Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada otrais pusgads

  • Author:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Pēteris Timofejevs
  • Organization:PROVIDUS
  • Year:2007
  • Language:latviešu

Šis Korupcijas C izlaidums veltīts korupcijas novēršanas un apkarošanas norisēm, kas tik bieži nenonāk avīžu virsrakstos, bet tāpat ir svarīgas. 2006. gadā ne visai godīgi partiju kampaņu finansētāji no juridiska vai politiska soda sevišķi nebaidījās, bet šajā Korupcijas C autori apkopojuši informāciju par tiem, kuri par korupciju sodu ir saņēmuši.

Pārskats tiek izdots divas reizes gadā, tā mērķis ir regulāri analizēt korupcijas situāciju un pret korupciju veiktos pasākumus Latvijā.

pdf Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā (212.68 KB)

Pilotpētījums par ētiku tiesās (3. nodaļa) ir veikts ar Konrāda Adenauera fonda atbalstu.

More from this author