Atslēgvārdi:

Vilnīša aktivitātes KNABā. Konspekts. 65

No politika.lv lasītājiem esmu saņēmusi lūgumus komentēt iemeslus, kādēļ Vilnītim būtu jāpamet amats. Uzreiz rezumēšu savu atbildi: tādēļ, ka viņš nav pat mēģinājis publiski atspēkot tās apsūdzības, ko par viņu ir izteikušas citas augstākās KNAB amatpersonas - vietnieki un nodaļu vadītāji.

Iesaki citiem:

Pateicoties portālam pietiek.lv, KNAB darbinieku vēstule premjeram un ģenerālprokuroram jau sen ir publiski pieejama internetā. Labi, es varu pieņemt, ka ne visi ir to lasījuši vēstules lielā apjoma dēļ. Konkrētie pārmetumi tur arī nav sevišķi pārskatāmi sistematizēti. Tādēļ lieku savā blogā KONSPEKTU par to, kas vēstulē ir svarīgākais. Galu galā man pašai tas noderēs.

KNAB darbinieku apsūdzības iedalu trīs daļās. Ja tiktu pierādīts kāds no pirmās kategorijas pārkāpumiem, tas liecinātu par to, ka KNAB priekšnieks ir nozīmīgi pārkāpis likumu. Atsevišķos gadījumos - izdarījis noziegumu. Otrajā kategorijā lieku apsūdzības, kas (ja izrādītos, ka tā ir taisnība) liecinātu par vienkārši kliedzoši nekompetentu iestādes vadību. Trešajā kategorijā ir informācija pārdomām par to, kāds ir Vilnītis kā iestādes vadītājs. Kvadrātiekavās – KNAB darbinieku vēstules punkti.

Kuros gadījumos Vilnīti būtu jāatceļ no amata par neatbilstību amatam? Tādu ir vesels lērums. Es pieliku izsaukumu zīmi pie tām apsūdzībām, kur, ja tā izrādītos taisnība, ar VIENU KONKRĒTO pārkāpumu pietiktu, lai būtu viss vajadzīgais pamats iestādes vadītāja atcelšanai. Tas nenozīmē, ka citos gadījumos tāda pamata nav. Piemēram, "otrās kategorijas" lietās es uzskatu, ka iestādes vadītājs būtu atceļams, ja izrādītos, ka viņš tiešām ir veicis kādas 3-4 no darbībām, kurās viņu apsūdz. Trešā kategorija diez vai varētu kalpot kā pamatojums, lai atzītu iestādes vadītāju par neatbilstošu amatam, taču ir ļoti izglītojošs materiāls par to, kādas ir Normunda Vilnīša prioritātes.

Novēlu veiksmi šīs visai depresīvās lasāmvielas lasīšanā!

I

Aizdomas par Vilnīša veiktiem nopietniem likuma pārkāpumiem (vai Vilnīša neadekvātu reakciju uz nozīmīgiem likuma pārkāpumiem):

- (!) Kriminālprocesuāli dokumenti, kas satur izmeklēšanas noslēpumu, netiek nodoti uzreiz izmeklētājam, bet no sākuma priekšnieka palīgam un pašam priekšniekam. Tā tiekot pārkāpts Kriminālprocesa likums – izmeklēšanā neiesaistītas personas nedrīkstot iepazīties ar lietas materiāliem. [2] Ar šo viņa rīcībā esošo informāciju Vilnītis esot dalījies ar personām ārpus KNAB, par ko citi KNAB darbinieki var liecināt [64] Rosināta disciplinārlieta pret izmeklētāju par to, ka atteicās sniegt informāciju Vilnītim par konkrētas lietas izmeklēšanu - priekšniekam interesējusi tieši konkrētā lieta [3] [75] Vilnītis bez izmeklētāja atļaujas iepazīstas ar kriminālprocesa materiāliem [65]

- (!) Vilnītis dod norādījumus operatīvo izstrāžu uzsākšanai bez pietiekama tiesiska pamata – piemēram, norāda, kuras politiskās amatpersonas ir jāpārbauda, bet nedod faktus, kas varētu liecināt, ka šīs personas veikušas noziegumu [65] Uzdevis veikt biroja darbiniekiem pretlikumīgu pārbaudi par kāda SVF pārstāvja ietekmi Parex bankā (neskatoties uz to, ka tika informēts par to, ka šāda pārbaude būtu likumā noteikta KNAB kompetences pārsniegšana, jo SVF pārstāvis nav valsts amatpersona). [48]

- (!) Vilnītim esot KNAB priekšnieka amatā, ir notikušas bezprecedenta informācijas noplūdes – kad klasificēta informācija izpausta personām, pret kurām darbinieki veic operatīvos pasākumus. Tā rezultātā vairākas lietas ir tikušas izbeigtas. Izpaušanas fakti fiksēti tajās lietās, par kurām Vilnītis izrādījis vislielāko ieinteresētību. Vilnītis kā iestādes priekšnieks necenšas noskaidrot faktiskos apstākļus, kā šāda informācija varējusi noplūst – priekšnieks vai nu neorganizē pārbaudes vai arī tās bijušas formālas. [66]

- (!) Biroja darbinieki gatavi liecināt par gadījumiem, kad notikusi nesaskaņota un prettiesiska informācijas sniegšana personām, par kurām KNAB ierosinājis pārbaudes [67]

- (!) KNABā parādījušies aizdomīgi dokumenti, kuros viltoti sagatavotāju vārdi – par dokumentu sagatavotājiem uzrādītas amatpersonas, kas attiecīgos dokumentus nav gatavojušas [16]

- (!) Vilnītis selektīvi un nepamatoti izbeidz administratīvās lietas par interešu konfliktiem un citiem administratīviem pārkāpumiem, neskatoties uz to, ka iepriekš līdzīgos apstākļos birojs amatpersonas sodījis. [7]

- (!) Priekšnieks izmanto biroja resursus saviem personiskajiem mērķiem:

o Lai izstrādātu sev izdevīgus likumu grozījumus, piemēram, par to, lai biroja amatpersonām būtu imunitāte pret administratīvo sodīšanu (pēc tam, kad pats sodīts par ātruma pārkāpumu) [10]

o [b (!)[/b] lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu, sniedzot prettiesiskus rīkojumus, KNAB Ētikas komisijā, disciplinārlietu izmeklēšanas komisijās, dienestu pārbaužu veikšanā, izmeklēšanas veikšanā. Amatpersonām atsakoties pildīt prettiesiskus rīkojumus, Vilnītis mainot komisiju sastāvu [12] Iekšējais audits, kura ietvaros tiek rupji pārkāptas likuma prasības, tiek izmantots kā instruments, lai vērstos pret nevēlamiem darbiniekiem. [68] [69] [70] [71]

o (!) Mērķtiecīga un sistēmiska vēršanās pret darbiniekiem, kas pauž atšķirīgu viedokli vai citādi priekšniekam ir netīkami - subjektīvi samazināti vērtējumi, atalgojuma pazemināšana, prettiesiska lēmumu ietekmēšana, pārcelšana uz citām nodaļām [10] [54] [55] [56]; [57]; [58]; [74]

o (!) Atbrīvojas no KNAB ilglaicīgi strādājošiem darbiniekiem, lai bez konkursa pieņemtu amatā savus kolēģus vai citus paziņas [30] Agrāk KNAB korupcijas novēršanas un administratīvo jautājumu jomā tikuši rīkoti konkursi. Vilnītis šajās jomās pieņēmis darbā 10 personas pēc neskaidriem kritērijiem – bez konkursa un atbilstošas kvalifikācijas [35] [44]. Nekvalificētiem, bet personiski uzaicinātiem darbiniekiem tiek noteikts nesamērīgs atalgojums [42] [45]

o (!) iespējams, selektīvi atlasīti pretendenti apsardzes nodrošināšanai KNAB. Nebija iepirkuma, izvēlētā apsardzes firma – tā pati, kas Policijas akadēmijā. [32]

o Pats izmanto dienesta mašīnu personiskām vajadzībām, neskatoties uz to, ka KNAB citas amatpersonas par šādu rīcību ir sodījis [33]

- Pārkāpta likuma prasība iestāžu reorganizācijas saskaņot ar augstākstāvošo institūciju. „Reģionālā grupa” tika izveidota mēnesi pirms premjeram tika iesniegti reglamenta grozījumi; vēl 2009.gadā biroja priekšnieks savā tiešajā padotībā pārcēla kādu iestādes funkciju [38]

- Uzdod sagatavot tādus biroja darbu regulējošos noteikumus, kuri ir pretrunā likumam [63]

- Kandidējot uz KNAB vadītāja amatu, nav sniedzis patiesu informāciju par savām svešvalodu zināšanām – praksē nav demonstrējis angļu un vācu valodas zināšanas [62] [72]II

Neprasmīga/destruktīva iestādes pārvaldīšana:

- Selektīva attieksme pret sev tīkamiem un netīkamiem darbiniekiem attiecībā uz atalgojumiem [42], darba noteikumu pārkāpšanu (kad attiecībā uz identiskiem pārkāpumiem 3 nodaļu vadītāju rīcībā tiek sodīta tikai viena) [43], kontroli (sev tīkamiem darbiniekiem nepiemērojot disciplinārsodus) [46]; [58].

