Atslēgvārdi:

Tiesībsarga biroja bezgalīgās šausmas 25

Joprojām uzskatu, ka Tiesībsarga birojs ir Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras labākā iecere.

Iesaki citiem:

Latvijai bija vajadzīga ombuda institūcija, kas iniciētu uzlabojumus cilvēktiesību jomā apstākļos, kad iepriekšējais progresa stimuls - nepieciešamība iestāties Eiropas Savienībā - politiķiem kļuva nesvarīgs. 2006.gadā izveidotajai iestādei tika piešķirta arī papildus kompetence: labas pārvaldības joma. Teorētiski tā bija lieliska doma, jo diez vai kāds, kas regulāri saskaras ar valsts vai pašvaldību institūcijām, noliegs, ka tur būtu nepieciešami pilnveidojumi, piemēram, attieksmē pret apmeklētāju, birokrātiskajās procedūrās u.tml.

2006.gada nogalē Saeimai bija atlicis pēdējais nozīmīgais pienākums - proti, iecelt zinošu, drosmīgu, entuziasma pilnu jaunā biroja vadītāju. Visā pasaulē ombuda iestādēs vadītājs ir svarīga amatpersona tādēļ, ka šīm iestādēm nav represīvās funkcijas, - tās neuzliek sodus par cilvēktiesību pārkāpumiem. Līdz ar to vienīgais, kā šīs iestādes var likt ar saviem viedokļiem rēķināties (un tādējādi aizsargāt "vienkāršā cilvēka" intereses), ir argumentu spēks, iestādes vadītāja reputācija un personiskā iniciatīva kādu jautājumu aktualizēšanā. No Tiesībsarga amata ieņēmēja rakstura, attieksmes un pārliecības ļoti tieši ir atkarīga viņa iestādes sekmīga funkcionēšana.

Latvijas kontekstā saprotams salīdzinājums ir Valsts kontrolieris, kuram arī nav sodošo funkciju - domāju, ka visi ir pamanījuši atšķirību starp Valsts kontroli, ko vadīja Raits Černajs, un Valsts kontroli, ko tagad vada Inguna Sudraba. Kādēļ tāda atšķirība? Tādēļ, ka vadītājiem atšķiras attieksme pret saviem pienākumiem, izpratne par kontrolējamo jomu un konformisma līmenis gadījumos, kad jāpieņem kādam netīkamas rekomendācijas.

Diemžēl no šodienas pieredzes skatoties, Saeima 2006/2007.gadā pieņēma neveiksmīgu lēmumu. Romāns Apsītis ir Tiesībsarga biroja "černajs", kurš ir nevis aktīvs, ieinteresēts, zinošs ombuda funkcijas veicējs, bet gan vietas ieņēmējs. Ērts politiķiem, amatpersonām tādēļ, ka nemēdz kritizēt viņu lēmumus.

Un tas ir diskreditējis Tiesībsarga biroja darbu - ja man pajautātu, kāds ir šo gadu biroja lielākais sasniegums, nudien nebūtu ko atbildēt. Spriežot pēc iestādes gada pārskatiem un publiskajā telpā esošo informāciju, Tiesībsarga birojs nodarbojas gandrīz tikai ar atbilžu rakstīšanu uz iedzīvotāju vēstulēm. Romāns Apsītis ļoti reti izsakās par aktualitātēm, kurām saistība ar cilvēktiesībām, iespējams, tādēļ par biroju dzirdējuši tikai 32% iedzīvotāju (no kuriem pozitīvi biroju vērtē aptuveni puse), kas ombuda tipa iestādei ir ļoti skumjš rādītājs.X X X X X X X

