Un atkal jauns sākums 5

Ir laiks. Ir pienācis laiks, kad esam nonākuši tajā maģiskajā punktā, kad atkal sākas jauns sākums. Man — ārpus politika.lv reāli virtuālās pasaules, un pašam portālam — tajā pašā realitātē, tikai, iespējams, mazliet citādākā formā.

Es varu tikai pateikt ardievas un lielus un sirsnīgus paldiesus gan mūsu uzticīgajiem autoriem, gan nenogurdināmajiem lasītājiem. Taču nav manā varā pateikt, kas būs tālāk. Ja patiesībai atbilst tas, kas sacīts man, tad — politika.lv turpināsies, taču — bez lielas daļas autoru devuma, toties balstoties uz paša PROVIDUS pētnieku un brīvprātīgo blogotāju, un pilsoniskās līdzdalības karsēju spēkiem. Taču arī tas nav gals, bet atkal — cits turpinājums, jauns sākums. Jo būtība nemainās. Joprojām nemainīga paliek uzticība vispārcilvēciskajām vērtībām un brīvībām, un joprojām nemainīga paliek žurnālista atbildība pret lasītāju.

Man pašai portālā pavadītais laiks bija ārkārtīgi svētīgs. Pēc reportiera skrējienā aizvējojušajiem gadiem šī bija iespēja rimti un piepildīti laiku pavadīt starp portāla autoriem — gudriem, spēcīgiem, savās jomās erudītiem cilvēkiem. Man bija privilēģija viņus uzrunāt un aicināt rakstīt portālam. Man bija privilēģija pirmajai lasīt viņu izteiktās domas. Man bija privilēģija politika.lv saturu nodot Jūsu, lasītāju, vērtējumam. Man bija privilēģija uzklausīt gan atzinīgus vārdus, gan arī kritiku.

Man bija privilēģija strādāt un piecus gadus kopā ar saviem atbalstošajiem kolēģiem veidot portālu politika.lv.

Sirsnīgs paldies, ka šo laiku es varēju būt kopā ar Jums!

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Comments order: newest first / oldest first

Tmp author
ngo6648523 ngo6648523


It's just a good idea, I strongly disagree.

<a href="http://th.ucw168.com/th/msports">betting</a>

Tmp author
Jānis Skagalis

Paldies Dita.

Tmp author
Aiga Grišāne

Dita, paldies!

Tmp author
Tālis Linkaits

Vai tiešām 5 gadi apkārt?! Šausmas, kā laiks skrien. Veiksmi un radošus panākumus apgūstot jaunas sasniegumu virsotnes!

Darbs dara daritaju 1[1]
Ilze Straustiņa

Publisks paldies Tev no pretējā galda puses :)

More from this author