- Birojam būtiskus attīstības jautājumus pieņem vienpersoniski, neapspriežoties ar citiem biroja vadošiem darbiniekiem [8] Netiek organizētas biroja vadības darbu koordinējošas sanāksmes, netiek kopīgi apspriesti darba jautājumi, darbinieki netiek informēti par gatavotajiem iekšējo normatīvo aktu projektiem [16]

- Priekšnieks mēnešiem neatbild uz lūgumiem skaidrot jaunos darba kārtības noteikumus [16; 17]. Taču šīs jaunās prasības tiek izmantotas darbinieku psiholoģiskai terorizēšanai [18]

- Neatbild uz darbinieku lūgumiem informēt, kādu pārbaužu ietvaros no viņiem tiek lūgti paskaidrojumi [19] Neatbild uz vēl maijā iesniegtām darbinieku vēstulēm [27] No darbiniekiem pieprasa absurdus paskaidrojumus [52]

- Darbinieku darba izpildes novērtēšanā izmanto subjektīvus kritērijus nevis vērtējumu par darbinieku profesionālo kompetenci [36] Vienpersoniski, neizveidojot komisiju, pazemina darbinieka vērtējumu, ignorējot paša pieņemto kārtību [43]

- Neizprotami selektīva attieksme pret informācijas publiskošanu. Aizliedza publiskot informāciju, ka KNABs palīdzēja VID izmeklēt Liepājas uzņēmēja A.Hartmaņa iespējamo nelikumīgo darbību naftas biznesā [6] Medijiem izsniedz informāciju par vienu darbinieku disciplinārlietām, bet neizsniedz par citiem [60]

- Melo darbiniekiem un publiski par viņiem izplata nepatiesas ziņas [9] [27] Bosings, rupja iejaukšanās darbinieku privātā dzīvē [59]

- Pārkāpj Darba strīdu likumu, ilgstoši neatbildot uz darbinieku arodbiedrības iesniegtajiem lūgumiem un pieprasījumiem. Mēģina traucēt arodbiedrības darbu [11]

- Nesasauc KNAB padomes sēdes, lai gan likumā tās ir paredzētas, un padomei ir jāizskata KNAB darbības prioritātes, budžeta pieprasījums u.tml. [26]

- Nesaimnieciska rīcība, kas birojam var nest finansiālus zaudējumus [29] [31]

- Nav izpildījis likuma prasību izstrādāt kārtību par autotransporta izmantošanu [34]

- Nevēloties saskaņot ar premjeru biroja reglamenta grozījumus, izveido amatam dubulto pakļautību – lai attiecīgai amatpersonai varētu dot arī savus rīkojumus, - radot haosu [38] Arī viena veida uzdevumi tiek uzdoti vairākām nodaļām [53]

- Uzdod darbiniekiem steidzami izstrādāt dokumentus ar kuriem pēc tam neko nedara [49]III

Informācija pārdomām par Vilnīša kā KNAB vadītāja prioritātēm:

- Ja jāpieņem darbā jauni darbinieki vai jāpārdala štata vietas, tad prioritāte ir darba vietu veidošanai Vilnīša tiešā pakļautībā. Nevis izmeklēšanā, operatīvajās izstrādēs un izglītošanā.[1]

- Vilnīša īpašās prioritātes biroja darba organizēšanā : 1) Iekšējās drošības nodaļa, kas domāta paskaidrojumu vākšanai un darbinieku izsekošanai. Nodaļā tiek piesaistīti jauni darbinieki, kuru šobrīd ir vairāk nekā izglītošanas aktivitāšu veikšanai. [5].; 2) papildus sabiedrisko attiecību speciālisti. [24]; 3) jaunas ar neskaidru kompetenci apveltītas operatīvi tehniskās struktūrvienības biroja priekšnieka tiešā padotībā [24]. Datu uzkrāšanas un Iekšējās drošības nodaļas tiekot nodrošinātas ar dārgu tehniku, lai gan tās nepilda KNAB pamatfunkcijas [28]. Vienlaicīgi netiek atbalstītas gandrīz nekādas sabiedrības izglītošanas aktivitātes, neskatoties uz to, ka sabiedrības izglītošana par korupciju ir KNAB likumā noteikta funkcija [20] Tāpat netiekot darīts nekas, lai izpildītu likumā noteikto funkciju veikt sabiedriskās domas izpēti un alīzi, kas traucē saprast, kuros konkrēti reģionos ir nepieciešams pievērst īpašu KNAB uzmanību [22]. Tāpat, aizbildinoties ar trūkstošiem resursiem, KNAB neveica Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas monitoringu.

- Nesaprotamu iemeslu dēļ novilcina KNAB integrētās informācijas sistēmas datu bāzes pabeigšanu, lai gan tai piešķirti finanšu līdzekļi [13]

- Vilnīša vilcināšanās dēļ KNAB personālvadības sistēma netiek saslēgta ar Finanšu ministrijas sistēmu, kas nodrošinātu FM informāciju par KNAB algām

- Vilnītis vienpersoniski uzņēmās KNABam jaunu funkciju, neizvērtējot vai birojam pietiks tam resursu [4] [39] [41]

- Tiek vilcināta KNAB mājas lapu papildinājumu izstrāde, kas ļautu publiskot partijas biedru naudu maksājumus, tādējādi KNABs nepilda likumā noteikto pienākumu. [25]

- Ilgstoši kavējas apstiprināt kārtību, kas regulētu operatīvajos eksperimentos izlietoto finanšu līdzekļu uzskaites kārtību [50]

- Neizskaidrotu iemeslu dēļ pirms vēlēšanām aizliedzis publiskot informāciju, ka KNABs pabeidzis izmeklēšanu Bērnu slimnīcas lietā [6]

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (65) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Eagles Loan

EAGLES AIZDEVUMS LIMITED PAR ASV valsts of America.
Piedāvā zemu procentu aizdevumu 2% atlikušajiem mēnešiem 2016. gadā.

Tālruņa numurs: +18653126336
E-pasts: eaglesloanlimited@gmail.com
================================================== ==========

Tmp author
Maurice Briggss

Vai jums nepieciešama aizdevuma? Vai jūs vēlaties būt finansiāli stabils? Vai jūs vēlaties, lai paplašinātu savu biznesu? Piedāvājam uzņēmuma aizdevums, auto aizdevums, biznesa aizdevums un personas aizdevumu, Ziemassvētku aizdevumu ar ļoti pazeminātu procentu likmi 2% ar ērtu laiku, kas ir apgrozāmi. Šis piedāvājums ir atvērta visiem, kas spēs atmaksāt atpakaļ laikā. Laipni nokļūt atpakaļ pie mums, ja interesē ar šo e-pastu: mauricefinance@hotmail.com
E-pasts: mauricefinance@hotmail.com

Tmp author
Mr. William Joe

Pabeidziet jūsu finanšu rūpes

Es varu smaidīt ar šo cilvēku Mr Richy Scott es saņēmu aizdevumu 76.000 € un divi no maniem kolēģiem ir arī saņēmis aizdevumus no šī cilvēka , bez jebkādām grūtībām . Es ieteiktu jums nav izvēlēties nepareizu persona , ja jūs tiešām pieteikties uz naudas aizdevumu jūsu projektu un jebkuru citu. Es publicēt šo ziņojumu, jo kungs Richy Scott lika man justies labi ar šo aizdevumu . Tas ir ar draugu , ka es satiku šo godīgs un dāsnu vīrieti, kurš palīdzēja man iegūt šo aizdevumu . Lai regulētu savu dzīvi , jums ir nepieciešama nauda , jūs esat iestrēdzis , nav pieeja banku kredītiem , vai nav jāgūst labums no bankas , jums ir nepieciešams, lai finansētu savu būvniecības , nekustamo īpašumu attīstība , izveidojot savu uzņēmumu līdz savu personīgo biznesu, jums esmu redzējis , un ir nepieciešams, lai pelnītu naudu ,slikta kredītu vai nepieciešama nauda, ​​lai samaksāt rēķinus vai parādu . Tāpēc es ieteiktu jums sazināties un tikties ar Jums par pakalpojumiem, jums jautāt par viņu . Viņa adrese : richy_scottloanfirm07@yahoo.com
Sazināties ar viņu , lai iegūtu vairāk informācijas , ir skaidri un godīgi .

