Marija 165x152
Marija Golubeva

I love to observe societal processes, today and in times long past. Having begun from afar, by acquiring a doctorate in history from Cambridge, I have gradually worked my way to studying the public life of my society, looking for solutions to policy problems and major attitude shifts. Since 2004, I work at the Centre for Public Policy PROVIDUS in Riga, because this is a place where I can indulge my passion for controversy.

An ardent individualist, I do not shun disagreement with the majority. Authority is my greatest allergy. So far I have not discovered a person with whose opinion I am disinclined to argue - with the important exception of my two cats, Tullius Philip and Gareth.

Article project

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai 

Autors:Marija Golubeva

Projekta laikā ir plānots nostiprināt minoritāšu un nevalstisko organizāciju tiesības uz redzamību publiskajā telpā un uz līdzdalību politiskajā procesā, kā arī veicināt mediju un viedokļu līderu atbildīgu attieksmi pret savu lomu komunikācijā ar sabiedrību.

Lasi

Krustceles 255x203(2)

Par popularitāti un garīgumu 19

Autors:Marija Golubeva

Ja valdība pakļausies dažu konfesionālo kopienu līderu un radikālo organizāciju spiedienam, tas praktiski nozīmēs tikai vienu — naidīga attieksme pret vienu no sabiedrības mazāk aizsargātām grupām iegūs zināmu valstisku akceptu. Lasi

Ch 255x203(1)

Dzīvojot ar Hobsa mantiniekiem: dažu cilvēku uzskati uz Latvijas fona 15

Autors:Marija Golubeva

Neatkarīgi no tā, vai Jānis Šmits un viņa domubiedri Saeimā ir lasījuši Hobsa darbus, viņu argumentācija (brīvības bīstamības pamatojums caur valsts izdzīvošanas prioritāti) un atsevišķas iniciatīvas (Satversmes labojumi, ieviešot tajā pareizu laulības definīciju) kopumā iekļaujas Hobsa valsts filozofiskajā modelī. Lasi

Uzskol 255x203(1)

Šurp, partijas, uz skolu! 6

Autors:Marija Golubeva

Dīvainais priekšlikums nemainīt izglītības ministrus dzirdēts vairākkārt. Kā jau ar katru vairākas reizes atkārtotu ideju, kaut kas tajā sāk pievilkt, īpaši ja nemainīga ministra atnākšana beidzot mainītu ministrijas darbības stilu. Lasi

Article project

Diskusijas par izglītības politiku pirms vēlēšanām 

Autors:Marija Golubeva

Pirms Saeimas vēlēšanām 2006. gada oktobrī PROVIDUS organizē diskusiju sēriju par izglītības politikas jautājumiem, iesaistot lielāko partiju pārstāvjus.

Lasi

Article project

Starptautisks projekts par bērniem, kas jau ieguvuši pamatizglītību 

Autors:Marija Golubeva

PROVIDUS ir piedalījies salīdzinošajā starptautiskajā pētījumā par pamatizglītību neapguvušajiem bērniem, kas notika 2004.-2005. gadā.

Lasi

Article project

The International Dropouts Project 

Autors:Marija Golubeva

PROVIDUS is involved in the final stage of the International Dropout Project – addressing the issue of dropouts in secondary education across a range of post-socialist countries from Slovakia to Mongolia.

Lasi

Bowen paulle 255x203(1)

Pāris vienkāršas patiesības 4

Autors:Marija Golubeva

Mazotnē cilvēkam nav slimīgu pieaugušo ideju par migrantiem, neizglītotajiem, čigāniem. Ja viņi izaug kopā, veselīgā vidē, viņiem varbūt nekad neattīstīsies mūsu perversā domāšana un jūtas par šīm grupām. Lasi

Piano 255x203(1)

Melna skola, balta skola… 4

Autors:Marija Golubeva

Mūsu veiksmes un neveiksmes stāsti diemžēl nav mūsu pašu stāsti. Cik nepatīkami tas nebūtu, lielā mērā katra cilvēka panākumus izglītībā un darbā nosaka vide, kurā nācies augt. Ko darīt, ja šī vide ir izteikti nelabvēlīga? Lasi

Article research

Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs 

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Maksims Kovaļenko, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtēta latviešu skolu spēja nodrošināt saviem audzēkņiem neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes un dzimtās valodas vienādas iespējas individuālai attīstībai un izglītībai. Tika izvērtēta skolotāju gatavība strādāt ar etniski un lingvistiski jauktajām klasēm, kā arī skolotāju un skolēnu attieksme pret mazākumtautību skolēnu ienākšanu latviešu skolas vidē. Lasi