Tautas vārds pret manipulācijām 21

Tautas nobalsošanas pozitīvs rezultāts faktiski padarītu neiespējamu drošības iestāžu likumu un tiem līdzīgu likumu grozījumu pieņemšanu, jo tauta būtu paudusi stingru nostāju pret manipulācijām ar valsts drošību atsevišķu personu šaurās īstermiņa interešu vārdā.

Iesaki citiem:
Udensjaucejs 255x203
Foto:Gerry Cole

Neizsludinot Ministru kabineta pieņemtos un Saeimas apstiprinātos grozījumus Nacionālās drošības likumā un Valsts drošības iestāžu likumā, Valsts prezidente ir, runājot viņas pašas vārdiem, „devusi iespēju tautai nākt ar savu attieksmi” par likumu grozījumiem un pavērusi ceļu parakstu vākšanai referenduma sarīkošanai šajā jautājumā. Šajā rakstā gribu aplūkot jautājumu par parakstu vākšanas neizbēgamību un/vai lietderību gan no juridiskā, gan politiskā viedokļa.

Jāsāk ar to, ka no juridiskā viedokļa parakstu vākšana šādā situācijā tik tiešām ir neizbēgama. Pēc tam, kad Valsts prezidente apturēja likumu grozījumu publikāciju Latvijas Vēstnesī, parakstu vākšana bija jāsāk gluži vai „automātiski”, kā izteicās Saeimas juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš.

No politiskā viedokļa drīzāk var uzdot jautājumu par parakstu vākšanas un tai iespējami sekojošās tautas nobalsošanas lietderību. Kādi argumenti publiskajās debatēs ir izskanējuši pret šādu lietderību? Ministru prezidents Aigars Kalvītis skaļi ir deklarējis, ka šis būšot „referendums par neko”, jo Saeima minētos likumus starplaikā jau esot atkal atcēlusi. Līdz ar to parakstu vākšana un referendums esot nelietderīga valsts budžeta līdzekļu tērēšana. Šāds pirmais iespaids arī radās, ieraugot laikraksta Diena 2. aprīļa numura lielo virsrakstu „Četri ceļi uz vienu rezultātu” un raksta virspusē ievietoto shēmu[1]. Tiešām var rasties jautājums – ja jau galu galā pie tā paša rezultāta vien nonāks, kam tad tāds referendums vispār vajadzīgs?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir vispirms jāuzdod daži citi jautājumi: kāda saturiski ir drošības likumu grozījumu būtība un kādā veidā šie grozījumi tika pieņemti?


Grozījumu būtība

Runājot vispirms par pirmo, jāsaka, ka grozījumi[2] radikāli izmainīja esošo drošības struktūru vadības modeli. Valsts drošības iestāžu padomes (VDIP) sastāvā drošības iestāžu vadītāju kopums tika aizstāts ar Ministru prezidentu, kā arī aizsardzības, ārlietu, iekšlietu un tieslietu ministriem.[3] Savukārt, Ministru Kabineta pārraudzībā esošais Informācijas analīzes dienests (IAD) ieguva tiesības nodrošināt padomes darbu.[4] Līdz ar to šī drošības iestāžu darba koordinācijas struktūra pilnīgi izmainīja savu būtību, pēkšņi pārtopot no profesionālā darba koordinācijas struktūras par vēl vienu politiskās vadības struktūru. Rodas jautājums, kāda šādā modelī vēl ir Nacionālās drošības padomes (NDP) loma, kuras darbā piedalās Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdis, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdis, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdis, kā arī Ministru prezidents un trīs nozaru ministri un kuras sēdēs piedalīties ir tiesīgs arī ģenerālprokurors. Kāds var būt labums no tā, ka tiek dublēta un izkonkurēta esošā politiskās koordinācijas un vadības struktūra? Salīdzinot abu minēto institūciju sastāvus, kļūst skaidrs, ka izmaiņu mērķis acīmredzot bija panākt varas nobīdi no NDP pārstāvētā Valsts prezidenta, Saeimas un ģenerālprokurora uz Ministru prezidentu un četrām nozaru ministrijām.

Šajā sakarā vismaz īsi jāpiemin arī grozījumu virzītāju bieži minētais arguments par parlamentārās kontroles uzlabošanu. Nacionālās drošības likums un Valsts drošības iestāžu likums jau iepriekš paredzēja plašas iespējas drošības iestāžu darba parlamentārai kontrolei, kas ir pašsaprotama lieta katrā parlamentārā demokrātijā.[5] Nav šaubu, ka leģitīmi ievēlētiem tautas priekšstāvjiem ir šādas tiesības un pat pienākums. Taču grozījumi abos minētajos likumos ne tik daudz pastiprināja parlamentāro kontroli, kā padarīja to neskaidrāku un necaurskatāmāku.[6] Proti, saskaņā ar grozījumiem parlamentārā kontrole faktiski lielā mērā var tikt deleģēta Saeimas Nacionālās drošības komisijas „pilnvarotām personām”. Piedevām, sakarā ar augšā iztirzāto varas nobīdi no NDP uz VDIP, Saeimas ietekme drošības iestāžu koordinācijas un vadības sistēmā faktiski drīzāk samazinājās.

