Toleranta attieksme pret netolerantiem uzskatiem? Nē, paldies! 63

Ilgi domāju, vai ir vērts, papildus dažiem nikniem tvītiem, blogā aprakstīt vakardien Tiesībsarga biroja sanāksmē notikušo, bet tad sapratu, ka vajag. Galu galā ja jau es TUR biju, TO redzēju un TAJĀ piedalījos, tad būtu nepareizi neizmantot iespēju kaut vai pamēģināt no pieredzētā kādus plašākus secinājumus.

Pārskatāmībai iedalu šo tvītu divās daļās. Pirmo daļu droši var izlaist, ja jūs vairāk interesē nevis piektdienas pasākuma norise vai jaunā Tiesībsarga darba sākuma vērtējums, bet gan dziļākas pārdomas par toleranci, tumsonību, Tiesībsarga misiju u.tml.

Iesaki citiem:

I

Pasākums bija pieteikts kā "tikšanās par NVO iesniegtajiem priekšlikumiem." Tiesībsarga birojs bija izstrādājis stratēģiju nākamajiem trim gadiem, un sabiedriskajām organizācijām tika dota iespēja līdz 16.maijam sūtīt savus priekšlikumus. Sabiedriskās politikas centra Providus vārdā es biju aizsūtījusi diezgan daudz priekšlikumu gan par biroja darbu (vairāk likt interenetā dokumentus un iestāžu reakcijas uz Tiesībsarga ieteikumiem, proaktivitāte, piedāvājumi sistēmiskām izmaiņām nevis tikai reaģēšana uz iesniegumiem, aktīvāka dalība diskusijās par sabiedriskajām aktualitātēm u.tml.), gan par prioritātēm labas pārvaldības un pilsonisko tiesību jomā. Zināju, ka vēl priekšlikumus bija sniegušas kādas 3-4 citas sabiedriskās organizācijas.

Uz mirkli atslēdzoties no notikumu hronoloģijas, jāsaka, ka daudz kas no tā, ko ir sācis darīt jaunais Tiesībsargs Jansons šķiet apsveicams. Pozitīvs ir pats fakts, ka notiek Tiesībsarga nākotnes, prioritāšu plānošana. Tas, ka jaunais Tiesībsargs acīmredzami ir aktīvāks par iepriekšējo. Tas, ka tomēr notiek konsultēšanās ar sabiedriskajām organizācijām ne tikai formas pēc, bet daudzi ieteikumi tiek arī ņemti vērā. Ja netiek ņemti vērā, tiek dots izskaidrojums. Tas, ka vismaz pagaidām ir gatavība Tiesībsarga birojam kaut vai pamēģināt strādāt savādāk nekā tas noticis Apsīša laikā - risināt samilzušās problēmas. Man šķiet, ka jaunais Tiesībsargs un viņa birojs ir tiešām pelnījuši uzslavu par cerīgo startu.

Bet atgriežamies pie hronoloģijas. Ierodoties uz sanāksmi, ar pārsteigumu konstatēju, ka sanākusi pilna zāle. Starp sanākušajiem maz bija cilvēktiesību aizstāvības organizāciju, toties ļoti daudz reti redzētu Latvijas pašu konservatīvāko organizāciju pārstāvju. No kuriem neviens, kā paši atzina, nebija nekādus priekšlikumus stratēģijai sūtījis. Ar Latvijas Nacionālās frontes vadītāju Aivaru Gardu pirmajā rindā. Apsēžos blakus Kasparam Zālītim, kas pārstāv Mozaīku.

Seko Tiesībsarga biroja darbinieku uzrunas par stratēģijas saturu. Vēlāk tiek atklātas debates. Un tad sākas ... gan par nepieciešamību aiztāvēt tikumību (gandrīz aizrunājoties līdz abortu aizliegumam, lai sargātu "nedzimušo bērnu tiesības"), gan par homoseksualitāti kā slimību, gan par to, ka nedrīkst pieļaut iespēju reģistrēt partnerattiecības, un to visu "vainago" paša Gardas uzstāšanās, kur viņš homoseksuāli orientētos cilvēkus nosauc par izdzimteņiem.

Atskatoties uz notikušo, man šķiet, ka būtu svarīgi akcentēt trīs situācijas aspektus:


  1. Tas ir normāli un neizbēgami, ka cilvēku uzskati par dažādiem jautājumiem atšķirsies. Pat ja uzskati ir pretrunā mūsdienās pieņemtajam cilvēktiesību standartam, tos ir jāļauj paust (ar izņēmumu, ko minēšu trešajā punktā). Ja uz ombuda rīkoto diskusiju par cilvēktiesībām ir ieradušies cilvēki, kas naidīgi cilvēktiesībām kā parādībai (vai kādas cilvēku grupas cilvēktiesībām), viņi nav tādēļ vien jāizraida no sanāksmes.


  2. Vienlaicīgi ir absolūti nepieņemami no jebkuras valsts institūcijas puses, kur nu vēl ombuda, uz diskusiju ĪPAŠI aicināt cilvēktiesībām naidīgu uzskatu pārstāvjus ar mērķi radīt "opozīciju" kādām jaunām iniciatīvām. Viedokļu plurālismam mūsdienu Eiropas Savienības dalībvalstīs ir robežas. Uz diskusiju par etnisko minoritāšu tiesībām kā oponenti netiek aicināti neonacisti. Uz diskusiju par ebreju kopienas tiesībām - Holokausta noliedzēji. Uz diskusiju par homoseksuāli orientēto cilvēku tiesībām - tie, no kuriem var sagaidīt, ka viņi publiski šos cilvēkus sauks par izdzimteņiem.
    Par to, ka īpašs aicinājums varēja būt noticis, liecināja Aivara Gardas atvadu pateikšanās par uzaicinājumu, sakot, ka piekritis pēdējā mirklī, kad viņam pateikts, lai nāk, jo Mozaīka iesniegusi stratēģijai priekšlikumus. Es tiešām ceru, ka tā nav taisnība un ideja aicināt LNF nav nākusi no Tiesībsarga biroja darbiniekiem. Tiesībsargs pats pēc diskusijas īpašu aicinājumu LNF noliedza. Šobrīd sliecos tam ticēt. Galu galā tas būtu ne tikai acīmredzami zemiski, bet arī starptautisks skandāls.


  3. Naida runa ir jāpārtrauc. Pēdējos gados arī Latvijā, līdzīgi ES dalībvalstīs ar dziļākām demokrātijas tradīcijām, bija kļuvusi par vispārpieņemtu praksi naida runas apturēšana - vienalga, vai kādai grupai (ebrejiem, homoseksuāli orientētiem cilvēkiem, čigāniem) tika uzbrukts televīzija vai radio tiešraidē, vai kādā diskusijā, vai no Saeimas tribīnes. Ja runātājs atļaujas kurināt naidu, tad jāmet pie malas pieklājības normas un pasākuma vadītājam/ai runātājs jāpārtrauc, aizrādot, ka šādi izteikumi nav pieļaujami. Gardas runā nācās iejaukties man kā pasākuma dalībniecei.

    Toties es pati no Tiesībsarga izpelnījos aizrādījumu, kad aicināju viņu neiet tumsonīgu uzskatu pavadā (reaģējot uz atkārtotiem klātesošo aicinājumiem pielīdzināt homoseksualitāti slimībai vai Tiesībsargam pārprofilēties par Tikumības policiju). Par šiem jautājumiem dziļāk bišku vēlāk.

II

Tik tālu par piektdienas diskusijas norisi. Kad man vairs nevārījās asinis, sapratu, ka pieredzētais bijis man pašai ne tikai traumējošs, bet arī vērtīgs. Tas deva iemeslu rūpīgāk padomāt un formulēt savu attieksmi par lietām, par kurām iepriekš nebija īpašu iemeslu domāt. Lūk, rezultāts:


Vai un kad ir/nav pieņemami kādus uzskatus uzskatīt par tumsonīgiem un tādēļ tos neņemt vērā?

Es uzskatu, ka vārds "tumsonīgs", ja tas tiek attiecināts uz uzskatiem, ir leģitīms elements inteliģenta cilvēka leksikā. Tumsonības kritērijs: kādas nozares pašu labāko speciālistu absolūtais vairākums ir atzinis, ka attiecīgais pasaules skaidrojums ir: a) pārbaudāms; b) pēc pārbaudes izrādījies pretrunā ar mūsdienu jaunākajām atziņām. Kāds tic, ka pasaule tika radīta pirms 6000 gadiem? Tas ir tumsonīgs uzskats, ko pierāda vēstures, ģeoloģijas atziņas. Kāds tic, ka sievietes pēc dabas ir nepilnvērtīgākas par vīriešiem un tādēļ sievai jāklausa vīrs? Tumsonīgs uzskats - pierāda mūsdienu psiholoģijas un psihiatrijas atziņas. Homoseksualitāte - slimība? Kopš 20.gadsimta pēdējām desmitgadēm mūsdienu liberāldemokrātiskajās sabiedrībās tas liecina par tumsonīgu skatījumu- pierādījumi antropoloģijā, bioloģijā (salīdzinājumi ar dzīvnieku pasauli), medicīnā.

Tā ir katra privāta lieta, kam viņš vai viņa tic. Bet tumsonīgiem uzskatiem nav vietas valsts politikā - būtu absurdi tumsonīgus uzskatus uztvert kā vienlīdz svarīgus kā tādus uzskatums, kam ir attiecīgās jomas speciālistu kopienas atbalsts. Ar visu cieņu pret tumsonīgo uzskatu piekritējiem kā autonomiem indivīdiem, kam ir tiesības uz apziņas brīvību. Visi argumenti nav vienlīdz spēcīgi vai relevanti. Daži ir spēcīgāki. Un daži vispār nav relevanti, jo mūsdienu zinātne ir pierādījusi, ka tie ir aplami.

Manuprāt, tumsonīgiem uzskatiem nav vietas arī mācību grāmatās. Dabaszinātņu mācību grāmatām būtu jābalstās uz zinātnes pašām jaunākajām atziņām, neatkarīgi no tā, vai kādam šīs jaunākās atziņas šķiet vai nešķiet "netikumīgas". Bet arī dabaszinātņu grāmatās ir iespējama un pat vēlama polemika par jaunāko atziņu interpretāciju: piemēram, es redzētu tikai pievienoto vērtību tam, ja astronomijas mācību grāmatā pēc jaunāko kosmoloģisko atklājumu apraksta būtu pievienoti dažādi viedokļi par to, ko šie atklājumi varētu liecināt attiecībā uz cilvēces vietu Visumā (gan "intelligent design" perspektīva, gan citas, cilvēcei mazāk glaimojošas perspektīvas). Bet šiem viedokļiem jābūt savietojamiem ar zinātniskajiem atklājumiem, tie nevar būt fundamentāli "no citas operas".

Arī sociālo zinātņu mācību grāmatās nav vietas tumsonībai (izņemot vēstures grāmatās vai senu tekstu studijās). Ar to saprotot zinātnes vai cilvēces vēstures diskreditētas idejas. Piemēram, uzskats, ka cilvēki pēc dabas iedalās brīvajos un vergos. Ir lietas, par ko mūsdienu attīstītajās sabiedrības vienkārši VAIRS nedebatē. Par homoseksualitāti: mācību grāmatā, protams, drīkstētu būt polemika, piemēram, par to, vai homoseksuāliem pāriem atļaut adoptēt bērnu. Pieņemami, ja kādas reliģiskās konfesijas pārstāvis (līdzās citu viedokļu paudējiem) argumentē pret šādām tiesībām, sakot, ka tam nepiekrīt, jo šādas tiesības būtu prerunā viņam svarīgiem reliģiskiem rakstiem. Katra skolēna paša ziņā tad būtu vērtējums, cik viņam/i tas šķiet svarīgs arguments. Taču argumentācijā nedrīkst parādīties zinātnisku pētījumu diskreditēta tumsonība (izņemot ja argumentācijas ir vērsta tieši uz attiecīgo pētījumu zinātnisku atspēkošanu). Piemēram, arguments, ka homoseksuālās ģimenēs bērni tiekot sliktāk izaudzināti.Tikumības aizstāvība: ir/nav savietojama ar cilvēktiesībām?

Diskusijā Tiesībsargs nebija tālu no tā, lai piekristu kādas ļoti konservatīvas organizācijas pārstāvja ieteikumam Tiesībsarga 3 gadu stratēģijā par cilvēktiesību jomas prioritāti ielikt tikumības aizsardzību. Lai novērstu katastrofu Tiesībsarga biroja reputācijai, iejaucos ar savām replikām.

Viena no cilvēktiesību kā parādības fundamentālām jēgām, kā reizi, arī ir tiesības būt brīvam no kāda uzspiestiem (jo par šiem jautājumiem reti būs konsenss un tie pastāvīgi mainīsies) priekšstatiem par to, ko nozīmē uzvesties "tikumīgi". Vai sievietēm ir/nav tikumīgi nēsāt īsus svārkus, vai atļaut/neļaut šķirt laulības, vai pieļaujams/nepieļaujams sekss ne-reproduktīviem nolūkiem. Cilvēktiesības, aizsargājot indivīdu privāto dzīvi, vārda brīvību, izpausmes brīvību, neizbēgami nozīmē, ka kāds jutīsies šokēts. Tāda nu ir cilvēktiesību cena. Tā tik vēl trūka, lai Latvijas galvenais cilvēktiesību aizstāvis transformētos par Tikumības policiju, kam būtu tiesības diktēt, kāda uzvedība privātajā dzīvē ir amorāla!

Šīs "lieliskās idejas" ieteicējs argumentēja ar Satversmes 116.pantu, kur tikumība tiešām ir pieminēta. Kā viens no pamatiem, kas, izpildoties vairākiem nosacījumiem, dod pamatu cilvēktiesības IEROBEŽOT. Tikumības aizsardzība kā Tiesībsarga misija būtu tikpat absurda, kā Tiesībsarga stāvēšana sabiedrības drošības sardzē (vēl viens pamats, kad pieļaujams ierobežot cilvēktiesības) - ne šim nolūkam Tiesībsarga institūcija veidota.

Pie reizes pieminēšu, ka, manuprāt, Satversmes 116.pantā pieminētā "tikumība" vispār ir anahronisms. Jābūt patiesi kliedzošam gadījumam (piemēram, nekrofīlija, brīvprātīgs kanibalisms), lai kādu cilvēktiesību ierobežojumu varētu leģitīmi pamatot ar tikumības apsvērumiem. Ja domājam par homoseksuāli orientēto cilvēku tiesībām, tad nevaru iedomāties nevienu īpaši šai grupai tēmētu ierobežojumu, kas būtu pamatojams ar tikumības apsvērumiem tā, lai šis ierobežojums izturētu Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārbaudi.Tiesībsargs un Garīgo lietu padome

Ceturtdien ne tikai mani sasmīdināja ziņa, ka Tiesībsargs vērsies Garīgo lietu padomē (Sastāv no Latvijas tradicionālo reliģiju pārstāvjiem) pēc padoma, kas "kas būtu darāms, lai veicinātu morālām vērtībām atbilstošu, juridiski nostiprinātu attiecību dibināšanu valstī."