Mēģinot apkopot savas galvenās pretenzijas pret Tiesībsarga biroja darbu, biju pārsteigta par to, cik garš sanāca saraksts. Šajā bloga ierakstā to pārstāstīšu vispārināti. Nospiedoši lielākais pretenziju īpatsvars liecina par problēmām vadības līmenī - neieinteresētību, pasivitāti, konformismu, proaktīvas rīcības trūkumu. Interesanti, ka savas "šefības" pirmajā pusotrā gadā Apsītis tomēr bija aktīvāks un drosmīgāks nekā pēdējā gada laikā, kad birojs ir kļuvis par īpaši noslēgtu, nīkuļojošu iestādi:


 1. Apsīša laikā Latvijā bija ne mazums aktualitāšu, kurām bija ļoti nozīmīga cilvēktiesību/labas pārvaldības dimensija. Diemžēl Tiesībsarga balss publiskajā telpā par šiem jautājumiem vai nu neskanēja vispār vai arī bija tik klusa, ka drīzāk kā viedokļa paušana atgādināja tukšu formalitāti:

  - 2007.gada rudenī, kad A.Kalvīša valdība centās politisku izrēķināties ar KNAB vadītāju, viņu uz laiku atstādinot uz acīmredzami murgaina juridiska pamata. Tas ir labas pārvaldības jautājums - vai un kādos gadījumos, uz kāda pamata premjeram ir/nav tiesības vai vajadzētu/nevajadzētu iejaukties neatkarīgu iestāžu darbā. Tiesībsarga birojs toreiz klusēja.

  - Kontekstā ar pagājušā gada referendumiem - Tiesībsargam kā politisko tiesību ievērošanas pārraugam bija iespēja runāt gan par referendumu neapvienošanu vienā dienā, par amatpersonu aicinājumiem ignorēt referendumus, gan par Saeimas deputātu izteikumiem, kas pielīdzināja referenduma dalībniekus tautas nodevējiem u.tml. Tiesībsarga balss bija klusa. Pat tad, kad ar neveiksmīgiem Notariāta likuma grozījumiem parakstu vākšana turpmākiem referendumiem kļuva tik dārga, ka faktiski nebija īstenojama. Vērtējot Tiesībsarga biroja darbu kontekstā ar šiem referendumiem, kā arī paskaidrojumus ST, rodas iespaids, ka Tiesībsargam ir pretenzijas pret referendumiem kā parādību.

  - 2009.gada budžeta grozījuma kontekstā, kur īpaši svarīgi bija atrast pareizo līdzsvaru starp budžeta sabalansēšanu un tiesisko paļāvību. Tiesībsarga birojam bija jābūt šī procesa priekšgalā, piedāvājot principus, vadlīnijas, kas ļautu politiķiem izšķirties starp tiesiskiem risinājuma veidiem. Diemžēl R.Apsītis publiski pamanāms kļuva tikai brīdī, kad griezieni skāra strādājošo pensionāru intereses.

  - Kad pirms Rīgas&Eiropas Parlamenta vēlēšanām TB/LNNK televīzijās un vidē izvietoja ksenofobiska rakstura reklāmas - iedalot Rīgas iedzīvotājus latviešos un krievos, un asociējot "krievus" ar ekstrēmismu. Ne tikai šis gadījums radīja iespaidu, ka R.Apsītis bēg no jautājumiem, kuriem ir etniska dimensija, - piemēram, gadījumiem, kad no Saeimas tribīnes tiek atskaņoti rasistiski teksti.

  - Daudzie masu pasākumi, kurus amatpersonas draudēja aizliegt, vai par kuru dalībniekiem izteicās nicinoši vai pat draudēja organizētājiem, - arī šeit Tiesībsargam reti kas bija sakāms. Pēdējais no spilgtiem piemēriem: 2009.gadījumā Rīgas Dome bez pamatojuma, acīmredzami tikai demonstratīvu motīvu vadīta un juristiem atsakoties lēmumu parakstīt, aizliedza Rīgas Praidu. Apsītis atteicās šo gadījumu komentēt, medijiem atrakstoties ar vispārējām frāzēm.