Runājot par veidu, kādā grozījumi tika pieņemti vispirms Ministru Kabinetā un pēc tam Saeimā, jāteic, to virzīšana notika ārkārtīgā steidzamībā, uzkrītošā kārtā apejot Valsts drošības padomi un pilnībā ignorējot Valsts prezidentes, kā arī profesionālo lietpratēju, valsts drošības iestāžu vadītāju nopietnās un neparasti tieši izteiktās iebildes. Šajā rakstā nepietiktu vietas detalizēti rekonstruēt likumu virzības gaitu. Atliek norādīt uz atsevišķu drošības iestāžu pārstāvju, piemēram, SAB vadītāja Jāņa Kažociņa un KNAB vadītāja vietnieces Jutas Strīķes publiski paustajiem viedokļiem šajā sakarā.[7]


Steigas iemesli

Rodas loģisks jautājums, ko valdība līdz šodienai nav atbildējusi: kāpēc šāda neparasta slepenība un steiga? Valdošās koalīcijas pārstāvju skaidrojumi šajā sakarā ir bijuši visai miglaini. Diezin vai vajadzētu naivi pieņemt, ka valdība rīkojās vienkārši kaut kādu neizskaidrojamu, pašiem neizprotamu impulsu vadīta. Politikas analīzē ir pazīstama „racionālās izvēles” teorija, kuras pamatā ir pieņēmums, ka procesa dalībnieki savā rīcībā vadās no saprātīgiem apsvērumiem. Ņemot vērā, ka Ministru prezidentam bija jāparedz Valsts prezidentes, drošības iestāžu vadītāju un pat NATO partneru[8] iespējami negatīvā reakcija, jājautā – kādi loģiski, racionāli apsvērumi varēja pamudināt valdību iet tik riskantu un neparasti sasteigtu likumu pieņemšanas ceļu? Kādi svarīgi uzdevumi vai notikumi 2007. gada pavasarī bija gaidāmi, kas varēja attaisnot tādu augstu risku? Kā rāda situācijas tālākā gaita, visdramatiskākie pavērsieni, kurus, iespējams, varēja paredzēt arī valdība, šajā laikā iestājās tieši kriminālizmeklēšanas gaitā pret Ventspils mēru un koalīcijas padomes locekli Aivaru Lembergu. Grūti atvairīt iespaidu, ka Valsts prezidenta, prokuratūras, KNAB un citu drošības iestāžu vadītāju ietekmes valsts drošības jautājumos radikāla samazināšana uz Ministru prezidenta un viņam padoto četru nozaru ministru, kā arī Informācijas analīzes dienesta rēķina varēja šķist vēlama visvairāk tādu politisko spēlētāju skatījumā, kas vēlētos ietekmēt Ģenerālprokuratūras neatkarīgās izmeklēšanas gaitu minētajās krimināllietās. Par iespējamo oligarhu iespaidu politikā norādīja arī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, pamatojot savu atteikumu izsludināt strīdīgos drošības likumu grozījumus.[9]


Nobalsošanas iespējamās sekas

Kādas tiesiskās un politiskās sekas radītu parakstu vākšanas un tai iespējami sekojošās tautas nobalsošanas pozitīvs respektīvi negatīvs rezultāts? Savā apgalvojumā, ka tas būšot „referendums par neko”, Ministru prezidents balstās uz to, ka Saeima strīdīgos likumu grozījumus starplaikā ir jau atcēlusi. Līdz ar to pat pozitīva referenduma iznākuma gadījumā tiesiskajā bāzē nekas nemainītos un būtu labāk netērēt valsts budžeta līdzekļus šādam „liekam” pasākumam.

Šajā sakarā vispirms der atcerēties, ka atbildība par „visu šo jezgu”,[10] jāuzņemas ne jau kādam citam kā tieši valdībai. Kurš tad steidzamības kārtībā virzīja šos grozījumus uz Ministru kabinetu un pēc tam Saeimu, ignorējot Valsts prezidentes iebildumus un tādējādi neatstājot viņai citu iespēju kā vien iedarbināt „tiesisko automātismu”, proti, parakstu vākšanu un tai iespējami sekojošo tautas nobalsošanu? Piedevām, vai tiešām parakstu vākšanas un tautas nobalsošanas pozitīvs rezultāts varētu palikt bez rezultāta? No politiskā un arī no konstitucionāli tiesiskā viedokļa ir saprotams, ka tautas gribas vistiešāko izpausmi – referenduma rezultātus – nevarēs ignorēt neviens politiķis, pat ne likumdevējs – Saeima – ar tās locekļu absolūto vairākumu. Satversmes 2. pants nosaka: „Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.” Tieši tādēļ parakstu vākšanas un tautas nobalsošanas pozitīvs rezultāts faktiski padarītu neiespējamu šeit apspriesto vai tiem līdzīgu grozījumu pieņemšanu paredzamā nākotnē. Tauta ar to būtu paudusi savu stingru nostāju par tiesiskumu un pret manipulācijām ar valsts drošību atsevišķu personu šaurās īstermiņa interesēs. Negatīvs rezultāts turpretim no grozījumu virzītāju puses varētu tikt tulkots kā tautas gribas nenoteiktības izpausme, kas pavērtu iespēju valdības iecerētos grozījumus tādā vai citādā veidā nākotnē, piemēram, pēc jauna Valsts prezidenta ievēlēšanas atkal aktualizēt un tādējādi galu galā tomēr sasniegt savus visai apšaubāmos mērķus._________________________
[1] Diena 2.aprīļa rakstā “Četri ceļi uz vienu rezultātu” grafiski attēloja četrus iespējamos variantus, kā gan ar tautas nobalsošanu, gan bez tās panākt vienu un to pašu rezultātu – drošības iestāžu likumu grozījumu atcelšanu.

