Vīriešu iespējas savienot darba un ģimenes dzīvi mūsdienu Latvijā: Projekta rezultātu apkopojums

  • Autors:Klāvs Sedlenieks, Karīna Vasiļevska
  • Organizācija:Bērnu un ģimenes lietu ministrija
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Projekta mērķi bija noskaidrot būtiskākos apstākļus, kas kavē vīriešiem uzņemties aktīvu tēva lomu un iesaistīties ģimenes dzīvē un bērnu aprūpē, izstrādāt ieteikumus un labās prakses padomus darba devējiem, kā veiksmīgi savienot darba un ģimenes dzīvi un veicināt sabiedrībā pastāvošo dzimumu stereotipu izmaiņas un izglītot par iespējām vīriešiem aktīvāk iesaistīties ģimenes dzīvē un bērnu aprūpē.

Iesaki citiem:

Secinājumos autori norāda, ka vīrieši neizmanto visas valsts piedāvātās iespējas darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai esošo dzimumu stereotipu dēļ, kas bērnu aprūpi piedēvē sievietēm, bet algotu darbu - vīriešiem. Vispārīgais priekšstats par vīrieti kā robustu, noslēgtu un agresīvu būtni joprojām ir izplatīta izpratne par vīrišķīgumu. Vīriešiem joprojām ir ierobežotas iespējas apvienot ģimeni ar darbu, raksta autori pētījuma noslēgumā.

(Vīriešu iespējas savienot darba un ģimenes dzīvi mūsdienu Latvijā: Projekta rezultātu apkopojumspdf) (286.19 KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti