Iveta Kažoka

Iveta

PROVIDUS direktore un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas, tā ES līmenī. Iveta ir organizējusi un vadījusi diskusijas, kā arī palīdzējusi veidot interaktīvus vēlētāju izglītošanas rīkus.

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: iveta.kazoka@providus.lv

Twitter: IvetaKazoka

Lejuplādēt

Agnese Frīdenberga

Img 8028 2

PROVIDUS pētniece un juriste, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autore un līdzautore. Agnese specializējusies sociālās uzņēmējdarbības un būvniecības tiesībās.

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: agnese.fridenberga@providus.lv

Lejuplādēt

Agnese Lāce

Agnese

PROVIDUS vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, iesaistīta vairākos nacionāla līmeņa un starptautiskos pētniecības projektos. 

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: agnese.lace@providus.lv

Twitter: AgneseLace

Lejuplādēt

Raimonds Skuja

Raimonds

PROVIDUS finanšu direktors. Raimonds ir strādājis starptautiskajās auditoru kompānijās Price Waterhouse Coopers un KPMG Latvia, kā arī pildījis konsultanta pienākumus Saeimas Revīzijas komisijā.

Profils

Kontakti

E-pasts: raimonds.skuja@providus.lv

Tālr: 67039252

Lejuplādēt

Valts Kalniņš

Valts

PROVIDUS asociētais pētnieks Valts Kalniņš ir vadošais pētnieks Latvijā labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jomās. 

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: kalninsvalts@gmail.com

Twitter: ValtsKalnins

Lejuplādēt

Ilona Kronberga

Image006

PROVIDUS asociētā pētniece un viena no vadošajām speciālistēm Latvijā kriminālsodu politikas un sodu izpildes jomās. Ilonai ir arī ilgstoša pieredze likumpārkāpumu prevencijas likumprojektu izstrādes jomā.

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: ilona.kronberga@providus.lv

Tālr: +371 67039251

Twitter: @ilonakronberga

Lejuplādēt

Indra Mangule

Image002

PROVIDUS asociētā pētniece migrācijas, imigrantu integrācijas un pilsoniskās līdzdalības jautājumos. Indra piedalījusies vairāku projektu realizācijā, iesaistoties pētniecībā un projektu īstenošanā gan nacionālā, gan ES līmenī.

Eksperta profils

Kontakti

Twitter: ManguleIndra

Lejuplādēt

Līga Stafecka

L%c4%abga

Līga Stafecka ir PROVIDUS vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos ar vairāk nekā astoņu gadu pieredzi. 

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: liga.stafecka@providus.lv

Twitter:  StafeckaLiga

Lejuplādēt

Gatis Litvins

Gatis litvins

PROVIDUS asociētais pētnieks. Viņš ir arī Latvijas Notariāta institūta direktors un docents Biznesa augstskolā “Turība”. 

Eksperta profils

Kontakti

Lejuplādēt

Dace Akule

Dace akule

PROVIDUS asociētā pētniece Dace Akule ir sabiedriskās politikas eksperte ES labas pārvaldības, migrācijas un saliedētības jautājumos.

Eksperta profils

Kontakti

Twitter: DaceAkule

Lejuplādēt

Sintija Tarasova

Img 8062 2

PROVIDUS pētniece pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jomā. 

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: sintija.tarasova@providus.lv

Lejuplādēt

Andris Šuvajevs

Img 6467 r

PROVIDUS pētnieks ekonomiskās nevienlīdzības un migrācijas jomā. 

Eksperta profils

Kontakti

E-pasts: andris.suvajevs@providus.lv

Tālr: 20157991