[2] Skat. http://www.cvk.lv/cvkserv/par_2007/likumu_brosura.pdf.

[3] Skat. Valsts drošības iestāžu likuma 12. panta 1. daļu.

[4] Skat. grozītā Nacionālās drošības likuma 15.¹ panta 2.daļas 5.punktu.

[5] Skat., piemēram, Nacionālās drošības likuma 6.panta 3.daļu un 7.panta 3.daļu, kā arī Valsts drošības iestāžu likuma 25.panta 1.daļu.

[6] Skat. jurista Jāņa Plepa viedokli rakstā Neatliekamība bez pamatojuma — grozījumi drošības iestāžu likumos un Satversme, publicēts portālā Politika.lv 2007.g. 16. janvārī (http://www.politika.lv/index.php?id=12599): „NDP bija institūcija, kuŗā tika pieņemti politiski lēmumi par valsts drošības lietām. VDIP reforma liecina par vēlmi mazināt NDP ietekmi. Tas savukārt nozīmē Valsts prezidenta un Saeimas ietekmes mazināšanos uz nacionālās drošības jautājumu izlemšanu.”

[7] Skat. Satversmes aizsardzības biroja vadītāja Jāņa Kažociņa teikto LTV radījumā Kas notiek Latvija?, 14.03.2007 (http://www.apollo.lv/apollo-ltv1/stream_page/2/1958/show) un portāla Politika.lv publicēto interviju ar KNAB vadītāja vietnieci Jutu Strīķi, http://www.politika.lv/index.php?id=12988.

[8] Skat. SAB vadītāja J.Kažociņa teikto LTV radījumā Kas notiek Latvija?, 14.03.2007 (skat. iepriekšējo atsauci).

[9] Skat. Valsts prezidentes 10.03.2007 preses konferencē sacītā pierakstu: http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=603&art_id=10861.

[10] Kā LTV radījumā Kas notiek Latvija?, 14.03.2007 (http://www.apollo.lv/apollo-ltv1/stream_page/2/1958/show) izteicās Ministru prezidenta partijas biedrs, Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Mareks Segliņš.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (21) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Maija 05.07.2007 14:13
tante no laukiem...

kur tad īsti krusts ir jāievelk, ja gribu atbalstīt valsts prezidenti VVF. PAR vai PRET ??? Mums šeit jau iet līdz kautiņiem...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Raimondsmeiksha - Raksta virsrakstam. 11.05.2007 07:21
Tauta pret manipulaacijaam---- labi, paraksti savaakti. Bet kaa ar tautas noturiibu pret manipulaacijaam vispaar????? Shiis probleemas pamats ir tas, ka nav jau neviena politiska speeka vai NVO, kas atklaataa tekstaa pateiktu - mees juus, tautu , te drusku pamaaciisim, ar shitoo graabekli juus esat dabuujushi sheit un tagad, bet ar sho - tad un tur. Ir konceptuaali jaatziist, ka politiskaa manipulaacija vispaar ir dzilji iesaknojusies meediju telpaa un taa jaanalizee ar videeajai tantei Almai un onkam Peeterim saprotamiem tekstiem. Piemeers - kas ir analizeejis, uz kaadiem tautas instinktiem bija balstiits pozitiivisms - labais sakaartotaajonkulis un slikti kritizeetaaji - divi noturiigi pasaku teeli, kas tautas melnibaltajaa mentaalajaa sfeeraa maajo.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Guntis Štamers - visi 20.04.2007 19:06
Vai ir tā: 1) ja paraksti tautas nobalsošanai netiek savākti vai arī

2) ja tauta nobalsošanā atbalsta šo divu likumu grozījumus,

tad tie arī tiek izsludināti? Tas nozīmē, ka tam, ka Saeima laikā, kad tautas nobalsošanas process jau bija sācies, ir pieņēmusi citus grozījumus, atceļot redakciju, ko apturēja valsts prezidente, nav nekādas nozīmes

Ja tā, tad vairāk kā skaidrs, ka jāiet parakstīties par tautas nobalsošanu un pašā tautas nobalsošanā jābalso pret likumu grozījumiem, citādi tie stāsies spēkā Saeimas pieņemtajā un valsts prezidendes patlaban apturētajā redakcijā.