Mr William Joe
Mana e-pasta ..... williamjoe002@yandex.com

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM>Andris 26.01.2011 17:58
Nu man laikam patīk ja mani pārsteidz ar kādu jaunu glupību. Hunveibini to pieprot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris_2 > IM 26.01.2011 16:53
Jums patiesi ir interese sarakstīties ar šo jaunlaiku kvēlo "komjaunieti"? Cerat viņu atturēt no tukša patosa un dogmu atkārtošanas?
Vai neredzat starp rindiņam Hóng Wèibīng acu mirdzumu un Mao citātu grāmatiņu?!
http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2010/08/revolut...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo 26.01.2011 16:51
Bet atgriežoties pie bloga tēmas - Vilnīša ielikšana KNABa vadībā ir pēdējā godmaņpapus un Co riebeklība visu riebeklību virknē. Diemžēl aiz Vilnīša stāv liela hūte un Dombrovskim nostādīt KNABu atkal uz kājām būs ļoti grūti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo 26.01.2011 16:32
Par laimi dziesmai par treknajiem gadiem tic tikai Kalvītis pats, rets viņa līdzskrējējs un atsevišķs ģimenes loceklis. Tauta savu viedokli pateica 2.oktobrī. Lemberga panākumu fenomenu norakstu uz mūsu tautas nacionālo īpatnību rēķina, kad lielai daļai cilvēku politiķa reputācijai nav nozīme. Izvirzīt smagos noziegumos apsūdzētu šeptmani par premjera kandidātu - Āfrikā un Latvijā tas ir pagaidām iespējams. Cerams, ka ne uz ilgu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 26.01.2011 12:16
No kura laika Kalvītim bezatbildīga budžeta politika? Tāpēc ka Lācītis to visu laiku atkārto?
Dombrovskim bij starptautisks aizdevums un pāris gadu lai valsti savestu štokos atbilstoši jaunajai situācijai. Pāris gadu ir garām , aizdevums būs noēsts , bet štokos savests nav nekas. Absolūta nevarēšana.
Lembis pareizi saka , esam iegājuši Aušvicē. Kā vādībā tad tur esam?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo 26.01.2011 12:04
Valsts parāda procents neattaisno kalvīšlaiku bezatbildīgo budžeta politiku - pārmērīgi tērēt, neveidojot uzkrājumus. Visu laiku tika dzīvots uz parāda. Tas, ka daudz tērēja būtu vēl mazākais, ja būtu tērēts infrastruktūrai vai izglītībai. Lielākais ļaunums bija no "atkatu sistēmas", kur no valsts kases tek vieglas naudas tērcīte savējo kabatās un politiskie lēmumi tiek pieņemti savējo biznesa interesēs. Ceru, ka Dombrovskim izdosies lauzt šo sistēmu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Avo 26.01.2011 11:18
"Latvija 2007. gadā bija valsts ar vienu no zemākajiem ārvalstu parāda līmeņiem, šobrīd mēs jau esam no 10% sasnieguši gandrīz 50%."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo 26.01.2011 10:19
Piekrītu iepriekš teiktajam, ka tagad nav viegli. Kalvītis ar Godmani atstāja tādu bezpriģelu valsts kasē, ka Dombrovskim ordeni vajadzetu piesķirt par to, ka viņam nenolaidās rokas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 25.01.2011 21:47
Līdzekļu pārtēriņš 2 500 000 Ls dienā. Ierēdņi + skolotāji + valsts medicīnā strādājošie + policija + pesionāri ~ 1 000 000 civēku. Tātad no katra vēl jāatņem 2.50Ls dienā , vai 50.00 Ls mēnesī. Tad varēs teikt ka pats grūtākais ir pāri.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 25.01.2011 21:33
Otrie godmaņlaiki bija zemākais punkts, kopš tā laika ir gājis tikai uz augšu.
------------------------------------
Daudziem zemākais punkts vēl tikai priekšā - valsts pārvaldes ierēdņiem , skolotājiem , mediķiem , poicistiem , pensionāriem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 25.01.2011 21:13
_lietussargu revolūcija_
=======
Nekādas revolūcijas nav bijis. Viena demonstrācija un nebeidzama paštīksmināšanās savos kabatas mēdijos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo 25.01.2011 20:55
Dombrovskis un Vilks nav lielākas viduvējības par Kalvīti un Slakteri. Es apgalvotu tieši pretējo. Tas, ka Šķēle, Lembergs un Šlesers ir nekaunīgi un prasmīgi demagogi, nepadara viņus par gudrākiem vai lielākām personībām. Dombrovskis vienkārši nenolaižas līdz, piemēram, Šlesera līmenim un viņa dabā nav uzvesties kā ķēdes buldogam. Politikā vairāk spējīgu cilvēku ienāks, kad būs redzams, ka politika nav tikai savējo būšana, savas kabatas pildīšana un, kad sabiedrībai kopumā būs vairāk uzticības politiķiem. Principā normālā valstī diskusijai par politiskajiem procesiem vajadzētu notikt ideju līmenī - kāds piedāvā lielāku valsts iejaukšanos sainieciskajā dzīvē, kāds mazāku vai atkal par lielajiem ārpolitikas jautājumiem, kā dalība Afganistānā vai palīdzība nabadzīgajām valstīm. Bet kāds līmenis diskusijām par politiku ir Latvijā? -Tu esi zaglis, nē pats tāds esi. Un, kad nav pamata teikt atpakaļ "pats tāds", tad saka "tu esi viduvējība" vai "sabraukts ezītis". Kā jau teicu kādā no iepriekšējiem komentāriem, tagadējā Saeima ir viskvalitatīvākā, jo tagad tajā ir salīdzinoši vairāk ar intelektu apveltītu un domājošu cilvēku. Viss notiek uz labu. Otrie godmaņlaiki bija zemākais punkts, kopš tā laika ir gājis tikai uz augšu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 25.01.2011 19:39
Jā , nu atkal tas pats. "Savējo būšana" nepatīk. Tas ir absolūti saprotams. A ko tad piesola "savējo būšanas" vietā? Ak piesola "mūsu būšanu". Tikai ko nozīmē "mūsu". Te domāta "mūsu kopējā būšana" vai "mūsu" , tas ir "mūsu viduvējību būšana". Realitāte rāda ka notiek "viduvējību būšana" , kas raksturīga ar lētu pārdošanos un nonākšanu "svešo būšanā". Viduvējības to pasludina kā to ka "svešo būšana" nesīs , mācīs mums "mūsu pašu būšanu". Garām.
Jā , mēs pazīstam un zinām "savējo būšanu" , mums tā nepatīk , mēs no tās atsakāmies? Velti , jo ceļš uz "mūsu pašu kopējo būšanu" iet tikai caur "mūsu pašu savējo būšanu" to nemitīgi kopjot un pilnveidojot , tas ir to izslimojot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo 25.01.2011 18:31
Nevienu brīdi neesmu apgalvojis, ka kāds būtu jālinčo. Par Lembergu konkrētus pierādījumus varēja internetā lasīt cik uziet. Kaut vai ikmēneša stipendijas politiskajām partijām, lai nesauktu pārējos. Hodorkovskis būtu pēdējais, ar ko Lembergu varētu salīdzināt. Lembergs būtībā bija viens no "savējo būšanas" sistēmas izveidotājiem un tagad cīnās, lai nekas nemainītos. Lietussargu revolūcija nebija tikai pret Kalvīti, tā bija pret negodīgumu politikā. Demokrātija Latvijā ir tiktāl, ciktāl partijām ir iespēja bez cenzūras tikt ievēlētām Saeimā. Demokrātija Latvijā klibo dēļ cilvēku uztveres. Kad ar Lembergam un Šķēlem līdzīgajiem satiekoties viņiem nesniegs roku un apskaustākais cilvēks nebūs kāds, kurš ir zināms zaglis, tad arī cilvēku uztverē būs notikusi vērtību maiņa. Bet, kā jau teicu, esmu noskaņots pozitīvi. Pēdējās Saeimas vēlēšanas ir kvalitatīvi labākās kopš neatkarības atjaunošanas. Vienotībai tikai ir jāiztur un jāpierāda, ka viņu vārdi nav tukša skaņa.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Avo 25.01.2011 17:23
Jā , nu bet Tavs viedoklis ir destruktīvs. Tiesiskums valstī nekādi nav atkarīgs no tā vai Lembergu tiesās vai netiesās. Tiesiskums drīzāk ir atkarīgs no tā cik tas ir reāls , nevis no tā cik tas tiek idealizēts. Idealizējot tiesiskumu attiecībā uz vienu Lembergu , reālais tiesiskums kopumā tikai zaudē. Tāpat kā demokrātija Latvijā nu nebūt nav atkarīga no tā vai Lemberga partija ir pārstāvēta Saeimā vai nē. Demokrātija ir atkarīga no tā cik brīvi var realizēt savas demokrātiskās tiesības katrs atsevišķš pilsonis , neatkarīgi no tā vai Lembergs viņam patīk vai nepatīk. Uzspiest visiem nepatiku pret Lembergu , vot tā gan ir diktatūra.
Vārdos it kā esi kaismigs tiesiskuma un demokrātijas piekritējs , bet pēc būtības iznāk ka faktiski esi atriebējs , linčotājs un diktators.
Tātad , it kā aizstāvot tiesiskumu un demokrātiju , patiesībā tavs viedoklis pauž destrukciju attiecībā kā uz tiesiskumu , tā uz demokrātiju , jo pēc būtības iesaka ceļu uz tiesiskuma atcelšanu un diktatūras ieviešanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 25.01.2011 17:20
_Vai par Sorosa?_
=======
Sorosu par prezidentu!