  - Apsīša laikā bija kliedzoši atgadījumi kontekstā ar sabiedriskajiem medijiem: piemēram, leģenedārais "horizontālais taimkods". Tiesībsargam bija iespēja publiski komentēt vai nākt klajā ar kādiem principiem sabiedrisko raidorganizāciju redakcionālās neatkarības (=tiesību uz vārda brīvību garantija) sargāšanai, ko viņš izšķīrās nedarīt. 2. Tiesībsarga birojs nav attaisnojis uz to liktās cerības labas pārvaldības jomā. Nesaprotamu iemeslu dēļ birojs šo principu interpretē maksimāli šauri, redzot tai tikai juridisku dimensiju nevis, piemēram, misiju uzlabot valsts pārvaldes procedūru efektivitāti, padarīt tās iedzīvotājiem draudzīgākas. Spriežot pēc biroja pārskatiem, birojs nodarbojas tikai ar sūdzību izskatīšanu nevis, piemēram, palīdz iestādēm izstrādāt labas pārvaldības vadlīnijas, ētikas kodeksus u.tml. Daži piemēri:

  - 2009.gada budžeta griezumu kontekstā jautājumi par pārvaldes funkciju optimizēšanu un plašāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā kļuva īpaši aktuāli, taču arī šajās diskusijās Tiesībsarga kā labas pārvaldības pārrauga balss nebija.

  - Tiesībsarga birojam labas pārvaldības kontekstā savas darbības laikā nekas nebija sakāms par politizētajām valstij piederošo komercsabiedrību valdēm un padomēm, praksi MK un Saeimā sabiedriski svarīgus lēmumus pieņemt neattaisnoti paātrinātā procedūrā, necaurskatāmo valsts amatpersonu atalgošanas sistēmu, administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu kampaņas vajadzībām u.tml. 3. Izskatās, ka pašā Tiesībsarga birojā netiek ievērota laba pārvaldība. Birojs ir slikti organizēts - par to liecina ne tikai stāsts ar šoferi vai tas, ka R.Apsītis neizpildīja likumā noteikto pienākumu atskaitīties par Tiesībsarga biroja darbu Saeimas sesijas pēdējā sēdē, bet arī, piemēram, žurnālistu sūdzības par to, ka Tiesībsargs atsakās sniegt intervijas vai piedalīties diskusijās, likumā noteikto termiņu neievērošana atbildēs uz sūdzībām, formāla atrakstīšanās (nevis igauņu Tieslietu kanclera kritērijs saviem un citiu iestāžu darbiniekiem - atbildei jābūt tādai, lai vecmāmiņai patīkami lasīt) u.tml.

  Jaunākais piemērs: Apsīša "nesasniedzamība" žurnālistiem pēc tam, kad darbinieki nosūtīja atklāto vēstuli. Tiesībsarga atbildē, kas atrodama biroja mājaslapā, nav atspēkojumu konkrētajām apsūdzībām. Un apsūdzības patiešām ir smagas - jo tās parāda Tiesībsargu kā cilvēku, kas pakļaujas citu amatpersonu norādēm, kam nav izpratnes par cilvēktiesībām (t.sk. kā drīkst un kā nedrīkst izteikties par sievietēm) , kurš slikti pamato savus lēmumus un kura vietā reāli biroju vada viņa padomniece.

  Šausmīgākais, ko par Tiesībsarga biroja darbu esmu dzirdējusi, gan nāca ne no darbinieku vēstules, bet informācijas NRA: "Kā stāsta avoti birojā – tas noticis pēc zvana no Rīgas pils, jo tikai pēc tā R. Apsītis sācis interesēties, kas bijis rakstīts paziņojumā presei, kuru pats ar savu parakstu bija saskaņojis. Tiesībsarga neiedziļināšanās biroja atzinumos bijusi hroniska, un to, ka tas bijis vispārzināms neoficiāli, lūdzot neminēt vārdu, Neatkarīgajai tagad atzīst gan biroja pārstāvji, gan amatpersonas citās valsts institūcijās. Kāds R. Apsīša bijušais padotais Satversmes tiesā Neatkarīgajai norādīja, ka jau tolaik, pirms daudziem gadiem, viņam bijis raksturīgi neiepazīties ar dokumentiem, kurus pats parakstīja, vai "labākajā gadījumā" izlasīt tos formāli, izlabojot komatu kļūdas, ne apspriežot būtību. Tādēļ ikreiz pirms parakstīšanas tolaik tiesnesim ticis mutiski skaidrots dokumentu saturs."