Priecāšos par juristu atbildi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 18.04.2007 09:28
Interesanti, kas būs, ja referendums notiks, un tauta atbalstīs grozījumus? Katrā ziņā es balsošu pret, jo man ļoti nepatīk Sorosa dubultnieka Maizīša patvaļa un tas, ko šobrīd dara ar Lemberga kungu. Tad tak Saeimai neatliks nekas cits, kā šos grozījumus pieņemt. Ņemot vērā pēdējo vēlēšanu rezultātus un Kristas minēto sorosiešu, delniešu, knābiešu, repšistu, dienistu, kā arī ar viņiem cieši saistīto praidistu, streipistu, masonu, rozenkreiceru utt. zemo popularitāti latviešu tautā, tieši šāds scenārijs arī varētu realizēties. Tad varbūt man jāparakstās par referendumu, jo savādāk tie spēkā nestāsies?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 17.04.2007 18:42
"Satversmes 2. pants nosaka: „Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.” Tieši tādēļ parakstu vākšanas un tautas nobalsošanas pozitīvs rezultāts faktiski padarītu neiespējamu šeit apspriesto vai tiem līdzīgu grozījumu pieņemšanu paredzamā nākotnē."

Tas ir interesants apgalvojums - tas par to "faktisko neiespējamību" -, ņemot vērā, ka Satversmes 64. pants nosaka, ka "likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kartībā un apmēros." Interesanti būtu izlasīt izvērstu pamatojumu šim apgalvojumam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 17.04.2007 15:14
krista: Nožēlojami, ka Jūs joprojām esat Lemberga un & pozitīvās kampaņas transā, ja Jums visur kā galvenais ļaunums valstī rēgojas sorosieši, delnieši, knābieši, repšisti, dienisti...

Tas nav gluži transs - man ļoti patika Einārs Repše un viņa dibinātās partijas nostādnes - par viņiem balsoju gan 8.Saeimas, gan pēc tam pašvaldību vēlēšanās, ziedoju naudu, utml. Esmu arī gana pacietīgs, lai pagaidītu, kamēr cilvēki iestrādājas, ja viņu nodoms ir pietiekami svarīgs - panākt Latvijā likumu ievērošanu. Nav man ar viņiem nekādu ideologjisku pretrunu - arī es esmu beidzis Fizmatus, strādāju starptautiskā IT uzņēmumā, utml. Man būtu subjektīvs pamats uzticēties Jaunajam Laikam.

Diemžēl, JL ētiskums un principi izpaudās tikai tur, kur viņiem tas ir izdevīgi. Krišjānis Kariņš uzsāka nevajadzīgu konfrontāciju ar Lembergu par ļoti "principiālo" jautājumu - savām ministra kunga tiesībām nenorādīt Ojāra Grīnberga personas kodu. Toties JL integrācijas ministrs Latkovskis homoseksuālajiem radikāļiem 2005.gadā ar vieglu roku piešķīra integrācijas ministrijas telpas un neviens prominents JL pārstāvis nenosodīja izvirtību propagandu (Sandra Kalniete Rīgas praidistus 2005.gadā pat slavēja). Tā pat nav praida atļaušanas/neatļaušanas, bet gan partijas attieksmes problēma. Tādēļ pērn nācās balsot par ZZS, kam vismaz piemīt elementārs veselais saprāts - kas cilvēkus identificē pēc personas koda un nelien nevajadzīgos jautājumos. Un nu jau vairākus gadus mana attieksme pret JL ir piesardzīga - es simtreiz padomāšu, pirms parakstīšos tur, kur viņi mani aicina parakstīties. It īpaši, kopš tur pie teikšanas ir nevis Repše, bet Kariņš un Kalniete.

Kopumā pievienojos Fīrera uzskatam - nevar būt vieni politiskie spēki (Delna, Jaunais Laiks), kas sevi apriori uzskata par "tīrākiem" un tādiem, kuriem ir tiesības kritizēt citus, bet nav gatavības pašiem godīgi uzklausīt kritiku. Arī šoreiz ar parakstu vākšanu - ja te uz spēles būtu tikai drošības likumi, tad nešaubītos ne mirkli. Bet Jaunais Laiks nekavēsies jebkuru tautas sakustēšanos uzskatīt par atbalstu savām varaskārajām tieksmēm. Manuprāt, JL vēlēšanās zaudēja un tam ir jāpasēž opozīcijā līdz 2010.gadam. Pēc tam varēs skatīties atkal.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - krista 17.04.2007 14:55
Valsts attīstās, nav tik slikti. Runā, ka esot kaut kāda korupcija, nezinu. Kā tas izpaužas? Neesmu uz savas ādas izjutis korupcijas negatīvo ietekmi. Vai, teiksim, ja nebūtu korupcijas, mani ienākumi un pirktspēja būtu ievērojami lielāki? Kaut kā negribu tam ticēt. Neviens man nav sakarīgi paskaidrojis, ko, piemēram, Lemberga kungs tik sliktu būtu izdarījis. Kādu noslepkavojis? Nozadzis mašīnu, uzlauzis dzīvokļus? Izrāvis somiņu, naudasmaku? Piekāvis? Varbūt, nedod dievs, šis ir izvarotājs vai pedofīls.

Soross, savukārt, vistiešākajā veidā veic un atbalsta bīstamus kriminālnoziegumus. Kurš vainojams pie Lielbritānijas un Francijas valūtas devalvācijas? To izjuta katrs šo valstu pilsonis uz savas ādas vissāpīgākajā veidā. Vai tik tas nav tas pats Soross, kurš atbalsta narkotiku tirgus liberalizāciju un tam visam galā vēl dzimumdegradāciju, kuru mēs sevišķi labi varēsim redzēt tuvākā mēneša laikā gan "Dienas", gan "Delnas" (īpaši Putņa jaunskunga), gan Jaunā Laika un pat ģenerālprokuratūras izpildījumā.