(Vai tad 4 gadus būtu žēl paskatīties ko viņš paveiktu? Sliktākajā gadījumā būs kā ar komunisma eksperimentu - vismaz pārējā pasaule sapratīs, ka tas nestrādā.)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 25.01.2011 17:18
_bet man vairāk ir žēl, ka tie acīmredzami godīgie cilvēki no Vienotības, kā Čigāne, Kārkliņa un citi, ir palikuši tik kusli_
======
Čigāne aizņemta pielaikojot vai pārdodot turku lakatus (apspiestības simbolu).
(Sorrī, par atkārtošanos.)

_Un par Čigani un Kārkliņu Tev taisnība. Es brīnos, kas notiek ar ļautiņiem, kad viņi iekļūst "augšā". Bija tāds cīnītājs par zemnieku tiesībam - Kāposts. Rīkoja transporta bloķēšanu uz Lietuvas robežas. Tagad trešo gadu ir Saeimā un - kluss kā pelīte._
========
Obama.
Man ar Obamu vislabāk patīk tas, ka viņš sagrāva amerikāņu cerības. Līdz šim vienmēr bija cerība, ka Ameriku var izmainīt, ja pie varas nonāktu kāds cits izņemot "60 ģimeņu" vai korporāciju cilvēks.
Nu nonāca pie varas revolucionārs Obama, kurš sasolīja visu. Ieskaitot, "Yes, we can!"
Un? Iedomāsimies, ka vēlēšanu likums tiktu mainīts un Bušs kandidētu trešo reizi un uzvarētu. Kāda starpība? Tikai retorikā.
Bet meļus neviens nemīl.
Tā Obama sagrāva amerikāņu cerības par iespēju valdīt ASV ne korporāciju, bet gan amerikāņu interesēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zigis - Avo 25.01.2011 16:58
Varbūt tiesikuma korifejs varētu paskaidrot cilvēkiem saprotamā valodā, ko Lembergs ir nozadzis? Un lūdzu bez kaut kādiem pieņēmumiem. Tikai faktus.
Izskatās, ka tavs ideāls ir Putins, kurš par Hodorkovski pateica tieši taviem vārdiem - zaglim jāsēž cietumā. Un nav svarīgi vai Hodorkovskis par matu sliktāks vai labāks par pārējiem. Zaglim jāsēž. Tā arī tev. Nevis jāpārskata visa Latvijas privatizācijas gaita sākot no 1991. gada, bet Lembergam jāsēž. Visi pārējie privatizētāji ar Jūliju Krūmiņu un Valentīnu Kokali priekšgalā var zīmēties pa glancētajiem žurnāliem, bet Lembergam jāsēž. Tādu kretīnu kā tu dēļ, kas 1919. gadā ar sarkanajiem karogiem staigāja pa pagastiem budžus tvarstot un viņu īpašumus izlaupīja mēs esam tur kur esam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo - IM 25.01.2011 16:43
Šo valsti uzskatīšu par patiesi tiesisku tikai brīdī, kad Lembergam piespriedīs reālu cietumsodu. Un mūsu tautu par demokrātisku tad, kad Lemberga partija nebūs otra pārstāvētākā Saeimā. Arguments "viņš zog, bet dalās arī ar cilvēkiem - paskaties, cik Ventspils ir smuka" vispār ir cinisma kalngals. Cilvekiem nav šaubu, ka viņš zog, bet turpina par zagli vēlēt, sak, gan jau arī man kāda drupačiņa tiks.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 25.01.2011 15:52
Sorosīdu ideoloģijas iedarbība pilnībā redzama pēc Avo.
Sorosīdi atnāca un iestāstīja ka viss esošais ne tikai nav ideāls bet gan ir nepieņemami slikts. Protams , vecais nav ideāls , vecais ir slikts. Zēni saka patiesību , tātad zēniem var ticēt. Zēniem tik to vien vajag. Zēni ķeras klāt un viss notiek. Valsts it kā tiek pārkārtota uzlabošanai , praktiski valsts tiek atkal un atkal piekārtota pašiem pārkārtotājiem , it kā uz mūžīgu palikšanu. Ar kopējām lietām zēniem iet grūti , rezultāti kā nav tā nav. Uz ko zēni atbild ka nu tie iepriekšējie pie visa vainīgi. Melojot un mānoties Sorosa zēni velk laiku un turas pie varas. Tauta gaida uzlabojumus , saņem apgriešanu un apcipšanu. Pacietība un ticība tiešām liela.
Bet būs jau arī atmošanās , atmošanās pie sagrautas valsts kas līdz ausīm iestigusi parādos. Atmošanās pie tā ka pat pārtiekot tikai no kartupeļu mizām izrādās vēl cilvēki dzīvo pāri saviem līdzekļiem.
Lembergs neliek sprunguļus , Lembergs tikai negrib sēdēt uz apsūdzēto sola kad tiesās valsts putinātājus un tautas nodevējus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo - anglosaxis 25.01.2011 14:45
Tāpēc jau es saku, ka Vienotībai ir vienreizēja iespēja mainīt politisko vidi. Nesaku, ka ar viņu nākšanu pie varas kaut kas pēkšņi otrā dienā ir mainījies. Galu galā, viņiem jāguļ vienā gultā ar ļoti neērtu brūti ar hūti. Ar kādu ziņu sava laikā politikā ienāca Sķēle? -Ar "es sakārtošu". Sakārtoja. Vismaz tagad cilvēkiem ir atvērušās acis un TP ir politisks līķis. Ar ko ienāca JL? -Ar "par godīgumu politikā". Ja viņi kopā ar citiem no Vienotības pie šī uzstādījuma konsekventi pieturēsies, tad korumpantu sistēma tiks iznīdēta. Tas, ko redzu patreiz ir, ka viņi nav pietiekami aktīvi un, ka viņiem Lembergs ar ZZS priekšgalā spieķos apzināti liek sprunguļus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 25.01.2011 12:12
Latvijas politikā notiek ļoti slikti processi.
Pie varas laužas viduvējības. Tā ir Sorosa ideoloģija , varbūt pat tie ir Sorosa vārdi , ka nekas līdz šim radītais nav ideāls. No tā tiek izvests secinājums ka tā kā nekas nav ideāls , tad visu var bez kādas pietātes jaukt nost un mēģināt pārbūvēt. Latvijā tieši tas patlaban notiek , pie varas raujas viduvējības , viss vecais tiek bargi kritizēts , pie visa ķeras klāt , un visu tiek mēģināts pārbūvēt. Pie tam , tam visam graušanas darbam tiek piesaistīta sabiedrība kā reiz piesaucot jau esošā trūkumus un melīgi uzdodot vēlamos ideālus. Vecā kārtība protams tiek nojaukta , jauinzveidotā kārtība potams nav nekāds ideāls , jaunizveidotā kārtība beigu beigās izrādās daudz sliktātāka vēl par veco , slikto. Jo ideāli ir tikai saukļos , praksē ir meli , ālkatība , savtīgums.
Rezultāts ir tāds ka ar ideāliem uz lūpām un meliem uz mēles pie varas ir viduvējības. Vēcā lietu kārtība kā neideāla tiek postīta uz nebēdu. Nekas labāks vietā nav kā tikai lielāks haoss un nekārtība , un visam tam cauri primitīvas savtīgas intereses.
Piemēram. Zoodārzs , nolikts un nokritizēts. Protams ka zoodārza kārtība nav ideāla. Bet kur ir tā ideālā? Āboltiņas sabiedriskā komiteja? Meirovica biedrībā tagad būs meklējams tas ideāls? Par kādu naudu tur tas ideāls būs meklējams? Vai par Sorosa? Nepatīk vietējo oligarhu nauda un ar to pirktie ideāli? Nu labi , saprotams , bet ar ko Sorosa nauda labāka? Ar ko Sorosa ideāli par pārspīlēti atvērto pasauli labāki? Ar to ka no Latvijas tagad var visu netraucēti iznest , ar to ka iznes , ar to ka iznes simtkārt lielākos apmēros ne kā oligarhi pie privatizācijas haosa paspēja saraut nāsīs?
Kur te kādam kāds labums? Labuma nevienam nekāda , bet viss notiekas. Viduvējības raujas pie varas , posta valsti , čakli palīdz ārzemju onkuļiem iznest no valsts visu kas iznesams.
Slikti procesi un sliktas lietas notiek Latvijā , ļoti sliktas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

anglosaxis - Avo 25.01.2011 11:33
Draudziņ Avo, var jau būt, ka es nesniedzos līdz Tavam intelekta līmenim. tomēr tik galigi stulbs, ka nezinātu, ka ministru amatus ieņem koalīcijas pārstāvji un tie nav jāpiedāvā Šķēlem vai Šleseram - neesmu. Bet piemaksas man nav saprotamas, kaut arī tāds ir likums (likumu taču pieņem viņi paši). Tad nu iznāk kā Orvelam: "Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki". Un vēl jo vairāk ir sāpīgi, ka tie, kuri sparīgi kritizēja iepriekšējos (un vajadzēja ar), tagad kaulējas par štrunta 42 vai cik tur latiem. Ja visai Latvijai ir grūti, kāpēc gan šie arī nevarētu savilkt jostas? Un par Čigani un Kārkliņu Tev taisnība. Es brīnos, kas notiek ar ļautiņiem, kad viņi iekļūst "augšā". Bija tāds cīnītājs par zemnieku tiesībam - Kāposts. Rīkoja transporta bloķēšanu uz Lietuvas robežas. Tagad trešo gadu ir Saeimā un - kluss kā pelīte.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo - anglosaxis 25.01.2011 10:51
Par amatu dalīšanu - tas taču ir normāli, ka amatus jaunajā valdībā saņem koalīcijas pārstāvji, ne? Ko, jūsuprāt normāli Dombrovskim būtu iet un ministru portfeļus piedāvāt Šķēlem un Co? Amatu dalīšana šajā valībā bija nevis ciniska, bet neveikla. Ciniska bija prezidenta izvēlēšana zoodārzā, Jūrmalas mēra amata epopeja, "nasing spešal" un vetārsta augstie amati. Par patreizējās valdības amatiem vismaz notika diskusija publiskā telpā.

