PROVIDUS PARTNERI

PROVIDUS ir vairāku nevalstisko organizāciju platformu un domnīcu tīklu biedrs Latvijā un Eiropā.

Iesaki citiem:

 

Policy Association for an Open Society (PASOS) ir domnīcu un pētniecības centru tīkls, kura misija ir veicināt un aizsargāt demokrātiju, cilvēktiesības un atvērtas sabiedrības vērtības, ieskaitot tiesiskumu, labu pārvaldību, kā arī ekonomisko un sociālo attīstību. Lai to sasniegtu PASOS atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā ES līmenī vai citās Eiropas vai globālajās struktūrās, tai skaitā Eiropas un Centrālāzijas kaimiņu reģionos. PASOS darbojas 56 biedri no Centrālās PROVIDUS ir PASOS biedrs kopš tā dibināšanas 2004.gadā.

Policy Association for an Open Society

 

 

 

European Policy Institutes Network (EPIN) ir tīkls, kurā darbojas 41 domnīca un pētniecības centrs, kas strādā ar ES politikas un nākotnes jautājumiem. EPIN misija ir veicināt diskusijas par Eiropas nākotni ar aktuālām ekspertu analīzēm un komentāriem, kas ļauj saprast arī debates dalībvalstīs. EPIN biedri vairākas reizes gadā tiekas konferencēs, kurās ES lietu pētnieki no ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm diskutē par ES aktualitātēm un dažādajām valstu nostājām. Bez tam EPIN arī publicē komentārus un pētījumus, kas top ar tīkla biedru iesaisti. PROVIDUS ir EPIN biedrs kopš 2008.gada.

 

 

PEP-NET ir Paneiropas eLīdzdalības tīkls. PEP-NET biedri ir valsts iestādes, līdzdalības risinājumu nodrošinātāji, sabiedriskas organizācijas, kā arī pētnieki un zinātnieki. Tīklā ir vairāk nekā 45 organizācijas no 18 Eiropas valstīm. PEP-NET nodrošina plašāku pieeju eLīdzdalības projektiem un veicina efektīvāku dialogu starp eLīdzdalības ekspertiem, pētniekiem, praktiķiem, sabiedriskā sektora darbiniekiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un sabiedrību ar mērķi veicināt zināšanu pārnesi, veicinot eLīdzdalības attīstību un Eiropas vadošo lomu šajā jomā. PROVIDUS ir PEP-NET asociētais biedrs kopš 2011.gada.

Pan European eParticipation Network

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) ir NVO platforma, kas apvieno 135 NVO sektorā aktīvas juridiskas organizācijas (platformas, nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa biedrības un nodibinājumus) un privātpersonas. eLPAs mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA darbojas kā NVO sektora interešu aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, piedaloties valsts sekretāru sanāksmēs un dažādās darba grupās, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses. PROVIDUS ir eLPA biedrs kopš 2006.gada.

Latvijas Pilsoniskā alianse

 

 

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) apvieno 32 organizācijas, kas darbojas attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. LAPAS ir CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development) biedrs, kā arī aktīvi sadarbojas ar TRIALOG (Development NGOs in the enlarged EU) un citām organizācijām. PROVIDUS ir LAPAS biedrs kopš 2004. gada.

 

 

Network of Education Policy Centers (NEPC) - Izglītības Politikas Centru Tīkls  ir vadošo izglītības politikas centru tīkls, kas darbojas gan lokālā, gan globālā līmenī un piedāvā ekspertīzi izglītības politikas jomās. Tīkls pārstāv atvērtas, demokrātiskas, muiltikulturālas un plurālistiskas sabiedrības vērtības. NEPC misija ir veicināt elastīgu, līdzdalībā balstītu, pamatotu un atklātu izglītības politiku, kas pārstāv atvērtās sabiedrības vērtības, gan realizējot interešu aizstāvības darbu, gan monitorējot valdību lēmumus un izglītības politiku. Pašlaik tīklā ir 23 institucionālās dalīborganizācijas no 18 valstīm. PROVIDUS ir NEPC biedrs kopš 2006. gada.

 

 

Network of Democracy Research Institutes (NDRI) – Demokrātijas pētniecības institūtu tīkls, kura biedri – domnīcas un akadēmiķi visā pasaulē - analizē demokrātijas kvalitātes jautājumus. PROVIDUS ir NDRI biedrs kopš 2013.gada.

 

International Juvenile Justice Observatory (IJJO) - Starptautiskā Juvenālās Justīcijas Observatorija ir 2003.gadā dibināta organizācija, kas apvieno vairāk kā 1029 dalīborganizācijas no visas pasaules. IJJO mērķi ir veicināt multidisciplināru un vispusīgu juvenālās justīcijas pieeju attīstību, koncentrējoties uz pētniecību, apmācību organizēšanu un sabiedrības informēšanas kampaņām. IJJO konsultatīvā statusā cieši sadarbojas ar ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomi, UNESCO, Eiropas Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. PROVIDUS ir IJJO biedrs no 2013.gada.

 

 

PROVIDUS Rekvizīti

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, biedrība

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010

Vienotais reģ.nr. LV 40003613479

Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22

IBAN LV41HABA0551004719008

 

 

 

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!