Sagatavošanās sanāksmei projektā „Atjaunojošā justīcija: mainot bērnu tiesību aizsardzības filozofiju” ENGLISH

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā novērojamas būtiskas izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības izpratnē.

Bērnu tiesībām uz attīstību, kā arī speciālistu iespējām izmantot iekļaujošas pieejas un dažādas prevencijas metodes tiek pievērsts arvien vairāk uzmanības. Kā viena no prioritātēm minama Atjaunojošās justīcijas metožu izmantošana nepilngadīgo noziedzības novēršanā.

PROVIDUS savu aktivitāšu ietvaros sniedz ieguldījumu Krimināltiesību politikas un Juvenālās justīcija (Juvenile Justice – angļu val.) politikas attīstībā, vienlaikus veicinot Atjaunojošās justīcijas metožu plašāku izmantošanu arī valsts līmenī, piedaloties apmācību, izglītojošu pasākumu organizēšanā un likumprojektu sagatavošanā, sadarbojoties ar ministriju pārstāvjiem un iesaistot šajās aktivitātēs citas nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts iestādes.

Tā, ņemot vērā PROVIDUS aktivitātes un zinot Beļģijas speciālistu pieredzi Atjaunojošās justīcijas teorētiska ietvara izveidē un praktiskā metožu pielietošanā, Linda Hoeben ierosināja uzsākt ideju un viedokļu apmaiņas ciklu, kas aizsākās 2012.gada aprīlī un rezultējās kopīgā projekta pieteikumā, kas tiks iesniegts projekta pieteikumu konkursam Eiropas Savienības Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros. 

Ar Rīgas starptautiskā sieviešu kluba un Beļģijas Karalistes vēstniecības Latvijā finansiālu atbalstu PROVIDUS speciālisti apmeklēs Lēvenas Universitāti (KU Leuven) Beļģijā, tiksies ar vadošajiem pētniekiem Atjaunojošās justīcijas jomā Lode Walgrave un Ivo Aertsen, lai kopīgi uzsāktu projekta pieteikuma gatavošanu. Apmeklējums ieplānots 2014.gada 5.-7.februārī (Lēvenā, Beļģijā).

IWCR.JPG EB.JPG 

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author
6479325377 48036964e2 o

E-demokrātija darbībā Author:Indra Mangule

Zirgs

Kas ir laime? 1 Author:Ilona Kronberga