Negribu šādu Latviju, tad jau labāk, lai pie mums ir mazliet korupcijas, nekā pilns ar mazizglītotiem, neglītiem imigrantiem un praidiem, ko mums piedāvā (precīzāk - iesmērē) korupcijas vietā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


krista to fīrers 17.04.2007 14:01
Nožēlojami, ka Jūs joprojām esat Lemberga un & pozitīvās kampaņas transā, ja Jums visur kā galvenais ļaunums valstī rēgojas sorosieši, delnieši, knābieši, repšisti, dienisti...

Pateicoties tādiem cilvēkiem kā Jūs, mēs jau vairāk kā 10 gadus dzīvojam korumpētā un nozagtā valstī.

Taisnība juritam, ka no valdības puses tiek darīts viss, lai šos parakstus nesavāktu - par parakstu vietām pagrabos nav gandrīz nekādas informācijas , valdība mēģina iestāstīt, ka likumi jau atcelti.

Taču nav absolūti nekādas garantijas, ka šos likumus, kurus tik ātri pieņēma un atcēla, tikpat ātri, drusku tikai pagrozot, atkal izdos no jauna.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 16.04.2007 10:56
Nu tātad, ja savāks parakstus, tad tas būšot protests pret Saeimu un valdību, un tām jāatkāpjas. Skaidrs. Bet būtu labi, ja arī pretējā puse - sorosiskā "inteliģence" kaut ko liktu uz spēles. Ja parakstus savāks un referendumā nobalsos par grozījumu atcelšanu, Saeima jāatlaiž un valdība krīt. Bet, kas būs, ja nesavāks? Tauta būs izteikusi savu uzticību Saeimai un valdībai, bet visas "Dienas", "Delnas"& Co turpinās bļaut. Es piedāvāju tādu variantu. Ja vajadzīgais parakstu skaits netiek savākts, atkāpjas JL un sorosisti. partija "Jaunais Laiks"tiek likvidēta, Sorosa fonds - Latvija un visas tā sponsorētās organizācijas - slēgtas, laikraksts "Diena" vai nu slēdzas vai pārorientējas, politika.lv vai nu slēdzas vai kļūst par ziņu un valdošās koalīcijas oficiālo viedokli pārstāvošu portālu. Vai esat gatavi uzņemties politisko atbildību vai tikai vaukšķēt?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Juristam 16.04.2007 10:11
OK. Piekrītu daudzkam no teiktā. Es neapgalvoju, ka ikviens tantukiņš var atmaskot blēdības, ja parakstu vācēji iecirkņos un CVK darbotos uz vienu roku. Bet es apgalvoju, ka starp tiem, kas parakstās, ir arī cilvēki ar precīzu izpratni par procesu un pietiek ar vienu ciniķi, lai apgāztu šo vezumu. Manuprāt, parakstu vākšanu apdraud vienīgi pašu politiķu apātija. Paskaidrošu sīkāk:

jurists: Paldies JL, kas pamatoti paskaidro,ka valdība melo vienā melošanā un pagriezties pa 360 grādiem var jebkurā brīdī.

To JL visu laiku arī sekmīgi dara - pagriežas par 360 grādiem. Un no tā vispār nekas nemainās, jo 360°, no jebkura viedokļa raugoties, ir pilns apgrieziens. Uzdrošinos apgalvot, ka parakstus savākt nemaz nav tik grūti. Kādi 40 tūkstoši parakstīsies tādēļ, ka viņi ir pārliecināti prezidentes vai JL draugi, vai nu allaž pret kaut ko parakstās. Atlikušos 100 tūkstošus var savākt ar reklāmām. Bet tas kaut ko maksā. Kamēr JL biezie atbalstītāji (G.Krupņikovs, S.Bukingolts, K.Kariņš, E.Repše, V.Lokenbahs) nebūs sametuši parakstu vākšanas reklāmas kampaņai vismaz 200 tūkstošus (pieticīga nauda - apmēram 2 lati uz katriem diviem parakstiem), es nekur neiešu. Jāprasa cieņa pret vēlētājiem - ja ļoti gribat, atbalstīsim jūs, bet ar "inteligjencei" adresētām atklātām vēstulēm nekur tālu netiksim (sk. http://www.latviesi.com/intervijas/country/Visas%20valstis/t... ), jo nekādas inteligjences, pie kuras sirdsapziņas varētu vērsties, vairs Latvijā nav. Un tas ir arī JL nopelns.