Par transporta piemaksām - deputātiem tādas vienmēr ir bijušas. Ne tikai transporta, bet arī reprezentācijas izdevumi un kas tur vēl. Cik redzu, šīs Saeimas atalgojuma budžets ir apcirpts kā vēl nekad. Štrunts par tām piemaksām, idejiski tas vēl ir saprotams (ne visi deputāti dzīvo Rīgā, u.c.), bet man vairāk ir žēl, ka tie acīmredzami godīgie cilvēki no Vienotības, kā Čigāne, Kārkliņa un citi, ir palikuši tik kusli. Tagad viņiem ir visas iespējas, kaut vai tikt skaidrībā ar to pašu KNABu, bet kaut kā nedzird nopietnas aktivitātes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris_2 25.01.2011 09:34
IM 25.01.2011 01:27 ...Kas godīgam , atbildīgam un profesionālam cilvēkam ko baidīties no tā ka parādās vēl kāda grupa , ka parādās konkurence .... Bet , ak vai , viss tas pozitīvais ko Strīķe iegūtu no vēl kādas izmeklētāju grupas parādīšanās KNABā ne tikai neiepriecina mūsu izcilnieci , bet izskatās tā ka dzen panikā un izmisumā? Kāpēc tā , un kādus secinājumus te var izdarīt?...
------------------------
Un nupat jau ir vēl viena dīvainība, kurai domājošos cilvēkos vajadzētu rosināt vismaz jautājumus.
Ja es būtu no to KNAB darbinieku vidus, kas dedzīgi uzskata Vilnīti par KNAB darbības grāvēju un būtu ar pārliecību un labprātīgi parakstījis apsūdzības vēstuli Prokuratūrai, tad es noteikti ar skubu un entuziasmu un visīsākajā iespējamā laikā maksimāli plaši atbildētu uz Prokuroru uzdotajiem jautājumiem.
Nu tā takš' būtu loģiski - vai ne?!

Bet kā es rīkotos, ja šādas vēstules parakstīšanu no manis būtu izspieduši pret manu gribu?
"KNAB darbinieki, iespējams, apzināti novilcinājuši informācijas sniegšanu prokuratūrai par Vilnīti" http://diena.lv/lat/politics/hot/kalnmeiers-izmeklesana-par-...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

anglosaxis - Avo 25.01.2011 08:44
Draudziņ Avo, ja runājam par riešanu un apsaukāšanos, tad izlasi savu pēdējo komentāru, redžesi, kas tas ir. Es nebūt neesmu Šķēles un Šlesera atbalstītājs, pēdējās vēlēšanās balsoju par Dombrovski (jā, Dombrovski, ne Vienotību). Ja, kā Tu apgalvo, ar šķēlistiem viss ir skaidrs, tad vēl jo sāpīgāka ir Vienotības atkāpšanās no pašu sludinātajiem principiem - ciniska amatu dalīšana (Kristovskis, Ēlerte), Bendrātes aizstavēšana, cīņa par transporta piemaksām. Kāpēc deputatam vajadzīga kāda piemaksa? Vai es nedaru savu darbu tāpat kā viņš? Atkal veidojas tas, ko tik lielisko "Dzīvnieku fermā" aprakstījis Orvels.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 25.01.2011 01:27
Vienotibai ir fantastiska iespeja politisko kulturu Latvija mainit.
-----------------------------------
Vienotība jau sen to politisko kultūru ir nolaidusi uz galīgu grunti.
Tā pati Strīķe - godīga , atbildīga , profesionāla , ja? Tad kāpēc tāda bļaušana par to ka Vilnītis organizē vēl kādu izmeklētāju grupu? Kas godīgam , atbildīgam un profesionālam cilvēkam ko baidīties no tā ka parādās vēl kāda grupa , ka parādās konkurence , ka parādās iespēja sevi salīdzināt un parādīt savu godīguma , atbildības un profesionālisma pārākumu. Bet , ak vai , viss tas pozitīvais ko Strīķe iegūtu no vēl kādas izmeklētāju grupas parādīšanās KNABā ne tikai neiepriecina mūsu izcilnieci , bet izskatās tā ka dzen panikā un izmisumā? Kāpēc tā , un kādus secinājumus te var izdarīt?
Nu secinājumi te var būt tikai vieni. Strīķes kundze ar savu grupējumu grib būt vienīgie kas nodarbojas ar izmeklēšanas darbu KNABā , kaut gad tāda pilnvarojuma viņai nava. Pie tam bez kādas kontroles no priekšnieka puses , tātad vispār bez kādas kontroles.
Vēlreiz , kāpēc godīga , atbildīga un profesionāla izmeklētāja tā baidās no kontroles un konkurences? Atbilde ir viena. Strīķe nav ne godīga , ne atbildīga , varbūt pat ne profesionāla , un tāda nemaz ar negrib būt. Strīķe ir sagrābusi visu KNABa izmeklēšanas darbu savā tā teikt īpašumā un dikti agresīvi rūpējas par to lai neviens nevarētu kontrolēt un salīdzīnāt kā viņa to darbu veic.
Un tagad šitādas destruktīvas darbības ar sūdzību kalniem un neērtu priekšnieku noēšanu bez kādiem sirdsapziņas pārmetumiem, un šādu darbību atbalstīšanu tagad sauks laba līmēņa politiku?
Ar Vienotību Latvijas politika absolūti nav uz pareiza ceļa. Ar Vienotības nākšanu pie varas Latvijas politika un ekonomika ir pazaudējušas jebkādu ceļu vispār.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo - anglosaxis 25.01.2011 00:19
Skele, Lembergs un Slesers dara visu ar vesu pratu un bez blausanas. Sakarto visu ta, ka viniem un vinu klikei vajag. Sadas sakartosanas sekas mes tagad visi baudam. Tadi blaveji, ka Providus un Delna acimredzot kalvislaikos par maz blava, ka videjais tautietis neattapas atrak. Tadai lietussargu revolucijai vajadzeja but daudz atrak.Vienotibai ir fantastiska iespeja politisko kulturu Latvija mainit. Tas, kadel lietas notiek tik gausi, ir tadel, ka «vesie lietu kartotaji» ir savus astonkaja timeklus caurvijusi visai sistemai un sprunguli godigiem cilvekiem tiek likti visur, kur tik vien var. Vienotibai un Dombrovskim personigi daudz ko var parmest, bet ne korumpetibu un zagsanu. Ticu, ka Latvijas politika ar so Saeimu ir nopietni attirijusies un ir uz pareiza cela, lai politikis klutu par godajamu profesiju.Es neapvainojos par personigiem uzbraucieniem a la «vajs intelekts». Tas ir visparzinams demagoga panemiens oponentu apvainot personigi ta vieta, lai piedavatu pretargumentus. Ka jau teicu, jusveidigie varbut patiesam nesanem naudu par Streipa un Kazokas nokengasanu un ja ta ir, tad jusu motivaciju lukoju saprast iepriekseja komentara.Vispar man saja blogu sadala ir vienlidz interesanti lasit pasu blogotaju teikto un ari jusveidigo riesanu. Reti, kad starp so vaukskesanu pavid kads patiesi vertigs arguments, bet pats fakts, ka acimredzami virs videja Delfu komentetaja limena cilveks varetu nopietni ticet tam, ko seit komentaros saka, ir smiekligi. Nevajag iet humora saitos, pietiek palasit komentarus Streipa un Kazokas blogos, lai labs garastavoklis butu garantets. Atceros, savulaik Centralaja stacija bija viens acimredzami gara vajs cilveks, kurs «sludinaja» visadu sviestu lielajai zalei no balkona. Fakts, ka sis nelaimigais bija slims, protams, bija zelsirdibas verts, bet dazreiz no vina naca ara riktigas perles. Tapat ari seit. Ipasi recigi ir jusu planpratiga Sorosa sazverestibas teorija un knenofobiskie, personigie uzbraucieni Streipam. Ticu, ka vinam tie ir ne silti, ne auksti, vins pat loti gaumigi un ar humoru par jums ierec. Aij, labs, vienvarsakot:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zigis - anglosaksim 24.01.2011 21:03
Tādiem kā Avo vienīgā izeja, lai nebūtu jādomā ir uzskatīt, ka visi citādi domājošie ir uzpirkti. Jo tikai tā viņi var attaisnot savu plakano domāšanu. Mums nav grūtību saprast viņu domāšanu un motivāciju, bet viņi mūs saprast nevar. Jo intelekts par vāju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

