Autors: Laura Dzērve, Diena

Šobrīd Saeimas namā deputāti kopā ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem strādā pie likuma izmaiņām par nedzimuša bērna tiesībām uz dzīvību un atbalstu grūtniecēm krīzes situācijā. Darbs notiek darba grupā un pēc tam turpināsies Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijā.

Ar šo laikaskopu piedāvāju atgriešanos 15 un 10 gadu pagātnē, kurā atklājas līdzīgas ainas kā šodien. Tobrīd runas gan bija tiešākas – deputāti un reliģiskās organizācijas lietoja vārdus „abortu aizliegšana”, neslēpjoties aiz neskaidriem jēdzieniem „nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību”.

2002. un 2012. gads – abos īpaši spraigas domu apmaiņas uzšķīlis abortu aizliegšanas jautājums. Gan tolaik, gan šodien organizācijas, kas pastāv uz abortu aizliegšanu vai stingru grožu uzlikšanu, teikušas tos pašus vārdus - Latvija izmirst, aborts ir slepkavība, sievietes ir jāatrunā, politiķiem demonstrētas nedzimušu bērnu figūras, notikušas konferences ar identiskiem nosaukumiem un shēma bijusi tā pati – reliģiskas organizācijas sauc talkā deputātus. Tomēr ir arī izmaiņas. Piedāvāju līkni, kas parāda – arī bez ierobežojumiem abortu skaits 15 gadu laikā ir sarucis gandrīz par četrām reizēm absolūtos skaitļos un šī pozitīvā tendence turpinās.

Izmantota informācija no ziņu aģentūrām LETA un BNS.