Uz svešas astes iebraukt gaišajā rītdienā vairs nebūs iespējams. E.Repšem jau tauta reiz saziedoja kādu pusmiljonu (arī es esmu JL partijai ziedojis pašos pirmsākumos kādus pārdesmit latus). Un vai tas veicināja viņa garīgo izaugsmi? Nekā tamlīdzīga. Politiķiem laiks saprast, ka šādu dāvanu no tautas vairs nebūs. Gribiet parakstus - taisiet reklāmas kampaņas, meklējiet kompromatus, piedāvājiet polšus Rēzeknes dzērājiem, kuriem ir līdzi pases, un vispār - strādājiet. Nevis ieņemiet cēlu taisnības cīnītāju pozu. Citādi JL infantīlisms turpināsies bezgalīgi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


jurists to Andris 16.04.2007 09:35
Andri, tas tantukiņš, kas pēc izmisīgas maldīšanās un paraksta vietas meklēšanas (interneta pieslēguma viņam nav un par Jūsu minēto mājas lapu viņš neko nesaprot ), beidzot nu ir atradis šo vietu kādā Jūsu partijas izpilddirektora speciāli ierādītā pagarabā, nav spējīgs paskatīties, vai tā lapa ir īsta vai viltota un kāds ir viņa paraksta numurs.
Viņš arī nekad neko nejautās CVK ierēdņiem. Drīzāk viņš klausīs parakstu vākšanas vietā sēdošajam Jūsu cilvēkam, kas , kā jau tas dažviet ir piefiksēts,teiks, ka nav jau vērts parakstīties, jo valdība likumus esot atcēlusi. Paldies JL, kas pamatoti paskaidro,ka valdība melo vienā melošanā un pagriezties pa 360 grādiem var jebkurā brīdī.
Parakstu nesavākšana tiks izskaidrota kā pozitīvs referendums Jūsu valdībai.
Latviju visvairāk apdraud pie varas esošie nelieši un cilvēki bez jebkādiem morāles principiem nevis Jl un inteliģernce, kas aicināja neuzticēties šiem cilvēkiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - jurists 15.04.2007 22:18
jurists: nav izslēgta arī rezultātu viltošana, dodot parakstīties neīstās veidlapās, taču īstās pēc tam atdodot atpakaļ tukšas. Neviens to nav spējīgs izkontrolēt.

Parakstu veidlapas taču ir sanumurētas - cilvēks, kuram tas interesē, var piefiksēt, kurā lapā viņš parakstījies un kurš ir viņa paraksta kārtas numurs. Pēc tam to ir viegli salīdzināt. Ja atbilstošā parakstu lapa oficiālajos CVK rezultātos parādīsies kā tukša vai arī tajā tiks uzrādīts mazāks parakstu skaits nekā bija patiesībā, tad šis pats cilvēks varēs CVK ierēdņiem pajautāt, vai viņa paraksts ir ieskaitīts - uzrādīt savu pasi ar attiecīgā iecirkņa zīmogiem un palūgt atrast lapas ar saviem parakstiem. Blēdīšanās iespēja te ir tuvu nullei, jo ir ļoti vienkārša lieta piefiksējama - ir paraksts/zīmogs pasē vai arī nav paraksta/zīmoga. Visas kļūdas var sameklēt kaut vai pēc 10 gadiem. Šīs te nav Saeimas vēlēšanas ar 20 deputātu sarakstiem un visu putru ar daudzajām vēlēšanu zīmju kaudzītēm un ar zīmuli aizpildītajiem protokoliem.