Nezinot nianses, es ceru, ka lietas nav tādas kā izskatās. Proti, ka Tiesībsargs nav izvēlējies reliģiskās organizācijas kā savu galveno padomdevēju dspriežot par Mozaīkas izstrādāto likumprojektu, ar kuru tiktu sakārtoti homoseksuāli orientēto cilvēku partnerattiecību jautājumi. Ceru, ka šī ir bijusi viena no daudzām vēstulēm un starp adresātiem ir arī augstskolu antropoloģijas, socioloģijas, cilvēktiesību un filozofijas (ētikas) katedras. Mediķu, psihologu, psihiatru asociācijas. Kas taču noteikti par šo jautājumu varētu sniegt ne tikai savos reliģiskajos rakstos balstītu un argumentētu viedokli.

Ja Garīgo lietu padome ir tikai viens no daudziem viedokļu sniedzējiem, tad vēršanās pie tās pēc padoma ir pieļaujama. Lai gan tomēr dīvaina pat šādā gadījumā. Jo parasti gan cilvēktiesību aizstāvības organizācijām/institūcijām ir raksturīgi meklēt pēc iespējas mūdienīgas morāles filozofijas atziņas. Tas taču ir veids, kā attīstās mūsdienu cilvēktiesību domāšana! Cilvēku paverdzināšana ir neētiska, neskatoties uz to, ka Bībele to pieļauj. Ka sieviete un vīrietis ir vienlīdzīgi, nevis sieviete padota vīrietim. Ka pret homoseksualitāti sabiedrībā nebūtu jāizturas kā pret nāves grēku.

Es apzinos, ka mūsdienu tradicionālās reliģijas ir savos priekšstatos progresējušas un arī starp to sekotājiem ir ļoti plašs viedokļu plurālisms. Cilvēktiesību idejas popularizēšanā lieli nopelni ir kristīgo konfesiju progresīvākajiem pārstāvjiem. Vienlaikus tas nenozīmē, ka jaunas cilvēktiesību iniciatīvas pieņemšanu vai noraidīšanu var padarīt kaut kādā mērā atkarīgu no reliģiju pārstāvju perspektīvas. Jo starp reliģisko loģiku un cilvēktiesību loģiku pastāv ne tikai paralēles (piemēram, Zelta Likums), bet arī pretrunas, - kad cilvēktiesību aiztāvjiem ir jācīnās pret no kādas reliģijas izrietošajām dogmām. Piemēram, par sievietes lomu ģimenē vai sabiedrībā (konservatīvās islama izpratnes, ultraortodoksālais jūdaisms, īpaši konservatīvie kristietības virzieni). Cilvēktiesības nozīmē arī tiesības protestēt pret baznīcas dogmām, izvēlēties citu ticību un nebūt pakļautam reliģiskiem rituāliem (piemēram, obligātas kristīgās mācības un lūgšanas skolās, laulības tikai baznīcā utt.) Mūsdienu cilvēktiesības nesakņojas kaut kādā vienotā reliģiskā morālē, tādēļ tik dīvaini šķiet lūgt padomu par to, kā padarīt "morāles vērtībām atbilstošus" cilvēktiesību tālākas attīstīšanas centienus.Kur ir (manas) tolerances robežas?

Man šķiet, ka reiz es jau šajā blogā formulēju, kādēļ es uzskatu, ka netoleranta rīcība nav pelnījusi tolerantu attieksmi, bet tagad nespēju atrast, tādēļ pamēģināšu vēlreiz.

Man ir ļoti liberāli uzskati, vienlaikus es noteikti neesmu relatīviste. Neuzskatu, ka visiem viedokļiem vienāds "svars" un jārespektē jebkura viedokļa paudējs. It sevišķi ne tad, kad jāpieņem visai sabiedrībai svarīgi lēmumi. Manuprāt, ir divi izņēmumi no vispārējā principa, kas saka, ka būtu jāieklausās visos viedokļos:

1) Tumsonīgi viedokļi (=zinātnes diskreditēti) nav pelnījuši vielīdzīgu cieņu/iedziļināšanos utt. salīdzinājumā ar tiem viedokļiem, kas tomēr saskan ar mūsdienu zinātnes sasniegumiem.

2) Ja viedoklis ir netolerants tādā mērā, ka tiek piedāvāts būtiski un acīmredzami pārkāpt kāda indivīda grupas mūsdienās garantētās cilvēktiesības (piemēram, izraidīt "civilokupantus" vai kriminalizēt homoseksuālas attiecības). Proti, cilvēks izmanto savu vārda brīvību, lai cīnītos pret citu cilvēku cilvēktiesībām. Šādi aicinājumi nav pelnījuši ne cieņu, ne iedziļināšanos - cilvēktiesības nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, lai tās atņemtu kādam citam.

Personiski es neuzskatu, ka man būtu jābūt tolerantai arī pret tādiem uzskatiem, kur nav ne tumsonības, ne piedāvājuma atņemt kādam citam cilvēktiesības, bet kas ir naidīgi/represīvi pret kādu miermīlīgu sabiedrības grupu, kas nepārkāpj citu cilvēktiesības - vienalga, ebrejiem, krieviem, gejiem vai jauniem/veciem cilvēkiem. Neuzskatu, ka ksenofobija, homofobija, sieviešu ienīšana u.tml. ir kaut kas publiskā saskarsmē tolerējams.Tiesībsargs un sabiedrības vairākums/dažādie uzskati sabiedrībā

Piektdienas diskusijā man radās, cerams, maldīgs priekšstats, ka jaunais Tiesīsbargs sevi uzskata par tādu kā samierinātāju starp visām Latvijas sabiedrības grupām un sabiedrības vairākuma viedokļa uztaustītāju.

Nē. Ne šim mērķim ir paredzētas ombuda veida institūcijas. Ombudi, līdzīgi kā tiesas, kas lemj par cilvēktiesību jautājumiem, ir cilvēktiesību idejas flagmaņi nevis tikai akli sekotāji sabiedrības vairākuma viedoklim. Tieši cilvēktiesību aktīvisti ienes sabiedrībā jaunas idejas/izpratnes, kurām tad sabiedrība palēnām piemērojas. Piemēram, ka diskriminācija nav pieļaujama ne tikai publiskajā, bet arī privātajā sektorā vai ka arī homoseksuāli orientētiem cilvēkiem nav pamata liegt iespēju savas attiecības reģistrēt (neredzu nekādu problēmu no cilvēktiesību viedokļa arī ar laulībām un bērnu adopcijas iespējām).

Tiesībsargam būtu jābūt pirmajam, kas aizstāv cilvēktiesību paplašināšanu, kas dodas pie politiķiem, argumentējot iemeslus un rādot Eiropas karti, kur homoseksuāli orientēto cilvēku aizstāvības standarta ziņā mēs paliekam aizvien nelāgākā kompānijā. Politiķi tad būtu tie, kas uzklausītu visdažādākos viedokļus (ja vēlas, arī reliģisko organizāciju pārstāvju) un tad pieņemtu lēmumu. Tiesībsargam nav tiesneša vai mediatora loma attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem. Ombuds gandrīz vienmēr, gandrīz automātiski ir esošo cilvēktiesību un to paplašināšanas dedzīgākais advokāts.

_____________________________


Noslēdzot šo kārtējo milzumgaro ierakstu, vēlējos izteikt apbrīnu Mozaīkas un citu LGBT aizstāvības institūciju cilvēkiem. Es goda vārds nesaprotu, kā var šo visu iekšēji izturēt - kad apkārtējie pret tevi izturas kā pret kaut ko toksisku. Kad tevi, kad cīnies par citiem cilvēkiem līdzvērtīgām tiesībām, oponenti var atļauties nosaukt par izdzimteni, tavas attiecības - par slimību, tavu dzīvesveidu - par kaut ko tādu, no kā īpaši jāsargā bērni. Un, kā tas diemžēl noticis Latvijā, nav pat īsti valsts institūcijas, no kā gaidīt atbalstu.

Varbūt šī atskārsme arī bija piektdienas diskusijas lielākais ieguvums. Traumējoši, bet arī ārkārtīgi izglītojoši. Katram Latvijas iedzīvotājam novēlētu kaut uz dažām minūtēm iejusties LGBT aizstāvja lomā. Varbūt, ka tas mums visiem ļaus saprast, ka Mozaīkas aktualizētās problēmas ir reālas, ka tās patiešām ir jārisina. Un atbalstīt tad, kad šī kopiena cīnās par citiem cilvēkiem pašsaprotamām tiesībām. Iecietīga un humāna sabiedrība taču ir vajadzīga mums visiem.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (63) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Filips Bobinskis 01.06.2011 13:02
I. Kažoka: "Jums ir tiesības savus rasistiskos un homofobiskos uzskatus turēt savā galvā vai izteikt argumentētā nevis naida formā."
Nepiekritīšu. To, ko es nedrīkstu publiski paust, nosaka konkrētas likuma normas (piemēram, nedrīkstu aicināt uz vardarbību pret kādu sabiedrības grupu) nevis tas, cik mani uzskati kādam šķistu neargumentēti vai naidīgi. Neviens man neaizliegs paust: "Man riebjas tas un tas!"
Līdz ar to man kategoriski nav pieņemami pēdējā laikā novērojamie liberāļu centieni panākt "naida runas" aizliegšanu vai sodīšanu. It īpaši tādēļ, ka to mēģina attiecināt tikai uz dažām konkrētām sabiedrības grupām (homoseksuālistiem, citu rasu, tautību pārstāvjiem u.tml.). Vai Jūs iestātos pret "naida runu" arī pret tādu sabiedrības grupu kā rasisti? Šaubos.
Ja palasu liberāļu aktīvistu komentārus, redzu, ka tie ir pilni ar izteiksmes veidiem, kas pilnībā atbilst formulējumam "naida runa".
Lūk kas man nepatīk šajās liberāļu aktivitātēs! Atgādināšu, ka satversmes priekšā visi cilvēki un līdz ar to arī cilvēku grupas vismaz skaitās vienlīdzīgas. Līdz ar to rasistiem jābūt tādai pašai valsts aizsargātai grupai kā ir, piemēram, krāsainie. It īpaši mūsdienu rietumu pasaulē, kur, diemžēl, radikāļi nevis liberāļi ir minoritāte.
Citēšu Juri Kažu, kurš lai arī pats ir liberālis, pauž visnotaļ pieņemamus uzskatus vārda brīvības jomā: "Brīvību respektējošas valsts pazīme ir tieši attieksmē pret ekstrēmismu izpausmē. "Naida runas" sodīšana ir ne tikvien vārda brīvības ierobežošana, bet arī atņem mums visiem tiesības lasīt vai dzirdēt šo viedokli."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iveta Kažoka 29.05.2011 13:04
Filips Bobinskis,
Jums ir tiesības savus rasistiskos un homofobiskos uzskatus turēt savā galvā vai izteikt argumentētā nevis naida formā.
Izlasiet Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 17.pantu un tiesas lēmumus šajā sakarā. Tas par to, ka cilvēktiesības (t.sk. uz vārda brīvību) nedrīkst ļaunprātīgi izmantot.
Tas šobrīd ir Eiropā vispārpieņemts princips.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Filips Bobinskis 29.05.2011 12:50
I.Kažoka raksta: "Cilvēktiesības nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, lai tās atņemtu kādam citam", bet viss viņas raksts pauž pilnīgi pretējo.
Tajā kārtējo reizi saskatām liberāļu uzskatu, ka pārliecības un vārda brīvības attiecas tikai uz liberāļiem un kosmopolītiem. Par laimi Satversme pauž ko citu - ka MANAS TIESĪBAS BŪT RASISTAM UN HOMOFOBAM IR CILVĒKTIESĪBAS.
Līdz ar to man Jūs, cienītā, jāapbēdina - tādiem liberāļu ekstrēmistiem kā Jūs,lai kā Jums to gribētos, nav nekādu tiesību manas uzskatu un vārda brīvības ierobežot!
Lai cik bieži Jūs nelietotu absurdu vārdu savienojumu "demokrātiskā valstī nepieņemami uzskati", tādu nav! Satversmes priekšā Jūsu "demokrātiskie" uzskati nav ne par mata tiesu labāki par maniem rasistiskajiem uzskatiem. līdz ar to vienīgais, ko Jūs ar mani un citiem Jums netīkamu uzskatu paudējiem varat darīt, ir just netoleranci pret mums. tieši tāpat kā mēs netaisāmies būt toleranti pret mums netīkamām sabiedrības grupām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Saša 24.05.2011 13:13
Piekrītu, tiesa būtu uzmanīgs ar tik plašu tumsonības definīciju, kā arī ar cilvēktiesību definīciju.
Īpaši slidena ir holokausta izmantošana piemērā par cilvēktiesību noliedzējiem un atbalstītājiem. Tā tēma šobrīd ir ārpus cilvēktiesībām vairāk politikas sfērā un vairāk izmantota kā īpašās tiesības pārkāpt cilvēktiesības tuvajos austrumos.
Holokausta jēdzienam ir vairākas nozīmes, gan ekstrēmā kādu to mūsdienās pauž Deršovics (Dershowitz), gan izsvērtā, ko pauž Naomi Čomskis (Chomsky) vai Normans Finkelštīns (Finkelstein). Cita starpā pirmais abus pārējos sauc par holokausta noliedzējiem vienkāršā iemesla pēc ka abi pārējie cilvēktiesības uzskata par universālām, noliedzot iespēju izmantot vienu pārkāpumu otrajā pasaules karā pret ebrejiem (ko atzīst visi) par labu attaisnojumu jauniem pārkāpumiem pēc kara pret palestīnas tautu, vai pamatojumu īpaša režīma pieprasīšanā attiecībā pret citām tautām, pieprasot kompensācijas. Tas gan nepadara Čomski un Finkelštīnu par tumsoņiem, tieši otrādi.
Tāpēc no tumsonības definīcijas būtu jāizslēdz visi jautājumi, kuros kaut mazākā mērā iesaistīta politika.
(Visi iepriekšminētie ir ebreju tautības akadēmiski izglītoti cilvēki)
Ieteiktu paņemt un palasīt visu iepriekšminēto autoru darbus pirms šī slidenā jautājuma automātiskas pievienošanas cilvēktiesību problēmām.

Bet jautājumos par Gardu un viņa lamāšanos un homofobiju - diemžēl tas ir sabiedrības izglītības līmenis.
Diemžēl(par nelaimi šai sabiedrībai) sabiedrības tolerances līmenis zināmā mērā nosaka tās labklājību un sliktākajā scenārijā tolerantā sabiedrības daļa atstās (to dara jau šobrīd) šo valsti (jau tikai kā piemēslotu teritoriju) atstājot kaku sviedējus sviežam kakas viens otram sejā.