anglosaxis - Avo 24.01.2011 20:50
Jums ir tiesības uz savu versiju. Mana versija ir, ka Jums līdzīgie pārsvarā ir bļēvēji, bez spējas vēsu prātu paskatīties uz notiekošo, kam pastāv tikai melns vai balts. Bet tā nemēdz but.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Avo 24.01.2011 20:29
Mūsveidīgie ir konstruktīvi , Sorosveidīgie visi kā viens ir destruktīvi. Visa atšķirība. Ko dod jūsu it kā godīgums , atklātība , vienlīdzība un viss cits , ja ar to nevienu problēmu nevar atrisināt?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo - anglosaxis 24.01.2011 18:45
Vispār man ir arī citas versijas par jūsveidīgo (Andris-2, Zigis un vēl daži) motivāciju šādam un ne savādākam redzējumam par notiekošo valstī:
1) jums ir cita vērtību sistēma, kurā godīgums, atklātība, vienlīdzība, demokrātija ir tukši vārdi;
2) jūsu personīgās interesēs ir pēc iespējas lielāks haoss, vāja tiesu vara un manipulējami politiķi, lai varētu ērti sēdēt pie "siles" (atceramies kaut vai Šķēles hrestomātisko teicienu par lielāko kretīnu Jūrmalā; tas nav humors vai no konteksta izrauts izteiciens, tā ir konkrēta kadru politika, kas ļauj manipulēt un raustīt vajadzīgās sviras, kad vajag);
3) jūs esiet vienkārši apmāti un patiesi svēti ticiet par "sorosītu" un Delnas sazvērestību. Ja tā, tad tas par jūsu veselo saprātu neko labu neliecina.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

x 24.01.2011 17:41
Noplūde valstī notiek visur, kaut vai Latvenergo, VID-ā, kā var nonākt uz āru informācija, kura ir tikai sistēmā, valstī visur bardaks liels un tas kādam ir uz "rokas", izdevīgi... Informāciju nopludina paši darbinieki, protams par naudiņu, vienam bizness, otrs ļoti mīl naudu...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

anglosaxis - Zigis. 24.01.2011 16:57
Interesanti, ka mūs abi, politikāņu apmaksāti rakstītaji, gandrīz vienlaicīgi esam uzrakstījuši gandrīz vienu un to pašu. Skaidrs, ka esam apmaksāti!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

anglosaxis - Karlis Streips 24.01.2011 16:54
Te nu Jūs abi ar kaut kādu tur Avo atkal šaujat pār strīpu. Katrs, kurš nedzied jūsu dziesmu, nepūš jūsu stabulē, kam ir atšķirīgs viedoklis - tūlīt ir politikaņu apmaksāts. Streipa kungs, Jums ir palaimējies nedzīvot padomju savienībā, bet cik līdzīgs reizēm jūs, ASV demokratijā izaudzis, esat ar tā laika pskp idologiem. Tad jau citādi domājošie arī var kliegt, ka esat citu, to pareizo politikāņu nopirkti. Un šoreiz nav svarīgi - vainīgs Vilnītis, Strīķe vai kāds cits. Nožēlojama ir Jūsu pieeja šim jautājumam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zigis - Andris 2 23.01.2011 16:47
Streips nav melis, jo melis ir tas, kas to dara apzināti. Streips ir vienkārši paštaisns, aprobežots cilvēciņš, kurš pats ir iedomājies, ka ir ļoti gudrs un taisnīgs. Ar viņu nav iespējams diskutēt, jo viņš neatzīst nekādu citu patiesību kā vien savu. Turklāt pat nepieļauj iespēju, ka varētu kļūdīties. Diemžēl šādi cilvēki nodaļa ļoti daudz ļaunuma pasaulei. Arī Latvijai un mums kaut kā ir jāmēģina sadzīvot ar tādiem kā Streips un jāmēģina vērst uz domājošo cilvēku pusi tādas kā Kažoka, kura tomēr, gribētos ticēt, ir drusku gudrāka par paštaisno amerikāņu komjaunieti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris_2 23.01.2011 14:58
Kārlis Streips 23.01.2011 11:36 ...Kas attiecas uz Andri_2, "neredzēju, bet nepatika"...
---------------------------
Kāpēc jāraksta šādi MELI ?! Kāpēc Streips atkal MELO ?!!!
Kur un kad es esmu izteicis kādu nepatiku par kaut ko no vēstules satura, kuru neesmu lasījis?
Vai nepatika būtu tajā, ka nelasu vēstules, kas nav adresētas man un gaidu vērtējumu no tā, kam vēstule adresēta?!
Starpcitu - kurā kloākā Vilnītim bija jāatrod un jāstudē teksts, uz kuru te Kažoka un Streips pieprasa viņa skaidrošanos? Vai ir ziņas, ka šo vēstuli Vilnītim tās autori ir iesūtījuši?

Kad pataloģiskais MELIS Streips beigs MELOT?
Kad viņam beidzot nāksies atbildēt par mērķtiecīgiem MELIEM?!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

rv 23.01.2011 14:12
pēc šī bloga ieraksta, kā arī pietiekcom redzamo bildīšu satura izpētes, mans viedoklis ir, ka strīķenei ar vilku ir, jāatkāpjas pašiem, bet pārējiem parakstītājiem būtu jāiešķiebj brīdinājums par neatbilstību.

var protams būt knab vadītāja vietniecei visādas cilvēciskas īpašības (tsk intrigantisms un karjerisms), bet nu šis te "dokkuments".... īsti priekš pietiek websaita, priekš dzeltenās preses. ja strīķenei histērija un personālā netīksme ir pilnīgi aizmiglojusi profesionālās (juristes?) spējas un tā dēļ viņa ar biedru baru paraksta līdz galam nenormētu dokumentu pilnu ar "mēs varētu pateikt bet šoreiz paklusēsim", es nezinu. nav brīnums, ka prokuratūra aizgājusi ciet un dziļās pārdomās - ko ar to papīru čupu darīt. no vienas puses izskatīt nav ko, bet no otras puses - kaut kas jādara - lietvedībā vēstule ir iereģistrēta.

a vilnītis. var viņu atbrīvot, var arī neatbrīvot - nekas jau nemainīsies, ja knab priekšniekam nebūs pilnvaru atlaist savus vietniekus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 23.01.2011 12:03
Sorosīdi ar destrukcijā cenšas visu novest līdz absurdam , un tad tai absurda dīķī sev ko nozvejot. Tas tak ir absurds ka Vilnītis tagad par visiem 76 sešiem punktiem ies katram tagad taisnoties. Tak domājiet ar galvu beidzot , absolūti skaidrs tak ka nevienam cilvēkam spēku priekš tā nepietiks , un neviens normāls cilvēks uz to ar neizies. Kāpēc kādi prasa neiespējamo?
Sorosīdi šādi sabotē valsti , un žēl ka premjers , prokuratūra un komisijas jau ir ievilktas šajā destrukcijas processā.
Mēs nekad nevarēsim uzturēt ar destrukcijām piebāztu valsts pārvaldi , un lai ar kā mēs to censtos , uzturēt ar destrukcijām pilnu valsts pārvaldi nav nemaz nekādas jēgas , jo no tādejādi piebāztas un pārslogotas valsts pārvaldes nav un nekad nebūs nekāda labuma.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 23.01.2011 11:37
Pabeidzot teikumu -- tiesa, ņemot vērā to, ka attiecīgā partija dabūja vien astoņas vietas Saeimā, ļoti neveiksmīgi ...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 23.01.2011 11:36
Paldies autorei par konspektu, kurš gan nav īpaši īsāks par pašu vēstuli :), bet pasaka to pašu -- ir pietiekami daudz iemeslu, šaubīties par Vilnīti KNAB direktora amatā. Jo taisnība ir rakstītajā, ka neko viņš neatspēko. Manā radio raidījumā vien atkārtoti skanēja retoriskais jautājums "Kāpēc pret mani tā vēršas?" u.tml. Kas attiecas uz Andri_2, "neredzēju, bet nepatika" ir visnotaļ savdabīga attieksme, lai arī atsevišķos mūsu sabiedrības iecirkņos ne netipiska. Un par politikāņu apmaksātajiem komentētājiem -- redzamākā persona, kura no portāla pazuda tūlīt pēc vēlēšanām, ir Drakons. Moris savu padarīja (tiesa, ņemot vērā to, ka attiecīgā partija dabūja vien astoņas vietas Saeimā), moris ir aizgājis. Saku vēlreiz -- paldies autorei!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

FZSS 23.01.2011 00:04
palasījos šo - tak īsts recidīvists tas vilnītis !
premjera vietā es šo liktu uzreiz arestēt . jebšu galīgs varas vakums ??????