Jūs cienītais, pēc jurista galīgi neizskatāties. Vai nu galīgi neesat iedziļinājies šajā procesā. CVK mājaslapā viss ir normāli izskaidrots - arī tas, kur atrodas parakstu vākšanas vietas un kādi ir to darba laiki. Sk. http://web.cvk.lv/pub/public/28803.html . Domāju, ka ir labi, ka pagaidām ir maz cilvēku parakstījušies - lai Jaunais Laiks un viņa leļļu meistari drusku panervozē un pastāsta mums vēl kaut ko interesantu. Varbūt uzpeldēs atkal kaut kādi papīri kārtējā Dombura šovā? Kamēr vēl pastāv intriga, dzīvot būs interesanti. Vēl man ir laiks domāt - nezinu, kas ir mazāks ļaunums: Kariņš vai Lembergs. Kas Latviju apdraud vairāk - "principiāls" stulbums vai sociķu uzpirkšana?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jurists 15.04.2007 21:34
Diemžēl no CVK puses tiek darīts viss, lai šie paraksti netiktu savākti: informācijas gandrīs nekādas, parakstīšanās vietas grūti sasniedzamās vietās, nav izslēgta arī rezultātu viltošana, dodot parakstīties neīstās veidlapās, taču īstās pēc tam atdodot atpakaļ tukšas. Neviens to nav spējīgs izkontrolēt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Politruks 14.04.2007 23:24
Godātie Latvijas pilsoņi!
Paziņojam, ka kārtējo reizi tauta tiek rupji maldināta, lai radītu apjukumu par parakstu vākšanu referenduma sarīkošanai, ka tauta nesaprot vai nesapratīs par ko parakstās. Tā nav taisnība, tie ir meli, ka Valsts Prezidente, tā tauta neko nesaprot, kas notiek valstī, ka Valsts Prezidente, apturot valsts drošības dienestu divus likumu grozījumus, nav šos likumu grozījumus sapratusi un nav tajos iedziļinājusies.
Mums pietiek ar Valsts Prezidentes paziņojumu, kas izskanēja, ka šie likumu grozījumi ir bīstami Latvijai, arī no starptautiskā viedokļa, ka, iespējams, tie bija izdoti oligarhu interesēs, kā dēļ tos bija pamats Satversmes 72. pantā kārtībā apturēt un nodot tautas nobalsošanai.
Ir pamats uzskatīt, ka šie likumu grozījumi bija virzīti uz to, lai valdība un Saeima sagrābtu kontroli par drošības dienestiem un varētu traucēt valsts nozagšanas noziegumu izmeklēšanu
Papildus tam, valdība un Saeima, atceļot, ātrā steigā, minētos likumu grozījumus un savos paziņojumos ir atzinuši, ka ir izdarījuši valsts drošībai bīstamu kļūdu.
Mums jāsaprot, ka ja valdība un Saeimas 100 locekļi izdara valstij bīstamas kļūdas, šāda Saeima un valdība ir jāatlaiž.
Uzskatām, ka Saeima, pieņemot jaunus drošības dienestu likumus pēc tā nodošanas tautas nobalsošanai un paziņojot, ka viss jau izlemts, tautai nav par ko parakstīties, ka referendums ir „dīvains” un „bezjēdzīgs”, ir pārkāpuši Satversmes 2.pantu, kurā teikts, ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Pirms tauta nav teikusi savu vārdu, Saeima nedrīkstēja uzurpēt tautas varu un mainīt vai grozīt apturētos drošības dienestu likumus. Saeima ir iejaukusies tautas kompetencē, kas ir kārtējais Saeimas bīstamās rīcības precedents, nerēķināties ar tautas vārdu un valsts suverenitātes garantu – Valsts Prezidentu.
Arī varas elites gaušanās par nelietderīgu naudas tērēšanu, ir viltīgi negodprātīga rīcība, jo tā vērsta uz tautas gribas nospiešanu, tautas varas izpausmes aprobežošanu, bet paši simtiem miljonu tērē apšaubāmos projektos
Ja tauta arī tagad izrādīs kūtrumu un vienaldzību un ar savu nobalsošanu tagad neatcels minētos grozījumus, tad, jaunievēlētais, valdībai paklausīgais prezidents un paklausīgā Saeima var pieņemt jaunus līdzīgus grozījumus, atcelt likuma pantus par partiju finansēšanas ierobežojumiem, ratificēs Latvijai nodevīgo robežlīgumu par Abreni un arī citas notikušās nelikumības tiks padarītas par likumīgām. Varas partijas jau tagad ir izdarījušas maksimāli daudz, lai likumdevēja vara – Saeima, saplūstu ar izpildu varu – valdību.
Latvijas pilsoņi, Jūs ar savu parakstu un ar piedalīšanos referendumā izsakāt protestu pret valdības un Saeimas bīstamo kļūdu, norādot, ka nepiekrītat valsts drošības likumu grozījumiem un līdz ar to, liekat nopietnus šķēršļus, lai mūsu demokrātija netiktu pārvērsta par valdošo partiju diktatūru.
Latvijas pilsoņi!. Nepalaidiet garām Jums doto vienreizējo iespēju izmantot jums Satversmē garantētās tiesības izteikt savu gribu un iesaistīties pilsoniskas un demokrātiskas Latvijas veidošanā, ejiet parakstīties par REFERENDUMA SARĪKOŠANU
Ja neziniet, kur Jums ērtāk parakstīties, zvaniet pa vēlēšanu komisijas bezmaksas tālruņiem Rīgā - 8000800 vai rajonos - 7049999.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

un tomēr - jautājumi 13.04.2007 10:56
- Tas ir, ja pozitīvi noparakstās, ka MAISUS NEVAJAG VĒRT VAĻĀ, tad VIENREIZ BŪTU FAKTISKI PATAISĪTS NEIESPĒJAMS cilāt tos maisu jautajumus.
Paliktu tikai tāds sīkums - kur tās maisu iekšu atliekas glabāt :)
Varbūt uzreiz uzprasīt tautai ?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

veiko spolitis - Aleksis 13.04.2007 09:06
Ētika un morāle ir subjektīvi jēdzieni, kas reālpolitikas lauciņā var kļūt par kolektīvi saistošiem TIKAI gadu garumā dzīvojot un pilnveidojot demokratiskas politikas noteikumus. Tevis apakšā minētās domas :

Man šķistu neētiski, ja Sandra Kalniete un viņai līdzīgie ieietu valdībā nevis pa galveno ieeju (pārliecinot vēlētājus par savu profesionālismu un pārliecinoši uzvarot Saeimas vēlēšanās), bet gan ar dažādiem trikiem destabilizējot mūsu valdību, t.sk. izmantojot vēlētāju šībrīža neapmierinātību ar valdību (teiksim, nesenie komentāri par NĪ nodokļu ievākšanas nekonsekvencēm, skolotāju trūkumu, utml.)

ir, pirmkārt izteiktas PIEŅĒMUMA IZTEIKSMĒ. Lai S.Kalniete ieietu valdībā JL ir vispirms jāsavāc paraksti, jānomenedžē referendums utt. un tjpr., tā, ka līdz tam vēl ir ILGS CEĻŠ ejams:)

Otrkārt, cik ētiski un tiesiski (06.12 Augstākās Tiesas nolēmums) TP un LPP/LC, ZZS uzvarēja vēlēšanās??????????????????????????????????????