Pilnīgas sagadīšanās pēc tolerantā daļa ir ievērojami produktīvāka par netoleranto, tāpēc tolerances trūkums ir jo lielāks drauds netolerantajiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 24.05.2011 11:59
degvīns 23.05.2011 15:09
Te nu gan baigā vārīšanās ap to, ko saka, ir kā pati izprātojot, Iveta Kažoka. Vai tas bija to vērts?
=========
Cilvēki jūtas a) garlaikoti; b) vientuļi; c) slinki darīt īstās lietas.
Tad nu izklaidējas. Visi iepriekš paredzami gluži kā Kārlis Streips ar viņa gejisma, pareizās kristietības un exbicionisma/anonimitātes problēmu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

degvīns 24.05.2011 10:30
Kļūdas labojums: "it kā pati izprātojot".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

degvīns 23.05.2011 15:09
Te nu gan baigā vārīšanās ap to, ko saka, ir kā pati izprātojot, Iveta Kažoka. Vai tas bija to vērts?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

WC 23.05.2011 14:31
Ups. Atvainojos. Manuprāt izcila debate, kuru vērts izlasīt. Arī es to izdarīšu un pa jaunam pieseivošu. Dažas tēzes biju savā arhīvā pieseivojis z 2007 gada arhīva ierakstiem . Tāpēc šis pārpratums.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iveta Kažoka 23.05.2011 12:43
Wc,
No mana bloga nekas nav dzēsts. Jūs droši vien domājat diskusiju pie šī ieraksta http://bit.ly/mLDoaO, kuru bija bezjēdzīgi turpināt, jo argumenti aizgāja pa trešo apli

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

WC 23.05.2011 12:05
Dīvaina definīcija, ja to attiecina ne uz apzināti un kontrolēti paša cilvēka veidotām lietām. Kā vispār pateikt, kādam mērķim "tas radīts"? Evolūcijai, visticamāk, vispār nav mērķa, tikai pielāgojumi apkārtējai videi. Ja gan dzīvnieku, gan cilvēku pasaulē vismaz daži procenti ir homoseksuāli orientēti, kā noteikt, ir vai nav tas atbilstoši

=================
1!KAžokas kundze, kāpēc no Jūsu blogu arhīva dzēsts blogs (2007. gada ?) par līdzīgu tēmu - geju laulības & valsts attieksmi pret tām? Tur, manuprāt, Jūs argumentēti "sabāza maisā" pankūku -jānis (Pankūkas-Pētersonei).
2) Ir jāpiekrīt acīmredzamajam „ka Evolūcijai, visticamāk, vispār nav mērķa” un „gan dzīvnieku, gan cilvēku pasaulē vismaz daži procenti ir homoseksuāli orientēti” nevis Mozaik-freimanīsas samelotajam par 20 % homoseksuāli orientēto. (šādi meli par cipariem mani kā latvieti apvaino, pie tam, nespēju atrast šai homoštelei vēltītu kaut vienu četrrindi Nerātnajās Latvju dainās. Dīvaini vai ne?)
3) Homo-štellīte ir pielāgošanās apkārtējai videi un kāds gan te sakars ar "radīšanas mēķi", ja geju seksa-rotaļām ar radīšanu nav nekāda sakara – tā ir – neiespējamā misijai, pēc kuras vēl diezgan pamatīgi jāapmazgājas.
4) Arī par iedzimtību šeit runāt ir nevietā, vien par pielāgošanos apkārtējāi videi, ku arī Jūs viedojat! Ja jau geji būtu tik konsekventi un nodotos tikai un vienīgi viņeim tīkamajām anālām rotaļām,, tad vienas paaudzes laikā iznīktu – kā vējziedu ābēle, kas nenesa augļus. Nu, bet dzimst taču tie geji! Un pie tam iz tradicionāla sakara, ne iz geju anlālām rotaļām. Tad secinājumi te * geji laiž pa kreisi, ** geju gēns ir un vienīgi iegūta ne iedzimta padarīšana.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Citāts no Diena blogiem: 23.05.2011 11:48
...Māršals Kirks un Hanters Madsens izklāsta, kā neizlēmīgajam sabiedrības vidusslānim jāiestāsta, ka homoseksuālisms ir pareizs, taisnīgs un atbalstāms:

* Homoseksuāļi jāiztēlo kā upuri nejaušu apstākļu sakritības dēļ, kuriem ir vajadzīga aizstāvība. Sabiedrība ir psiholoģiski jāapved ap stūri, līdz tai rodas sajūta, ka šāda aizsardzība homoseksuāļiem jāsniedz, lai, gluži vienkārši, pati sabiedrība varētu palikt saskaņā ar saviem principiem.

* Nostādiet jautājumu tā, ka homoseksuāļi ir cilvēki, kas jau no dzimšanas ir tādi, un kas nevar izmainīties, pat, ja viņi to gribētu. Tas psiholoģiski iedarbosies, liekot sabiedrībai šaubīties par vēlamo izturēšanās veidu pret homoseksuāļiem, jo, ja jau tā nav viņu vaina, tad kā lai viņus vaino?

* Nerādiet TV komercšovos pārmērīgi vīrišķīgas sievietes, tā saucamos drag queen'us vai citas tamlīdzīgas lietas. Tai vietā rādiet pavisam parasta izskata cilvēkus, piemēram, jauniešus, pusmūža vecuma sievietes, vecākās paaudzes cilvēkus, kas ir homoseksuāļu vecāki un draugi.

* Homoseksuāļu parādēm nav jābūt publiskiem sevis apliecināšanas aktiem, bet tām par mērķi jāizvirza komunicēšana ar sabiedrību. Tiem būtu jābūt gājieniem, nevis parādēm. Neuzspiediet sabiedrībai homoseksuālismu. Drīzāk palīdziet sabiedrībai saprast homoseksuāļus.

* Izvairieties no satraukuma radīšanas sabiedrībā ar homoseksuālas uzvedības priekšlaicīgu izrādīšanu.

* Vājiniet reliģiskas izcelsmes opozīciju pret homoseksuālismu, saduļķojot ūdeņus. Šķeltniecība palīdzēs uzvarēt. Sarīdiet liberālās un mēreni noskaņotās Baznīcas pret konservatīvajām Baznīcām.

* Ieturiet runas politiku: runājiet visur un pastāvīgi, vienmēr par homoseksuālismu, dariet to neitrālā tonī, līdz sabiedrība kļūs šo runu piesātināta. Kolīdz tas tā būs noticis, sabiedrība pārstās pievērst tam visam uzmanību. Tā pret šo tēmu kļūs notrulināta un bezjūtīga. Gūstiet uzvaru ar novešanu līdz spēku izsīkumam.

* Svarīgāk ir izglītot sabiedrību nekā gūt īstermiņa uzvaras ar liberālās elites palīdzību valdībā. Kamēr sabiedrībā nav pārliecības (vai arī tās apziņa nav notrulināta līdz vienaldzībai), visi cīņā gūtie panākumi ir gaistoši.

* Izmantojiet slavenības, lai iedvesmotu uz homoseksuālu dzīvesveidu. Šiem cilvēkiem nav obligāti jābūt homoseksuāļiem. Viss, kas no tiem tiek gaidīts, ir, lai viņi izrādītu homoseksuālismam savu slavenības atzinīgo novērtējumu.

* Propagandas kampaņas sākumposmā izmantojiet reklāmās lesbietes, nevis vīriešus homoseksuāļus. Tad sabiedrība būs atvērtāka. Vīriešus mēdz vairāk uztvert kā iespējamu draudu cēloni.

* Runājiet par izcilu vēsturisku personību homoseksuālismu. Mirušie vairs nevar iesūdzēt jūs tiesā par cieņas un goda aizskaršanu. Jau tikai doma par to, ka homoseksuālisms var būt saistīts ar ģenialitāti, satricinās cilvēku aizspriedumus.

(Marshall Kirk and Hunter Madsen, After the Ball: How America Will Conquer its Fear & Hatred for Gays in the 90s , New York: Penguin Books USA, Inc., 1990)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 23.05.2011 10:15
Arī es vēlos Ivetai pateikt paldies, un vēl konstatēt lūk, ko. Vismaz Aivars Garda savu sakāmo pateica atklātā forumā, kur visi varēja aplūkot viņa ģīmi, dzirdēt viņa balsi, un droši vien arī aplūkot viņa kaz ... oi, atvainojos, jaukās līdzbiedres, kas droši vien kaut kur turpat atradās. Šajā ziņā viņš pat ļoti krietni atšķiras no visiem tiem kuri te pilnīgi anonīmi šajā portālā cenšas "leksiski" pamatot vārdus, kuri, ja arī ar senām saknēm Sokrāta daiļradē, jau kādu labu laiciņu vienai sabiedrības daļai ir apvainojoši, "zinātniski" pamatot aizspriedumus, kuriem racionāla pamata nav un nebūs u.tml. Nezinu, vai tiem, kuri te ir izbļaustījušies, tagad ir labāk, kāda nieze pakasīta, kaut kas no deguna izbikstīts laukā? Bet, nobeidzot, visiem tiem, kuri ir par to, lai geji un lezbietes tiktu izolēti, izsūtīti, apklusināti, u.tml.? Vēsture rāda, ka šajā kontekstā Dievam mēdz arī būt humora izjūta, jo, piemēram, manā dzimtajā Amerikā ne viens vien histērisks pretgeju aktīvists ar laiku ir bijis spiests konstatēt, ka ups, viens no bērniem ir gejs vai lezbiete. Ups! (Te es nerunāju par tiem histēriskajiem pretgeju aktīvistiem, kuri ir histēriski pretgeju aktīvisti tikai līdz brīdim, kad tiek pieķerti publiskā tualetē ar "nokritušām" biksēm -- tā vienkārši ir pretīga liekulība.) Sargieties, tādi, kā Elza. Jo pilnīgi katrs gejs, lezbiete, biseksuāls cilvēks un transpersona, kāda atrodama mūsu valstī vai jebkur citur pasaulē radās tāpēc, ka vīrietim bija sekss ar sievieti. Pilnīgi un absolūti katrs no viņiem. Viss tālākais jau ir gēnu un DNS jautājums. Elza, ko Jūs darīsit, ja dēls kādreiz pateiks, ka ir gejs? Nošausiet? Izraidīsiet? Mājās iekšā nelaidīsit? Un nav jau jābūt dēlam. A' kaimiņš pateiks? Kolēģīte darbā? Bērnu draugi vai draudzenes? Viegli Jums ir anonīmi un vispārināti vāvuļot par izmirstošo sabiedrību un visu pārējo, bet gan jau pienāks diena, kad tas nāks un Jums pašai iekniebs pēcpusē. Jauku visiem dienu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Kaža 23.05.2011 01:26
Apbrīnoju Ivetu, kas stājās pretī mūsu latviskā Tumsonistānā valdošiem uzskatiem. Vienīgi jāpiekrīt Ingmaram, esmu "First Amendment absolutist" un iesaku izilasīt Anthony Lewis grāmatu "Freedom for the Thought We Hate", arī ASV cilvēktiesību juristu (tostarp daudz ebreju) iestāšanos pret ASV nacistu "naida gājiena" aizliegšanu sk: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Party_of_Ame... Citādi, uz priekšu Iveta! :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

secinājums 22.05.2011 23:02
Man pilnīgi vienalga, vai cilvēks ir heteroseksuāls, vai homoseksuāls, bet man svarīgi, lai viņš būtu, izglītots, intelektuāls, godīgs un nebūtu slaists, sliņķis un noziedznieks.
Izskatās, ka lielai daļai Latvijas sabiedrības ir vienalga, vai cilvēks noziedznieks vai narkomāns, korumpēts zaglis vai slepkavnieks, galvenais lai nebūtu homoseksuāls. Nožēlojama sabiedrība.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

rv 22.05.2011 20:19
visumā piekrītot rakstā izteiktajam, gribu oponēt šim te formulējumam:
"Tumsonīgi viedokļi (=zinātnes diskreditēti)"

nedrīkst likt šo vienādības zīmi, īpaši ņemot vērā, ka sociālajās zinātnēs (par kurām mums še stāsts) pašās valda diezgan liela nezinātne un tumsonība. mēs nevaram diskusiju par morāles un ētikas viedokļiem novest līdz "Latvijas ***ologu asociācijas zinātnisks pētījums apliecina, ka "

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeda eksperiments ;-) 22.05.2011 19:38
_16.05.2011 11:36
Piekrītu visam. Sudraba, manuprāt, ir tikai māneklis, kuru SC varbūt arī izvirzīs, bet izredžu tikt ievēlētai nav. Domāju, ka runas par Āboltiņu ir vienkārši blēņas - viņas izredzes kļūt par Valsts prezidenti ir pielīdzināmas manām izredzēm apprecēties ar Krištianu Ronaldu_

_Jūs tur droši varat uzslavēt Hitleru, pēc sirds patikas izrunāties par pederastiem un nosaukt oponentu par fašistu kuci._
==========
Alejandro, tu nogribējusies pederastu kuce!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

archivārs 22.05.2011 19:14
Pateicoties autorei,atkal jūtos kā jaunībā,kad visus regulēja Patiesības ministrija,zinātniskais komunisms un zinātniskais ateisms.Kad tumsonīgie kristieši bija iedzīti pagrīdē.Ar aizbāztu muti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds par Alejandro un nākotni 22.05.2011 19:10
_Es neapgalvoju, ka gardām noteikti jāsēž ķurķī_
=============
Pirms 30 gadiem gejiem būtu jāsēž cietumā.
Šodien antigejiem jāsēž cietumā (lūk Alejandro gan ir gatavs nenotiesāt savu naidnieku.)
Kuram būs jāsēž pēc 30 gadiem?

Tie cilvēku likumi mainās bieži un vienmēr ir absolūtā taisnība.
Hmmm...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 22.05.2011 18:59
_psihiatru asociācija jau sen ir homoseksualitāti atzinušas par normu_
====
Kuram gan interesē psihisko problēmu nomākto cilvēku padošanās geju lobijam un tad izmainīt normāluma un slimības definīciju, lai tikai gejisms knapi knapi izsprauktos ārā no acīmredzamiem rāmjiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Elza 22.05.2011 18:52
nevajag sludināt nāves ideoloģiju-latviešu jau tā ir maz, tauta iznīkst..necelsim godā un cieņā tos, kas dzīvo tikai sev...godā jāceļ ģimenes ar bērniem, tā ir mūsu nākotne..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alejandro 22.05.2011 18:41
žanim ezītim, Ingmaram u.c.

Iveta Kažoka jau, manuprāt, lieliski visu izskaidroja, bet tomēr:

Es neapgalvoju, ka gardām noteikti jāsēž ķurķī (Lai gan – padiskutēt par to varētu, bet tā jau īstenībā ir cita saruna. Interesanti, ka neonacisti tradicionāli vispirms paziņo, ka visus „citādos” vajag nošaut / notiesāt / deportēt / „ārstēt”, bet, kad „citādie” piesola kaut vai desmito daļu no tā izdarīt ar viņiem pašiem, tad demokrātijas noliedzēji pēkšņi sāk klaigāt par uzskatu brīvību). Vienkārši saku, ka tā būtu ne vienā vien Eiropas valstī, kuras daudzējādā ziņā Latvijai ir paraugs un uz kurām, starp citu, latvieši šodien masveidā aizplūst – un ne jau Latvijas „pederastu” un „okupantu” dēļ.