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Avo 22.01.2011 12:37
Paldies autorei par konspektu!
Lasot komentarus, rodas iespaids, ka pirmsvelesanu apmaksatie interneta komentari turpina but aktuali.
Man ari pirms KNAB darbinieku vestules no publiskaja telpa pieejamas informacijas bija skaidrs, ka Vilnitim ir dots uzdevums KNABam kaitet cik vien iespejams. Bet, ka vins to dara tik brutali un atklati, par to gan esmu parsteigts. Nav noslepums, ka Latvija ir talantigu kadru trukums, bet no Vilnisa saimniekiem biju sagaidijis pardomataku kadru politiku. Ja tik svarigam uzdevums jauztic zemajai pieritei ar apsaubamu reputaciju un Napoleona sindromu, tad kads ir nopietni sastresojies par tiesibsargajoso instituciju aktivitatem.
Ja so lasa kads nn palikusajiem, vestuli parakstijusajiem KNAB darbiniekiem, tad ludzu jus no sirds izturet so cinu lidz galam. Latvijas tautai jus esiet vajadzigi, nelaujiet nozagt valsti! Atcerieties barikades; jus sodien aizstavat musu todienu idealus!
Ka saka Streips, jauku visiem dienu, iznemot Vilniti un vina saimniekus!:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alejandro 21.01.2011 20:51
...Igaunijas [galvaspilsētas Tallinas] mēru...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alejandro 21.01.2011 20:49
Paldies autorei par konspektu, jo man pašam diezin vai būtu pieticis pacietības izurbties cauri oriģinālam. Līdz šim esmu sliecies piekrist viedoklim, ka KNABā ir jānomaina visa vadība. Nešaubīgi esmu nejēga šajos jautājumos, tomēr, lasot blogu, radās pāris pārdomu:

1. Vai 76 "būtiski pārkāpumi" nav tā kā drusku par daudz, lai būtu ticami? Labi, es nekad neesmu Vilnīti turējis par kompetentu un piemērotu KNAB vadītāja amatam. Pilnīgi iespējams, ka viņš ir angažēts un izpilda "saimnieku" rīkojumus. Bet, manuprāt, ir jābūt vienkārši garīgi slimam, lai samērā īsā laikā spētu pastrādāt tik daudz pārkāpumu, no kuriem daļa turklāt klasificējami kā noziegumi, kuru pierādīšanas gadījumā Vilnītim nāktos gana ilgi "skatīties uz rūtainu mēnestiņu".

2. Iespējams, Vilnītis publiski neatspēko pierādījumus (vismaz daļu no tiem) tāpēc, ka to nav iespējams izdarīt, neatklājot slepenu informāciju, tas ir, nepārkāpjot likumu. Nesen IR bija raksts par Igaunijas mēru Edgaru Savisāru, kurš arī pēc apsūdzībām vēlēšanu kampaņas finansējuma pieņemšanā no Krievijas populistiski aicināja tiesībsargājošās iestādes publiskot pierādījumus, labi zinot, ka likums aizliedz tā darīt.

Īsi sakot, neticu Vilnīša nevainībai, taču pieļauju, ka KNĀBī notiek kārtējais karš par "ietekmes sfēru" pārdali, kurā neviens tā dalībnieks nav "bez grēka".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zigis - IM 21.01.2011 19:23
Kad mācījos LU, tad mums kursā bija viens puskrievs, kuram tēvs bija īsts komunists. Tolaik pat komjaunatnē tikpat kā nebija idejisko komunistu, bet viņš bija audzis komunistiskā garā un visām tām blēņām ticēja ar sirdi un dvēseli. Pār liecināt par kaut ko nebija iespējams. Tagad raugoties uz tādām kā Kažoka man arvien vairāk kļūst skaidrs, ka nekas uz šīs pasaules nav mainījies kopš Ēģiptes faraonu laikiem. Vieta tukša nepaliek. Bija komjaunieši, tagad Delnas darboņi. Tikpat apmāti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 21.01.2011 19:19
Un visas tās komisijas un prokuratūras kuras vispār pieņem šādas izpūstas sūdzības ar manuprāt ir destruktīvas , un ar pieņemšanu jau vien ir pakļāvušās destruktīvam spiedienam. Vis ko te vajadzēja darīt ir atmest to sūdzibu kalnu atpakaļ lai uzraksta visu īsi un konkrēti. A te simtiem cilvēku tagad ņems un rakāsies pa ambiciozu sūdzībnieku sūdzību kalniem un mēģinās tikt beigās pie kādas jēgas un skaidrības.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 21.01.2011 19:09
Manuprāt darbinieku rīcība ir nelietīga un un destruktīva.
Ja nu Vilnītis ir ko tik šausmīgi pārkāpis un kolektīvs patiesi grib ko labu darīt , tad lūdzu. Vienu divus konkrētus pārkāpumus izskatīšanai visādās komisijās un prokuratūrās. Loģiski tak ka jo īsāk un konkrētāk jo konstruktīvāk.
Kāpēc tad pārkāpumi uzreiz simtiem? Acīm redzot ka nekā tāda konkrēta nav. Pāris pārkāpumus var ātri izskatīt un ātri konstatēt vai tur ir kas vai nav. Te ir acīmredzams ka atbilde ka tur nekā nav kolektīvam atkal acīmredzot ir nepieņemama. Tāēc piedāvājums ir izskatīt uzreiz simts pārkāpumu , kas jau nepārprotami ir spiediens uz visām komisijām un prokuratūrām. Tātad psiholoģisks gājiens. Varbūt ka kāda komisija kaut kur vienā punktā noraustīsies un Vilnītis tādejādi tiks paklupināts uz vienas no simts līdzenām vietām.
Nu nav tiešām nekādas jēgas tās sūdzības izlasīt līdz galam , jo pēc uzpūstā sūdzību apjoma vien jau ir absolūti skaidrs ka tās nav vērstas kopējās lietas labā , bet gan kāda personīgam labumam un izdevīgumam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iveta Kažoka 21.01.2011 18:45
" Taču tādā gadījumā trūkst pilnīgi jebkādas loģiskās cēloņsakarību virknes. Kāpēc iepriekšējās komisijas viņu kā kaitnieku nav ar blīkšķi padzinušas?"

Tādēļ, ka iepriekšējās 2 komisijas vērtēja KNAB reorganizācijas plānu (kur kādām nodaļām jābūt) nevis Vilnīti kā vadītāju. KNAB darbinieku izvirzītās apsūdzības neviens nav pārbaudījis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zigis - Kažokai 21.01.2011 18:26
Bet vai tad komisija jau sen kā nav izveidota? Un jau ne viena vien. Vienkārši vajag beidzot sākt skatīties uz pasauli ar vaļējām acīm, nevis iepriekšpieņemtiem aizspriedumiem. Kad valdīja Staļina terors un antitrockisma mānija, tad it kā normāli cilvēki saskatīja Trocka profilu sērkociņu etiķetēs, ziedu dobēs, tapešu rotājumos utt. Man piemēram, nav ne mazākās problēmas iedomāties, ka Vilnītis ir ļaundaris un KNAB iznīcinātājs. Taču tādā gadījumā trūkst pilnīgi jebkādas loģiskās cēloņsakarību virknes. Kāpēc iepriekšējās komisijas viņu kā kaitnieku nav ar blīkšķi padzinušas? Tāpat kā ar trockistu ieslēptajām zīmēm sērkociņu etiķetēs. Kāpēc? Ar kādu nolūku? Bet tu iedomājies, ka visas apsūdzības pret Vilnīti ir varu atdot negribošu cilvēku kaprīzes un viss nostājas savās vietās. Nekādu pretrunu.
Un tūlīt atkal būs prokuratūras slēdziens, kurš Tevi nepamierinš un būs jāizgudro jauna leģenda kāpēc tā. Droši vien velsi mucu uz nabaga ZZS uz kuriem visu var novelt. Nu attopies taču! It kā esi gudra sieviete, bet tik šausmīgi apmāta. Tas Tev nepiestāv. Tas nerada pievilcīgu priekšstatu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iveta Kažoka 21.01.2011 18:12
Zigim,
"Vai Tev pašai nav kaut uz mirkli ienācis prātā,ka gadījumā, ja kaut viens no pirmās grupas pārkāpumiem kaut formāli atbilstu patiesībai, tad prokuratūras komisija ne mirkli nevilcinoties, uzliktu atbilstošu rezolūciju un Vilnīša dienas būtu skaitītas"

ģenerālprokurors ir publiski teicis, ka šobrīd notiek izmeklēšana par šķiet 19 KNAB darbinieku vēstulē minētajiem faktiem. Protams, ka izmeklēšana prasa laiku.

" Ir pilnīgi skaidrs, ka visas nopietnās apsūdzības ir vairāk kā aiz matiem pavilktas."

Man tas nav skaidrs.

