Vēstures mācīšana savstarpējai sapratnei ENGLISH

  • Project duration: 01.02.2013 - 30.07.2014
  • Project costs: 11 365 USD
  • Financier: Think Tank Fund (vadošais partneris Network of Education Policy Centers)
  • Contacts: Linda Curika

Projekta mērķis ir politiskas manipulācijas mazināšana vēstures mācīšanā. Tam būtu jānoved pie lielākas tolerances starp sabiedrības vairākuma un minoritāšu grupām (tai skaitā migrantiem) un ksenofobijas mazināšanas 5 Eiropas Savienības valstīs.

Sadarbības partneri vēlas veicināt toleranci un starpkultūru dialogu starp vairākuma un minoritāšu sabiedrības etniskajām grupām 5 Eiropas Savienības valstīs, izmantojot šādas metodes:

1.      Ar uz rīcību orientētas izpētes palīdzību veikt izvērtējumu par to, vai politiskais un sabiedriskais diskurss par vēstures mācīšanas mērķiem ir tendēts uz tolerantu vai citādu attieksmju izveidošanos pret citām etniskajām grupām (minoritāšu grupām, migrantiem).

2.      Izveidot „Vēstures mācīšana savstarpējai sapratnei” kursu materiālus skolotāju apmācībai un piedāvāt kvalifikācijas celšanas apmācību vēstures skolotājiem, lai sniegtu viņiem prasmes, kas nepieciešamas, lai vērstos pret izslēdzošu un manipulējošu retoriku, ko izmanto galēji labējas grupas un aktieri, kas cenšas monopolizēt vēsturi ar sabiedrību šķeļošiem politiskiem mērķiem.  

3.      Publicēt rakstu sēriju projektā iesaistīto valstu nacionālajos medijos par ētiskas pieejas nepieciešamību vēsturei skolās un medijos.

4.      Noorganizēt Briselē konferenci starptautiskām NVO, Eiropas Parlamenta deputātiem un par mācību procesu atbildīgajiem par starpkultūru dialoga izaicinājumiem, ko var radīt politiska dienas kārtība vēstures mācīšanā, un veidiem kā ar šiem izaicinājumiem tikt galā un panākt to, ka vēstures mācīšana veicina toleranci.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author