Taču ir pilnīgi noteikti jāizšķir divas lietas – iespēja gardām paust savus „viedokļus” interneta portālos, atskurbtuvēs u.tml. vietās un iespēja tos paust oficiālā pasācienā, ko organizējusi valsts iestāde. Mums te tāpat jau ir tāda vārda brīvība, ka prieks. DDD, cik zinu, neviens slēgt negrasās. Par internetu – mums ir it kā riebīgo liberastu-sorosītu portāls ir.lv. Jūs tur droši varat uzslavēt Hitleru, pēc sirds patikas izrunāties par pederastiem un nosaukt oponentu par fašistu kuci. Neviens no portāla administrācijas Jūsu kontu tāpēc nebloķēs, 95% gadījumu arī komentāru nedzēsīs, bet, ja nu tomer izdzēsīs, tad vēl atvainojoties piebildīs, ka pašam viedoklim nav ne vainas, vienīgi formu varētu izvēlēties korektāku. Vārda brīvība 4ever.

Tribīnes došana gardām oficiālos pasācienos ir vismaz absurds vismaz sekojošu iemeslu dēļ:
1) Nav nekādu pazīmju, ka gardas ar savu „uzskatu” paušanu reprezentē kaut cik būtiskas sabiedrības daļas viedokli. Kādreiz laikam bija tāda Latviešu partija, kas vēlēšanās dabūja 0.2% vai kaut ko tamlīdzīgu. Uz kaku sviešanas svētkiem savulaik sanāca daži desmiti atsaldeņu. Pat relatīvi miermīlīgajam likumprojektam par skološanos tikai latviski nevar kaut cik jēdzīgu atbalstu savākt (pagaidām gada laikā 10 000 parakstu plus vēl 5 000 pirmajā nedēļā, kad projekts izbazūnēts pa visu valsti un parakstīties pavisam vienkārši). Nu nav neonacisti še īpaši populārāki par suņanaglu sēžamvietā.
2) Ja sanāksmē apspriesto neieliek kaut kādos vismaz veselā saprāta diktētos rāmjos, tā zaudē savu jēgu, jo atsaldeņi vienkārši pārbļauj normālos dalībniekus, atņem viņiem vēlmi turpmāk piedalīties, novērš uzmanību no reālās diskusijas par reāliem priekšlikumiem. Tas pats, kad tramvajā iekāpj viens pārdzēries tēvainis un sāk aurot par savu „sāpi” – neviens pasažieris vairs nespēs pievērst galveno uzmanību, piemēram, simpātiskajai jaunajai māmiņai ar bērnu ratiņiem. Vēl labs piemērs no reālās dzīves – portāla diena.lv blogu sadaļa, kur sākumā risinājās tiešām kvalitatīvas diskusijas, bet tagad tā par 90% ir visādu sugu radikāļu un citu atsaldeņu placdarms.
3) Pats „Gardas kungs” lieliski apliecināja, ka neonacisti uz neko vairāk kā bezsakarīgu aurošanu nav spējīgi, jo nebija iesniedzis nekādus priekšlikumus un, ja var ticēt „Aculieciniecei”, nemaz negrasījās diskutēt ar saviem oponentiem.

Tātad pirms nākamās līdzīgās sanāksmes tomēr būtu vēlams noteikt aptuveni sekojošu preambulu, uz kuras pamata arī uzaicināt dalībniekus:
1) Nevedīsim visus „žīdus” uz Osvencimu
2) Nepiešķirsim visiem izvarotājiem Triju Zvaigžņu ordeni kā balvu par demogrāfiskās situācijas uzlabošanu
3) Nedeportēsim visus krievus no Latvijas
4) Neieslodzīsim visus „pederastus” psihiatriskajās slimnīcās

Vēl viens P.S. gardu aizstāvjiem – nesen draugiem.lv gadījās izlasīt aptuveni šādu krievu valodā rakstītu „viedokli” – žēl, ka Hitlers nerealizēja savu ieceri sterilizēt visus latviešus, lai šitā vergu tauta vairs nespētu vairoties. Aicinu visus „Gardas kunga” vārdas brīvības aizstāvjus stingri nosodīt faktu, ka sanāksmē šāds vai līdzīgs viedoklis (cik saprotu) netika pārstāvēts.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ingmars Ivetai Kažokai 22.05.2011 16:21
>>> Manuprāt, ir atšķirība starp seniem tekstiem, kas ir tapuši absolūti citos apstākļos nekā mēs dzīvojam šobrīd, un to, kāda izteiksme ir/nav pieļaujama 2011.gadā. Protams, ka seni teksti nav jācenzē. Nezinu, vai " Kristīgais radio" bieži citē Bībeles visnovecojušākos fragmentus (par verdzību, sieviešu lomu utt.) Man šķiet, ka diez vai.
=============
Kristīgajā Radio uzstājas ļoti dažādas personības - un viņu skatījums un lietotie epiteti varētu dažus klausītājus šokēt. Un nav nekāds noslēpums, ka tieši reliģiskās apziņas brīvība paredz tādus izteikumus, kuri pēc Jūsu citētā Vikipēdijas apraksta "may incite violence or prejudicial action". Mēs varam cik patīk slēpties no realitātes - pateikt, ka kristietība, lūk, esot tuvākmīlestības un iecietības reliģija, ka kristietība aicina "ienīst grēku un mīlēt grēcinieku". Bet realitātē ļoti daudzi kristieši (tāpat kā jebkuras citas reliģiskas doktrīnas piekritēji) būs neiecietīgi tieši pret noteiktām sabiedrības grupām.

Arī A.Garda ir sava veida reliģijas sludinātājs (viņa vadītās izdevniecības specifika ir Agni Joga un N.Rēriha "Dzīvās ētikas mācība"; viņš uz tām atsaucas arī savos rakstos).

>>> Jūsuprāt manis iepriekš pieminētās valstis (Skandināvi, Vācija utt.) ir totalitāras? Ja jā, vai jūs biedē šāda veida " totalitārisms"?
======
Domāju, ka jā. It īpaši, ja to pārcelsim Latvijas kontekstā, kur ir šaubīga represīvo iestāžu uzraudzība. Ikvienu cilvēku, kurš nav pietiekami smalkjūtīgi izteicies par oligarhiem, homoseksuālistiem, Saskaņas Centru utml. - varētu apklusināt.
Zviedrijā tika notiesāts Åke Green (pentakostāļu sludinātājs, kurš savā sprediķī nosodīja homoseksuālismu) - sk. http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Green . Protams, zviedri ātri attapās, ātri atcēla piespriesto viena mēneša cietumsodu. Par Latviju man tādas pārliecības nav - te amatpersonas ir daudz paštaisnākas.

>>> pasākuma vadītājam uz to būtu jāreaģē nevis jārespektē rupekla " vārda brīvība" , ļaujot izrunāties pēc sirds patikas.
========
Jā! Tas jau izskatās pēc mūsdienīga vārda brīvības regulējuma. T.i. Krimināllikumā ievieš tikai pašus nepieciešamākos ierobežojumus - teiksim, pret apzinātu vardarbības sludināšanu, aicināšanu uz pretvalstisku dumpi, vai līdzcilvēku apmelošanu. Un visur citur atbilstošo diskusijas toni nosaka konkrētā pasākuma rīkotājs, portāla moderators, utml. Tas jau izskatās normāli. Un nav pretrunā ar First Amendment tiesībām.

Protams, arī ombuds (kaut arī ir valsts apmaksāta amatpersona) var mudināt sapulcējušos cilvēkus izteikties konstruktīvi, pieklājīgi, cienīt savus līdzcilvēkus.

No otras puses, A.Gardas lietotie apzīmējumi - "pederasti" un "izvirtuļi" - tas, manuprāt, ir patiesi pateikts. Ja runājam par pederastiju - Latvijā, protams, ir tādi cilvēki, kuri ir "zēnu mīlētāji". Kuru dzimumtieksme vērsta nevis uz pieaugušiem vīriešiem, bet gan 16-17 gadus veciem zēniem. Un šāda pederastija (pieauguša vīrieša kopošanās ar nepilngadīgajiem) mums ir ar likumu atļauta. To, ka pederastija ir atļauta, citiem homoseksuālistiem skaidro Juris Lavrikovs - sk. http://www.gay.lv/article.php?aid=23 . Tā, diemžēl, ir traģiska realitāte. Un mēs neko nevaram izdarīt. Krimināllikums ir J.Lavrikova pusē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

to suns 22.05.2011 15:05
Tumsonība ir rudmatainus cilvēkus salīdzināt ar izvirtuļiem.
Gan jau tu to dari apzināti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

suns 22.05.2011 14:47
nē, mani nebeidz pārsteigt šī tumsonība. ja jau viss, kas nav ''vidējais statistiskais'' ir novirze no normas, tad tādi acīmredzot ir arī kreiļi, rudmataini cilvēki, baltā rase utt. nu nāciet pie prāta taču! cik uz pasauli var skatīties no perspektīvas, kur normāls ir tikai 1 vienīgs vairākuma variants un punkts!

par to homosekusāļu nevairošanos - nopietni? nekad nav dzirdēta mākslīgā apaugļošana, surogātmātes?

tas viss ir tik groteski no malas skatoties, nu taču vadošās psihiatru organizācijas, turklāt pat latvijas psihiatru asociācija jau sen ir homoseksualitāti atzinušas par normu, bet nē, joprojām bars strīdas, ka tā ir slimība un novirze un kas tur vēl ne. smieklīgi

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jumors 22.05.2011 14:34
Mana pieredze rāda, ka naida runa nav konstants stāvoklis, bet provokācijas rezultāts. Jo cilvēkam vienkārši nav laika kurināties principā(izņemot indivīdus, kas paņēmuši viena vai cita uzskata karogu- bet pret tiem, jādomā, varētu arī attiecīgi izturēties, kā pret funkcionāriem).
Man interesants šķiet jautājums par tumsonību un zinātniskumu.
Kuram šodien pieder pēdājais spriedums jautājumos par procesiem fizikālajā pasaulē? Zinātne ikdienas veido jaunus spriedumus- kā no Latvijas pilsoņiem var prasīt, lai mēs būtu kursā par visu, ko lemj, spriež daudzās pasaules valodās visos zemeslodes nostūros?
Ko vērts, piemēram, mūsu mēdijos plaši izplatītais pētījums, ka mātes instinkts esot kultūras izdomāta parādība, bet dabiski esot atstāt jaundzimušos baby-boxos?
Ko vērta ir visa feministu kustība, ja rezultātā ģimenes irst pa šuvēm, bet sievietes agresīvi kārto pasauli?
Ko vērta ir zinātne, kas radīja ūdeņraža un atombumbas?
Zinātne bez morāles nevar pretendēt, lai mēs par to interesētos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 22.05.2011 14:26
_naida runa jau nav saturīga argumentācija, (piemēram, par to, kādēļ skolēniem nebūt jāmāca par homoseksualitāti)._
========
Tautai nepatīk, ka jaunajai paaudzei tiek mācīts, ka homoseksuālisms ir pieņemama alternatīva un katram jāmeklē savu smadzeņu džungļos cik daudz viņš ir ar noslieci uz savu dzimumu. Tiek iedrošināts, - nu bet tu pamēģini!
Daudziem ir mācīts par to, kas ir homoseksuālisms. Bet mācišana par Sodomu un Gomoru nav tas, ko vēlas mācīt homoseksuālistu grupas.
Pirms 100 gadiem eiropiešu skolās mācīja rasismu. Tas bija pierādīts (arī empīriski) zinātnisks fakts.
Tāpēc runa par naida runām ir novirzīšanās no temata. Runa ir par uzskatiem. Kas vienam patiesība, tas otram meli. Kas vienam apvainojums, tas otram precīzs situācijas aprakstījums.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 22.05.2011 14:15
_- netiek publiski slavināts (vai noliegts vai attaisnots) genocīds, noziegums pret cilvēci, pret mieru vai kara noziegums (74.1.pants)_
======
Kāpēc Bībele nav aizliegta?
Psalmi 137:
8 Bābeles meita, tu visu Bābeles iedzīvotāju kopa, tu postītāja! Svētīgs, kas tev atmaksā par to, ko tu mums esi darījusi!

9 Svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klintīm!

_- nav aicinājuma uz agresīvu karu vai militāra konflikta izraidīšanu 977.pants)_
========
Kāpēc visi tie NATO runasvīri, kas bombardē Lībiju?

- reliģiskā naida celšanas (150.pants)
-------
Kristīgais radio ar mācītāja Tālberga lamām, ka Islāmā sievieti uzskata par suni, u.tml.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

riebjās 22.05.2011 13:51
Ar naida runu dialogs nav iespējams. Tur vienkārši nav satura, ar ko diskutēt. Naida runa ir uzbrūkoši, noķengājoši izteikumi ("pederasts", "izdzimtenis"),
==========================
Pederasts un izdzimtenis nav lamu vārdi, tā ir fakta konstatācija.
Naids plūst no autores melīgā raksta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iveta Kažoka 22.05.2011 13:44
Ingmar

"Atsevišķās Eiropas valstīs mēs atradīsim visdažādākās dīvainības."

Līdzīgi kā ASV! :) http://scienceblogs.com/dispatches/2011/05/daily_show_on_gay...

Bet naida runas ierobežojumi Eiropas valstīs nav "dīvainības" , bet gan apzināta politika.


" Latvijā, paldies Dievam, drīkst dziedāt jebkuru dziesmu; arī avīzēs, šķiet, drīkst drukāt dažādus viedokļus "

Ne gluži. Krimināllikums vien ierobežo vārda brīvību. Drīkst jebkuru viedokli, ja vien tur:
- nav aicinājuma uz genocīdu (Krimināllikuma 71.1pants)
- netiek publiski slavināts (vai noliegts vai attaisnots) genocīds, noziegums pret cilvēci, pret mieru vai kara noziegums (74.1.pants)
- nav aicinājuma uz agresīvu karu vai militāra konflikta izraidīšanu 977.pants)
- nav nacionālā, etniskā vai rasu naida vai nesatīcibas izraisīšanas (78.pants)
- nav aicinājuma vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu (81.pants)
- nav publiska aicinājuma likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību nolūkā iekļaut Latviju vienotā valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai likvidēt citādā veidā (82.pants)
- nav publiska aicinājuma graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību, tas ir, Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā atdalīt kādu Latvijas Republikas teritorijas daļu (83.pants)
- nav publiska aicinājuma uz terorismu (88.2.pants)
- nav diskrimināciju rasu vai etniskās piederības dēļ vai cita normatīvajos aktos noteiktā diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanas (149.1.pants)
- reliģiskā naida celšanas (150.pants)
- nav neslavas celšanas (157.pants)


"Man allaž ir bijis brīnums - ja jau mēs esam par cilvēktiesībām, tad tas nozīmē, ka mēs gribam maksimālu brīvību (nevis maksimāli daudz ierobežojumu)."