"Un tagad jautājums Tev, cienījamā tiesiskuma aizstāve. Kā var izvirzīt apsūdzības publiski ( Jūsu uzstāšanās KNL?) uz baumu pamata? "
Pārmetumus KNAB priekšniekam ir izvirzījuši darbinieki, par kuru darbu man jau 5 gadus kā ir priekšstats un kuriem es uzticos. Ja viņi ir uzlikuši savus parakstus zem šādām apsūdzībām, tad es uzskatu, ka tas ir ļoti nopietni. Es ar savām acīm redzēju situāciju KNAB pagājušā gada pavasarī - tad vēl pieļāvu, ka Vilnītis nemāk normāli vadīt iestādi, bet ar laiku var būt labāk. Diemžēl pirms šīs vēstules publicēšanas man nebija ne jausmas par visu pārējo, kas tajā birojā notiek.
Es jau neaicinu Vilnīti nomest bez pierādījumiem. Tas, ko aicinu: beidzot izveidot likumā noteikto komisiju, kas vērtēs viņa atbilstību amatam. JA TIKS ATRASTI PIERĀDĪJUMI vēstulē minētajiem faktiem, TAD Vilnītis ir jāatceļ no amata.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris_2 21.01.2011 17:39
Diesel - Andris_2 21.01.2011 16:41 ...ir skaidrs, kāda milzu arogance un akla ...
------------------
Jūsu kvēlie pārmetumi būtu kaut kapeiku vērti, ja manis citēšanu nebūtu pārtraucis pusratā.
Patiesību padarot par puspatiesību, tas ir - meliem!
Manuprāt nepārprotami pateicu, ka KNAB darbinieku vēstuli noteikti izlasīšu, kad par to būs izteicies kompetents Adresāts, kam tā tika sūtīta.
Nesaprotu kāpēc saņemu pārmetumus, ka faktiski tik vien kā nevēlos lūrēt pa atslēgas caurumu?!

Mg 21.01.2011 16:51 ...Andris_2 var lasīt vēstuli un var nelasīt...bet pārmest N.Vilnītim...
---------------------------
Vai es tā darīju?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

x 21.01.2011 17:22
aaa, nu jaa, kaapeec smiekliigi. taapeec, ka liidz shim (regulaaraas) informaacijas nopluudes no knaabja nevienu neuztrauca un pat prieceeja. visticamaak, arii lindu muurnie..., ptu, tas ir ivetu kazhoku :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

x 21.01.2011 17:18
tiku liidz pirmajam paarmetumam "Ar šo viņa rīcībā esošo informāciju Vilnītis esot dalījies ar personām ārpus KNAB, par ko citi KNAB darbinieki var liecināt" - tas vienkaarshi ir megasmiekliigi, ja atceras dienas rakstu par vashkevicha kurpeem, kur bija klaat knab konfisceetaa bilde un pats staasts par kurpeem, kuras iisteniibaa piedereeja vilkastei, radaas izmekleetaaja muljkjiibas deelj.
knab vietnieki laikam izmanto taktiku, ka labaakaa aizsardziiba ir uzbrukums.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Anna 21.01.2011 17:06
Neatkarības izpratne un ievērošana ir ļoti būtiska šādām amatpersonām. Paldies, Iveta, par konspektu! Šādi konspekti būtu īpaši noderīgi tad, kad notiek kandidātu apspriešana uz valsts attīstībai svarīgiem amatiem, piemēram, prezidents, tiesībsargs... Sabiedrībai un arī politiķiem būtu vieglāk, pieņemot lēmumu par atbalstu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zigis - Kažokai 21.01.2011 16:53
Tā kā vakar komentārā pie Putņa raksta prasīju iemeslus kāpēc tik ļoti asi un, manuprāt, pilnīgi nepamatoti esi iestājusies Vilnīša oponentu pusē, tad varu domāt, ka šīsdienas bloga ieraksts ir it kā atbilde uz šo pieprasījumu. Kaut raksti, ka arī pašai nav par skādi atsvaidzināt pret Vilnīti vērsto argumentāciju.
Teikšu godīgi, man drusku Tevis žēl. Kam gan Tu tā pūlējies? Vai Tev pašai nav kaut uz mirkli ienācis prātā,ka gadījumā, ja kaut viens no pirmās grupas pārkāpumiem kaut formāli atbilstu patiesībai, tad prokuratūras komisija ne mirkli nevilcinoties, uzliktu atbilstošu rezolūciju un Vilnīša dienas būtu skaitītas. Ir pilnīgi skaidrs, ka visas nopietnās apsūdzības ir vairāk kā aiz matiem pavilktas. Bet, ja tā, tad jautājums cik pamatotas ir mazāk nopietnās? Un tagad jautājums Tev, cienījamā tiesiskuma aizstāve. Kā var izvirzīt apsūdzības publiski ( Jūsu uzstāšanās KNL?) uz baumu pamata? Vai tik neesi no Tunisijas demokrātisko revolucionāru vidus, kas cīnās par tiesiskumu ar āmuriem un cirvjiem rokās? Esi pārāk jauna, bet manā bērnībā vēl dzīva bija kvēlā komuniste Marta Krustiņsone, kas Ļeņinu esot redzējusi. Ļoti lielas līdzības ar Tevi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mg 21.01.2011 16:51
Andris_2 var lasīt vēstuli un var nelasīt, var komentēt to un var nekomentēt, bet pārmest N.Vilnītim, ka viņš nav komentējis vēstuli, kas viņam oficiāli nemaz nav iedota, gan ir liekulīgi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Diesel - Andris_2 21.01.2011 16:41
Atvainojos, Andris_2, nelasīšu Jūsu viedokli tālāk par pirmo rindkopu. Uzreiz jau ir skaidrs, kāda milzu arogance un akla sava "viedokļa" (iespējams, apmaksāta) proponēšana izpaužas citātā: "Neesmu lasījis KNAB darbinieku vēstuli un, atvainojiet Kažokas kundze, nelasīju un nelasīšu arī šeit neko ārpus pirmajām 4 rindkopām. Vēl vairāk - ātri pārrulēju ar peli, lai tiktu līdz komentēšanas laukam un neko nepaspētu nejauši ievērot".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 21.01.2011 16:12
Briesmu lietas tajā vēstulē!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kristaps 21.01.2011 16:11
Velti centies Iveta. Andrveidīgie ar saviem dzelžainajiem "не читал но мнение имею" argumentiem turpinās rullēt, kā līdz \sim rullējuši. :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 21.01.2011 15:57
Jautājums jau ir tikai viens - Kas īsti ir atbildīgs KNAB par to lai biroja darbs būtu politiski neitrāls?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris_2 21.01.2011 15:40
Neesmu lasījis KNAB darbinieku vēstuli un, atvainojiet Kažokas kundze, nelasīju un nelasīšu arī šeit neko ārpus pirmajām 4 rindkopām. Vēl vairāk - ātri pārrulēju ar peli, lai tiktu līdz komentēšanas laukam un neko nepaspētu nejauši ievērot.
Vai tāpēc, ka mani tas neinteresē ?! Interesē!
Bet es ticu Latvijas Prokuratūrai un neticu KNAB Regentei un viņas svītai, un neticēju jau pirms viņi radīja šo eposu.
Es esmu gana pacietīgs, lai izlasītu vispirms Prokuratūras slēdzienu un tad, rēķinoties ar to, jau lasītu, kā man šķiet, iemīlējušās galma beletristiku.

Jūsu arguments "Uzreiz rezumēšu savu atbildi: tādēļ, ka viņš nav pat mēģinājis publiski atspēkot tās apsūdzības..." no mana viedokļa ir aplams līdz vispārākai pakāpei!
Kuģa kapteinim nav jākomentē dumpinieku eposi!!!
Kuģa kapteinis to var komentēt tikai rakstiski vienu reizi - pirmsnāves zīmītē un tad nošauties.

Bet ja jums ir drosme un/vai uzņemība atbildēt uz bloga komentētāju jautājumiem, tad varbūt varam uzzināt Jūsu viedokli par pirmsVilnīša laikiem?

Vai KNAB nebija no pirmsākumiem izveidots kā vienas kundzes privatīpašums?!
Vai Jūs patiesi uzskatāt, ka Loskutovs bija kas vairāk, kā PR nodaļas pienākumu izpildītājs ar pārmērīgi lielu amatalgu un nepatiesu un faktiskajam neatbilstošu amata nosaukumu?!
Vai kādam nākamajam vadītajam, ja vien tam ir mugurkauls, ir cerība VADĪT KNAB, sastrādājoties ar KNAB faktisko īpašnieci?

P.S. Piebildīšu, ka KNAB izveides laikā esmu tajā viesojies kā eksperts informatīvā aprīkojuma jomā. Es konsultēju par lietvedības automatizācijas jautājumiem un izteicu viedokli, par manuprāt obligātām formalitātēm, kuras vienmēr būtu jāievēro.
Kundze, ar kuru sadarbojos, ar jautrību uzņēma manus brīdinājumus - sak' kam mums tas? Mēs takš esam KNAAAAAB!
Manuprāt viņi tur no pirmās dienas jutās kā dievi-soģi un pāri visiem likumiem.

Citi autora darbi