenciāls izaugsmei gan indivīda, gan grupu, gan sabiedrības, gan valstu līmenī. Profesionālās gaitas devušas iespēju vienlaikus gan izpausties, gan pilnveidot sevi gan valsts, gan privātā vidē, gan nevalstiskajā sektorā tādos tematos, kā mazākumtautību tiesības, sabiedrības integrācija, attīstības sadarbība, sabiedriskās attiecības un interešu pārstāvniecība, enerģētika un vide. Uzskatu, ka jebkura situācija, pat šķietami visgarlaicīgākā, dod iespēju uzzināt ko jaunu, nonākt pie jaunām atziņām. Kad sakrājas, tad dažreiz ir vērts pastāstīt arī citiem un paklausīties, ko stāsta citi.

Elektriba

Atbalstīt nedrīkst neatbalstīt – 1 2

Autors:Reinis Āboltiņš

Lēmumu pieņēmēji ir būtisku lēmumu priekšā par Latvijas enerģētikas sektora turpmāko attīstību. Interesantākais ir tas, ka pieņemamajiem lēmumiem būs neizbēgama ietekme arī uz citām tautsaimniecības nozarēm. Lasi

Auto

Piesardzīgs solis uz priekšu 

Autors:Reinis Āboltiņš

Šķietami eleganti iejaucoties tirgū, pēc kāda laika var nākties secināt, ka kājas ir iesprūdušas slazdā. Pārdomas par Enerģētikas stratēģiju 2030. Lasi

6149138962 91bea8145e

Vislabākā enerģija ir nepatērētā enerģija 2

Autors:Reinis Āboltiņš

Elektrība un siltums ir tāda prece, ko gandrīz vienmēr var tērēt taupīgāk, nekā tas jau tiek darīts. Lasi

Energy

Enerģētikas stratēģijai jābūt stratēģiskai* 

Autors:Reinis Āboltiņš

Enerģētikas stratēģijas līdz 2030. gadam sākotnējā versija izpelnījās nopietnu kritiku. Kas jāņem vērā, veidojot jaunu stratēģijas variantu? Lasi

Tunelis

Valstij neērtā enerģija 2

Autors:Reinis Āboltiņš

Sabiedrībai tiek aktīvi stāstīts, ka zaļā enerģija jau rīt cels elektrības tarifu un daudzi tam notic. Tomēr dabas gāzei uz tarifu ir ievērojami lielāka ietekme, nekā atjaunojamajiem energoresursiem. Lasi

Kukainis

Silts. Siltāks. Bet ne karsts 

Autors:Reinis Āboltiņš

Vienīgi kompleksa pieeja un risinājumi spēs nodrošināt reālu, nevis tikai formālu energoefektivitātes prasību ievērošanu un attieksmes maiņu. Lasi

Izlietne

Ar sviestmaizi un TV vairs nepietiek 

Autors:Reinis Āboltiņš

Krievijā pilsonis ir pateicis, ka ir noguris no šīs sistēmas. Viņš grib, lai valsts pret viņu attiektos kā pret pilsoni, nevis kā feodālis pret savu dzimtzemnieku. Lasi

Article project

Neatkarīgu ekspertu viedoklis enerģētikas jautājumos 

Autors:Reinis Āboltiņš

Projekta mērķis bija analizēt ar enerģētikas politiku saistītus aktuālos jautājumus, sagatavojot komentārus un ieteikumus politikas lēmumu sagatavotājiem un pieņēmējiem par aktuāliem enerģētikas sektora jautājumiem.

Lasi

Malka 255x203

Enerģētikai jābūt enerģiskai 

Autors:Reinis Āboltiņš

Partijas enerģētikai savās programmās ir pievērsušas visai maz uzmanības. Rodas sajūta, ka enerģētika ir tik maznozīmīga nozare, ka to nav vērts pat ar vārdu pieminēt.

Lasi

Article article

Enerģētika partiju priekšvēlēšanu programmās  

Autors:Reinis Āboltiņš

Partiju programmas pirms 11.Saeimas vēlēšanām vērtē enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš. Lasi