Cilvēktiesības ir viens no instrumentiem, kas ļauj sabiedrībai funkcionēt labāk (miermīlīgi, humāni, ar cieņu pret cilvēka izvēli) - labāk sabalansēt dažādu cilvēku intereses, pašizpausmes iespējas. Cilvēktiesībām kā parādībai nav nekāda viena vienota mērķa: ne maksimāla brīvība, ne maksimāla vienlīdzība, ne maksimāls taisnīgums utt.

Viena indivīda neierobežota brīvības īstenošana var kaitēt citiem cilvēkiem. Piemēram, arī ķīlnieku sagrābšanu var attaisnot ar izpausmes vai personiskās dzīves apsvērumiem. Par vārda brīvību: ir taču tik daudz leģitīmu iemeslu, kādēļ tā nevar būt maksimāla. Valsts/komercnoslēpumu aizsardzība. Nepatiesas informācijas izplatīšana. Goda aizskaršana. Naida runa jau kā reizi arī ir goda aizskaršana, bet attiecībā uz veselām sabiedrības grupām, kas citiem sabiedrības locekļiem nekādu kaitējumu nenodara.

"Ja ASV modelis darbojas - kādēļ to neņemt par pamatu? "

Es nezinu, vai tas darbojas. Man noteikti nepatiktu dzīvot sabiedrībā, kur mani vai jebkuru citu var rupjiem vārdiem nolamāt, rupeklim svēti ticot, ka viņš/a tikai īsteno savas konstitucionālās tiesības.

"Mēģināsim saprast, kas ir "naida runa"?"

Man šķiet, ka nevajag izdomāt divriteni. Lūk, vikipēdijas definīcija - In law, hate speech is any speech, gesture or conduct, writing, or display which is forbidden because it may incite violence or prejudicial action against or by a protected individual or group, or because it disparages or intimidates a protected individual or group. The law may identify a protected individual or a protected group by race, gender, ethnicity, nationality, religion, sexual orientation, or other characteristic.


"Gribam šādu runu aizliegt? Nekādu problēmu. Bet tad, diemžēl, ir jāsāk ar to, ka ir jāaizliedz Bībele, jāslēdz "Kristīgais radio""

Manuprāt, ir atšķirība starp seniem tekstiem, kas ir tapuši absolūti citos apstākļos nekā mēs dzīvojam šobrīd, un to, kāda izteiksme ir/nav pieļaujama 2011.gadā. Protams, ka seni teksti nav jācenzē. Nezinu, vai " Kristīgais radio" bieži citē Bībeles visnovecojušākos fragmentus (par verdzību, sieviešu lomu utt.) Man šķiet, ka diez vai.


" Un kur arī naida runai ir sava vieta. Jebkurš mēģinājums visu slikto aizliegt noved pie jauna totalitārisma. "
Jūsuprāt manis iepriekš pieminētās valstis (Skandināvi, Vācija utt.) ir totalitāras? Ja jā, vai jūs biedē šāda veida " totalitārisms"?

"Mani faktiski iepriecina tas fakts, ka Jūs pret A.Gardas uzskatiem iebildāt ar replikām no zāles. Tas nozīmē, ka brīvs dialogs turpinās."

Ar naida runu dialogs nav iespējams. Tur vienkārši nav satura, ar ko diskutēt. Naida runa ir uzbrūkoši, noķengājoši izteikumi ("pederasts", "izdzimtenis"), naida runa jau nav saturīga argumentācija, (piemēram, par to, kādēļ skolēniem nebūt jāmāca par homoseksualitāti).

" Vai Jums tiešām šķiet, ka saliekot cietumā visus tos jāņus kuzinus, sergejus malahovskus un josifus korenus - iestāsies vispārēja savstarpēja cieņa un laime?"

Sāksim ar to, ka savā blogā es nepiedāvāju nevienu likt cietumā. Es teicu, ka gadījumā, ja publiskā diskusijā skan naida runa, tā ir jāpārtrauc. Tas, manuprāt, ir pašsaprotami. Līdzīgi kā gadījumā, ja jūs piedalaties kādā diskusijā un pēkšņi kāds no diskutētājiem sāk jūs personiski aplikt ar trīsstāvīgiem lamu vārdiem - pasākuma vadītājam uz to būtu jāreaģē nevis jārespektē rupekla " vārda brīvība" , ļaujot izrunāties pēc sirds patikas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ingmars Ivetai Kažokai 22.05.2011 12:21
>>> Ingmar, vienkārši intereses pēc: kādēļ jums tuvs ASV priekšstats par "cilvēka pamatbrīvībām" nevis Dānijas, Francijas, Īrijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Vācijas, ZViedrijas u.c. Eiropas valstu priekšstati? http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech Tajās naida runa ir aizliegta un tiešām atsevišķos gadījumos par to var nonākt cietumā.
========
Atsevišķās Eiropas valstīs mēs atradīsim visdažādākās dīvainības. Piemēram, Vācijā nedrīkst dziedāt "Horsta Vesela dziesmu" (un pat Vācijas himnas pirmā panta dziedāšana tiek uzskatīta par ekstrēmismu). Ungārijā nesen pieņēma mēdiju likumus, kur par "nelīdzsvarotu notikumu attēlojumu" var piespriest mēdija īpašniekam ievērojamus naudas sodus; tāpat tur ir aizliegta "reliģiska naida" sludināšana, lai ko tas arī nenozīmētu. Kad ungāriem pārmeta, ka šis likums neesot demokrātisks, Ungārijas ārlietu ministrija izveidoja garu sarakstu, kur tika parādītas visas iespējamās dīvainās vārda brīvības ierobežošanas prakses Eiropā - un ka Ungārija nav nekāds izņēmums, bet vienkārši "apkopojusi labāko pieredzi". Ļoti amizanta lasāmviela - sk. http://mfa.gov.hu/kulkepviselet/DE/de/de_hirek/kritika_media... .

Latvijā, paldies Dievam, drīkst dziedāt jebkuru dziesmu; arī avīzēs, šķiet, drīkst drukāt dažādus viedokļus (kaut arī A.Gardam nācās šīs savas tiesības aizstāvēt tiesā - viņš faktiski tiesājās pret Latvijas valsti par to, lai valsts respektētu pati savu Satversmi). Man allaž ir bijis brīnums - ja jau mēs esam par cilvēktiesībām, tad tas nozīmē, ka mēs gribam maksimālu brīvību (nevis maksimāli daudz ierobežojumu). Ja ASV modelis darbojas - kādēļ to neņemt par pamatu?

Mēģināsim saprast, kas ir "naida runa"? Pēc man zināmajām definīcijām - tā ir runa, kurā pauž galēju neiecietību pret kaut kādām personu grupām (piemēram, atkarībā no viņu rases, etniskās piederības, reliģijas vai citiem līdzīgiem kritērijiem). Gribam šādu runu aizliegt? Nekādu problēmu. Bet tad, diemžēl, ir jāsāk ar to, ka ir jāaizliedz Bībele, jāslēdz "Kristīgais radio". Iesaku palasīt Deuteronomy 20 (sk. http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0520.htm#17 ). Tā ir Tora - 5.Mozus grāmata.

And when the LORD thy God delivereth it into thy hand, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword; but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take for a prey unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far off from thee, which are not of the cities of these nations. Howbeit of the cities of these peoples, that the LORD thy God giveth thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth, but thou shalt utterly destroy them: the Hittite, and the Amorite, the Canaanite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite; as the LORD thy God hath commanded thee; that they teach you not to do after all their abominations, which they have done unto their gods, and so ye sin against the LORD your God.

Liela daļa no mūsdienu naida runas ir modelēta pēc bibliskiem avotiem. Ir divas alternatīvas -
(1) atļaut gan Bībeli, gan naida runu kā tādu (piekrītu, ka tā var būt bīstama, un tā jebkurā gadījumā ir rūpīgi jāuzrauga)
(2) aizliegt Bībeli (līdz ar reliģijas sludināšanu) un arī aizliegt naida runu. Veidot kaut ko līdzīgu "Brave New World" anti-utopijai - kur viss bīstamais ir aizliegts.

Ja man ir jāizvēlas - es tomēr izvēlētos tādu valsti, kur Bībele un kristīgā reliģija ir atļauta. Un kur arī naida runai ir sava vieta. Jebkurš mēģinājums visu slikto aizliegt noved pie jauna totalitārisma. Pie jaunas dogmatiski aprobežotu cilvēku kastas, kuri labāk nekā citi zina, kas cilvēkiem ir jādomā un jārunā.

Mani faktiski iepriecina tas fakts, ka Jūs pret A.Gardas uzskatiem iebildāt ar replikām no zāles. Tas nozīmē, ka brīvs dialogs turpinās. Neviens neuzliek par pienākumu pret A.Gardas viedokļiem izturēties svētsvinīgi - tie ir jākritizē, tiem ir jāuzbrūk. Bet aizliegt tur neko nevar.

Latvijā tipisks naida runas gadījums ir - "antifašisti", kuri izrunājas par "nacistiem" 16.martā. Vai Jums tiešām šķiet, ka saliekot cietumā visus tos jāņus kuzinus, sergejus malahovskus un josifus korenus - iestāsies vispārēja savstarpēja cieņa un laime? Es esmu no tiem, kuri nu jau vairākus gadus 16.martā dodas miermīlīgā gājienā nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa (Sākotnēji es to nedarīju - bet 2006.gadā uzbūvētais žogs ap Brīvības pieminekli mani pārliecināja, ka ir jāiet. Ka nekādi Rīgas domes izpilddirektori man nediktēs, kuros datumos es varu nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. Arī leģionā dienējuši radinieki man ir.). Un teikšu atklāti - man ir daudz lielāka drošības sajūta tad, ja "antifa" ekstrēmisti ar savām cūku galvām, strīpainajām pidžamām un "Pozor, pozor!" bļāvieniem megafonos, nekā, ja policisti viņus sašņorētu, ieliktu cietumā - un viņi vienā mirklī no primitīviem ākstiem kļūtu par vārda brīvības mocekļiem. To taisni nevajag - daudz labāk, ja mēs šos ekstrēmistus pazīstam sejā, uzņemam videomateriālā un parādām pasaulei.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 22.05.2011 12:01
Pateikt "homoseksuāļi ir pederasti un izdzimteņi" ir naida runa.
========
Pederastija ir vēsturiskais un jurisprudencē bieži lietots termins:
Pederasty or paederasty (play /ˈpɛdəræsti/, UK /ˈpiːdəræsti/) is a (usually erotic) relationship between an older man and an adolescent boy outside his immediate family. The word pederasty derives from Greek (paiderastia) "love of children" or "love of boys",[1] a compound derived from παῖς (pais) "child, boy" and ἐραστής (erastēs) "lover".

Savukārt gejisti paši saka, ka ir izdzimteņi, jo saka, ka ir piedzimuši šādi. Gejisma pretinieki apgalvo pretējo, ka gejisti nav izdzimteņi, bet gan veseli cilvēki, kuru prāts ir nomaldījies dažādu apstākļu dēļ.

Un "gejs" ir pieklājīgi? Latviski tas būtu "jautrītis". Kāds protestētu, ka viņš ir pagalam nopietns cilvēks un viņam nav nekāda sakara ar sievišķīgo geju bohēmas kultūru.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds Ivetai Kažokai 22.05.2011 11:44
_""Pirms vairāk nekā 50 gadiem tika izveidota ļoti vienkārša definīcija, ka ”normāls ir tas, kas funkcionē saskaņā ar mērķi, kura dēļ tas radīts”. Diezgan viegli saprast, ka homoseksualitāte šai vienkāršajai definīcijai neatbilst.""

Dīvaina definīcija, ja to attiecina ne uz apzināti un kontrolēti paša cilvēka veidotām lietām. Kā vispār pateikt, kādam mērķim "tas radīts"? Evolūcijai, visticamāk, vispār nav mērķa, tikai pielāgojumi apkārtējai videi. Ja gan dzīvnieku, gan cilvēku pasaulē vismaz daži procenti ir homoseksuāli orientēti, kā noteikt, ir vai nav tas atbilstoši "radīšanas mēķim"? _
==========
Redzi, atkal parādās, ka savus ticības uzskatus uzskati par zinātnes faktiem.
Evolūcijas teorija ir teorija un nevis pierādīts zinātnes fakts. Es šo pieminu tikai tāpēc, lai norādītu, ka tavi uzskati arī ir caurvīti ar ticību noteiktām lietām un tie nav "tīri" zinātniski.
(Es nenoliedzu to, jo Islāmā nav pilnīgi nekādu problēmu ar to, ka Dievs radījis tādā veidā ko apraksta kā evolūcijas teoriju. Islāmā Dievs ir visa Radītājs un Uzturētājs, un visa radība ir atkarīga no Viņa, un visi dabas procesi ir Viņa veikti. Attiecīgi nav nekā pretī Islāmam, ka no sākuma rada tādu dzīvnieku, tad tādu, pēc tam tādu utt. Bet Islāmā noliedz, ka pirmais cilvēks bija radīts no pērtiķveidīgā.)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds Ivetai Kažokai 22.05.2011 11:37
_"Viss galu galā aiziet par vērtībām. Kāda vērtībās homoseksuālisms ir pieņemama alternatīva, cita skatījumā dzīves laikā iegūtu prāta slimība, cita skatījumā iedzimta izdzimtenība."
Svarīgi, kādos priekšstatos šīs vērtības balstītas. Zinātnē vai savos aizspriedumos. Mēģinājums iejust cita ādā vai naids.
Par homoseksualitāti un normālību: ieteiktu izmantot jaunākus avotus, sākot kaut vai ar vikipēdiju http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_psychology _
========
Katram savi propagandas avoti. Katram sava ticība. Jums ir ticība 10% (homo/pārējie), man neinteresē cik procenti. Kāda papua-jaungvinejas ciltī tas procents ir 100%. Sodomā un Gomorā arī kādi 95%.
Cilvēks var sevi nomaldināt visādos veidos. Kādam kļūst bailes no šaurības, citam no atklātām vietām. Kādai nav seksuālu vēlmju izņemot uz formas tērpos ģērbtiem, kādam patīk mazi puisēni. Nu un nevar viņi normālu gadījumu.

Vairums no mums nejūt seksuālu interesi par savu māsu vai māti. Bet daži jūt. Un Zviedrijā jau ir pieņēmuši principu, ka divi pieauguši cilvēki savā starpā var darīt jebko (tieši nekaitējot viens otram). Tāpēc tur arī pieaugušo incests ir legāls. Drīz arī Latvijā sāks stāstīt par to Zemgales māsu un brāli, kuriem jau ir pieauguši bērni utt. Vai jums sirds nav, ka traucējas cilvēku mīlestībai?