  Ja tā ir taisnība, tad nudien nesaprotu, kāda ir paša Apsīša motivācija turpināt ieņemt Tiesībsarga amatu. Pēc visa spriežot, viņam cilvēktiesību jautājumi absolūti neinteresē.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (25) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

WC 18.07.2009 00:08
Dīvaini! Pat valsts prezidentam ir noteikts vecuma cenzs! Lai būtu dzīves pieredze! Bet dumpinieki to vien zin kā dumpoties!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Clash 14.07.2009 10:10
Brežņevs 2

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

I.K. 12.07.2009 17:49
Kalvim,
"absurdi apvainojumi par referendumiem (kuri pērn augustā notika veseli divi), gan arī par praidistu gājienu (kurš ar tiesas spriedumu tika atļauts) un vēl daudzām citām lietām, kuras ir skaļas, bet tika normāli atrisinātas esošā likuma procesa ietvaros. Vienlaikus paliek nepamanīts, ka Tiesībsarga birojs izskata neskaitāmus iedzīvotāju iesniegumus par visdažādākiem ikdienas jautājumiem."

Nav normāli, ja valstī tiek pieņemti neargumentēti, apzināti prettiesiski lēmumi, un cilvēks ir spiests tērēt laiku tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības. Ja tas būtu normāli, tad Tiesībsarga institūcija ir lieka. Jo arī Jūsu pieminētie neskaitāmie ikdienas iesniegumi varēja tikt atrisināti bez Tiesībsarga iejaukšanās, cilvēkam savas domstarpības ar valsti vai pašvaldību risinot tiesā.

Tiesībsarga institūcijas jēga kā reizi ir preventīva: atrisināt problēmu līdz tā nonākusi tiesā; ieteikt veidus, kā mainīt sistēmu, lai problēma neatkārtotos; informēt sabiedrību par to , kāda politiķu/amatpersonu uzvedība ir/nav pieņemama.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

nu 11.07.2009 13:14
nekas ļauns nenotiktu, ja šo biroju krīzes apstākļos labi paīsinātu- tikvien kā no bezdarbības savā starpā kasās, bet labuma nekāda

