Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada otrais pusgads

  • Author:Linda Austere, Valts Kalniņš, Gorans Klemenčičs
  • Organization:PROVIDUS
  • Year:2009
  • Language:latviešu

Valoda: latviešu

Šis ir jau otrais Korupcijas °C pēc kārtas, kura sagatavošanas laika Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) darbojas bez Saeimas iecelta priekšnieka. Viens no šī pārskata aplūkotajiem jautājumiem ir grūtības, ar kurām sastopas specializētās pretkorupcijas iestādes Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kas jau vairākus gadus ir Eiropas Savienības dalībnieces. No šo rindu autora un starptautiski atzīta slovēņu eksperta Gorana Klemenčiča raksta skaidri izriet, ka ar politisku pretreakciju šīs iestādes jau vairākus gadus sastopas ne tikai Latvijā.

pdf Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada otrais pusgads (1,000.39 KB)

pdf Pārskata prezentācija (139.89 KB)

More from this author