Man ir tikai 30 gadi. Es izaugu lasot tīņu žurnālus, kuros ir propagandēti mūsdienu "zinātnes" fakti. Protams, esmu racionāls cilvēks ne kā tie, kuri atslēdz smadzenes un tic bezjēdzībām. Vēlīnos tīņa gados es biju nobriedis pārkāpt dabiskam pretīgumam pret gejiem un pieņemt, ka tā ir alternatīva. Starp manām vismīļākajām mūzikas grupām bija Queen, Davids Bovijs. Klausījos arī Dženisu Džolinu, nebija pretenzijas pret REM. Džordžs Maikls, Culture Club vai kur nu vēl Eltons Džons - tas nebija īsti priekš manis.
Arī universitātē es turpināju atspoguļot savās smadzenēs "zinātnes faktus".
Bet ziniet, - tas viss ir muļķības. Ar laiku tomēr jāsāk vērtēt patstāvīgi un nevis ēst pa tiešo jebkurus apgalvojumus, kurus piedāvā kādu interešu vadītas grupas.
Psiholoģijas pētījumu patiesumu pierādīt nav viegli, ja vispār ir iespējams. Un vienmēr ir dažādu grupu lobiju dēļ uzcepta pseidozinātne. Vēl 70 gadus atpakaļ cigaretes reklamēja kā veselību veicinošas.

Lai kā spiegtu, tomēr gejistu vēlmes par zinātniski pierādītu faktu uzskatīt nevar.
Starp citu, var iemest aci šajā propagandas darbā, kurā kritizē gejisma "normālības" pierādošos pētījumus: http://www.islammuslim.lv/Islams/Dzivesveida_likumi/Dazadi/H...

Šo visu lasot man ienāca prātā latviešu valoda.
Gejisma pretinieki saka, ka gejisti ir piedzimuši normāli un vēlāk sačakarējuši savas smadzenes. Tātad slimie.
Savukārt gejisti saka, ka viņi ir piedzimuši šādi, - savādāki, citādi no normas un pareizā. (Ja vien nespēju atražoties dēvē par pareizu.)
Tātad atbilstoši latviešu valodai, gejisti vēlas pierādīt, ka ir piedzimuši savādi un tādad ir "izdzimteņi".

Te nu bija mana "naida runa".
Un beigās (neizmet to kā lētu paņēmienu, bet patiešām apdomā): vai tu vēlētos dzīvot dzaudzstāvenē, kur tev ir kaimiņš, kuram neinteresē sievietes, bet kurš ir piedzimis ar erekciju uz tavu dēliņu.
(Tas nav lēts paņēmiens, bet palīdz cilvēkiem būt godīgiem, gluži tāpat kā nāvessoda jautājumā.)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

fui 22.05.2011 11:26
Es no raksta sapratu, ka sodomisti ir ļauni, citu viedokli un citus nīstoši tumsonīgi homofobi, kuri ar agresīvām metodēm grib uz spiest savu homofobo - melīgo - ļauno - cilvēknīstošo dzīves uzskatu un dzīvesveidu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iveta Kažoka 22.05.2011 08:14
magnitūdis,
".Ja cilvēkam reproduktīvajā vecumā nav tieksmes uz pretējo dzimumu,tad tas ir brāķis cilvēka ražošanas(grūtniecības)procesā [...] .Homoseksuālisms ir novirze no vidēji statistiskās normas,lai arī netiek uzskatīts par slimību."

Nē, tas nav nekāds "brāķis". Tāpat kā kreilisms nav brāķis. Mēs visi kaut kādā ziņā esam novirzes no statistiskās normas - vai nu intelekta līmenis, vai telpiskā domāšana utt.

Ahmeds,
"Viss galu galā aiziet par vērtībām. Kāda vērtībās homoseksuālisms ir pieņemama alternatīva, cita skatījumā dzīves laikā iegūtu prāta slimība, cita skatījumā iedzimta izdzimtenība."
Svarīgi, kādos priekšstatos šīs vērtības balstītas. Zinātnē vai savos aizspriedumos. Mēģinājums iejust cita ādā vai naids.
Par homoseksualitāti un normālību: ieteiktu izmantot jaunākus avotus, sākot kaut vai ar vikipēdiju http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_psychology

NO PASARAN,
"kas tā tāda "sieviešu ienīšana"?"
Nē, tie ir tie par laimi retie dīvaiņi, kas uzskata, ka sievietei nevajag augstāko izglītību, būt atbildīgos amatos, politikā, utt.

...
""Pirms vairāk nekā 50 gadiem tika izveidota ļoti vienkārša definīcija, ka ”normāls ir tas, kas funkcionē saskaņā ar mērķi, kura dēļ tas radīts”. Diezgan viegli saprast, ka homoseksualitāte šai vienkāršajai definīcijai neatbilst.""

Dīvaina definīcija, ja to attiecina ne uz apzināti un kontrolēti paša cilvēka veidotām lietām. Kā vispār pateikt, kādam mērķim "tas radīts"? Evolūcijai, visticamāk, vispār nav mērķa, tikai pielāgojumi apkārtējai videi. Ja gan dzīvnieku, gan cilvēku pasaulē vismaz daži procenti ir homoseksuāli orientēti, kā noteikt, ir vai nav tas atbilstoši "radīšanas mēķim"?

No malas,
"Sievietei jāklausa vīrs nevis tāpēc, ka viņa ir sliktāka, bet tāpēc, ka ģimene kā sistēma tādā gadījumā darbojas labāk, ko ir pierādījusi vēsture."
Labprāt uzzinātu tos vēsturiskos pierādījumus! Kaut kā man šis šķiet ļoti apšaubāmi - es gan nezinu, ko jūs domājat "darbojas labāk". Manā izpratne ģimene kā sistēma darbojas labi tad, ja cilvēki, kas dzīvo ģimenēs, ir laimīgi.

Latviešu tumsoņa,
"Cik man zināms, tad vismaz pagaidām lielākajā daļā Eiropas valstu nav atļauts reģistrēt viendzimuma laulības."
Nu ja jūs skatāties uz Eiropas valstīm uz austrumiem no Latvijas, tad jums taisnība. Ja uz rietumiem, tad nē. Es taču blogā ieliku linku uz karti http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Europe

zhanis ezitis,
"Tajā pat laikā autore kaismīgi iestājas pret naida runu. "
Jā, es uzskatu, ka naida runa nav aizsargājama. Neredzu tajā neko vērtīgu - tikai cilvēku nepamatotu pazemošanu. Par problēmām/vērtībām iespējams runāt arī nepazemojot to, par ko runā. Man ir labi sabiedrotie: naida runa aizliegta Dānijā, Francijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Vācijā utt. http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech Pasaktieties uz to, kā viņi definē naida runu. Kam jūs tur nepiekrītat?

"Tāpat katru, kas iebilst geju aktīvistu centieniem, automātiski uzskatīt par cilvēktiesību ienaidnieku un visu viņu sacīto padarīt par "naida runu" ir jauna diktatūras forma! "
Nē. Ne visu teikto. Pateikt "uzskatu homoseksualitāti par amorālu" nav naida runa. Pateikt "homoseksuāļi ir pederasti un izdzimteņi" ir naida runa. Ja neprotat angļu valodu, google var atrast naida runas definīcijas arī latviešu valodā.

Kalvi,
Labi, Kalvi. Man šķiet, ka šeit mums ir domstarpības par principiāliem jautājumiem.

"Tiesībsargs tieši tādēļ ir domāts, lai viņš aizstāvētu VISU viedokļu iespēju pastāvēt - tai skaitā arī to, kuri tiek ikdienā nonievāti, diskreditēti, nolīdzināti ar zemi."

Bez robežām? Es blogā pieminēju neonacistus, anti-semītus - viņi arī mūsdienu demokrātiskajās Eiropas sabiedrībās tiek "nolīdzināti līdz ar zemi", viņu viedoklis netiek uzskatīts par daļu no leģitīmas izteiksmes brīvības. Manuprāt, pamatoti.

" Ja ir kāds cilvēks, kura uzskati ir jāaizsargā, tad tas ir A.Garda."

Ar tādām izteiksmes formām kā "pederasti" un "izdzimteņi", ja tie attiecināti uz veselām cilvēku grupām? Kāds komentāros ir ielicis visai precīzu viņa teiktā atreferējumu - jums šķiet, ka šāda izteiksme ir jāsargā? Kādēļ? Vai visi tās elementi?

Ingmar,
"Jūsu stāsti par "ekstrēmistiem", kuri esot jāsēdina ķurķī (neraugoties uz to, ka A.Garda, acīmredzot, neradīja neviena cilvēka drošībai draudus) nozīmē to, ka Jums ir vājš priekšstats par cilvēka pamatbrīvībām"

Ingmar, vienkārši intereses pēc: kādēļ jums tuvs ASV priekšstats par "cilvēka pamatbrīvībām" nevis Dānijas, Francijas, Īrijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Vācijas, ZViedrijas u.c. Eiropas valstu priekšstati? http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech Tajās naida runa ir aizliegta un tiešām atsevišķos gadījumos par to var nonākt cietumā. ASV ir ļoti savdabīgs izņēmums no mūsdienu attīstīto demokrātisko valstu teju vai konsensa, ka naida runa nav pieļaujama, jo tur ir vēsturiski izveidojies priekšstats, ka vārda brīvība teju vispār nav ierobežojama. Mūsdienu Eiropā priekšstati par vārda brīvību ir citi.

he,
"Tātad apkopojot: viedokļu dažādība ir pieļaujama tikai tad, ja šie viedokļi ir liberāli."
Nē. Viedokļi var būt pat ļoti neliberāli un tas ok. Galvenais, lai tajos nebūtu naida runas ("izdzimteņi"). Vēl svarīgi, vērtējot to relevanci (nevis tiesības izpausties), lai tie nebūtu balstīti uz zinātnes diskreditētiem priekšstatiem. Un man personiski (nesaku, ka tai jābūt vispārējai normai) derdzas viedokļi, kuri ir aizspriedumaini pret dažādām nevienam nekaitējošam cilvēku grupām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Linda 22.05.2011 07:28
Cerams, tie, kas grib bērnus pasargāt, brīdina viņus par baznīc'stēvu, īpaši katoļu, bīstamību?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Boldrix 22.05.2011 05:00
Par tumsonību. Domāju, ka tas ir ļooti precīzs vārds. Piemēram, komentārs no cilvēka zem vārda "latviešu tumsoņo" precīzi nodemonstrēja, ko tas nozīmē. Viņš uzskata, ka visur citur Eiropā neapmaksā izglītību citā valodā un ka gejiem un lezbietēm nav atļauts vismaz reģistrēt parterattiecības. Tātad, kā vēl šo nezināšanu nosaukt? Varbūt par to ka kungs vai dāma ir diezgan neaktuāls un ka kopš 80-tajiem gadiem daudz,kas ir mainījies. Tiem, kas grib būt nopietni homofobi, vajadzētu arī palasīt visu pieejamo literatūru pirms vērt vaļā muti. Gan jau, ka LGBT pārstāvji ir izanalizējuši ne tikai vienas valsts pieredzi vien, bet arī konkrētās likumdošanas vēsturi un homofobu iebildumus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

he 22.05.2011 02:49
Tātad apkopojot: viedokļu dažādība ir pieļaujama tikai tad, ja šie viedokļi ir liberāli. Kaut kas līdzīgs bija komunismā :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ingmars to Alejandro 21.05.2011 23:35
>>> jaunais tiesībsargs dod tribīni ekstrēmistiem, kuri, piemēram, Vācijā jau sen sēdētu ķurķī par naida kurināšanu un varētu demokrātiski klāstīt savu viedokli par homoseksuālismu un nacionālismu kameras biedriem.
========
Jūsu stāsti par "ekstrēmistiem", kuri esot jāsēdina ķurķī (neraugoties uz to, ka A.Garda, acīmredzot, neradīja neviena cilvēka drošībai draudus) nozīmē to, ka Jums ir vājš priekšstats par cilvēka pamatbrīvībām. Iesaku iepazīties ar http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech_in_the_United... - un ar ASV Augstākās Tiesas iztiesātajiem gadījumiem "Brandenburg v. Ohio" un atbilstošo "imminent lawless action" doktrīnu.

Kā paraugu cilvēktiesību ievērošanas ziņā Jūs izvēlējāties nevis First Amendment (ASV konstitūcijas pirmo papildpantu), bet apšaubāmu policejisku praksi. Roza Luksemburga jau pirms 90 gadiem teica skaidri un gaiši - "Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei – mögen sie noch so zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden." (Brīvība tikai valdības piekritējiem, tikai kādas vienas partijas locekļiem - lai cik viņi nebūtu daudzskaitlīgi - nav nekāda brīvība. Brīvība vienmēr nozīmē brīvību tiem, kuri domā savādāk.)

Varat necienīt viņas uzskatus, bet vārda brīvību labāk saprata tieši R.Luksemburga nevis toreizējie vācu žandarmi. Un ja nebūs vārda brīvības (šinī gadījumā A.Gardas uzskati ir nevis tikai viņa paša, bet arī daudzu citu cilvēku uzskati) - tad visas diskusijas par "viendzimuma partnerattiecībām" nav plika graša vērtas. Nevar aizstāvēt cilvēktiesības kā izolētas "rozīnītes" - ja nav kārtīga fundamenta. Un šis fundaments ir - ka cilvēki var bez bailēm paust savus viedokļus un diskutēt. Šis fundaments ir First Amendment.

Man ir žēl, ka ir Jums jāskaidro - liberālisms un fašisms neiet kopā. Ir jāizvēlas - vai nu brīvība visiem, vai arī tiesības bāzt politiski "nepareizus" cilvēkus ķurķī, kā to kara gados darīja vācieši.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksandrs 21.05.2011 23:25
Ko pie Tiesībsarga darīja tādi ar deviācijām atklāti vai apslēpti sirgstošie kā kaut kādi "kaspari zālīši" vai "ivetas kažokas"? Varbūt pilnai viedokļu dažādībai uz nākamo tiesībsargpasācienu jāuzlūdz arī pedofilijas un izvarošanas piekritēji, heroīna legalizēšanas aizstāvji, profesionāli slepkavas utt.?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

žanis ezītis 21.05.2011 23:14
jau sen sēdētu ķurķī par naida kurināšanu un varētu demokrātiski klāstīt savu viedokli par homoseksuālismu un nacionālismu kameras biedriem.
....................,,,,,,,,,,,,,,,,,...................
Lūk, tolerances sludinātāju uzskats par vārda brīvību un par "naida runu". Lūk, ko tolerances sludinātāji vēlas izdarīt ar pasaules uzskatā citādi orientētajiem! Lūk, pierādījums, ka tolerances sludinātāji gluži kā Lukašenko gribētu apklusināt opozīciju, ja vien varētu! Un protams piedraudēt ar cietuma kameru oponentiem, kā Urbanovičs visiem ar Biškeku draud.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alejandro 21.05.2011 21:58
Paldies Ivetai Kažokai par rakstu. Pavirši vērojot, bija radies iespaids, ka Jansons būs Apsītis II, bet izskatās, ka ir ļaunāk - jaunais tiesībsargs dod tribīni ekstrēmistiem, kuri, piemēram, Vācijā jau sen sēdētu ķurķī par naida kurināšanu un varētu demokrātiski klāstīt savu viedokli par homoseksuālismu un nacionālismu kameras biedriem.