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 11.07.2009 11:11
Cik nu es par tiem referendumiem atceros , tad nu tā tiešām bija tāda disharmonijas bumbu uzspridzināšana tiesiskas taisnības cīnītāju un korupcijas apkarotāju pozīcijās. Ar jautājumu absolūto nekorektumu un līdz ar to galīgo bezjēdzību. Galīgi velta tautas izskraidināšana un jebkādas harmonijas samīdīšana.
Jā , nu cīnāmies par tiesisku taisnību , pret korupciju utt.. Kas teiks ka cīnītāju rindās valda liela svstarpējā harmonija? Nu nekāda. Cik daudz disharmonijas viena pati "Diena" šajā sakarā savā laikā ir laidusi pasaulē. Kopumā ej nu pasaki kurš ir patiesais cīnītājs , kurš tikai skaļi sauc par zagļa ķeršanu. Tāda tā cīņa ir izvērtusies vai arī apzināti izvērsta?
Korumpanti , tie gan ņem vienā mierā un sakaņoti , tā teikt visai harmoniski. Korumpanti disharmonijas cēlājus savās rindās nemaz i nepiecieš.
Kamēr tas tā būs ka disharmonijā ir labā cīnītāji , tikmēr ļaunie var triumfēt. Kad labie būs savstarpējā harmonijā , un piespiedīs sliktos zēnus būt disharmonijā , tikai tad varbūt ka kut kas uz labo pusi ar varētu mainīties, manuprāt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jumors 11.07.2009 10:29
Lūk, tas ir jāprasa tām dāmītēm, kas traci sacēla. Bet atkal par referendumiem- tieši pretējā viedokļa paušana būtu bijusi harmonija- tagad nekā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 10.07.2009 21:57
Un tomēr , pasaule turas uz "miera mikām" nevis uz dumpiniekiem.
"Miera mikas" visu cenšas darīt ar harmoniju , dumpinieki nāk tikai ar disharmoniju. Jā , pret noziedzniekiem un neliešiem ar harmoniju nekas nesanāks. Bet vai Apsītis ir noziedznieks , vai Apsītis ir nelietis? Kāpēc un par ko tad pret viņu ar tādu disharmoniju?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jumors 10.07.2009 20:07
Par sadzīvošanu- ir lietas , kas nesader pie vislielākās gribēšanas. Ja tiesības ir jāsargā, tad ir jāsargā. Un bez pakustēšanās nosargāt gan laikam nav iespējams.Un par referendumu iznākumiem kādam drusku ir jāaizdomājas, kādēļ skanēja tikai viens sauklis - noziedzīgs pasākums, izjauks (taču jau mīļo!!)mieru. Bet tas ir pilsonisks pasākums, kur cilvēki izsaka savu gribu ārpus vēlēšanām, jo tās nekādi nevar ietekmēt(par spīti tam, ka neticu nekādām sazvērestību teorijām). Neko nedos, ja vienam tiesiski aizsargās kvadrātmetru nošmauktas zemes, bet puse Latvijas zaudē cerības ietekmēt pašai savu lejupslīdi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 10.07.2009 13:30
Nu ja te pienāktu komentētājs Kurmītis , tad viņš droši vien ka teiktu : Aiz vēlmes izcelties pietaisa pa labi un pietaisa pa kreisi , un pietaisa tur kur vēlāk pašam jāguļas. Protams ka tā var izcelties , un protams ka tur kur tikai vietām bija pietaisīts , paliek vispārējs pietaisījums.
Nu bet kā var nepataisīt valdībai (kas starp citu pati ir tikusi pie valdīšanas tikai pamatīgi sataisot iepriekšējai valdībai) uz galvas piemēram par pensiju apgriešanu. Tas nekas ka no tādas taisīšanas labākajā gadījumā nekas nemainās , vai ja mainās tad tikai uz slikto pusi , tā teikt arvien tuvāk valsts bankrotam.
Galvenais ka tik ko mainīt , un pats galvenais ka tik ārā no "miera miku" pelēkās masas.
Es tomēr labāk esmu par tiem kas vēlas ar visiem sadzīvot mierā - par "miera mikām" , nekā par tiem kas vēlas izcelties un dumpoties , un gatavi taisīt uz visām pusēm.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 10.07.2009 13:29
Nedz neapmierināto "arodbiedrības" sacerētajā vēstulē, nedz I.Kažokas komentārā nav nekādi fakti minēti. Vienkārši pausta neapmierinātība ar to, ka amatpersona nav darījusi kaut kādiem cilvēkiem pa prātam.