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 13.04.2007 08:20
Vai autors šeit pauž pats savu, vai arī partijas Jaunais Laiks viedokli? Jo iespējamai tautas nobalsošanai būs ne vien vēlamais rezultāts (uz ilgu laiku grozījumus drošības likumos noņems no dienaskārtības, kā autors to pareizi apraksta), bet arī tūlītējs negatīvs rezultāts. Man šķistu neētiski, ja Sandra Kalniete un viņai līdzīgie ieietu valdībā nevis pa galveno ieeju (pārliecinot vēlētājus par savu profesionālismu un pārliecinoši uzvarot Saeimas vēlēšanās), bet gan ar dažādiem trikiem destabilizējot mūsu valdību, t.sk. izmantojot vēlētāju šībrīža neapmierinātību ar valdību (teiksim, nesenie komentāri par NĪ nodokļu ievākšanas nekonsekvencēm, skolotāju trūkumu, utml.)

Man nebūtu problēmu aiziet parakstīties (jo konkrētajiem drošības likumu grozījumiem galu galā netic vairs paši grozījumu autori), es vienīgi nevēlos piedzīvot, ka manu parakstu pilnīgi aplami interpretēs varaskāri un ētiskā ziņā neizvēlīgi cilvēki, kā to jau centās darīt nesenajā JL ārkārtas kongresā. Sandra Kalniete 2003.gada martā (īsi pirms Irākas kara sākuma) avīzē "Diena" rakstīja, ka S.Huseina režīmam esot masu iznīcināšanas ieroči un viņš atbalstot starptautisko terorismu. Neesmu vēl dzirdējis šai ziņai atsaukumu. Vai Sandra Kalniete joprojām domā, ka Irākai ir masu iznīcināšanas ieroči?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

admin 12.04.2007 17:51
atvainojiet, pēdējais komentārs izdzēsās tehnisku iemeslu dēļ.

aptuvenā doma: "paldies Andri par komentāru. cilvēki netic šai valstij..."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Žanis 11.04.2007 12:15
Neatkarīgi no likumu izmaiņu satura, uzskatu, ka šobrīd drošības iestādes "neredz" masveidīgo krāpšanos ar nekustamo īpašumu vērtībām, un izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Nezinu vai ir pamats kādu apsūdzēt par manipulācijām ar nekustamo īpašumu vērtībām. Daudzos darījumos ar nekustamo īpašumu ir iespējams ierakstīt pirkuma līgumā pārdošanas cenu, kas sakrīt ar kadastrālo vērtību un pārējo īpašuma vērtību pārdot kā "dzīvokļa aprīkojumu", "inventāru" vai jebko citu, uz ko neattiecas 2% valsts nodeva. Neskaitāmi Latvijas iedzīvotāji un pat bijušais Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume ir slēdzis šādus darījumus - tas ir standartpaņēmiens, kas ir pilnīgi likumīgs un drošs.

Valsts nodokļu ieņēmumus vienalga neizmanto, lai likvidētu budžeta deficītu vai palielinātu skolotājiem algas (kaut vai elementāri nodrošinātu, ka skolēniem vispār IR visi vajadzīgie skolotāji), bet gan reprezentācijas projektiem un nevajadzīgai celtniecībai par simtiem miljonu latu. Aprēķins ir vienkāršs - ja es, pērkot dzīvokli, ietaupu 1000 latu no valsts nodevas, tad pāris gadu garumā varu samaksāt par fizikas un angļu valodas privātstundām savām meitām. Jo šos priekšmetus viņām skolā normāli nemāca. Kas valstij ir svarīgāk - Helēnas Demakovas reputācija un vēriens, vai ieguldīšana cilvēkresursos?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Žanis 11.04.2007 08:50
Aptuveni to pašu vēlējās paveikt Repše, tikai nepaspēja.

Šajā konfliktā es atbalstu Saeimas vairākumu un valdību, par ko esmu balsojis es un vēl daudzi vēlētāji.

Tas, ko ikdienā varam redzēt ir Latvijas politikas pakļaušana ārzemju ekonomiskajām interesēm. Es uzskatu, ka kaut kas ir steidzami jādara ar drošības iestāžu piederību, pakļaujot tās Latvijas nacionālajām interesēm.

Neatkarīgi no likumu izmaiņu satura, uzskatu, ka šobrīd drošības iestādes "neredz" masveidīgo krāpšanos ar nekustamo īpašumu vērtībām, un izvairīšanos no nodokļu samaksas. Elementāras matemātiskas darbības ar Zemesgrāmatu statistiku liecina, ka Valstī beznodokļu apstākļos norit uzņēmējdarbība ar apgrozījumu 2 '000 Miljonu Ls gadā.
Kas tad no tā pelna ? Vispirms jau ārvalstu naudas aizdevēji... un banku sektors.

Tā vietā tās cenšas populistiski nodarboties ar 1...2 skaļām lietām, tādējādi maskējot savu bezdarbību.....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Voldis 10.04.2007 22:46
Pilnīgi piekrītu! Kalvīša un Co mērķis šobrīd ir saaģitēt tautu nepiedalīties it kā bezjēdzīgajā referendumā, lai tautas gribu pēc tam savā parastajā politiskās izvirtības stilā iztulkotu pēc sava prāta un mafiozās nepieciešamības, un kaut kādus grozījumus atkārtoti virzītu. Tā ka šis referendums tiešām būs faktiski par uzticību valdībai.

Saistītie raksti
Citi autora darbi