Varbūt pilnai viedokļu dažādībai uz nākamo tiesībsargpasācienu jāuzlūdz arī pedofilijas un izvarošanas piekritēji, heroīna legalizēšanas aizstāvji, profesionāli slepkavas utt. Visbeidzot, pilnai laimei derētu kāda Tvaika ielas pacienta "uzstāšanās", nu, piemēram, par to, kā pacients kā Napoleons Bonaparts ir atrisinājis etnisko minoritāšu jautājumu Ēģiptē. Arī taču mūsu līdzcilvēks, kam ne mazākas tiesības uz viedokli kā "Gardas kungam". Demokrātijas klimakss!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

x 21.05.2011 21:39
ieva,
"muuseejie" varbuut tomeer nezaga dziivokljus kaa josifs un peec tam nemoralizeeja, ok?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksandrs 21.05.2011 21:36
Pilnībā piekrītu A.Gardam, ka bērniem ir jāizskaidro, kas patiesībā ir "geji" un ko viņi reāli dara. Es arī esmu domājis par to, cik nepareizi un maldinoši ir saukāt pederastus par gejiem - jautrajiem, līksmajiem...
Bērniem ir jāsaprot, ka homoseksuālisms - pederastija un lezbiānisms - nav sirsnīga draudzība ar sava dzimuma partneri, bet gan pretdabiska vēlme ar viņu kopoties. Tā ir perversa dzimumdezorientācija, deviācija, kuru pavada pasaules uztveres izkropļojumi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 21.05.2011 20:38
Ja reiz notiek diskusija, tad tiek uzklausītas visas būtiskās puses. A.Gardu, varētu varbūt "norakstīt" kā dīvainu cilvēku, kurš lieto (dažuprāt) nepieklājīgus izteicienus - bet viņa izdoto laikrakstu "DDD" lasa tūkstošiem cilvēku katru nedēļu.

Tiesībsargs tieši tādēļ ir domāts, lai viņš aizstāvētu VISU viedokļu iespēju pastāvēt - tai skaitā arī to, kuri tiek ikdienā nonievāti, diskreditēti, nolīdzināti ar zemi. Nav nekā drosmīga aizstāvēt "Mozaīku", jo viņu uzskati visumā sakrīt ar Eiropas Savienības amatpersonu viedokļiem un dažādām rezolūcijām. Tas ir "vanilla" pasaules uzskats - gluži tāpat kā viduslaiku Eiropā būt katolim. Ja ir kāds cilvēks, kura uzskati ir jāaizsargā, tad tas ir A.Garda.

Es ne tuvu visam nepiekrītu, ko saka A.Garda, bet esmu pateicīgs, ka šis vīrs kopā ar "DDD" redaktori Lieni Apini ir aizstāvējis vārda brīvību Latvijā. Pret Artura Kuča, Līgas Biksenieces-Martinovas un citu "cilvēktiesību ekspertu" ģeržimordu viedokļiem - viņš uzvarēja vienā tiesas prāvā, "cilvēktiesību eksperti" pārsūdzēja, A.Garda atkal uzvarēja. Un tā - tikmēr, kamēr nevienam "cilvēktiesību ekspertam" vairs negribējās strīdēties par to, vai Latvijas preses izdevumos vārda "ebrejs" vietā drīkst lietot sinonīmu "žīds".

A.Garda par cilvēktiesībām un to būtību var pastāstīt vairāk nekā viss lērums "ekspertu", kuri ēd valsts un starptautiskajiem finansētājiem no rokas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iev tp Liene 21.05.2011 19:54
Un par tām tiesībām "jūsējo" izpratnē kaut kā jocīgi sanāk: strādāt (tu noteikti esi izmantojusi ne viena vien homoseksuāļa zināšanas un iemaņas), maksāt nodokļus, to vienmēr laipni, taču, lai nemēģina uzskatīt sevi par tikpat labu, kā "jūsējos", kas ir labi tikai tāpēc, ka nodarbojas ar seksu ar pretējo dzimumu. Un tas "jūsējo" izpratnē stāv pāri visam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ieva to Liene 21.05.2011 19:51
Neesi padomājusi, piemēram, kā jutīsies tās heteroseksuālās sievietes, kas nonāks gultā ar "normalizēties" gribošiem gejiem. Jau ir nonākušas. Jo sievietes vīrieša nespējā uzreiz vaino sevi- mēra krūtis, celulītu, un pat neiedomājas, ka konkrētajam vīrietim sievietes neinteresē vispār. Nekādas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ieva to Iveta Kažoka 21.05.2011 19:48
Labs raksts. Tikai es nezinu, vai tumsonība ir īstais vārds, jo īpaši tāpēc, ka šie tumsonīgie regulāri uzsver, ka to un to un arī to neviens nekad savām acīm neesot redzējis un to ir izdomājuši ļaunie zinātnieki, kas visu pasauli gribot par netikļiem un homoseksuāļiem pārtaisīt....Tā drīzāk ir akla ticība. Kombinācijā ar neizglītotību vai personiskajiem kompleksiem, jo ieriebt otram mēģina vai nu tie, kas vienkārši nesaprot atšķirību starp ieriebt un neieriebt- tipisks piemērs ir rupjību un lamuvārdu lietošana un pilnīga neizpratne, ja par tiem aizrāda (Bet viņš taču ir tāds!), on otra grupa, protams, ir tie, kas jūtas ar sevi neapmierināti un izvēlas vērsties pret citiem....
Bet tumsonīgs uzskats tomēr prasa zināmu pamatojumu (lai arī nepareizu): piemēram, mazasinības gadījumā jāēd sarkani augļi un dārzeņi, jo tie ir sarkani....Muļķīgs pamatojums, bet tomēr. Savukārt "nepareizo" grupu gadījumā vienīgais, ko ksenofobi spēj atbildēt, ir, ka to kāds ir tā teicis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Liene 21.05.2011 19:35
Droši vien vairums šī bloga lasītāju nebija Kažokas aprakstītajā pasākumā, taču es biju - redzēju visu savām acīm.
Atšķirībā no Kažokas, neuzskatu, ka viņai (Kažokai) turpmāk nevajadzētu apmeklēt šādas diskusijas (citēju: ...uz ombuda rīkoto diskusiju par cilvēktiesībām ir ieradušies cilvēki, kas naidīgi cilvēktiesībām kā parādībai"). Manuprāt, Kažokai un viņas domubiedriem tieši pretēji - pēc iespējas biežāk vajadzētu uzturēties sabiedrībā, kura patiešām domā un rūpējas par cilvēktiesību ievērošanu.
Tieši par cilvēktiesību ievērošanu Latvijā runāja LNF priekšsēdētājs Aivars Garda, rosinot tiesībsargu parādīt stingru nostāju pret pederastu popularizēto izdzimteņu dzīvesveidu. Ja Kažoka būtu patiesa cilvēktiesību aizstāve, tad viņa, tajā vietā lai rakstītu histēriskus sacerējumus, prasītu tiesībsargam ievērot homoseksuālistu cilvēktiesības ārstēties un kļūt NORMĀLIEM.
Tāpat Aivars Garda, nevis Kažoka, iestājas par latviešu (tātad - cilvēku) tiesībām dzīvot patiesi brīvā un neatkarīgā valstī. Latviešu cilvēktiesības netiek ievērotas, jo padomju okupācijas laika kolonisti un viņu pēcteči joprojām atrodas Latvijā. Aivars Garda pievērsa tiesībsarga uzmanību šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Bet ko darīja pašpasludinātā cilvēktiesību aizstāve Kažoka? Leca kājās un histēriski izbļāva savu sāpi, paziņojot, ka ES nekas tāds nedrīkst būt, ka tādiem kā Aivars Garda nedrīkst ļaut runāt. Tas man atsauca atmiņā cita "cilvēktiesību" korifeja Nila Muižnieka vārdus: "Mēs par viņiem runāsim, bet viņiem runāt neļausim!"
Kaut kā ļoti dīvaini uzvedas tie tā saucamie cilvēktiesību aizstāvji, tādi kā Kažoka, Muižnieks, Barts-Kehre... Laikam viņi patiešām dzīvo kājām gaisā un grib, lai tā dzīvotu arī citi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aculieciniece 21.05.2011 18:49
Lūk, pieraksts, ko Aivars Garda kā nevalstiskās organizācijas "Latvijas Nacionālā fronte" priekšsēdētājs sacīja NVO tikšanās reizē ar tiesībsargu. Normāls, psihiski vesels cilvēks saprot, ka tieši Aivars Garda, nevis Iveta Kažoka, aizstāv cilvēktiesības (īpaši bērnu!), tas ir, tiesības dzīvot normālā, tikumiskā un attīstīties spējīgā vidē.

AIVARA GARDAS IEROSINĀJUMI TIESĪBSARGAM

AIVARS GARDA: Pirmais jautājums būs (mani šeit arī tāpēc uzaicināja) par to, ka “Mozaīka” ļoti propagandē homoseksuālismu un gandrīz vai piespieda prezidentu atzīt homoseksuālismu par normu, atzīt viņu laulības utt. Prezidents pēdējā brīdī apdomājās. Bet es aicinu Tiesībsargu personiski un arī biroja darbiniekus vērst ļoti negatīvu, taisnīgu propagandu pret homoseksuālismu, piemēram, televīzijā, radio. Pašlaik mēs redzam tikai pozitīvas filmas – homoseksuālisms ir labs, pederasti ir labi. Tieši Tiesībsargam ir jāizstāsta, es uzskatu, – ja Tiesībsargs to nespēj, es varu aiziet un izstāstīt – ko dara pederasti.
Bērnam ir jāzina, ko dara pederasti – viņam tas ir jāizstāsta!

“Providus” pārstāve IVETA KAŽOKA: Beidziet naida valodu!

AIVARS GARDA: Bērnam tas ir jāizstāsta! Nevis jāsauc pederastu par “geju”, kas nav smalki. Smalki ir visu saukt īstajos vārdos. Nesmalki jeb rupji ir saukt pederastu par geju – kaut kādu jautru zēnu, par kuru bērnam nav nekādas sapratnes.
Tas ir, es tik tiešām aicinu Tiesībsarga biroju pacelt šo jautājumu, jo ir jāsaprot, ka vīrietis, kas piekopj seksuālās attiecības ar vīrieti, ir izdzimtenis.

“Mozaīkas” pārstāvis KASPARS ZĀLĪTIS: Jūs varētu beigt lamāties!

AIVARS GARDA: Šeit nav neviena lamu vārda. Un es neatnācu šeit diskutēt ar pederastiem vai tiem, kas aizstāv pederastu viedokli, es atnācu diskutēt ar veseliem cilvēkiem, kas veselīgi izprot, ka šī ir nenormāla novirze, kura pārņēmusi jau daudzas valstis, daudzu valstu karaļi ir atzinuši to par normu, ASV prezidents grib ieviest: vecāks Nr.1, vecāks Nr.2... Ir jāsaprot, ka tādi prezidenti arī ir apziņas deģenerāti, ja viņi pieļauj savās valstīs tādas lietas.
Un otrs jautājums, ko es jums gribētu lūgt. Tā kā jūs teicāt, ka jūs neesat valsts pusē – jūs esat starp valsti un tautu – tad, lūdzu, vērsiet prezidenta, Ministru prezidenta, arī ģenerālprokurora uzmanību, ka viņi nepilda Satversmi, nepilda tieši Saeimas deklarāciju par okupāciju. Nepilda Ženēvas konvenciju, kura paredz, ka ir jāizsūta no kolonizētās teritorijas, kāda bija Latvija, tie kolonisti, kas šeit iebraukuši nelikumīgi, bez latviešu tautas atļaujas okupācijas laikā no 1941. līdz 1991. gadam. Tātad es uzskatu, ka viņi, valsts vadītāji, veic noziegumu pēc Krimināllikuma panta par noziedzīgu bezdarbību. Tā arī pasakiet ģenerālprokuroram, ka nākamā valdība, kas nāks – ne jau pēc šīs varbūt, bet nāks valdība, kas skatīsies uz lietām normāli, nevis apgriezti kājām otrādi, kā tagad mums mēģina iestāstīt “Mozaīka”. Mums arī ir iestāstīts, ka okupantu klātbūtne šeit ir normāla parādība – viņus vajag “integrēt”, ar viņiem vajag sadzīvot – tas ir tāpat kā sadzīvot veselam organismam ar kaut kādu insektu, kas ir ienācis iekšā.
Tātad mums ir jāsaprot, ka mēs esam latviešu tauta, līdz 1940. gadam mēs šeit bijām noformējuši valsti, šeit dzīvoja arī krievi – tie arī ir pilsoņi, bet visi tie, kas ir iebraukuši pēc tam, ir nelikumīgi mūsu valsts un zemes, un tautas okupanti. Bet tas ir viss apgriezts otrādi, un es lūdzu Tiesībsarga biroju un pašu tiesībsargu personiski šos jautājumus izskatīt. Paldies.

TIESĪBSARGS Paldies!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

zhanis ezītis 21.05.2011 18:18
Viena no cilvēktiesību kā parādības fundamentālām jēgām, kā reizi, arī ir tiesības būt brīvam no kāda uzspiestiem priekšstatiem
====================
Tajā pat laikā autore kaismīgi iestājas pret naida runu. Principā, es jau arī domāju, ka naida sēšana ir ļauna lieta, bet kā ar runas brīvību??? Kas definēs, kas ir naida runa??? PSRS laikos KGB spiegi bija visās malās un daudz kas tika cenzēts, "tīrīts", ierobežots un iesprostots. Tā bija protletariāta diktatūra. Tagad - politkorektuma diktatūra. Piemēram, Kannās, VonTriers kļūst par izraidītor dēļ dažiem teikumiem par Hitleru, pat nebija nekāda slavināšana, bet pieminēja vien Hitlera vārdu. Naida runa? Nē! Politkorektuma brutāla diktatūra un runas brīvības izvarošana.