Tādēļ arī ir tādi absurdi apvainojumi par referendumiem (kuri pērn augustā notika veseli divi), gan arī par praidistu gājienu (kurš ar tiesas spriedumu tika atļauts) un vēl daudzām citām lietām, kuras ir skaļas, bet tika normāli atrisinātas esošā likuma procesa ietvaros. Vienlaikus paliek nepamanīts, ka Tiesībsarga birojs izskata neskaitāmus iedzīvotāju iesniegumus par visdažādākiem ikdienas jautājumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Evita 10.07.2009 12:24
Kura būtu tā izgāšanās? Cilvēkiem, kuri studējuši cilvēktiesības, kuriem tās interesē un kuriem ir vēlme kaut ko šajā valstī uzlabot, nav, par ko kaunēties. Nesaku, ka visi Tiesībsarga biroja darbinieki ir fantastiski, bet tur strādā atsevišķi ļoti talantīgi cilvēki, kuri vienkārši nespēj izturēt Apsīša kliedzošo nekompetenci un nevēlēšanos iejaukties klajos cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Un tieši tā, Latvijas sabiedrībā ir raksturīgi būt par pelēko masu un neizcelties. Līdzko cilvēks ar kaut ko nav mierā, grib ko mainīt, tā viņam tiek gāzti virsū dubļi. Labāk visiem būt vienādiem un neizcelties ne ar ko. Diemžēl.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 10.07.2009 11:53
"Miera mikas" kā likums ir labie zēni. "Dumpinieki" ir sliktie , it sevišķi tie kas dumpojas pret "miera mikām". Dumpošanās ir attaisnojama tikai pret vēl lielākiem dumpiniekiem.
Kā es saprotu , tad Apsītis tiešām "miera mika" ir ļāvis lielu jauno darbinieku patstāvību un bieži vien glābis viņus no izgāšanās jaunības maaksimālisma dēļ. Kur nu jaunuļiem vēl labāku priekšnieku vēlēties. Bet kā saka , nepateicība jau ir pasaules alga.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

lita 10.07.2009 09:24
Man dīvaina likās attieksme - kad presē parādījās biroja darbinieku vēstule, tika ķengāti darbinieki, kuri to rakstījuši. Parasti nez kādēļ tiek pieņemts, ka darbinieki, kuri buntojas, paši ir kaut kādi tur, bet nekad netiek pieļauts, ka iestādes vadītājs ir ne tāds, kādam vajadzētu būt. Diemžēl, mums katram ir zināma kāda iestāde, kuru vada marionete, vienkārši muļķis, vajadzīgais cilvēks, labi maskējies alkoholiķis, radinieks, kolēģa dēls, cilvēks ar nopietnu diagnozi utt. utt., un tādēļ iestāde praktiski darbojas bez vadītāja. Šajā gadījumā sajūta bija līdzīga (ka tā nav tikai darbinieku kaprīze vai saorganizēta vēlme gāzt priekšnieku), un ka kaut kas tur nav kārtībā, un tas vien liecina, ka cilvēks nav savā vietā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

gm 09.07.2009 19:53
"Diemžēl no šodienas pieredzes skatoties, Saeima 2006/2007.gadā pieņēma neveiksmīgu lēmumu. Romāns Apsītis ir Tiesībsarga biroja "černajs", ..."
---------------------------------------
Dereetu atziit skarbo patiesiibu, ka JAU toreiz cilveeki zinaaja, ka Apsiitis buus "miera mika" un TIESHI taadeelj vinjsh tika pie amata. Toreiz valdoshajaa koaliicijaa un tai pietuvinaato personu lokaa ir gana daudzi, kuri maaciijushies LU Juridiskajaa fakultaatee un 100% zinaaja kaads ir Apsiitis. Tas bija ciniskis toreizeejaas koaliicijas apreekjins - negodiigs gan pret valsti, gan pret pashu Apsiiti. Shis negodiigais apreekjins nav apshaubaams - starp leemama pienjeemeejiem bija cilveeki, kuri labi zinaaja Apsiisha mieriigo dabu un preciizi zinaaja, ka vinjsh "nemaisiis gaisu". To apliecinaas jebkursh maaciijies pie Apsiisha vai paziist vinju. Visaadi citaadi vinsh ir daudz devis LV likumdoshanas atjaunoshanaa un kopumaa ir inteligjents cilveeks. Bet shim amatam vinjsh bija tikpat iederiigs cik Kalviitis baleta trupas primabaleriinas amatam. Zheel, ka vinhs to pats laikus neatapa un diezgan nozheelojami, ka ieprieksheejaa koaliicija vinju tik "pretiigi" ieshumuguleeja vietaa, kur kaads cits vareetu trauceet vinjiem taisiit afeeras.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM>Reinis 09.07.2009 18:23
Mans konstruktīvisms ir tāds ka es cenšos pievērst uzmanību Ivetas Kažokas nekontruktīvai pieejai tiesībsarga jautājumā , un varbūt ka paskatīties arī no otras , no konstruktīvās puses. Paskatīties vai tiešām nekas tur nav pietiekami labi uzbūvēts , vai tiešām viss kas ir uzbūvēts jājauc nost. Paskatīties uz to kam tad vispār tika uzticēts , un uz kādu termiņu , kaut ko būvēt , un kas un ko tur ir vai nav uzbūvējis? Cik var saprast no raksta , tad galvenā problēma ir ka nav pietiekams toksnis dzirdams. Nav tā teikt celniecības duna dzirdama , tātad nenotiek ar nekāds darbs , vai?

Bet visā visumā jau runa ir par to ka Latvijā ir ieviesušās visvisādas ideoloģijas kā rezultatā cilvēki vairs nesaprot viens otru. Un ja nesaprot viens otru tad protams ka nav spējīgi arī uz vienotu rīcību. Raustās katrs uz savu pusi , no kā labums ne pašam ne Sašam , tā teikt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Reinis > IM 09.07.2009 17:33
Ja jau runājam par konstruktīvu pieeju, tad kas tāds konstruktīvs ir atronams Jūsu komentārā?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 09.07.2009 17:12
Nu Latvijā laikam nekad nebūs labi laiki , jo labi laiki nenāk tur kur cilvēki tik diametrāli pretēji skatās uz lietām un norisēm.
Es pa piemēram pilnīgi diametrāli pretēji skatos uz visām Ivetas Kažokas izvirzītajām pretenzijām tiesībsargam. Pēc manas pārliecības Ivetas Kažokas skats uz tisībsarga lietām ir caur un cauri nekonstruktīvs , destruktīvs , vērsts tikai uz agresīvu pseidoproblēmu izvirzīšanu un pseidotrokšņa taisīšanu. No kurienes tāds nekontruktīvisms? Nu laikam tak no tā paša Sorosonkuļa.
Tā teikt nekas kas ir radīts līdz šim nav radīts tik ideāli , lai to nevarētu ņemt un jaukt nost (vai kā tur tā atvērtā ideoloģija).
Nu un droši vien ka nav jau Apsītis tam birojam tos pamatus tādus absolūti ideālus ielicis , un re visa nojaucēji Sorosieši jau bariem klāt uz kārtējo nojaukšanu un destrukciju.
Nu nebūs labi laiki kamēr ar tām ideoloģijām netiks skaidrībā , kamēr uz katru būvētāju vairāki nost jaucēji. Nu nebūs , jo nevar būt , manuprāt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Inga 09.07.2009 14:16
Labi argumentēts viedoklis. Arī biju pārsteigta, ka bezdarbības saraksts tiešām sanāk ļoti garš, ja aizdomājas. Žēl, ka cilvēki neapzinās, cik svarīga ir šāda institūcija, ja tā darbojas kvalitatīvi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Trauts 09.07.2009 11:12
Ir grūti izvērtēt tiesībsarga sniegtos atzinumus, taču viegli ir redzēt, ko viņš varēja, bet neizdarīja.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Evita 09.07.2009 10:21
Ļoti labs raksts. Es tikai vēl gribētu piebilst to, ka Apsīti cilvēktiesības ne tikai neinteresē, viņš tajās arī neorientējas. Pieplusojot tam viņa bailīgumu un iztapību, rezultāts ir tieši tik bēdīgs, cik tas ir. Vēlu izturību Tiesībsarga biroja darbiniekiem, kuri cīnās par spēcīgu, kompetentu un bezbailīgu Tiesībsargu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow 09.07.2009 09:31
Labs raksts!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 09.07.2009 01:58
Ir bijuši arī citi jocīgi gadījumi - piemēram, Tiesībsarga biroja atzinums par valsts karogu izkāršanu, kuram pats R.Apsītis nepiekrita, bet kas tika izplatīts nesaskaņojot ar viņu. http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/interv... . Var strīdēties, kuram ir taisnība (lai to izšķir juristi galu galā), bet nav normāli, ja iestādē nedarbojas normāla subordinācija. R.Apsītim vajadzēja nekavējoties uzteikt darbu visiem "pašdarbniekiem".