Tāpat katru, kas iebilst geju aktīvistu centieniem, automātiski uzskatīt par cilvēktiesību ienaidnieku un visu viņu sacīto padarīt par "naida runu" ir jauna diktatūras forma! Kategoriski iebilstu, ka "naida runa" kļūst par represiju ieroci.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

No iekšas - No malas 21.05.2011 17:01
Nepiekrītu, jo pēc empīriskiem novērojumiem - redzu pilnīgi pretējo.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

... to No malas 21.05.2011 16:57
Viss būtu daudz vienkāršāk, ja diskusija tiktu sadalīta 2 daļās (to ieteiktu darīt arī autorei, lai nerodas tāds sajukums):

1) vai tas ir normāli vai nav - lai izsakās visi, kam vien nav slinkums - baznīcas, radikāļi un citi (bet noteikti ne Tiesībsarga birojā, kuram būtu jārūpējas par jautājumiem, kas ietilpst diskusijas 2.daļā, kādēļ arī celtos kājās un iebilstu par šādas diskusijas izvēršanu tur). Lielākajiem aktīvistiem bieži lielākā problēma ar šo lietu (tā vismaz bijis ASV - lielākie geju nīdēji paši mēdz izrādīties esam geji), lielākajai daļai gan ir pilnīgi vienalga - pašpietiekamiem cilvēkiem pietiek ar to, ka jārūpējas par sevi un savu ģimeni, nav laika un nepieciešamības izvirzīt noteikumos, kā būtu jādzīvo citiem;

2) kā ar to apieties - vai noliegt, ka nekā tāda nav, vai atļaut cilvēkiem, kas ir tādi, dzīvot normālu dzīvi - bez slēpšanās, ar tiesiski sakārtotām attiecībām, bez diskriminācijas utt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

No malas - no iekšas 21.05.2011 16:47
Izlasiet rūpīgāk ko esmu teicis. Tieši pateicoties Kažokai līdzīgo propagandai sistēma ir grauta līdz novesta līdz tādam līmeni, ka vīrietis vairs nav vīrietis, bet sieviete sieviete. Tad nu šajā uniseksa pasaulē vīrietis, kurš, kā liecina psihologi, grūtāk piemērojas pārmaiņām tiek psiholoģiski sabrucināts. Rezultātā dzērāji un lupatas un latviešu sievietes skrien pie arābiem un indiešiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

No malas 21.05.2011 16:43
Kā parasti cilvēki, kuriem klibo loģika, izvēlas nepareizus (no loģiskā viedokļa) virsrakstus. Raksta nav runa par netolerantiem uzskatiem. Ir runa par to, kas ir tumsonīgs un kas nē. Tiklīdz diskusija ievirzās šajā aspektā, tā Kažokai argumenti paliek pavisam vāji, jo viņas argumenti par tumsonību ir nepārliecinoši un to viņa labi saprot arī pati. Protams, pieminot ticību tam, ka zemes vecums ir 6 000 gadu pierādīt tumsonību ir pavisam viegli, bet visos citos viņas pieminētajos gadījumos tumsonība ir tīrais pieņēmums. Socioloģijā balstīties uz 50 gadu praksi ir mazākais nenopietni, kaut gan to dara ļoti daudzi, jo tā var saņemt naudu no tām aprindām, kas vēlas savām perversajām vēlmītēm atrast zinātnisku attaisnojumu. Es šeit nerunāju vienīgi par homoseksuālismu. Visa tā dēvētā "progresīvā" morāle faktiski ir vēlmju atraisīšana no kaut kādiem tabu un grūti spriest kādas tam visam būs sekas, jo vēsturiskā pieredze neko labu neliecina. Tad kāpēc man jātic, ka tas ir "progresīvi"? Tā kā vēsture liecina, ka atraisīšanās no tabu izraisa sistēmas eroziju un galarezultātā sabrukumu, tad jāsecina, ka tabu noliegšana ir tumsonīga. Atzīstu, ka par šo tematu var diskutēt, bet tad arī tā jāraksta. Kas ir tumsonība un kā to atšķirt?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

No iekšas .. No malas 21.05.2011 16:38
Ieteiktu uztaisīt nelielu mājsaimniecību aptauju, pajautājot cilvēkiem, ka vēlaties informāciju par ģimenes galvu un pārējiem ģimenes locekļiem. Sāksies jautrība, kad sāks skaidrot, kurš ir ģimenes galva. Iespējams, Jums būs jāmaina Jūsu empīriskie apsvērumi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Latviešu tumsoņa 21.05.2011 16:35
Kažokas kundze, varbūt darām tā - ieviešam Latvijā, to kas ir jau pieņemts lielākajā daļā Eiropas valstu? Cik man zināms, tad vismaz pagaidām lielākajā daļā Eiropas valstu nav atļauts reģistrēt viendzimuma laulības. Kad tas tiks izdarīts, tad arī Latvijā, lai liberāļi sāk bīdīt savas idejas. Lielākajā daļā Eiropas nacionālo valstu valsts apmaksātā izglītība tiek nodrošinātā tikai valsts valodā. Tātad arī šo vajag ieviest Latvijā. Savādāk pašlaik tā ļoti nesmuki sanāk, ka liberāļi bļauj, ka vajag ieviest viendzimuma laulības, kautgan lielākajā daļā Eiropas valstu tas netiek praktizēts, bet savukārt attiecībā uz izglītību tikai valsts valodā, liberāļi mēģina visus tos, kuri vēlas, lai Latvijā būtu tā pat kā Eiropas nacionālajās valstīs, pasniegt par kautkādiem radikāļiem, kautgan tā ir normāla Eiropas prakse. Varbūt tomēr cienījamie liberāļi nemēģinās Latviju pataisīt par kautkādu izņēmuma valsti, kur viss notiek ne tā kā Eiropā pieņemts?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

No malas 21.05.2011 16:28
Kāds tic, ka sievietes pēc dabas ir nepilnvērtīgākas par vīriešiem un tādēļ sievai jāklausa vīrs? Tumsonīgs uzskats - pierāda mūsdienu psiholoģijas un psihiatrijas atziņas.
---
Kļūda secinājumos. Vīrietis gan fiziski, gan psiholoģiski ir atšķirīgs no sievietes. Neviens nevar pateikt labāks vai sliktāks. Sievietei jāklausa vīrs nevis tāpēc, ka viņa ir sliktāka, bet tāpēc, ka ģimene kā sistēma tādā gadījumā darbojas labāk, ko ir pierādījusi vēsture. Atsevišķi gadījumi, kad vīrietis ir vīrietis tikai pēc sekundārām dzimumpazīmēm, bet patiesībā ir lupata ir izņēmumi, kas tikai apstiprina likumsakarību. Tāpēc viedoklis, ka labāk gan ģimenei, gan sabiedrībai ir - ja sieviete klausa īstam vīrietim, nav jāvērtē kā tumsonīgs, bet balstīts empīriskā pieredzē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

... 21.05.2011 16:24
"Pirms vairāk nekā 50 gadiem tika izveidota ļoti vienkārša definīcija, ka ”normāls ir tas, kas funkcionē saskaņā ar mērķi, kura dēļ tas radīts”. Diezgan viegli saprast, ka homoseksualitāte šai vienkāršajai definīcijai neatbilst."

Drīzāk jautājums ir tāds, vai šī novirze no vispārējās normas (dabas paredzētā) pārkāpj citu grupu fundamentālās tiesības. Neredzu nevienu iemeslu, lai apgalvotu, ka pārkāpj.

Mēdz būt gadījumi, kad cilvēks ar invaliditāti nevar darboties atbilstoši mērķim, kam radīts. Tad te arī labāk noslēpt dzīvokļa tumšākajā stūrī, lai neviens neredz un uz ielas rodas iespaids, ka visa sabiedrība ir veidota, lai darbotos atbilstoši mērķim (interesanti gan kādam).

Es to drīzāk skatu nevis kā diskusiju par atbilstību normai, bet atbilstoši apiešanos ar šo parādību (kura ir bijusi vienmēr - pat, ja slēpta un nosaukta par noziegumu). Tādēļ neredzu nekādu problēmu ar viendzimumu laulību reģistrēšanu, referendumā balsotu par.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

NO PASARAN 21.05.2011 16:00
kas tā tāda "sieviešu ienīšana"?

Vai Jūs gribat sacīt, ka ar to nodarbojas tie, kas noraida un pretojas vīriešu nīdēju feministu nostādnēm?

Jeb varbūt tie, kas ir abortu pretinieki?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 21.05.2011 15:57
Kas nosaka normālo?

NARTH viedoklis par normalitāti atrodams rakstā, kas īsumā izklāsta M.D. Ērvina Bībera (Irving Bieber) darbu ”Kā Amerikas Psiholoģijas asociācija nonāca pie lēmuma par homoseksualitāti” (”On Arriving at the American Psychiatric Association Decision on Homosexuality”). Rakstā uzsvērts, ka Dr. Bībers bija viens no centrālajiem dalībniekiem debatēs, kuru rezultātā homoseksualitāte 1973. gadā tika svītrota no psihiatrijas rokasgrāmatas. Viņa darbā aprakstīti psihiatrijas mēģinājumi pieņemt jaunu, ”pielāgotu” skatījumu uz to, kas ir normāls. Šajā laikā psihiatrija sāka atsacīties no daudzām klīniskajām teorijām, kas līdz tam bija vispāratzītas, jo sevišķi pārvērtējot psihoanalītiskās teorijas par neapzināto motivāciju. Izplatījās viedoklis, ka, ja nav iespējams samērā viegli un bez piepūles saskatīt, ka konkrēts psiholoģiskais stāvoklis izraisa ”ciešanas, spēju ierobežojumus un citas grūtības”, tad šis stāvoklis nav uzskatāms par garīgu traucējumu.

Pirmajā brīdī varētu šķist, ka šāda teorija ir visai ticama. Tomēr viegli iedomāties, kas notiktu, ja mēs sāktu šo teoriju attiecināt uz, piemēram, pedofiliju. Vai laimīgais un pilnvērtīgi dzīvojošais pedofils ir ”normāls”? Dr. Bībers savā rakstā uzsver, ka psihiskā patoloģija var būt egosintoniska un pašam pacientam neizraisīt nekādas ciešanas un problēmas; sociāla efektivitāte, t.i., spēja saglabāt labas sociālas attiecības un efektīvi strādāt, ”var pastāvēt līdzās psihiskai patoloģijai, dažkārt pat garīgiem traucējumiem”.

Patiesi, kā jau ir norādījuši daži novērotāji, nebeidzamā politiskā dzīšanās pēc lielākas vienlīdzības ir noskaņojusi amerikāņus pret jebkuru atziņu, kas savā būtībā saistās ar vērtībām vai sekām; varam pat sacīt, ka mūsu kultūra sākusi noraidīt jebkādus uz nopietnu analīzi un vērtēšanu balstītus secinājumus, pasludinot tos par cietsirdīgiem un ”nedemokrātiskiem”. Tieslietu pētnieks Roberts Borks (Robert Bork) izsaka domu, ka demokrātija šādas sekas izraisījusi tādēļ, ka mūsu kultūra atsacījusies no savām jūdu-kristiešu saknēm, kuru pašos pamatos ir pašsavaldība un atbildība; tā rezultātā sākusi dominēt radikāla egalitārisma filosofija.

Dr. Bībers homoseksualitātes izsvītrošanu no Amerikas Psiholoģijas asociācijas Diagnostikas un statistikas rokasgrāmatas apraksta kā ”kulminācijas punktu sociālpolitiskajā cīņā par to, kas tika uzskatīts par homoseksuālistu cilvēktiesībām”. Viņš stāsta, cik grūti bijis noteikt īsto kategoriju, kurā ietilpst homoseksualitāte: vai tā ir attīstības gaitā radusies aizture vai slimība? Vai tie ir kādi strukturāli traucējumi, ģenētiska kļūda vai ieradums? Pēc saviem ilgstošajiem šim jautājumam veltītajiem pētījumiem Dr. Bībers secina, ka homoseksualitāti nevar uzskatīt par normālu seksualitātes izpausmi.

Geju aktīvistu grupas domāja, ka aizspriedumus pret homoseksuālistiem varētu iznīdēt vienīgi tad, ja viņus sāktu uzskatīt par normāliem. ”Viņi apgalvoja, ka homoseksualitāte ir priekšroka (preference), orientācija, tieksme; ka tā nav nedz trūkums, nedz kaut kas traucējošs, nedz slimība vai disfunkcija.” Dr. Bībers raksta, ka, lai tuvotos šim mērķim, ”geju aktīvisti izsmēja to psihiatru darbus, kas pauda, ka homoseksualitāte nav normāla, un apšaubīja šo psihiatru motīvus”.

Lesbiešu aktīviste Kamilla Palja (Camille Paglia) izsaka šādus novērojumus:

”Homoseksualitāte nav ”normāla”. Tieši otrādi, tā ir izaicinājums normai… Daba turpina eksistēt neatkarīgi no tā, vai tas akadēmiķiem patīk vai ne. Un dabā vairošanās ir vienīgais nelokāmais likums, un tā ir norma. Mūsu ķermeņi ir izveidoti, lai vairotos; neviens nepiedzimst kā gejs. Šāda doma ir pat smieklīga! Homoseksualitāte rodas pieraduma ceļā, un tā nekad nav iedzimta īpašība. Mums vajadzētu būt pietiekami drosmīgiem, lai nopietni apsvērtu domu, vai homoseksualitāte patiesi nerodas attīstības procesa apstāšanās pirmspubertātes periodā, kad bērni parasti vairāk draudzējas ar sava dzimuma vienaudžiem. Arī gejiem nevajadzētu apgalvot, ka homoseksualitāte ”nav saistīta ar izvēli” un ka homofobiskā sabiedrībā neviens neizvēlētos kļūt par geju. Tomēr jebkura veida uzvedību ietekmē izvēle, neatkarīgi vai uzvedība saistīta ar seksualitāti vai ko citu. Ir jāpieliek zināmas pūles, lai veidotu attiecības ar pretējo dzimumu; tas var šķist vienkāršāk un drošāk ar tā paša dzimuma personu. Tātad jautājums ir par izvēli starp izaicinājumu vai ērtumu.”

Pirms vairāk nekā 50 gadiem tika izveidota ļoti vienkārša definīcija, ka ”normāls ir tas, kas funkcionē saskaņā ar mērķi, kura dēļ tas radīts”. Diezgan viegli saprast, ka homoseksualitāte šai vienkāršajai definīcijai neatbilst.
http://www.islammuslim.lv/Islams/Dzivesveida_likumi/Dazadi/H...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 21.05.2011 15:51
Viss galu galā aiziet par vērtībām. Kāda vērtībās homoseksuālisms ir pieņemama alternatīva, cita skatījumā dzīves laikā iegūtu prāta slimība, cita skatījumā iedzimta izdzimtenība.
Kāds redz abortus kā vēl nedzimušu cilvēku slepkavības, citi brīnās - kā gan tāda doma var ienākt prātā.
Abas puses ir neiecietīgas pret viena pret otru. Var jau, protams, tikai citādu vērtību cilvēkus apvainot neiecietībā.
Varbūt pienāks laiks, kad tiks sludināta iecietība pret izvarotājiem, incestniekiem, kuču labākajiem draugiem.
Katram savas vērtības, ja paši izdomā sev vērtības. Kas šodien labs, tad rītdien slikts. Kas šodien slikts, tas rītdien labs.

Visi slavinājumi Dievam par man piešķirto vadību dzīvē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

magnitūdis 21.05.2011 15:24
Vēlētos nedaudz precizēt no mūsdienu zinātnes viedokļa jautājumu par homoseksuālismu.Labi pieņemsim,ka tā nav slimība.Ja cilvēkam reproduktīvajā vecumā nav tieksmes uz pretējo dzimumu,tad tas ir brāķis cilvēka ražošanas(grūtniecības)procesā.Homoseksuāļiem varbūt nepatiks,ka viņus pieskaita īpašai invalīdu grupai(personas ar īpašām vajadzībām),varbūt pieprasīs invaliditātes pensijas?Ja gribat pieturēties pie mūsdienu zinātnes atziņām,tad to vajag darīt konsekventāk.Homoseksuālisms ir novirze no vidēji statistiskās normas,lai arī netiek uzskatīts par slimību.

Citi autora darbi