Tiesībsarga birojā strādā tādi impozanti ļaudis kā Līga Biksiniece-Martinova, kura piedalījās ... vārda un preses brīvības apspiešanas prāvā pret avīzi "DDD". Strīds notika par cilvēktiesībām ļoti aktuālo jautājumu - kādu sinonīmu izvēlēties - vai nediskriminējošāk lietot vārdu "ebrejs" vai tomēr "žīds". Tikpat amizanti gāja, kad Tiesībsarga birojam radās iebildumi pret balto un melno piezīmjdatoru reklāmām (kamēr baltie atpūšas, melnie strādā vai tml.).

Kantorītis, kas visādi izceļ pseidoproblēmas, kas pats rada pseidoproblēmas. Vai nav vienalga, no kā paliek nelabi? Kantorītis jāslēdz ciet, neapmierināto "arodbiedrības" biedriem - jāpiedāvā sameklēt sev cits dzīves aicinājums (vēlams - vairāk neražojot muļķīgus viedokļus, dzīvojot tautai uz kakla), savukārt R.Apsītim jāpiešķir laba pensija vai kāds tiesneša amats uz mūžu - tad visi būs apmierināti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

solaris 09.07.2009 00:05
Ko jūs [atsevišķas personas] te ieciklojaties uz to afēristu Edgadu Gulbi (vai jebkuru citu konkrētu lietu)?! Tiesībsarga darbībā būtiskākais ir vispārīgā nostādne cilvēktiesību aizsardzībā valstī, vispārīgi viņa darbība šajā jomā.

Piebildīšu par Elektronisko sakaru likumu - tajā nekur nav prasība pēc izmeklēšanas tiesneša lēmuma. Līdz ar to Apsīša nostādne būtiski izmainīja juridisko praksi atšķirīgi no tiesiskās reglamentācijas...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

solaris 08.07.2009 23:57
Ja man pajautātu, kāds ir nozīmīgākais Apsīša darbības rezultāts, tad es atbildētu - ar uzstājīgo spiedienu panāktais, ka noziedznieku cilvēktiesības tiek respektētas vairāk, nekā nozieguma upuru cilvēktiesības - kad bija disputs par telefonu savienojumu datu atklāšanu tiesībsargājošām iestādēm. Apsītis kategoriski nostājās noziedznieku pusē, atbalstot tikai tādu pieeju, ka Elektronisko sakaru likumā minētie 'saglabājamie dati' var būt kriminālprocesā atklāti vienīgi ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu (kas ir diezgan birokrātiska un, galvenais, laikietilpīga procedūra), līdz ar ko cilvēku aizsardzība pret noziedzīgiem apdraudējumiem tika pavisam reāli un ļoti nozīmīgi bremzēta.
Pārējais Apsīša darbībā tiešām īpaši uzmanību nepievērsa. Līdz ar to rodas iespaids, ka viņš tika ievirzīts tajā amatā tikai viena [augstāk nosauktā] uzdevuma dēļ...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Piekrītu! 08.07.2009 23:47
Paldies - izcils raksts! Jāsaka, ka, piemēram, man Apsīša pilnīgā impotence atklājās Edgara Gulbja lietas sakarā. Un nav pat svarīgi, vai Gulbis ir vainīgs vai nav - to spriedīs tiesa, bet tas, ka pret viņu izturas kā negodīgā spēlē, gan bija redzams visiem. Tikai Apsītim nez kāpēc - nē.

Citi autora darbi